O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 33 / 34
Dokumenti od 801 do 825 (od skupaj 838)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Fiktivne zastave in mednarodna federacija transportnih delavcev

mag. Aleksander Čičerov, 16.1.1992

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 1/1992Ladja načeloma vije le eno zastavo, kar v pomorskem mednarodnem pravu pomeni, da ima ladja pravico do neovirane mednarodne plovbe. Pravico, da ladja vije zastavo (right of flag, droit de pavillon, diritto della bandiera), ki pomeni tudi pravico do zastave, dokazuje ladja z ladijskimi dokumenti, v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Informacijska tehnologija in varstvo zasebnosti

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 23-24/1991V ponedeljek, 18. novembra 1991, je Janez Čebulj na Pravni fakulteti v Ljubljani obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vpliv uporabe informacijske tehnologije v državni upravi na posameznika". V Sloveniji je relativno malo teoretikov, ki se ukvarjajo z vprašanjem varstva informacijske z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

"Izdelovanje" pogodb s pomočjo računalnika

Janez Toplišek, 12.12.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 23-24/1991V ameriški računalniški industriji so se pritoževali, da so pravniki predragi za sestavljanje osnutkov pogodb. Sedaj se lahko pohvalijo z novim računalniškim programom, ki bo znatno skrajšal čas pravnikovega dela. Program se imenuje "Quickform Contracts" in omogoča sestavljanje posameznih dokumen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Vse bliže lastni podjetniški zakonodaji

mag. Drago Mežnar, 12.12.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1991Kaže, da se vendarle vse bolj zavedamo: brez gospodarske samostojnosti še tako proklamirana in mednarodno priznana samostojnost ne pomeni kaj dosti. Zato je prav, da se te sedaj zavzeteje posvetimo tem vprašanjem. Kljub temu, da ne smemo verovati v vsemogočnost pravne norme ki bi lahko predvidela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Računalniška delavnica

Janez Toplišek, 31.10.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 20/1991Instrumentalno in programsko opremo ter računalniško usposabljanje so letos prikazale ljubljanske firme - sponzorji delavnice: ATR, Mikro Ada CRU, SRC in IUS SOFTWARE. Predstavniki računalniške sekcije Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana in podjetij-sponzorjev so poleg splošnih novosti inf...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Ustanovitev mednarodnega dokumentacijskega centra zapodročje ustavnega sodstva

dr. Arne Mavčič, 17.10.1991

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 19/1991Ponovna ideja o ustanovitvi mednarodnega dokumentacijskega centra za področje ustavnega sodstva izhaja s skupne seje evropske komisije za demokracijo in pravo in predsednikov ustavnih in vrhovnih sodišč, ki je bila 8. oktobra 1990 v Piazzoli sul Brenta (Italija). Zato je bil dne 12. in 13. septem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Povezava s sistemom ALEXIS

Avtor ni naveden, 3.10.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 18/1991Pravne baze podatkov, ki zajemajo ustavnosodno materijo, so relativno redke (na primer, JURIS, COSTIT, CITERE, RDB). Zato je dobrodošla vsaka nova možnost, ki lahko zagotovi kvalitetne informacije tudi s področja ustavnega sodstva. Takšno možnost predstavlja obsežen nemški odvetniški informacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Iskanje po polnem tekstu

Anton Tomažič, 3.10.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 18/1991Še pred nekaj leti smo si pravniki predstavljali, da bomo za potrebe računalniške obdelave besedil morali zakonodajni sistem in sodno prakso iskati (le) preko nekih centralnih bank podatkov. Informacijski sistemi so bili načrtovani tako, da se bo besedilo vnašalo zapleteno, ob opremljanju s ključnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Ogled kraja nesreče - 2. in 3. odstavek 157. člena ZTVCP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Cestni promet

, Pravna praksa, 17/1991Pri ogledu kraja prometne nesreče se mora preiskovalni sodnik ravnati predvsem po določbah Zakona o kazenskem postopku, ne pa po določbah Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Odstranitev gradbenega objekta zaradi motenja posesti

dr. Konrad Plauštajner, 19.9.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 17/1991V pravdah zaradi motenja posesti srečujemo poleg običajnih ugotovitvenih zahtevkov glede samega obstoja motenja posesti tudi različne restitucijske zahtevke. Med takšnimi zahtevki so najpogostejši zahtevki na odstranitev predmetov, raznih naprav, ovir in podobno. Zato nastane teoretično in praktično...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Začasna prepoved sečnje v družbenih gozdovih

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gozdarstvo, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 15/1991Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini ne posega v bodočo ureditev lastniških razmerij, temveč skuša zgolj zavarovati pravice prejšnjih lastnikov do bodoče pravne ureditve teh odnosov, zato mu ni mogoče očitat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Turist in negmotna škoda

dr. Konrad Plauštajner, 18.7.1991

Obligacije, Gostinstvo in turizem

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 14/1991Sodobni turizem je sicer množičen in s tem industrija, vendar temelji na posamezniku-turistu. Zato ni presenečenje, da se zlasti v tujini zavzemajo tudi turistične agencije, hotelirji, prevozniki in še kdo za čim kompleksnejšo pravno zaščito turista, tega "zlatega teleta" mogočne turistične industri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

O umetni inteligenci in pravu

dr. Arne Mavčič, 18.7.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 14/1991Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sredozemlje ni mrtvo

mag. Aleksander Čičerov, 4.7.1991

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 13/1991Zavod za pomorsko pravo, zgodovino in ekonomiko pomorstva JAZU je s pomočjo sponzorjev s področja pomorskega gospodarstva Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Slovenije, organiziral tridnevni nacionalni seminar o preprečevanju, nadzoru in čiščenju Jadranskega morja pred nenadnim one...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Nova evropska podjetniška - korporacijska zakonodaja

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 12/1991Komisija Evropske gospodarske skupnosti je že leta 1970 na podlagi 235. člena pogodbe EGS pripravila osnutek Statuta evropske korporacije - Societas Evropaea, "SE", z namenom, da bi se lahko podjetja v članicah skupnosti prilagodile novim dimenzijam poslovanja v okviru skupnega trga s tem, da bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Odpiranje pošte - varstvo zasebnosti

Avtor ni naveden, 20.6.1991

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 12/1991Ali je splošni akt (organizacijski predpis) o odpiranju pošte, ki prispe v podjetje, s katerim je določeno, da oseba, odgovorna za sprejem in razporejanje pošte, odpre vso prispelo pošto, naslovljeno na podjetje, kakor tudi vso pošto, ki ima poleg naslova podjetja še označenega prejemnika - sodelavc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Nov pravni sistem - v računalniku

Avtor ni naveden, 20.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 12/1991Začetek novega zakonodajno-pravnega sistema v Republiki Sloveniji je lahko tudi odlična priložnost za tiste kolege pravnike, ki se doslej še niso odločili za računalniško uporabo zakonov. Firma IUS SOFTWARE je po dveh letih izdajanja zakonov na disketah in po enem letu vodenja IUS-REGISTRA (vseh pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Vplačevanje krajevne in prenočitvene takse

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 10-11/1991V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 18 z dne 27. 4. 1991 je objavljen Zakon o turistični taksi, po katerem se plačuje turistična taksa, ki jo sestavljata krajevna in prenočitvena taksa. Krajevna taksa je prihodek občine, prenočitvena taksa pa je prihodek republike. V skladu s tem zakonom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

K obrtnemu zakonu in zakonu o registraciji zasebnikov

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 10-11/1991Izvršilni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je zakonodajnopravni komisiji Skupščine RS konec maja poslal naslednja mnenja in pripombe k osnutkoma obrtnega zakona in zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov: 1. Zastavlja se vprašanje umestnosti dveh zakonov, ker oba regulirata isto materi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Izgradnja ekspertnega sistema na področju dejavnostiustavnega sodišča

dr. Arne Mavčič, 6.6.1991

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 10-11/1991Razvoj računalniško podprtega pravnega informacijskega sistema v Ustavnem sodišču Republike Slovenije teče v treh smereh: - Prva razvojna smer je uporaba računalnika pri pravnikovem strokovnem delu za oblikovanje besedil na računalniku. - Druga razvojna smer so pravne baze podatkov. To vključuje -...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Globalizacija informacijske tehnologije - potreba po novipravni vedi

Anton Tomažič, 6.6.1991

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10-11/1991Slovenski udeleženci prvega svetovnega kongresa računalniškega prava, ki je bil aprila 1991 v Los Angelesu, smo lahko ugotovili, da smo priča nastajanju nove pravne vede: informacijskega prava. "Globalizacija računalniške industrije" (kar je bilo geslo kongresa) namreč povzroča, da se informacijska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Svetovni kongres "Računalniško pravo"

Janez Toplišek, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 10-11/1991(World Computer Law Congress, Los Angeles, ZDA, 18. do 20. aprila 1991) "Računalniško pravo" je dokaj neroden in nefunkcionalen prevod ameriškega "Computer Law". V visoko razvitem svetu ima ta pojem široko, vendar prepoznavno vsebino: na področju informatike, računalništva in sorodnih novejših te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uporaba recenzije računalniškega programa v reklamnenamene

mag. Miha Juhart, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 10-11/1991Problem: V specializirani računalniški reviji je objavljena predstavitev z recenzijo računalniškega programa. Kasneje avtor in distributer uporabita recenzijo kot sestavni del reklamnega prospekta, s katerim tržita računalniški program. Iz opisanega dejanskega stanja izhajata vsaj dve vprašanji:
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Sklepanje računalniških poslov s tujino

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 10-11/1991Objavljamo prevod opomnika, ki so ga na svetovnem kongresu "Computer Law" priporočili tistim, ki sklepajo računalniške posle v tujini. Opomnik je za nas zanimiv v dveh smereh. Preberimo, katera vprašanja nam bo postavil tuji partner! Če pa mi iščemo posel v tujini (zlasti v manj stabilnem in manj zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uvajanje računalniških programov pri organih za postopeko prekrških v Republiki Sloveniji

Zdenko Pavlina, 6.6.1991

Prekrški, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 10-11/1991Na koncu prvega polletja lanskega leta je po poprej izdelanem idejnem projektu, ki je bil usklajen z določbami pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Ur. l. SRS, št. 16/86 in 16/88), izdelal računalniški programer Alojz Osrajnik računalniški program evidentiranja zadev o ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 32 33 34 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(16) 48(10) 47(10) 46(5)
45(9) 45-46(5) 44(10) 44-45(1)
43(9) 43-44(1) 42(1) 42-43(1)
41(3) 41-42(7) 40(1) 39-40(9)
38(12) 38-39(1) 37(11) 37-38(1)
36(8) 36-37(11) 35(16) 34(7)
34-35(1) 33(8) 32(9) 32-33(1)
31-32(6) 30(3) 30-31(4) 29(4)
29-30(6) 28(11) 28-29(7) 27(13)
26(11) 26-27(1) 25(9) 24(8)
24-25(10) 23(17) 23-24(6) 22(14)
22-23(7) 21(13) 21-22(8) 20(20)
Več...

Leto objave

2020(7) 2019(52) 2018(50) 2017(40)
2016(8) 2015(11) 2014(7) 2013(8)
2012(13) 2011(12) 2010(23) 2009(10)
2008(17) 2007(51) 2006(70) 2005(37)
2004(23) 2003(31) 2002(38) 2001(41)
2000(28) 1999(36) 1998(36) 1997(24)
1996(31) 1995(31) 1994(21) 1993(29)
1992(16) 1991(37)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov