O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe

Sonja Strle, 21.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sonja Strle, Pravna praksa, 8/2019Pobudnik je na Informacijskega pooblaščenca (IP) naslovil vprašanje glede dopustnosti posredovanja podatkov o plačah in prejemkih delavcev v družbi družbeniku te družbe, ki podatke potrebuje za ocenitev vrednosti lastniškega deleža, ki ga želi prodati, vendar v družbi ni več zaposlen in z njo že več let nima stika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

O drevesu, na katerem raste denar

Črt Jakhel, 21.2.2019

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Črt Jakhel, Pravna praksa, 8/2019Ko boste naslednjič slišali, da denar ne raste na drevesu, sogovorniku odgovorite po pravici: seveda raste. Vse svetovne centralne banke z lastno valuto imajo tako drevo. V zadnjem desetletju so prizadevno obirale svež denar in ga polivale vsenaokoli. Nam bližnja Evropska centralna banka (ECB) je kot ena mnogih v svetovnem sadjarskem združenju še donedavna obirala več deset milijard evrov mesečno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

Tožba Evropske komisije zaradi hišnih preiskav na BS

Urša Ravnikar Šurk, 21.2.2019

Banka Slovenije

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 8/2019Med slovenskimi in evropskimi organi obstajajo različna stališča glede arhivov Evropske centralne banke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

Sodno varstvo poslovnih skrivnosti

Levovnik Jure, Gostiša Eva, 21.2.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Jure Levovnik, Eva Gostiša, Pravna praksa, 8/2019V prejšnjem prispevku sva predstavila novo materialnopravno ureditev poslovnih skrivnosti, ki jo prinaša Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ("Direktiva") in ki bo prenesena v slovenski pravni red z novim Zakonom o poslovni skrivnosti (ZPosS). Tokrat se bova posvetila še prihodnji ureditvi sodnega varstva pred protipravno prisvojitvijo, razkritjem in uporabo poslovnih skrivnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄8

Znanje - inovacije - razvoj: kako razviti slovenski model preboja?

dr. Maja Makovec Brenčič, 27.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 8/2014Od grških filozofov dalje je raziskovanje razumevanja in pomena znanja ustvarilo veliko razmišljanj in zapisov, tudi definicij in dvomov. A ne glede na to, kakšni definiciji bi prikimali ali jo sprejemali, Platonovi, Gettierovi ali bolj sodobniški, vsi skupaj že nekaj časa vemo, da je znanje tista ključna prvina razvoja, brez katerega se težko udeležuješ vseh vrst konkurenčnih bojev tega sveta in v njih zmaguješ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Naftni pritiski

Matej Tomažin, 1.3.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 8/2012Na kapitalskih trgih je tudi letos zelo pestro. Takoj po začasni rešitvi grškega problema se je pokazalo novo "žarišče", o katerem bomo v prihodnjih tednih vse pogosteje brali - o ceni naftnih derivatov, ki je znatno poskočila. Vse glasnejše vprašanje zato je, ali je svetovno gospodarstvo res v tako dobrem stanju, da bo preživelo vpliv vse dražjih energentov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja

Jan Jeram, 1.3.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jan Jeram, Pravna praksa, 8/2012Evropska komisija je 15. novembra 2011 sprejela predlog novele Uredbe o bonitetnih agencijah. V viharju krize evropskih državnih dolgov je predlog del svežnja zakonodaje, namenjenega stabilizaciji finančnih trgov ter reševanju evra in Evropske unije. Zaradi edinstvenega razvoja, vloge in moči bonitetnih agencij je njihovo reguliranje zapleteno, učinki različnih ukrepov pa si pogosto nasprotujejo. Predlog Evropske komisije vsebuje številne inovativne, a tudi sporne ukrepe, ki pričajo o občutku nujnosti odločnega ukrepanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Novela ZFPPIPP

Irena Vovk, 3.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2011Minister za pravosodje Aleš Zalar je na novinarski konferenci 16. februarja predstavil predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je ministrstvo pripravilo v dogovoru z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) in ga že poslalo v strokovno in medresorsko usklajevanje. "Čeprav gre za majhne spremembe zakona, pa so vsebinsko pomembne," meni Zalar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

V Sloveniji niti kapital ni zmagal

Robert Kleindienst, 3.3.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 8/2011Leta 2009, ko je svetovna gospodarska kriza dosegla svoj višek, so se v svetu, zlasti pa pri nas, vrstile ocene, da je kapitalizmu odzvonilo. Na to so nakazovale tudi aktivnosti ortodoksno kapitalističnih ZDA, ki naj bi končno pokleknile, saj je državni aparat v času gospodarskega šoka prevzel zelo aktivno vlogo. Ta se je med drugim odrazila tudi v državnih dokapitalizacijah finančnih institucij. "Za krizo sta kriva kapitalizem in njegova zverina prosti trg, potrebujemo nov, družbeno odgovornejši sistem!" je bil do nedavnega tudi v državah, ki so manj prežete z duhom komunizma, kot je Slovenija, priljubljeni slogan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Obratovalno dovoljenje za linijo strojev

Andrej Murn, 3.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Murn, Pravna praksa, 8/2011• Kako naj gospodarska družba pridobi obratovalno dovoljenje za varno obratovanje linije za pakiranje sira, ki je sestavljena iz petih različnih strojev (treh proizvajalcev), za katere so proizvajalci dali izjavo o skladnosti in navodila za uporabo? Vsak stroj ima tudi svojo tovarniško številko in lahko deluje samostojno ali kot celota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Tudi revizorji imajo svoja pravila delovanja

Mojca Kunšek, 3.3.2011

Revizija

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 8/2011Prihaja čas revidiranja letnih poročil vseh tistih družb, ki so zavezana reviziji. Pri revidiranju računovodskih izkazov morajo revizorji upoštevati predpise in priporočila, ki jih izdajajo njihovi nadzorni organi, in o svojem delu tudi poročati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Osebni stečaj podjetnika

dr. Jasna Murgel, 25.2.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 8/2010dr. pravnih znanosti, vodja izvršilnega oddelka na Okrajnem sodišču v Mariboru, docentka na PF Univerze v Mariboru
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Nepremičninska uganka

Matej Tomažin, 25.2.2010

Banke in hranilnice

Matej Tomažin, Pravna praksa, 8/2010Kdo bo popustil? Banke ali gradbena podjetja? Odgovor ni preprost, čeprav je danes bolj ali manj jasno, da bo nekdo vendarle moral pogoltniti cmok izgube zaradi padca tržne cene nepremičnin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

V poslu naložbenih financ je zmagal kratkovidni marketing

mag. Robert Kleindienst, 28.2.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 8/2008mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Empirično dokazano vlagateljem pri doseganju naložbenih rezultatov dolgoročno najbolj škodita njihova lastna panika (strah) in evforija. Kot naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Sejnina članov NS - odvisno ali neodvisno razmerje

Matija Šešok, 10.3.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matija Šešok, Pravna praksa, 8/2005Nadzorni svet gospodarske družbe ima šest članov, od katerih so štirje predstavniki kapitala (dva člana sta zunanja, dva sta zaposlena v družbi), dva člana pa sta predstavnika zaposlenih (tudi ta dva sta zaposlena v družbi). Člane je imenovala skupščina, skladno z določili ZGD; za svoje delo in vsak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

GOSPODARSKE DRUŽBE: Davčni vidik povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Avtor ni naveden, 10.3.2005

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 8/2005V času veljavnosti starega zakona o dohodnini (ZDoh) je bila zelo priljubljena oblika posrednega izplačila dobička gospodarskih družb tudi izdaja novih delnic iz povečanja osnovnega kapitala iz dobička družbe, saj nove delnice po ZDoh niso bile obdavčljivi dohodek. V teh primerih je bil obdavčen zgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

STEČAJNO PRAVO: Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP

Novak Krajšek, 10.3.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Novak Krajšek, Pravna praksa, 8/2005V praksi prvostopenjskega sodišča so se pokazale nekatere pomanjkljivosti v določbah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) in zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki negativno vplivajo na učinkovitost pravnega varstva in hkrati tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Obdavčevanje razdelitve dobička na stopnji pravne osebe in delničarjev - davčna integracija

mag. Matjaž Kovač, 6.3.2003

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 8/2003Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen na nivoju pravne osebe in na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Tako se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe obdavčuje prek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

ZAVAROVALSTVO: Posledice prisilne poravnave na plačilo zavarovalne premije

dr. Šime Ivanjko, 6.3.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 8/2003V postopkih prisilnih poravnav zavarovalnica nastopa kot upnik in uveljavlja terjatve na podlagi neplačane premije za sklenjena zavarovanja, bodisi da gre za plačilo premije iz prejšnjih ali za plačilo premije za tekoče zavarovalno leto. Prisilni upravitelji obravnavajo zavarovalnico enako kot vse o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Izguba zavarovalne pravice

Tjaša Korbar, 6.3.2003

Zavarovalništvo

Tjaša Korbar, Pravna praksa, 8/2003Splošni pogoji za zavarovanja vozila, določajo, da zavarovanec izgubi zavarovalne pravice, če vozilo upravlja oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Ali zavarovanec izgubi svoje zavarovalne pravice, če se pri škodnem dogodku ugotovi, da ni posedoval veljavnega vozniškega izpita za kategorijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Pravniško društvo Ljubljana: Priprava letnega poročila družbe

Branka Neffat, 7.3.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 8/2002Februarsko srečanje članov društva je bilo posvečeno pripravi letnega poročila družb po zadnji noveli ZGD, o čemer je uvodno obrazložitev podala mag. Tatjana Horvat, urednica za finance in računovodstvo pri časniku Finance.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Prenehanje delovnega razmerja v primeru likvidacije družbe (II.del)

Alfred Ojcinger, 7.3.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 8/2002V sestavku pod zgornjim naslovom (PP, št. 6/02) je avtor Luka Tičar povzel mnenja in stališča iz razprave, ki je 31. januarja 2002 potekala na strokovnem posvetu članov Društva za delovno pravne in socialne znanosti glede položaja varovanih kategorij delavcev v primeru redne likvidacije družbe. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Skupščinski predlogi

Snežana Harnik, 16.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 8/2000Skupščina družbe je organ, na katere zasedanju delničarji oblikujejo in izražajo svojo voljo. Je hierarhično gledano najvišji organ družbe. Na zasedanju skupščine delničarji odločajo o vseh pomembnejših oziroma temeljnih vprašanjih družbe, ki se nanašajo na statusno-organizacijska vprašanja.(*1) Vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Konkurenca: Konkurenčnopravne razsežnosti zakona o kontroli cen

dr. Bojan Zabel, 16.3.2000

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 8/2000Ni dvoma, da je - ne glede na svoje različne cilje - Zakon o kontroli cen (ZKC, Ur. l. RS, št. 63/99) predpis, ki (lahko) močno vpliva na konkurenco v dveh smereh: deloma na konkurenco med samimi podjetji, še v večji meri pa na razmerje med prosto konkurenco in državnim urejanjem razmerij na trgu. Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Nekaj vprašanj o pridobivanju lastnih poslovnih deležev

Peter Podgorelec, 16.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 8/2000Dejansko stanje in vprašanja: Družba namerava od nekaterih družbenikov odkupiti njihove poslovne deleže, za kar ima podlago v družbeni pogodbi. V družbeni pogodbi je tudi določeno, da družba ne sme prodati lastnih deležev po nižji vrednosti, kot jih je kupila, revaloriziranih z rastjo drobnoproda...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

2019(4) 2014(1) 2012(2) 2011(4)
2010(2) 2008(1) 2005(3) 2003(3)
2002(2) 2000(3) 1999(4) 1998(3)
1997(2) 1996(1) 1995(4) 1994(1)
1993(1) 1992(6) 1991(2)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.5. ZUNANJETRGOVINSKI PREDPISI 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov