O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem postopku

Urška Klakočar-Zupančič, 21.4.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 15-16/2011Solastnina je oblika lastninskega razmerja več oseb. Vsak solastnik lahko predlaga razdružitev solastninske skupnosti z delitvijo stvari v solastnini, pri čemer morajo sodišča stvar v naravi razdeliti tako, da dobi vsak solastnik tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Če stvar ni deljiva, se razdeli civilno tako, da se proda in kupnina razdeli med solastnike. Poglejmo si nekatere težave, s katerimi se soočajo sodišča, ki v nepravdnih postopkih odločajo o delitvah stavb oziroma stanovanjskih hiš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Četrti odstavek 56. člena Zakona o policiji2 se razveljavi v delu, ki se nanaša na pogoje in postopek odločanja o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi z izvedbo dokaza z zaslišanjem delavca policije v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Nezakonito prebivanje tujca

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Tujci

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Tretja točka 98. člena v zvezi s prvim, drugim in četrtim odstavkom 47. člena Zakona o tujcih1 je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo

Andrej Ferlinc, 21.4.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 15-16/2011Gospodarska kriza je dodobra razgalila vse anomalije, ki trajajo že nekaj časa in povzročajo, da v veliko gospodarskih družbah niso plačevali prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Šele posamezni stečajni postopki so pogosto razkrili, da gospodarske družbe za svoje delavce niso plačevale obveznih socialnih prispevkov in drugih dajatev. Neplačevanje plač in prispevkov pa še vedno ogroža socialno in zdravstveno varnost veliko zaposlenih delavcev. Kot je bilo pogosto v preteklosti, so tudi v tem težavnem položaju pričakovanja javnosti večinoma usmerjena k represivnim organom, in ne k aktivnemu vzpostavljanju gospodarskih in družbenih razmer, s katerimi bi na ravni države izboljšali zatečene razmere. To pa ne pomeni, da ni treba uporabiti vseh sredstev, kadar zlorabe delodajalcev na področju delovne in zdravstvene varnosti ne pomenijo tudi kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Institut skrbništva je nujnost!

Betka Škerlak, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Betka Škerlak, Pravna praksa, 15-16/2011Poziv, ki ga je v sklepu svojega prispevka o neuporabnosti brezplačne in častne funkcije skrbnikov zapisala Alenka Križnik, ne ostaja neopažen. O tem, kako se bodo oziroma se sploh ne bodo odzvali pristojni strokovnjaki in politiki, ne morem razpravljati. Lahko pa predstavim, kako rešitve tega in še kakšnega podobnega primera nastajajo v civilni družbi. Žal take zamisli v praksi poniknejo prav tam, kjer tudi nastajajo - v posamezni nevladni organizaciji. Moj namen ni iskanje vzrokov za take razmere in obtoževanje, ampak gre za konkreten predlog, ki bi morda resnično lahko zaživel in postal celo primer dobre prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog družinskega zakonika

Ana Vodičar, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Ana Vodičar, Pravna praksa, 15-16/2011Vlada Republike Slovenije je 17. decembra 2009 določila besedilo predloga Družinskega zakonika (DZak) in ga posredovala v obravnavo v Državni zbor. V skladu s Poslovnikom Državnega zbora je za obravnavo predloga DZak pristojen odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je v okviru druge obravnave v enem letu opravil devet sej (nadaljevanj) o tej točki dnevnega reda in 7. aprila letos končal obravnavo predloga DZak. Ta podatek nas lahko vse, ki se ukvarjamo s področjem družinskega prava, na prvi pogled navdušuje, kako zavzeto in poglobljeno se sprejema nov sistemski predpis, ki prinaša več izboljšav glede na veljavno ureditev - zlasti v najbolj prenovljenem poglavju o ukrepih za varstvo in zaščito otrok. Naši občutki se pa lahko spremenijo, če pri tem poudarimo, da so bili v šestih sklicih obravnavani samo prvi štirje od 303 členov predloga DZak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Snemanje glavne obravnave in kaos informacij

Tomaž Pavčnik, 21.4.2011

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15-16/2011Do tehnoloških novosti sem očitno prirojeno skeptičen. Stežka sem se poslovil od vinilnih plošč. Tudi zaradi prasketanja, ki je tišino napolnjevalo s pričakovanjem. Precej lažje sem se privadil osebnemu računalniku, a bil hkrati dolgo zadržan do spleta. Ne brez razloga. Še najbolj pa sem se upiral mobilnim telefonom. Ga sicer uporabljam (osnovnega, kupljenega na bencinski črpalki), a menim, da bi bilo življenje brez te iznajdbe boljše. Potem sovražim nakupovalna središča, v katerih se ljudje pomikajo po tekočih stopnicah in kjer je nasploh vse eno samo avtomatizirano gibanje; tekoči trakovi, tekoči računi, glasovi iz zvočnikov, piskanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog ZIDSP

Irena Vovk, 21.4.2011

Upravni postopek in upravne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Temeljni cilj predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP) je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve, ki so jih v dvajsetih letih zaznali ustanovitelji, izvajalci in uporabniki storitev socialne države. "Novi ZIDSP bo nadomestil Zakon o zavodih iz leta 1991, njegova vsebina pa je bistveno širša od dosedanje ureditve," je povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Posamezni sistemi se bodo morali zakonu prilagoditi najpozneje v treh letih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Bodoča in nova škoda - škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Nova škoda je tista škoda, ki izvira iz škodnega dogodka, v zvezi s katerim je bila že prisojena oziroma dogovorjena odškodnina, pa v času sojenja oziroma sklenitve (zunaj)sodne poravnave ni bilo gotovo, ali bo nastala, in če bo, kakšen bo njen obseg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Pravica do izjave v postopku - obravnavanje odgovora na pravno sredstvo

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ker je sodišče druge stopnje o pritožbi nasprotnega udeleženca odločilo pred dnem vložitve predlagateljevega odgovora na pritožbo, je s teme predlagatelja prikrajšalo za pravico do izjave v postopku in storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha bolnikovih pravic

Irena Vovk, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Ali se varuh bolnikovih pravic lahko seznani oziroma pridobi kopijo zapisnika (poročila itd.) o izrednem notranjem strokovnem nadzoru v javnem zdravstvenem zavodu? Varuh bolnikovih pravic namreč rešuje pritožbo, ki jo je vložil svojec pacienta, ki je umrl v javnem zdravstvenem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Valorizacija najnižje zavarovalne vsote

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15-16/2006Sodba II Ips 62172005 z dne 19. 1. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru Cp 2458/2002 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti P 257/95) ZS - 3. člen, ZOR - 200. člen, ZPP - 14. člen Odlok o najnižji zavarovalni vsoti, ki ne sledi hiperinflaciji, ne uresničuje namena zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega pisanja

mag. Andrej Ekart, 21.4.2006

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 15-16/2006C-443/03, Götz Leffler priti Berlin Chemie AG V primeru Leffler je Sodišče ES v postopku predhodnega odločanja dobilo vprašanje nizozemskega vrhovnega sodišča (Hoge Raad) glede razlage člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. 5. 2000 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Preverjanje identitete na pošti

Andreja Mrak, 21.4.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Poštni promet in telekomunikacije

Andreja Mrak, Pravna praksa, 15-16/2006• Na kakšni pravni podlagi lahko poštna uslužbenka pri osebnem prevzemu pisma, ki se vrši na podlagi obvestila pošte o prispelem pismu, na katerem je določeno, da mora posameznik pismo osebno prevzeti, preverja identiteto posameznika in v ta namen od njega zahteva osebni dokument, brez katerega posa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Holmec ni za Haag

Dominika Švarc, 21.4.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kaznovalno pravo

Dominika Švarc, Pravna praksa, 15-16/2006V začetku aprila objavljena namera beograjskega tožilstva, da sproži predkazenski postopek v zvezi z dogodki na Holmcu 28. junija 1991, je ponovno prilila olje na že skoraj ugasli ogenj te afere. Tožilstvo se je za ta korak odločilo na podlagi kontroverzne izjave predsednice Helsinškega monitorja Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Zaslišanje stranke v upravnem postopku

mag. Iztok Rakar, 21.4.2006

Upravni postopek in upravne takse

mag. Iztok Rakar, Pravna praksa, 15-16/2006V skladu z načelom zaslišanja stranke mora upravni organ pred izdajo odločbe stranki dati možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. Menim, da ustavnopravnega temelja te določbe ne gre iskati le v načelih demokratičnosti, enakosti pred zakonom in enakega varstva prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Strožje kaznovanje žrtvam ne pomaga

Boštjan Koritnik, 21.4.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15-16/2006Prejšnjo sredo je na PF Univerze v Ljubljani potekal strokovni seminar Kazenskopravna stroka o "splošno nevarnem storilcu kaznivega dejanja", njegov vrhunec pa je bila okrogla mizo na temo odprtih vprašanj kriminalitete v Sloveniji. Ugledni udeleženci so predstavili svoje poglede na nekatera zanimiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v sodni register

mag. Alenka Ratnik, 21.4.2006

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 15-16/2006Čeprav se glede na relativno dolgo časovno veljavnost zakona o gospodarskih družbah (ZGD)1 in njegovo uporabo zdi, da problemov v zvezi z razmerjem med stvarnimi in denarnimi vložki družbenikov v osnovnem kapitalu družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ne bi smelo (več) biti, praksa govori prav nasp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod vplivom mamil

Želja Cilenšek-Bončina, 21.4.2006

Prekrški, Cestni promet

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 15-16/2006Vlada RS je na seji 22. marca obravnavala novelo zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1).1 To je že četrta sprememba zakona, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005. Vendar niti ta novela ne bo razrešila problematike, ki jo ureja 132. člen zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi?

mag. Matevž Krivic, 21.4.2006

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 15-16/2006Najprej - kako sodnike plačevati? Kratek odgovor: dobro - sicer bo slabo za vse, za pravnost te pravne države pa še najslabše. Zakaj? O tem nekaj več kasneje. Pa če so ti sodniki slabi in leni, kot zatrjujejo vse številnejše "strokovne" ocene sodstva v pismih bralcev izpod peres tako ali drugače ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni funkciji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 21.4.2006

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 15-16/2006Na letošnjih četrtih dnevih civilnega prava se je med drugim razpravljalo tudi o sodobnih trendih nepremoženjske škode. K prispevku me je spodbudil referat doc. dr. Špelce Mežnar o odškodnini kot kazni v primeru medijskih kršitev1 in (javni in nejavni) odzivi na mnenja, ki ga je v referatu predstavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15-16/2006Posvetovalni svet evropskih sodnikov (CCJE) O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov Posvetovalni svet evropskih sodnikov (angl. Consultative Council of European Judges) je neodvisno ekspertno telo, sestavljeno iz predstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Pridržanje

dr. Marko Novak, 21.4.2006

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2006Pridržanje je ukrep, s katerim lahko policisti izjemoma nekomu vzamejo prostost in ga pridržijo, če so podani razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter če je pridržanje potrebno zaradi ugotavljanja istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko pravo

dr. Marko Bošnjak, 21.4.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 15-16/2006Pri založbi Uradni list sta letos izšla dva pomembna praktikuma s kazenskopravnega področja, in sicer za kazensko materialno pravo in za mednarodno kazensko pravo. Prvi je »nadgradnja« že obstoječega gradiva, drugi pa orje ledino pri šolski ponazoritvi izbranih praktičnih vprašanj mednarodnega kazen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Mučenja v Iraku -- do kod sega odgovornost?

Dean Zagorac, 20.5.2004

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15-16/2004Pred slabim mesecem je svet obkrožila fotografija Iračana z vrečo na glavi, odročenimi rokami in s pripetimi žicami na ude, ki stoji na majhnem zaboju. Kmalu je sledila še cela serija enako grozljivih fotografij iz zapora pod ameriško oblastjo Abu Ghraib blizu Bagdada, iz katerih je razvidno mučenje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

2011(11) 2006(13) 2004(17) 2003(16)
2002(10)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČDĐE F G H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov