O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 103)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Kazensko pravo Evropske unije

dr. Katja G. Šugman, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005Kazensko pravno področje v prvih desetletjih razvoja Evropske unije (EU) ? od ustanovitve prvih evropskih institucij, predhodnic EU leta 1951, pa do Maastrichtske pogodbe 1992 ? EU ni zanimalo. Interes Unije za kazenskopravno področje se je začel kazati leta 1992 z eno za oblikovanje EU najpomembnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MLADOLETNO PRESTOPNIŠTVO: Prevzgojni dom Radeče

Cvikl Lana, Lesjak Primož, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005V okviru izdelave seminarske naloge o problematiki mladoletniškega prestopništva sva novembra 2004 obiskala prevzgojni dom Radeče in opravila pogovore z direktorjem, vzgojiteljico ter tremi gojenci. Gre za edini prevzgojni dom v Sloveniji. Namen prevzgojnega doma je izvrševanje zakonsko predvidenega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNI RED IN MIR: Pooblastila občinskim redarjem

Janez Kušar, 23.6.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 25/2005Nedvomno drži, da je bil Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l. SRS, št. 16/74 in spremembe ? ZJRM) v času veljavnosti dvanajstkrat spremenjen ali dopolnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNO-ZASEBNO: Sodniki ? talci zdravnikov

Irena Vovk, 23.6.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2005»Kot je razvidno iz sodne statistike za leto 2004, smo slovenski sodniki spet povečali storilnost in rešili več zadev, kot smo jih prejeli. Vendar to ne bo šlo v nedogled, saj imamo tudi sodniki meje in bi se to lahko poznalo pri kakovosti sojenja,« je 15. junija na tiskovni konferenci Slovenskega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

KNJIGE: Upravni postopek in upravni spor

Boštjan Brezovnik, 23.6.2005

Upravni spor

Boštjan Brezovnik, Pravna praksa, 25/2005Pri GV Založbi je izšla nova knjiga Upravni postopek in upravni spor. Že iz naslova izhaja, da knjiga obravnava dve zaokroženi področji, to je področje upravnega postopka in področje upravnega spora. Knjiga je delo avtorjev dr. Boža Grafenauerja, docenta za področje javne uprave in upravnega prava n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti

Janja Roblek, 23.6.2005

Sodišča

Janja Roblek, Pravna praksa, 25/2005Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan le na ustavo in zakone (125. člen Ustave RS in 3. člen zakona o sodiščih). S poklicnega stališča mora vsak sodnik delovati v skladu s položajem nosilca državne oblasti in na način, ki se pričakuje od najbolj odgovornih državljanov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Procesne pravice v EU

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Po sprejetju vrste odločitev in aktov, ki so po svojem bistvu represivne narave (najočitnejši je evropski nalog za prijetje in predajo), se je na ravni EU začela priprava akta, katerega cilj je varstvo pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku. K pripravi takega akta je že takoj po spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

O liberalizaciji pravosodja

Katarina Krapež, 23.6.2005

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 25/2005Na ambiciozno zastavljeni javni debati 14. junija je Pravniško društvo Ljubljana izzvalo številna vprašanja o uvajanju zasebnih poklicev v pravosodju. Člani društva in gostje so se spraševali, kje so meje prenosa pristojnosti in kakšne so možnosti nadaljnje privatizacije. Čeprav je dr. Janez Kran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek

Bojan Kukec, 23.6.2005

Odvetništvo in notariat

Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2005Tudi letos smo se zagovorniki v začetku junija srečali na Dnevih slovenskih odvetnikov v Rogaški Slatini. Dnevov so se udeležili tudi gosti iz Nemčije (Saška), Hrvaške, Makedonije, Slovaške, Črne gore, Srbije, Vojvodine in Avstrije ter predstavniki evropskega združenja AEA. Na okrogli mizi pa smo go...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Strožje nad trgovino z ljudmi

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005»Slovenija ne izpolnjuje minimalnih standardov za odpravo trgovine z ljudmi, vendar pa si prizadeva, da bi to storila.« To je bistvena ugotovitev posebnega poročila ameriškega zunanjega ministrstva o trgovini z ljudmi, ki se nanaša na našo državo. Avtorji poročila sicer poudarjajo, da je vsako leto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Marketing iz zasede

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 17.7.2003

Obligacije, Varstvo konkurence, cene

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 25/2003Po načrtih prirediteljev naj bi bila lanska slavnostna otvoritev Iger Commonwealtha dogodek brez sponzorskih vložkov, pa vendar je neka gospodarska družba pobrala ves sijaj predstavitve. V prekrasni srebrni adidasovi trenirki se je namreč na odru pojavil verjetno najpopularnejši (angleški) športnik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Reševanje gospodarskih sporov v RS in EU

Boštjan Kavčič, 17.7.2003

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2003Inštitut za evropsko pravo je 12. in 13. junija v Kranjski Gori pripravil strokovni simpozij z naslovom reševanje gospodarskih sporov v RS in EU. O vplivu prava ES na področju reševanja gospodarskih sporov je spregovoril mag. Marko Starman. Gospodarski spori bodo poleg upravnih sporov najpogostej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

MKS: Dopustnost sekundarnih dokazov

Dean Zagorac, 17.7.2003

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XX) Postopek pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) in sodiščem za Ruando je sui generis in bi ga zato težko primerjali s postopkom kakšne države. Kljub temu bi ga lahko na splošno označili kot pretežno akuzatorneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Zbogom Jazbinšek, dober dan Kopač

Alenka Leskovic, 17.7.2003

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 25/2003V tednu, ko se začenjajo sodne počitnice, uradni list objavlja novi stanovanjski zakon. Nastajal je dolgo, ker je pač zasnovan drugače kot tako imenovani Jazbinškov zakon, ki je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja sprožil najbolj množično razprodajo nepremičnin na slovenskih tleh. Ljudje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Pojasnilo

Katarina Krapež, 17.7.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 25/2003V gradivu s konference o učinkovitosti sodstva je bil dodan referat dr. Etelka Korpič Horvat "Statistični podatki o delu sodišč kot podlaga za izvajanje revizij računskega sodišča". V njem je povzela tudi ugotovitve iz opravljenih revizij o učinkovitosti dela sodišč. V pripombah je navedeno: "Povzet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Zakaj reforme slovenskega kazenskega postopka ne bodo uspele

Blaž Kovačič, 17.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/2003Burne razprave in mirna odločitev V slovenski strokovni in laični javnosti vse od predstavitve predloga novele zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP-E) potekajo intenzivne razprave o prednostih in slabostih nove ureditve ter o posledicah, ki jih bodo nove rešitve imele za kazenske post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Druga novela zakona o državnem tožilstvu

Peter Pavlin, 17.7.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Peter Pavlin, Pravna praksa, 25/2003Državni zbor Republike Slovenije je 29. novembra 2002 sprejel drugo novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B, Ur. l. RS, št. 110/02). Pobude za pripravo novele zakona je Državno tožilstvo Republike Slovenije v letih 2000 in 2001 posredovalo Ministrstvu za pravosodje, ki je 9. maja 2002 po zaključku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ponovni razmislek o terorizmu

Matjaž Ambrož, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 25/2002Med 16. in 22. junijem je pod naslovomSodobni pogledi na terorizem (Contemporary Perspectives on Terrorism) v bližini mesta Noto na Siciliji potekal letni kongres Mladih penalistov, sekcije Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP). Kongresa, pri organizaciji katerega je poleg omenjenega združ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Sodna statistika 2001

Irena Vovk, 11.7.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2002Na ministrstvu za pravosodje so predkratkim zbrane in obdelane podatke iz sodne statistike za leto 2001 (te so javnosti predstavili že v marcu) zajeli - tokrat prvič - v ličnem in obširnem biltenu "Sodna statistika 2001". Bilten (na 121 straneh je 149 tabel in 35 grafov) daje pregled o gibanju in re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: ZKP - zahteva za varstvo zakonitosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/2002Postopek za preizkus pobude za začetekpostopka za oceno ustavnosti 43. in 44. člena, tretjega odstavka 147. člena, 200. in 286. člena, 3. točke prvega odstavka 201. člena ter 538. do 544. člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Odvetniki: Zaostrovanje pogojev za uporabo POMS

Irena Vovk, 11.7.2002

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2002Za varstvo pravic strank, ne za privilegijodvetnikov V novih prostorih Odvetniške zbornice Slovenije (na Pražakovi ulici 8) so Boris Grosman, dr. Konrad Plauštajner, Rok Koren in mag. Mitja Jelenič Novak na tiskovni konferenci 4. julija govorili o aktualnih dogodkih v zvezi z domnevnim prisluš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Utrta pot do evropskega civilnega zakonika

dr. Verica Trstenjak, 11.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 25/2002V Evropski uniji se že nekaj časa velikogovori in tudi aktivno dela na pripravi evropskega civilnega zakonika.(*1) Najpomembnejša(*2) v zvezi s strokovnim delom je Study Group on a European Civil Code, ki jo vodi nemški profesor Christian von Bar. Ta komisija pripravlja zakonik že skoraj tri leta. K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 25/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Ukrepi carinskega organa pri kršitvah pravic intelektualne lastnine Tarifna št. 50a Za odločbo o sprejemu ukrepov carinskega organa v zvezi z zakonom o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 1.000 točka ali 16.000 SIT.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Prislu

Alenka Leskovic, 11.7.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 25/2002Začenjajo se pravosodne počitnice ingeneralna državna tožilka Zdenka Cerar si jih bo lahko privoščila z veliko žlico. V zadnji junijski številki Poročevalca Državnega zbora največ strani zavzema njeno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2001. Če se spomnimo, da je bila inštitucija, ki jo vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Kdo je kriv?

Hinko Jenull, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/2002To vprašanje se zastavlja v vsaki kazenskizadevi. V zadnjem času pa je odprto veliko širše. Javnost se kritično odziva na potek nekaterih odmevnih kazenskih postopkov. Prevladuje mnenje, da so organi odkrivanja, pregona in sojenja neučinkoviti, zlasti če se učinkovitost meri s številom obsodilnih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

2005(10) 2003(7) 2002(11) 2001(5)
1999(9) 1998(12) 1997(6) 1996(17)
1995(8) 1993(3) 1992(9) 1991(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF GHIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov