O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 33 / 33
Dokumenti od 801 do 818 (od skupaj 818)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Globalizacija informacijske tehnologije - potreba po novipravni vedi

Anton Tomažič, 6.6.1991

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10-11/1991Slovenski udeleženci prvega svetovnega kongresa računalniškega prava, ki je bil aprila 1991 v Los Angelesu, smo lahko ugotovili, da smo priča nastajanju nove pravne vede: informacijskega prava. "Globalizacija računalniške industrije" (kar je bilo geslo kongresa) namreč povzroča, da se informacijska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uporaba recenzije računalniškega programa v reklamnenamene

mag. Miha Juhart, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 10-11/1991Problem: V specializirani računalniški reviji je objavljena predstavitev z recenzijo računalniškega programa. Kasneje avtor in distributer uporabita recenzijo kot sestavni del reklamnega prospekta, s katerim tržita računalniški program. Iz opisanega dejanskega stanja izhajata vsaj dve vprašanji:
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Svetovni kongres "Računalniško pravo"

Janez Toplišek, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 10-11/1991(World Computer Law Congress, Los Angeles, ZDA, 18. do 20. aprila 1991) "Računalniško pravo" je dokaj neroden in nefunkcionalen prevod ameriškega "Computer Law". V visoko razvitem svetu ima ta pojem široko, vendar prepoznavno vsebino: na področju informatike, računalništva in sorodnih novejših te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Vplačevanje krajevne in prenočitvene takse

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 10-11/1991V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 18 z dne 27. 4. 1991 je objavljen Zakon o turistični taksi, po katerem se plačuje turistična taksa, ki jo sestavljata krajevna in prenočitvena taksa. Krajevna taksa je prihodek občine, prenočitvena taksa pa je prihodek republike. V skladu s tem zakonom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

K obrtnemu zakonu in zakonu o registraciji zasebnikov

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 10-11/1991Izvršilni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je zakonodajnopravni komisiji Skupščine RS konec maja poslal naslednja mnenja in pripombe k osnutkoma obrtnega zakona in zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov: 1. Zastavlja se vprašanje umestnosti dveh zakonov, ker oba regulirata isto materi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Združevanje v splošno obrtno združenje

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 7/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je določba statuta občinskega obrtnega združenja, po kateri zbor članov združenja odloča tudi o obveznem združevanju tega združenja, kajti način in vsebina obveznega združevanja sta še zakonsko urejena. Niso v neskladju z ustavo in niso v nasprotju z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Soglasje IS k statutu elektro-podjetja

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 7/1991Ni v neskladju z drugim odstavkom 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije, h kateremu IS Skupščine RS sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, ker je iz vsebine kasnejših predpisov IS razvidno, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Članstvo v lovski družini

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 6/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je določba pravil lovske družine, s katerimi je kot pogoj za sprejem občana v lovsko družino določena moralnopolitična oziroma moralna primernost za lovca. Odločba US RS, št. U I-11/90 z dne 6. 12. 1990, objavljena v Ur l. RS, št. 1/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Plovba tujih ribiških ladij v obalnem morju

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 5/1991Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o obalnem morju in epikontinentalnem pasu SFRJ (Ur. list SFRJ, št. 57/89) je bila črtana določba 37. člena prvotnega besedila zakona in je bil zato zakon dopolnjen in spremenjen. S temi spremembami in dopolnitvami so razmerja na področju plovbe tujih ribi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

30 držav pristopilo h konvenciji o mednarodni prodajiblaga

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 5/1991UNCITRAL sporoča, da je do 1. februarja 1991 ratificiralo ali pristopilo h konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga že 30 držav. Jugoslavija je to konvencijo ratificirala, tako da je začela veljati 1. 8. 1988.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Družbeni plan - razširitev obstoječe ceste

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Cestni promet

, Pravna praksa, 4/1991Določba srednjeročnega družbenega plana občine, ki predvideva razširitev obstoječe vaške ceste, pomeni odločitev o uporabi prostora v korist smotrnejše uporabe komunalnega objekta in ni v neskladju z ustavo in zakonom. Sklep US RS, št. U-I-13/90 z dne 15. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odgovornost prevoznika v železniškem prometu

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije, Železniški promet

, Pravna praksa, 4/1991Odgovornost prevoznika v železniškem prometu ureja federacija z zveznim zakonom. Pri tem določi tudi višino odškodnine, ki jo je prevoznik dolžan plačati za izgubljene ali poškodovane stvari, sprejete na prevoz. Sklep USJ, št. U-I-98/89 z dne 18. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

The computer Law and Security Report

Nelka Fikeys-Krmić, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 2/1991Izdajatelj: Eclipse Publications Ltd., 18-20 Highbury Place, London N5 1QP; Tel.: 01-354-5858; Fax: 01-359-4000 Glavni urednik: Stephen Saxby, znani strokovnjak za računalniško in telekomunikacijsko pravo Revija izhaja od: maj-junij 1985 Čas izhajanja: 6-krat na leto Mednarodna standardn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Slovenska pomorska terminologija

mag. Aleksander Čičerov, 31.1.1991

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1991Pred delovna telesa Skupščine Republike Slovenije prihaja predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomorski in notranji plovbi. Predlog ne prinaša revolucionarnih sprememb v pomorsko zakonodajo, prej bi rekli, da poskuša vnesti v pomorsko zakonodajo določen terminološki red, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Ali veste za kakšen judikat?

Janez Toplišek, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 2/1991Pred kratkim so se srečali predstavniki nekaterih slovenskih softwarskih firm in ugibali, kaj bi kazalo storiti, da bi bili lastniki in avtorji softwara bolj zaščiteni pred kršitvami pravic, ki izhajajo iz prava intelektualne lastnine. Nekateri so menili, da bi to varovanje morala prevzeti država, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Ob tezah novega obrtnega zakona

Vilma Režek, 17.1.1991

Malo gospodarstvo in obrt

Vilma Režek, Pravna praksa, 1/1991Teze za novi obrtni zakon, gledano v celoti, pomenijo korak naprej v pravnem urejanju obrti, saj so očiščene vseh elementov, ki presegajo to področje, obenem pa je predlagatelj upošteval tudi komparativni pregled sodobnih obrtnih zakonov sosednjih držav in ob upoštevanju naših specifik, sledi določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Akviziterska prodaja proizvodov

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 1/1991Opravljanje trgovine na drobno na republiški ravni ureja zakon o blagovnem prometu (Ur. l. SRS, št. 21/77 ter pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. l. RS, št. 23/90), trgovi...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 31 32 33 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(13) 48(9) 47(9) 46(4)
45(9) 45-46(5) 44(9) 44-45(1)
43(9) 43-44(1) 42(1) 42-43(1)
41(3) 41-42(7) 40(1) 39-40(9)
38(12) 38-39(1) 37(9) 37-38(1)
36(6) 36-37(11) 35(16) 34(7)
33(7) 32(9) 32-33(1) 31-32(6)
30(3) 30-31(4) 29(4) 29-30(6)
28(11) 28-29(7) 27(13) 26(11)
26-27(1) 25(9) 24(8) 24-25(10)
23(17) 23-24(6) 22(14) 22-23(7)
21(13) 21-22(8) 20(20) 20-21(2)
Več...

Leto objave

2019(39) 2018(50) 2017(40) 2016(8)
2015(11) 2014(7) 2013(8) 2012(13)
2011(12) 2010(23) 2009(10) 2008(17)
2007(51) 2006(70) 2005(37) 2004(23)
2003(31) 2002(38) 2001(41) 2000(28)
1999(36) 1998(36) 1997(24) 1996(31)
1995(31) 1994(21) 1993(29) 1992(16)
1991(37)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov