O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e-bančništva gre "na račun" stranke

Zoran Skubic, 9.5.2019

Plačilni promet

Zoran Skubic, Pravna praksa, 17-18/2019Za vsakogar, ki se še spomni, kako je bilo čakati v dolgih vrstah pred bančnimi okenci za tako vsakdanja opravila, kot je bil polog sredstev ali plačilo položnice, je elektronsko bančništvo precejšnji balzam za potrošniško dušo. Opravilo, ki je svojčas zahtevalo tudi debelo uro, je sedaj mogoče opraviti s par kliki. Vseeno pa v vse bolj digitalnem svetu velja železno pravilo: vse ima svojo ceno, predvsem seveda, če si preveč "komot". Za vsako poenostavitev se tako ali drugače plača. Podobno velja tudi za dejavnost bančništva, kjer se je raven ugodja strank pri nakazovanju denarja dvignila do te mere, da je pravzaprav že resno ogrožena varnost tovrstnih prenosov. Brezstično nakazilo? Seveda. Plačevanje položnic preko mobilnih aplikacij, in to tudi brez ročnega vnosa podatkov? Ni problema. Ali pač? Varnostni mehanizmi namreč niso sami sebi namen. V času vse bolj digitalnega denarja, ki se ti lahko kaj kmalu zmuzne neznano kam na tem planetu, so še toliko bolj pomembne varovalke, ki so na razpolago povprečni stranki. A teh je vse manj, in vse zavoljo hitrosti. Novo pravilo je torej: skrbnost pri plačilnem prometu je vse bolj in bolj na plečih strank samih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

JAVNO - ZASEBNO: Ureditev javno-zasebnega partnerstva

Aleksij Mužina, 28.4.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 17-18/2005Fenomen javno-zasebnega partnerstva (angl. Public ? Private Partnership) je v zadnjem obdobju pogosteje obravnavan v širši (politični) javnosti. Pogled je zlasti optimističen z vidika možnosti izvedbe marsikaterega projekta v javnem interesu (od komunalnega gospodarstva, železniških in avtocestnih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Z OBROBJA POSTAVE: O zdravem studu do prava

Tomaž Pavčnik, 28.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 17-18/2005Včasih me popade do prava pristen človeški stud. Domnevam, da se to zgodi večini pravnikov, kadar se predolgo zadržijo v labirintih, v katerih se igramo logično pravno sestavljanko. Ko sam pridem do točke, na kateri ne znam več predahnit, marveč preigravam razne pravne možnosti, da bi našel takšno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Zakon o prevzemih!

dr. Rado Bohinc, 18.9.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 17-18/1997Novost: Posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba Nedavno sprejeti zakon o prevzemih prinaša tudi vrsto novosti na področjih, ki nimajo nič skupnega s prevzemi. Ena teh je posebna revizija vodenja(*1) družbe, ki je domala dobesedno povzeta po nemškem AG, paragrafi 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Skupščina družbe - volitve nadzornega sveta

Saša Prelič, 18.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/1997Glasovanje o volilnih ter nasprotnih predlogih delničarjev 300. člen ZGD predvideva možnost dajanja protipredlogov oziroma dodatnih predlogov za volitve članov nadzornega sveta neposredno na zasedanju skupščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Obvezno članstvo v GZS

Miha Potočnik, 18.9.1997

Zbornice

Miha Potočnik, Pravna praksa, 17-18/1997Delniška družba (prej družbeno podjetje) sprašuje, ali je zanje obvezno članstvo v GZS in s tem plačilo članskega prispevka. Kot d. d. namreč ni podpisala nikakršne pristopne izjave. Skladno z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) se po 1. členu na podlagi samega zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Spremembe stečajnega postopka

Hinko Jenull, 18.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 17-18/1997Zmes dobrih namenov v ustreznih rešitvah - ob vrsti na hitro pripravljenih Zamujena priložnost za odločilno izboljšanje stečajne zakonodaje V Uradnem listu RS, št. 39/97 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A). Zakon je za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravniško društvo v Mariboru: Dedovanje premoženja gospodarskih družb

Aleš Kobal, 18.9.1997

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Pravna praksa, 17-18/1997September je mesec, ko se dopusti bližajo koncu in se ponovno pričenja resno delo. Tako so se člani Pravniškega društva v Mariboru srečali na prvem podopustniškem srečanju 4. septembra v prostorih Pravne fakultete. Kot je že v navadi, je bilo tudi tokrat najprej na vrsti predavanje in sicer so člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Pravo družb na Madžarskem

dr. Rajko Knez, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 17-18/1996V okviru zbirke Pravo družb v Evropi je v letu 1994 izšla tudi knjiga avtorice dr. Magdalene Pajor - Bytomski z naslovom Pravo družb na Madžarskem (Gesellschaftsrecht in Ungarn). Avtorica je znanstvena sodelavka za vzhodnoevropsko pravo Univerze v Hamburgu. Knjiga je napisana v nemškem jeziku, izšla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Poslovni običaj kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava

Barbara Novak, 19.9.1996

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Novak, Pravna praksa, 17-18/1996Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 28. junija 1996 mag. Vesna Kranjc uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom "Poslovni običaj kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava". Doktorska disertacija je napisana pod strokovnim mentorstvom prof. dr. Bojana Zabela in obsega 187 gosto tipka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Socialno partnerstvo - modeli industrijskih odnosov ob koncu 20. stoletja

dr. Zvone Vodovnik, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 17-18/1996Včasih je potrebno čakati dolga leta ali celo desetletja, da se v slovenski strokovni družboslovni literaturi pojavi nov naslov, oziroma nov tekst, ki zbudi interes širšega kroga bralcev ob tistih, ki se znotraj konkretne znanstvene discipline ukvarjajo s tematiko, ki jo obravnava delo. Znanstvenemu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Zoper sklep predsednika sodišča, s katerim je bila zavrnjena zahteva za izločitev predsednika ali sodnikov stečajnega senata (1. odstavka 74. člena ZPP), je dovoljena posebna pritožba (1. odstavka 13. člena ZPPSL).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 V stečajnem postopku proda dolžnikovo premoženje stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (1. odstavka 154. člena ZPPSL) po pravnomočnosti sklepa, s katerim je stečajni senat odredil prodajo ter d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dedovanje poslovnega deleža v prezadolženi d.o.o.

Saša Prelič, 19.9.1996

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/1996Zakonca sta bila družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ni bilo zaposlenih delavcev. Pokojni soprog je bil direktor družbe. Zapuščinska obravnava za pokojnikom še ni bila opravljena. Vdova in otroci (dediči) nimajo interesa po nadaljnjem poslovanju družbe, pri kateri so podani razlogi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Nekateri vidiki obveznosti v čekovnopravnem razmerju

Sonja Zver, 19.9.1996

Menica in ček

Sonja Zver, Pravna praksa, 17-18/1996V tem sestavku želim osvetliti zelo pereč in v sodni praksi nedodelan problem odgovornosti (poslovne in neposlovne) iz čeka ter glede določenih nerešenih vprašanj predstaviti svoje poglede in rešitve, katerih aplikacija v praksi bi lahko prispevala k stabilnejšemu oz. predvidljivejšemu položaju udel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Jamstvo družbenikov d.o.o. po 31. 12. 1994

Saša Prelič, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/19961. Na katere obveznosti se nanaša določba 6. odstavka 580. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 ter 82/94 - ZGD), po kateri se pri kapitalskih družbah v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo s prehodnim režimom ZGD, v odgovornost za obveznosti družbe vključujejo tudi njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sklic skupščine d. d.

mag. Janko Arah, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 17-18/1996V zvezi s sklicem skupščine se pojavljajo naslednja vprašanja: 1. Ali je potrebno sklic skupščine d. d. obvezno objaviti v Uradnem listu RS? Vpraševalec meni, da določb ZGD ni smotrno strogo "gramatikalno" razlagati, tako razume tudi nekatere pravne teoretike (Kocbek, Ivanjko...).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odločanje občnega zbora kmetijske zadruge

Miran Žilavec, 19.9.1996

Zadruge

Miran Žilavec, Pravna praksa, 17-18/1996K temu pisanju me je spodbudilo prebiranje članka dr. Emila Čeferina z naslovom Izključitev iz zadruge, objavljenega v rubriki Svetovalec v Gospodarskem vestniku, št. 23/96. Ugleden avtor in nesporen strokovnjak za zadružno pravo je v njem, sicer v drugem kontekstu, zapisal: "Vsaka zadruga sama a...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

2019(1) 2005(2) 1997(5) 1996(10)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJ K LM N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov