O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Z oblakov na zemljo

dr. Anže Burger, 4.4.2019

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Anže Burger, Pravna praksa, 14/2019Konec marca je Statistični urad RS (SURS) objavil podatek, da so cene nepremičnin v letu 2018 poletele v nebo: zvišale so se kar za 18,2 odstotka. Po podatkih britanske nepremičninske agencije Frank Knight nas to uvršča na neslavno prvo mesto na svetu. Nepremičnine so danes za šest odstotkov dražje od predkriznega balona leta 2008 in za 38 odstotkov dražje od kriznega dna leta 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Priložnost pred vrati

Matej Tomažin, 6.4.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2017Boljše napovedi gospodarske rasti so dobre znanilke, da je pred nami leto, ki bo tako gospodarstvu kot tudi prebivalstvu naklonjeno. Pozitivne posledice se bodo čutile na mnogih področjih - od trga dela, na katerem bo na voljo več služb, do višjih davčnih prilivov, ki bodo omogočili nižjo zadolženost države ali pa financirali kak projekt več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih)

Klemen Eržen, 6.4.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Klemen Eržen, Pravna praksa, 14/2017Pravna oseba je umeten subjekt, ki ni sposoben sam oblikovati in izražati volje, zato voljo v njenem imenu izražajo fizične osebe kot zastopniki. Zastopanje je izražanje volje v imenu drugega, ki je pravno učinkovito, kadar izjava zastopnika povzroči sklenitev pogodbe med zastopanim in tretjo osebo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pomlad

Matej Tomažin, 9.4.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2015Pomlad je tisti letni čas, ko se narava začne prebujati. Podobno se prebujajo tudi zahodnoevropske borze. Na Ljubljanski borzi pa pomladi žal še ni mogoče čutiti. So naše Alpe res tako visoke, da obilica kapitala, ki v obdobju nizkih obrestnih mer išče priložnosti, ne zaide v našo deželo? V naših krajih se namreč skriva kar nekaj lepih priložnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Socialno podjetništvo - priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno okolje

Rodman Karmen, Kokalj Andreja, 10.4.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Karmen Rodman, Andreja Kokalj, Pravna praksa, 14/2014V članku Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija je Jasmina Tkalčič nagovorila bralce Pravne prakse s predstavitvijo pojma in temeljnih značilnosti socialnega podjetništva. Izpostavila je pomen aktivnosti države za krepitev in spodbujanje socialnega podjetništva tako na področju izvajanja promocijskih aktivnosti in informiranja o socialnem podjetništvu kot tudi pri dodeljevanju (nepovratnih) sredstev prek javnih razpisov in prenosu dobrih podjetniških praks iz Slovenije in tujine. "Vodilo socialnega podjetništva je torej spodbuditi zaposlovanja najranljivejših skupin, in ne ustvarjanje dobička."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Prvi konkretni koraki

Matej Tomažin, 10.4.2014

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2014Ljubljanska borza je zacvetela. V preteklem tednu se je namreč vrednost borznega indeksa SBITOP povzpela prek 750 indeksnih točk, kar pomeni najvišjo vrednost v zadnjih letih. Skeptiki se seveda še vedno sprašujejo, zakaj in kako, toda že pogled na Heliosovo transakcijo razkrije, da je tudi v Slovenijo prišel svež kapital.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Bankrot nacionalnega interesa?

dr. Jože Mencinger, 11.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 14/2013"Nacionalni interes" je v Sloveniji nekakšna psovka; ne le med primitivnimi blogerji Financ, tudi za ugledne ekonomske komentatorje je nekaj slabega. Po njihovem pisanju bi lahko sodili, da je najslabše, če so posamezniki, ki so ali naj bi dobili kakšno funkcijo, pristaši nacionalnega interesa. Glavni ideolog slednjega pa naj bi bil podpisani. Z bankrotom nacionalnega interesa naj bi se namreč pokazalo, da so imeli prav tisti, ki so vsakršen dvom v absolutno koristnost prodaj podjetij tujcem nemudoma proglasili za domačijsko neumnost, podobno kot so za fiziokratsko neumnost do krize proglašali dvome v koristnost finančnega "poglabljanja".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika - prenos podjetja na kapitalsko družbo - premoženje podjetnika

Avtor ni naveden, 11.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2013Statusno preoblikovanje podjetnika omogoča fizični osebi, ki je podjetnik, da iz enovite premoženjske mase, ki ji pravno pripada, izčleni podjetniško organizirano premoženje, ki ga nato po poti univerzalnega pravnega nasledstva prenese na kapitalsko družbo. Kadar določeno podjetniško organizirano premoženje ni vključeno v pogodbo o prenosu podjetja, to premoženje ni več namenjeno opravljanju pridobitne dejavnosti in je tako izgubilo naravo podjetniško organiziranega premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

S spremembo ZUKN želi Vlada razširiti in poostriti nadzor nad upravljanjem državnih naložb

mag. Mojca Kunšek, 12.4.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2012Ena prvih zakonodajnih sprememb, ki jo je sprejela Vlada v novi sestavi, je novela Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C), ki so ji nasprotovali tako v stanovskem Združenju nadzornikov Slovenije kot tudi v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb (v nadaljevanju AUKN).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Preiskava po ZPOmK-1 - (ne)skladnost z Ustavo?

Jernej Mlinarič, 12.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jernej Mlinarič, Pravna praksa, 14/2012Urad za varstvo konkurence (UVK) je izdal sklep o preiskavi zoper družbo PRO PLUS, d.o.o., in tej družbi zaradi oviranja preiskave izrekel tudi denarno kazen v znesku 105.000 evrov. V javnosti sicer niso znane vse podrobnosti postopka niti ta še ni končan, zato ga ne bom komentiral. Odgovor na vprašanje, ali so bili izrek denarne kazni in ravnanja preiskovanca v predmetnem postopku izrečeni pravilno in zakonito, bo razviden šele, ko se bo postopek pravnomočno končal. Želim pa opozoriti na nekatere posebnosti postopka pred UVK, ki z ustavnopravnega stališča vzbujajo dvom o ustreznosti veljavne ureditve (tudi tiste, ki se nanaša na izrek denarne kazni v preiskavi).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Obubožani do streznitve

mag. Robert Kleindienst, 12.4.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 14/2012Da v Sloveniji razmerja med lastniki, kreditorji in menedžmentom niso jasna in normalna, je razvidno iz kritik, ki jih v času gospodarske krize menedžment javno usmerja na lastnike in kreditorje. To je mogoče le v okolju, v katerem ima menedžment politično zaledje, na lastnike in kreditorje pa se prek javnih občil pritiska v upanju, da bodo podlegli pritiskom politike, ki jezdi na valovih jeznih množic. V normalnih tržnih gospodarstvih bi lastniki tak menedžment hitro zamenjali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot zavarovanje fizičnih oseb

Miha Bratina, 14.4.2011

ZAVAROVALNIŠTVO

Miha Bratina, Pravna praksa, 14/2011V zadnjem času je vprašanje odgovornosti vodilnih menedžerjev in nadzornikov v gospodarskih družbah vse aktualnejše. Razlogi za to so predvsem globalna gospodarska kriza, številni postopki zaradi insolventnosti in sporni menedžerski prevzemi. Posledično pa narašča tudi število odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne osebe, kar tako na strani oškodovancev kot tudi na strani odgovornih oseb in družb, v katerih te osebe opravljajo svoje funkcije, odpira vprašanja glede zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora, ki je pri nas še precejšnja neznanka. Na kratko bom predstavil tako zavarovanje in predvsem dve najpogostejši obliki, v katerih se lahko sklene, njune bistvene značilnosti in nekatere "pasti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Dokapitalizacije slovenskih bank

Matej Tomažin, 14.4.2011

Banke in hranilnice

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2011Slovensko bančništvo je trenutno v fazi, v kateri nekatere banke iščejo dodaten vir financiranja tudi med lastniki. Proces povečanja osnovnega kapitala oziroma dokapitalizacij naj bi bankam vrnil stabilne bilance, na podlagi katerih bi lažje poslovale, toda razmere razkrivajo, da vsi lastniki pri tem procesu niso pripravljeni sodelovati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

ZPotK-1 prinaša boljše informiranje kreditojemalcev in strožja merila za delovanje kreditodajalcev

Mojca Kunšek, 14.4.2011

Monetarni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2011S 1. aprilom je začel veljati zadnji od predpisov, ki se nanaša na izvajanje določb Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in določa boljše obveščanje potrošnikov - kreditojemalcev, ter strožja merila za posredovanje kreditov in kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Živahni teden odnosov med državo in "njeno" banko

Sandi Kodrič, 14.4.2011

Banke in hranilnice

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 14/2011Prvi teden aprila je zaznamovalo nenavadno dinamično komuniciranje med Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) in vladajočo politiko zaradi začete dokapitalizacije Nove Kreditne banke Maribor (NKBM). Kronologija dogodkov pokaže kar nekaj preobratov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov

Peter Merc, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Banke in hranilnice

Peter Merc, Pravna praksa, 14/2010Švicarska banka UBS se je skupaj s svojimi premožnimi strankami, ki v njej skrivajo svoje premoženje, daleč stran od dosega davčnih organov tujih držav, nehote znašla v središču svetovne pozornosti. Nemška vlada je javno oznanila svojo odločitev, da bo od neznanega ponudnika odkupila ukradene podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Cena pesimizma

mag. Robert Kleindienst, 8.4.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 14/2010Gospodarske, borzne ali finančne krize so v temelju psihološki pojav, s tem pa je psihološki dejavnik pomemben tudi za izhod iz njih. Žal potrebne mere optimizma ni mogoče ukazati z dekreti, prav tako pa ne pomaga vesela godba na pihala na vaškem trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (1)

Emilija Horvat, 8.4.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Emilija Horvat, Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 14/2010S 1. januarjem 2010 je začela veljati Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih,1 ki ureja t. i. program prizanesljivosti (angl. Leniency programme). Slednji je bil v slovenski pravni red sicer uveden že s sprejemom novega Zakona o preprečevanju omejevanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (3)

dr. Bojan Zabel, 9.4.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 14/2009Družbeniki morajo o možnostih za prenos deleža misliti že ob pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Odločiti se morajo, koliko je zanje pomembna osebna povezanost sedanjih družbenikov. To pomeni, da bodo že v pogodbi oblikovali instrumente, ki bodo preprečili vstop nezaželenih novih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Finančni holdingi

Matej Tomažin, 9.4.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2009S kolapsom Istrabenza je slovensko gospodarstvo prišlo do točke, ki bo pokazala, ali ustvarjamo kaj dodane vrednosti v gospodarstvu ali ne. Plaz poplačil kreditov, ki so bili dani za financiranje nakupov vrednostnih papirjev, se je končno razširil tudi na velike sisteme. Sisteme, ki so kredite pogos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Recesija

Jure Mikuž, 10.4.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 14/2008univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Človek kar ne more verjeti, kako se včasih vreme na hitro obrne. Iz sončnega pomladno toplega dneva se zbudimo v zimsko jutro. Taki pojavi sprožijo mnoga ugibanja. So vremenske spremembe posledica človekovega prevelikega onesnaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 14/2008Likvidnostne težave podjetja pomenijo resno opozorilo Slabo ekonomsko finančno stanje podjetja se navzven praviloma najprej izkazuje v likvidnostnih težavah, kar lahko za druge udeležence že pomeni resno opozorilo, ki zahteva posebno skrbnost pri poslovanju s takim podjetjem.1 V obravnavanem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe – neusklajenost določb ZGD in SRS

Irena Polak-Remškar, 13.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 14/2006V praksi sem se že večkrat srečala s problemi, ki so posledica neusklajenosti določb zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in slovenskih računovodskih standardov (SRS). Nedavno se je v neki zadevi postavilo vprašanje, ali je dopustno povečanje osnovnega kapitala iz revalorizacijskega popravka osnovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti

Jasmina Cigrovski, 13.4.2006

Davčne službe, Varstvo konkurence, cene

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2006Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl proti G. Calafiori (C-451/03 z dne 30. 3. 2006) Dejavnost družbe Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl s sedežem v Milanu je bila pomoč in svetovanje v računovodskih in upravnih zadevah. Ko so na skupščini leta 2003 sprejeli nov statut, s kateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Uresničevanje javnega interesa

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 14/2006Sklep US RS, št. U-I-305/05 z dne 23. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena ter drugega in tretjega odstavka 53. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00, 21/02, 50/04 in 76/05) se zavrne.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

2019(1) 2017(2) 2015(1) 2014(2)
2013(2) 2012(3) 2011(4) 2010(3)
2009(2) 2008(2) 2006(3) 2004(1)
2003(1) 2002(1) 1999(6) 1995(4)
1993(1) 1992(4) 1991(5)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FG HIJ K L M N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov