O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca

Pika Šarf, 10.5.2018

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Pika Šarf, Pravna praksa, 18/2018Tehnološki napredek in globalizacija sta v zadnjih dvajsetih letih popolnoma spremenila svet, v katerem živimo, hkrati pa sta prinesla tudi korenite spremembe intenzivnosti in obsega zbiranja, obdelave in dostopa do osebnih podatkov. Ta ravnanja, povezana z osebnimi podatki, pomenijo bistveno večjo grožnjo zasebnosti slehernega posameznika in zato terjajo ustrezen zakonodajni odziv, ki ga je Evropska unija dočakala s sprejemom Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pa številni avtorji opozarjajo, da ta uredba nikakor ne ustreza dobi, v katero vstopa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

MEPranking

Patricij Maček, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2018Delo poslank in poslancev Evropskega parlamenta se zdi - tako kot tudi delo drugih evropskih institucij - oddaljeno. Za lažje spremljanje njihovega dela je zdaj na voljo nova spletna stran MEPranking, ki redno spremlja in ocenjuje njihovo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije?

Andrej Seršen, 7.5.2009

Industrija in energetika

Andrej Seršen, Andrej Seršen, Pravna praksa, 18/2009Upravno sodišče RS je z nedavno izdanima sodbama1 odločilo, da ima Javna agencija RS za energijo (kot regulator na trgu z električno energijo) pravno podlago, da določi ceno sistemskih storitev z upoštevanjem tudi drugih prihodkov izvajalca, ki jih ta pridobi v zvezi z upravljanjem obvezne republišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Zavajajoče oglaševanje - nagradna igra

Avtor ni naveden, 8.5.2008

TRGOVINA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2008Sodba II Ips 158/2008, 13. marec 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 4056/2007)ZOR - 229. člen ZVPot - 12., 12.b in 22. člen Iz obrazložitve Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da mora toženka tožnici plačati znesek 2.432.567 tolarjev. Hkrati je zavrnilo tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Pravni vidiki informatizacije upravnih storitev v projektu »OneStopGovernment«ŠO]1

dr. Polona Kovač, 10.5.2007

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Ministrstvo RS za javno upravo in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani sta vključena v konzorcij partnerjev iz več držav, ki izvaja dveinpolletni projekt »OneStopGovernment« v okviru evropskega 6. okvirn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Različen način povrnitve stroškov

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Upravni spor, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Odločba US RS, št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 45/06 V prvem stavku tretjega odstavka 23. člena zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00) se razveljavi del besedila, ki se glasi: »le o zakonitosti upravnega akta in«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Dopolnilni izpit

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Ustavno sodišče, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Sklep US RS, št. U-I-274/05 z dne 6. 4. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 228. člena in drugega odstavka 230. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04 in 102/04 – UPB) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju soglasja za gradnjo

Jasmina Cigrovski, 18.5.2006

Gradbeništvo, Varstvo okolja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 18/2006The Queen proti London Borough Bromley (C-290/03 z dne 4. 5. 2006) Podjetje London & Regional Properties Ltd (L&R) je leta 1997 vložilo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za ureditev zabaviščnega središča v soseski Crystal Palace Park. Po pregledu je bila zahteva odobrena, presoja vplivov na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vpliv nacionalizacije naftnih črpališč v Južni Ameriki na ceno bencina v Sloveniji

Jure Mikuž, 18.5.2006

Industrija in energetika

Jure Mikuž, Pravna praksa, 18/2006Devetega maja so začele veljati nove cene naftnih derivatov, ki so bile bistveno višje od dotedanjih. Razlog za podražitev je rekordna cena surove nafte na blagovnih borzah, med drugim na Mediteranski borzi. Cena nafte na njej je poleg tečaja ameriškega dolarja v razmerju do evra tudi podlaga za dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Kdo lahko vozi šolske otroke?

Rafael Viltužnik, 18.5.2006

Cestni promet

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 18/2006Prevozniška družba se je lani prijavila na razpis za šolske prevoze in tudi zmagala. Za prevoz uporabljajo vozilo, ki je registrirano za osem oseb in ima še en dodaten sedež. Ima varnostne pasove ter vso opremo, ki se zahteva za prevoz, prav tako tudi napravo za zapisovanje gibanja vozila. Isto vozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

DELOVNA RAZMERJA: Nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu

Darija Zoretič, 22.5.2003

Gradbeništvo, Delovna razmerja

Darija Zoretič, Pravna praksa, 18/2003Novi ZDR Opravljanje dela v nočnem času v Republiki Sloveniji na splošno ni prepovedano. Prepovedano oziroma omejeno je le za posamezne kategorije delavcev. V prispevku se omejujeva na ureditev nočnega dela žensk v industriji in gradbeništvu po novi delovnopravni zakonodaji, s poudarkom na novost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

Varstvo osebnih podatkov: Ali in kako lahko država pravno ureja dogajanje v internetu?

Boštjan Makarovič, 22.5.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 18/2003Afera www.udba.net Ukrep inšpektorja za varstvo osebnih podatkov v zadevi www.udba.net je vede ali nevede v Sloveniji začel popolnoma novo poglavje v zvezi s pravno regulativo interneta. Kot pravniki se bomo seveda najprej vprašali o zakonitosti tovrstne regulative. Ker pa imamo opravka z interne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

ZEPEP s komentarjem

Domen Bizjak, 16.5.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Domen Bizjak, Pravna praksa, 18/2002Sprejem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 57/00; v nadaljevanju ZEPEP) bi marsikdo parafraziral z izrekom iz ene izmed prejšnjih številk PP, "kdor hitro dá, dvakrat dá".
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

IUS-INFO postaja standard

Anton Tomažič, 17.9.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 18/1998Ob zasnovi Pravnega in poslovnega informacijskega sitema IUS-INFO sta njegova nosilca družbi Gospodarski vestnik in IUS SOFTWARE sicer imela ambicije, da bi sistem na enem mestu zagotavljal večino (za Slovenijo) relevantnih pravnih informacij, toda tako hitrega dosega tega cilja, kot se je zgodil, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Obrtna zbornica Slovenije - pravna služba

Miloš Likar, 17.9.1998

Zbornice, Malo gospodarstvo in obrt

Miloš Likar, Pravna praksa, 18/1998O delovanju službe govori njena voditeljica Vesna Podržaj-Pipuš: "Naša služba, v kateri smo zaposleni štirje pravniki, se ukvarja s številnimi pravnimi zadevami, ki so tesno povezane z delovanjem Obrtne zbornice Slovenije; ta namreč spremlja in obravnava problematiko obrti ter opravlja številna j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Dokaz o pravici do gradnje

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/1998V postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja je podjetje predložilo kupno pogodbo, ki pa je upravna enota ne šteje kot zadostno dokazilo o pravici graditi na določenem zemljišču. Kaj se šteje kot dokazilo investitorja, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ali drugače posegati v prostor?
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Veljavnost zdravniškega spričevala poklicnega voznika

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Cestni promet, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 18/1998164. člen zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98) določa v 4. točki: zdravstveno spričevalo velja dve leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Odgovornost za izdelek po predlogu zakona o varstvu potrošnikov v primerjavi z evropsko direktivo

Leon Batagelj, 19.10.1995

Obligacije, Trgovina

Leon Batagelj, Pravna praksa, 18/1995S predlogom zakona o varstvu potrošnikov Slovenija vstopa v skupino držav, ki imajo vprašanje odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako urejeno v posebnem zakonu, torej ločeno od splošnih odškodninskih in pogodbenih pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Arbitražno reševanje potrošniških sporov

Jure Markič, 19.10.1995

Civilni sodni postopki, Trgovina

Jure Markič, Pravna praksa, 18/1995Potrošniški spori nastanejo pri nakupu blaga med enim ali več kupci na eni strani in proizvajalcem, prodajalcem ali nekom v verigi med njima (npr. uvoznikom, grosistom) na drugi strani. Pri opravljanju storitev gre za nasprotje interesov med naročnikom storitve na eni in izvajalcem le-te na drugi st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

12. kolokvij Sveta Evrope o informatiki v pravu

Andrej Kmecl, 19.10.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Andrej Kmecl, Pravna praksa, 18/1995Od 2. do 4. oktobra 1995 je v Ljubljani potekal 12. kolokvij Sveta Evrope o obdelavi podatkov v pravu. Že iz njegovega naziva je jasno, da gre za sestanek z upoštevanja vredno tradicijo na katerem se vsaki dve leti zberejo vodilni strokovnjaki s tega področja, da bi predstavili napredek svojih držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

O uvajanju informacijske tehnologije v slovensko sodstvo

Avtor ni naveden, 19.10.1995

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 18/1995Na 12. kolokviju Sveta Evrope o informatiki v pravu je bil v uvodnem referatu predstavljen razvoj uporabe informacijske tehnologije v slovenskem sodstvu. Vrhovna sodnica Alenka Jelenc Puklavec, vodja delovne skupine za informatizacijo sodišč, je takole predstavila uvajanje informacijske tehnologije:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Zastava Evropske unije na letalih držav članic

mag. Aleksander Čičerov, 19.10.1995

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 18/1995Letala v mednarodnem prometu imajo, poleg drugih oznak, tudi oznako nacionalne pripadnosti. Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu določa v 20. členu, da morajo vsi zrakoplovi, ki se uporabljajo v mednarodni zračni plovbi, nositi oznake ustrezne državne pripadnosti in registracije. Med oznak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Priznanje strokovne usposobljenosti za delo prodajalcev in trgovinskih poslovodij

Mirjana Bekeš, 6.10.1994

Obligacije, Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 18/1994Ali pomeni določitev pogojev v razpisih za delavce v trgovini (V. stopnja zahtevnosti lesne, ekonomske ali komercialne smeri) priznanje strokovne usposobljenosti po določilih zakona o trgovini, oziroma ali morajo delavci, ki na teh delih še ne delajo 15 let, pridobiti predpisano izobrazbo ali opravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Zakon o varstvu potrošnikov

dr. Franc Pernek, 1.10.1992

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 18/1992Po treh letih intenzivnega dela pristojnih državnih teles, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, DOMUS-a, posameznih teoretikov in praktikov ter ostalih je Vlada R Slovenije letošnjega 5. oktobra določila besedilo predloga za izdajo zakona o varstvu potrošnika s tezami. Ned...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Iskanje po polnem tekstu

Anton Tomažič, 3.10.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 18/1991Še pred nekaj leti smo si pravniki predstavljali, da bomo za potrebe računalniške obdelave besedil morali zakonodajni sistem in sodno prakso iskati (le) preko nekih centralnih bank podatkov. Informacijski sistemi so bili načrtovani tako, da se bo besedilo vnašalo zapleteno, ob opremljanju s ključnim...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(2) 2009(1) 2008(1) 2007(1)
2006(5) 2003(2) 2002(1) 1998(4)
1995(5) 1994(1) 1992(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFGHIJK L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov