O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Če je epidemija ogrozila solventnost družbe ...

Avbreht Aleš, Drečnik Anja, 14.5.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Aleš Avbreht, Anja Drečnik, Pravna praksa, 19/2020Kljub morebitnemu omejenemu delovanju organov družbe v trenutnih razmerah razglašene epidemije je pravočasna ugotovitev insolventnosti družbe pomembna, saj Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v zvezi z nekaterimi obveznostmi družbe uvaja neizpodbojno domnevo, da je družba postala insolventna, ko bi to lahko ugotovilo poslovodstvo, če bi ravnalo skladno z dolžno skrbnostjo. Od takrat naprej tečejo tudi roki za izvedbo dejanj, ki so vezani na nastanek insolventnosti. Spoštovanje teh rokov je za člane organov vodenja ali nadzora družbe bistveno, saj v primeru nepravočasne izvedbe lahko odškodninsko odgovarjajo. V nadaljevanju na kratko predstavljava obveznosti organov družbe pri ugotavljanju insolventnosti družbe, na katere se nanašajo tudi določeni ukrepi po novem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄19

Poenostavljena prisilna poravnava in izvršitev slovenske sodne odločbe v Avstriji

dr. Jorg Sladič, 16.5.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni kolizijski predpisi

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 19/2019V avstrijski strokovni literaturi je bil marca 2019 objavljen sklep avstrijskega Vrhovnega sodišča v zadevi 3 Ob 30/18k z dne 27. junija 2018. Poleg tematike, ki se nanaša na razmerje med pravnimi sredstvi, s katerimi se izpodbija priznanje tuje sodne odločbe, in pravnimi sredstvi v izvršilnem postopku, je poseben pomen te odločbe tudi v obravnavanju slovenskih izvršljivih dajatvenih odločb. Šlo je za izvršitev pravnomočnega slovenskega sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄19

Nespremenjene obrestne mere ECB

Avtor ni naveden, 17.5.2018

Banka Slovenije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2018Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 odstotka, 0,25 odstotka oziroma -0,40 odstotka. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB na sedanji ravni ostale daljše obdobje in precej dlje, kot bodo trajali neto nakupi vrednostnih papirjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄19

Prodaja NLB in transparentnost

Matej Tomažin, 18.5.2017

Banke in hranilnice

Matej Tomažin, Pravna praksa, 19/2017Napovedani začetek prodaje NLB bi v razvitem okolju na kapitalski trg vnesel pozitivno vzdušje. Z vstopom novih vlagateljev bi se povečala likvidnost trga, na novo bi se ovrednotile finančne družbe in podobno. Žal se teh pozitivnih posledic glede na izkušnje domačega kapitalskega trga še ne moremo nadejati v popolnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

2013

dr. Jože Mencinger, 12.5.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 19/2016Čemu ukvarjanje z letom 2013? To leto bo zapisano v gospodarsko zgodovino Slovenije kot eno najbolj nenavadnih zaradi dogajanj, ki jih lahko strnemo v eno vprašanje. Povsod si oblasti - denarne, izvršne in zakonodajne - prizadevajo reševati svoje banke in podjetja ter ščititi svoje državljane. Zakaj naše oblasti - denarna, izvršna in zakonodajna - raje uničujejo banke, razprodajajo podjetja in domačim vlagateljem jemljejo prihranke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Privatizacija kot moralna dilema

mag. Sandi Kodrič, 14.5.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2015Seznam petnajstih podjetij, iz katerih se je Slovenija odločila lastniško izstopiti, je pred časom razcepil slovensko javnost skoraj tako močno kot Družinski zakonik leta 2012 ob nekem drugem vprašanju. Peticija proti privatizaciji je bila prva in pod njo se je zbralo skoraj 15.000 podpisov, pod peticijo za privatizacijo, ki je nastala kot odgovor na prvo, se jih je hitro nabralo 12.000. Obe se ponašata z ekonomisti in drugimi eminentnimi podpisniki. Prva ima večinoma starejše podpornike in podpornike iz javnega sektorja, druga pa v povprečju mlajše podpornike in podpisnike iz vrst podjetnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

En korak naprej, tri nazaj ...

Matej Tomažin, 15.5.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 19/2014Spomladansko prebujanje Ljubljanske borze je podalo dobre obete za poletje. Žal pa nas je ujelo "aprilsko" vreme. Seveda imam v mislih dogajanje na političnem parketu, ki je na borzni parket vrnilo goro negotovosti. Tečaji slovenskih delnic so takoj padli, hkrati pa se je zmanjšala borzna aktivnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3)

Djinović Marko, Rižnik Peter, 15.5.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Djinović, Peter Rižnik, Pravna praksa, 19/2014V arbitražni skupnosti je že udomačen rek, da je arbitraža toliko dobra, kot so dobri arbitri. Pravila posamezne arbitražne institucije, naj bodo še tako sodobna, tako niso le procesni okvir, po katerem teče postopek, in sama še niso zadosten pogoj za učinkovito in kakovostno rešitev spora. Predvsem je pomembno, da se v praksi izvajajo tako, da glede na okoliščine posameznega primera omogočajo optimalno razmerje med ključnimi pričakovanji strank (oglišči magičnega trikotnika): časovna in stroškovna učinkovitost postopka ter kakovost končne odločitve. Da bi lahko omenjeni rek prišel do veljave, morajo torej svojo nalogo opraviti arbitri, stranke kot uporabniki arbitraže in arbitražne institucije v vlogi varuha učinkovitosti in kakovosti arbitražne storitve. Stalna arbitraža pri GZS si je zato ob sprejetju Ljubljanskih arbitražnih pravil kot eno svojih prednostnih nalog zastavila prav njihovo dosledno izvajanje, z namenom izpolnjevanja pričakovanj strank. V tem prispevku bova predstavila nekatere sodobne poglede na vlogo in naloge arbitrov ter njihovo uveljavljanje v praksi. Ob novih Ljubljanskih arbitražnih pravilih obravnavava izbrane vidike funkcije arbitra, standardov nepristranskosti in neodvisnosti arbitrov in vlogo arbitrov pri učinkovitem vodenju arbitražnih postopkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Ko najem kredita postane velikanski uspeh

mag. Sandi Kodrič, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2013Razglašanje zadnje prodaje pet- in desetletnih državnih obveznic vlagateljem na mednarodnih finančnih trgih za izjemen dosežek Vlade s strani njenih piarovcev nam na obraz lahko privabi le kisel nasmešek. Najem zelo dragega kredita po podobnih pogojih, kot jih dosega Ruanda, naj bi bil uspeh in dokaz verodostojnosti države? Za primerjavo: običajen nemški delavec lahko pri svoji banki pridobi stanovanjski kredit za pol nižjo obrestno mero, kot pa so jo mednarodni finančni trgi odmerili Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah

mag. Mojca Kunšek, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 19/2013Novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), ki velja od začetka maja, spreminja seznam do pomoči upravičenih podjetij, vrste pomoči in ukinja zgodnji znesek višine državne pomoči. Novela ZPRPGDT-D odpira v
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Vsiljeni standardi

mag. Sandi Kodrič, 17.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, STANDARDI

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2012Odločili ste se na primer, da boste kupili nov osebni avtomobil, vendar si posebnega luksuza ne morete privoščiti. Prodajalec v avtomobilskem salonu pa vam pove, da avta ne sme prodati brez klimatske naprave, kajti država je z normativom določila, da mora vsak avto imeti klimatsko napravo. Plačati bi jo morali, čeprav je ne želite oziroma čeprav bi si raje omislili avto z nekoliko večjim prtljažnikom, a brez klime. Prav mogoče bi se vam zdelo nekoliko neumno, da vam država vsiljuje stvari, ki so za vaše zmožnosti predrage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Prenos pooblastila prokurista

Nina Scortegagna Kavčnik, 17.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 19/2012Na prvi pogled preprosta in jasna ureditev prokure v praksi odpira nemalo vprašanj. Zakon ne daje odgovora na vprašanje, ali lahko prokurist prenese prokuro kot celoto ali lahko prenese le pooblastilo za opravo posameznih dejanj. V praksi je tudi sporno, koga lahko dva prokurista, ki zastopata družbo skupno, pooblastita tako, da bo družbo zastopal posamično, in ali ga sploh lahko pooblastita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Učne ure izleta v Varšavo

Matej Tomažin, 19.5.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 19/2011V minulih dneh so na Varšavski borzi začele kotirati prve slovenske delnice. Gre za svojevrsten mejnik, ki v sklopu slovenskega kapitalskega trga spominja na prvi izlet slovenskih družb na tuje trge. Tega davnega izleta sta se udeležila samo BTC in SKB, ko sta omogočila trgovanje z globalnimi potrdili na tujih borzah. Druga podjetja temu niso sledila, toda tokrat se ni bati, da se varšavskega izleta ne bo udeležilo še kakšno podjetje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Koga šteti med "vodilno osebje" po 12. členu ZSDU

Mato Gostiša, 19.5.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 19/2011Ena najtežjih dilem, s katerimi se vsakodnevno srečuje praksa v zvezi z ugotavljanjem kroga oseb, na katere se nanaša prepoved aktivne in pasivne volilne pravice za svet delavcev po 12. in 13. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), je vprašanje, koga - razen ožjega poslovodstva in prokuristov - pravzaprav šteti med t. i. vodilno osebje. Odkar je bil v drugem odstavku 12. člena tega zakona vsebinsko povsem neopredeljen pojem "delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi" z novelo ZSDU-B iz leta 2007 nadomeščen s pojmom "delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 72. členom Zakona o delovnih razmerjih", pa je zmeda pri uporabi tega pojma v praksi žal le še precej večja kot prej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo?

mag. Sandi Kodrič, 13.5.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2010Svetovalca nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona Jamesa Carvilla je nekoč tako presunil vpliv kapitalskih trgov, da se je pošalil, da bi se, če reinkarnacija res obstaja, sam najraje reinkarniral kot trg obveznic, kajti ta lahko ustrahuje vsakogar. Trg obveznic, na katerem nastopajo banke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Gospodarski nacionalizem

Jure Mikuž, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 19/2009Gospodarska recesija, ki se je letos razlila po Evropi in drugih celinah, je na plan prinesla globlja politično-gospodarsko-filozofska vprašanja kot katerakoli kriza v novejši zgodovini. Ne le da se ljudje ob tem, ko izgubljajo službe, sprašujejo o pravičnosti kapitalizma - ta vprašanja so posledica...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Stečaj samostojnega podjetnika posameznika

Sebastjan Kerčmar, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sebastjan Kerčmar, Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 19/2009Ureditev stečaja samostojnega podjetnika posameznika, ki jo je prinesel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 se precej razlikuje od poprejšnje ureditve. V grobem gledano in glede na podlagi prej veljavnega Zakona o prisilni poravnavi, steč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

ZFPPIPP: Poporodna faza postopka osebnega stečaja

dr. Jasna Murgel, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 19/2009Obravnavala bom ureditev postopka osebnega stečaja v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 ter podzakonskih aktih, zlasti v Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja

Mitja Podpečan, 14.5.2009

Banke in hranilnice

Mitja Podpečan, Mitja Podpečan, Pravna praksa, 19/2009Nemško zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof) je v sodbi z dne 21. aprila 2009 o tožbi združenja za zaščito bančnih komitentov razsodilo, da so splošni pogoji dveh bank glede obveznosti kreditojemalcev premalo določni, da bi lahko ustrezali zahtevam pravnega reda po določnosti oz. določljivosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

11. posvetovanje: Gospodarski subjekti na trgu

Irena Vovk, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2003Tradicionalni majski posvet o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava je med 15. in 17. majem privabil v sončni Portorož veliko število slušateljev. Organizator srečanja - Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru - je tudi letos program razdelil na pet sekc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Upravljanje: Kodeks(i) upravljanja gospodarskih družb

Jože Bajuk, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jože Bajuk, Pravna praksa, 19/2003V Sloveniji je bilo v zadnjem času veliko govora o kodeksih Corporate Governance / upravljanja gospodarskih družb. Kodekse naj bi pripravljali v Združenju članov nadzornih svetov, Združenju Manager, na Ljubljanski Borzi in na Gospodarski zbornici. V javnosti so se pojavljale informacije predvsem o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Sklic in vodenje skupščine d. d.

dr. Borut Bratina, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 19/20031. Vabila na zasedanje skupščine Komu oziroma katerim delničarjem se pošiljajo osebna vabila na zasedanje skupščine d. d.? V skladu z ZGD pristojni organ (praviloma uprava - 2. odst. 283. člena ZGD, lahko tudi nadzorni svet - 3. odst. 274. člena ZGD in v določenih primerih manjšinski delničar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Izpodbijanje naklanjanja ugodnosti upnikom v primeru stečaja podjetja

Luigi Varanelli, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 19/20031. Naklanjanje ugodnosti upnikom: funkcionalni in strukturalni vidiki določb prvega in tretjega odst. 125. člena ZPPSL 1.1 Strukturalna analiza instituta izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, namenjenih privilegiranju posameznih upnikov 1.2 Funkcionalna analiza instituta izpodbijanja dolžnikovih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zbirka odločitev 2000 in 2001

Nina Gruden, 23.5.2002

Proračun, Revizija

Nina Gruden, Pravna praksa, 19/2002Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Konec aprila je pri GV Založbi izšla zajetna zbirka odločitev Državne revizijske komisije, prvi sistematični prikaz njenih sklepov, izdanih med leti 2000 in 2001. Zbirka praktično združuje materialno in procesno pravo področja j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄19

Upravitelji: Društvo upraviteljev v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Mojca Breznik, 14.6.2001

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mojca Breznik, Pravna praksa, 19/2001Upravitelji, ki so uspešno opravili izpit in pridobili dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, so 15. junija 2000 na ustanovni skupščini, ki se je udeležilo 31 upraviteljev, ustanovili Društvo upraviteljev Slovenije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije s sedežem v Celju, Pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2018(1) 2017(1)
2016(1) 2015(1) 2014(2) 2013(2)
2012(2) 2011(2) 2010(1) 2009(4)
2003(4) 2002(1) 2001(1) 1998(3)
1997(9) 1996(3) 1994(3) 1993(9)
1992(5) 1991(3)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

A B CĆČ D Đ EFG HI JK LM N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov