O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 121)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Dedovanje kmetijskih zemljišč in kmetij

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Dedovanje

, Pravna praksa, 24/19941. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (Ur. l. SRS, 26/73 in 1/86) se razveljavi. 2. Razveljavitev določb 4., 5. in 6. odstavka 3. člena ter 6., 7., 8. in 10. člena začne učinkovati naslednji dan po objavi te odločbe v Uradnem listu RS, razveljavitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Plačaj kazen ali ovadi drugega

Franc Mazi, 15.12.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 24/1994Sodnik za prekrške je te dni nekoga kaznoval zaradi prekrška po 28. točki 1. odstavka 227. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11 /91 - ZTVCP), ker kot "lastnik vozila ni dal podatkov o identiteti osebe, kateri je dal vozilo za vožnjo." Mat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Procesna zakonodaja in varstvo osebnih podatkov

Slobodan Dujić, 15.12.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 24/1994V pp, št.19/94 je Zvone Strajnar razpravljal o nekaterih problemih procesnega položaja posameznika, ki mora kot stranka v postopku pred sodiščem med drugimi podatki v vlogi (tožbi, izvršilnemu predlogu ipd.) navesti tudi točen naslov nasprotne stranke. Avtorjeva stališča so zanimiva in aktualna. Z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Zakon o sodniški službi - 3.odstavek 8.člena

dr. Marijan Pavčnik, 15.12.1994

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/1994V zapisu pod tem naslovom - njegov avtor je Mirko Kostanjevec, sodnik Zveznega sodišča SFRJ v pokoju - beremo: "Nasprotno od mnenja dr. Pavčnika pa je mnenje sodnikov US RS, izraženo v obrazložitvi odločbe, št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994, s katerim se strinjajo še mnogi drugi..." (PP, št. 23/1994, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Notarsko srečanje v počastitev leta družine

mag. Vesna Rijavec, 15.12.1994

Odvetništvo in notariat, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 24/1994Madžarska notarska zbornica je bila v sodelovanju z Avstrijsko notarsko akademijo že šestič prireditelj srečanja notarjev držav Srednje Evrope v razkošnem dvorcu nekdaj izjemno vplivnih slavonskih plemičev Festeticsev ob Blatnem jezeru. Pri načrtovanju strokovne vsebine za vodilno temo, ki naj bi ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄22

Glosa o sodniški togi

mag. Zvonko Fišer, 17.11.1994

Sodišča

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 22/1994Ko se je začelo govoriti o pravosodni reformi in je počasi postajalo jasno, po katerih vzorih se bo vrgla, bi šel stavit, da bo v njej našla svoje prepotrebno mesto tudi sodniška (odvetniška, tožilska) toga. Je že tako, da je veliko bolj preprosto zaukazati obleko, kakor enemu samemu njenemu nosilcu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Ustavnopravni pogled na kršitev pravice do molka in pravice do zagovornika...

Jadranka Sovdat, 3.11.1994

Človekove pravice, Kazenski postopek

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20-21/1994V zadnji številki revije Pravnik (št. 7-9/1994) je bil objavljen članek z naslovom "Pravica do prvega kontakta(*1) v postopkih s policijo v teoriji in praksi". Avtor piše o pravici do molka in pravici do zagovornika ter pravici do obvestila bližnjih o odvzemu prostosti, na kar so pooblaščene osebe o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

K "Izterjava in zavarovanje preživninskih obrokov"

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 20-21/1994V pp, št.19/94 je bilo v rubriki Vprašanja -odgovori postavljeno vprašanje "Kako je z izvrševanjem sodnih odločb v zvezi s preživnino? Ali je potrebno izvršbo na plačo obnavljati vsakoletno, ker naj bi šlo za vnaprej le za zavarovanje zahtevka za plačevanje preživnine? Zakaj je ta terjatev neenakopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Negativni pogoj za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

, Pravna praksa, 20-21/1994Sodišče je po opravljeni javni obravnavi (17. 6.1994) na seji 14. julija ugotovilo: Določba tretjega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) ni v neskladju z ustavo. Celotna odločba je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 48 - 5. avgusta 1994. Iz nje povzemamo stavek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Odmevi

Miha Velkavrh, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 20-21/1994V zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede 8. čl. zakona o sodniški službi se je v pp, št.19/94 pojavilo novo mnenje. Ne nameravamo analizirati ustavne odločbe, ampak izkazati predvsem nestrinjanje z nekaterimi stališči iz tega članka, ki odražajo poglede o neodvisnosti sodstva, pravni državi, legiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

KZ in ZKP RS: veliko novosti,vendar le delna reforma

Renato Vrenčur, 3.11.1994

Kazenski postopek

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20-21/1994Na drugem jesenskem srečanju, ki se je odvijalo v okviru Društva pravnikov v Mariboru 6. oktobra, je mag. Dušan Požar, višji javni tožilec v Mariboru, podal nekaj izčrpnih informacij o bistvenih novostih, ki jih prinaša nova kazenska zakonodaja. KAZENSKI ZAKONIK Po svojem konceptu in strukturi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

O zemljiški knjigi in kazenskem zakoniku

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 20-21/1994O zemljiški knjigi in kazenskem zakoniku Z dveh rednih srečanj ljubljanskih pravnikov Septembrsko redno mesečno srečanje so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana namenili spoznavanju zakona o zemljiški knjigi, ki je pred zadnjo zakonodajno obravnavo, v oktobru pa jim je predavatelj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Kazenski zakonik Republike Slovenije

mag. Mitja Deisinger, 20.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 19/1994V Državnem zboru Republike Slovenije sprejeti Kazenski zakonik Republike Slovenije bo začel veljati s 1. januarjem 1995. S tem ni storjen le nov korak pri ustvarjanju nove slovenske zakonodaje, temveč gre hkrati tudi za simbolno dejanje naše suverenosti, saj smo prvič v svoji zgodovini dobili svoj l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

Marija Milenković, 20.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 19/1994Začetek delovanja knjižnice in dokumnentacije Inštituta za kriminologijo sega v leto 1954, ko je bil ustanovljen Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Knjižnica je imela nalogo oskrbovati z literaturo in na podlagi le-te tudi z informacijami predvsem raziskovalce, zaposlene v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

In re Alappat

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 19/1994Nedavno izdana odločba v ZDA široko odpira vrata gospodarskim subjektom, da pridobijo patente za njihove najbolj inovativne informacijske sisteme. V zadnjih nekaj letih je U.S. Patent and Trademark Office otežil pridobitev patentov za iznajdbe, ki so povezane s softwarom, vendar je po zadevi In r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Razveljavitev kupoprodajne pogodbe

Barbara Starič-Strajnar, 20.10.1994

Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Zakonca sta bivala v družbenem stanovanju, imetnik stanovanjske pravice je bil mož. Po sprejemu stanovanjskega zakona je mož odkupil stanovanje brez vednosti žene. V tem času sta bila zakonca že v postopku razveze, ki še vedno ni končan. Ko je žena zvedela za odkup, je zahtevala od prodajalca razvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o izvršilnem postopku

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Pri obravnavanju ugovornih razlogov si velja posebej ogledati še tistega iz 1. točke 50. člena ZIP (če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Nezakonita vselitev - najemna pogodba

Barbara Starič-Strajnar, 20.10.1994

Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Vprašanje: Slovenska državljana sta se pred tremi leti nezakonito vselila v garsonjero, last bivše JLA. Za prestopek jima je sodišče določilo denarno kazen brez odredbe o izselitvi. Po dveh mesecih bivanja v stanovanju sta od stanovanjskega servisa prejela tudi položnico za plačevanje najemnine. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o pravdnem postopku

Zvone Strajnar, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Zvone Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Med pravnimi mnenji z občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (22. 6. 1994) je bilo objavljeno (glej pp, št. 16/94) tudi naslednje pravno mnenje: "Dolžnost sodišča, da postopa po 148. členu ZPP, obstoji ob pogoju, da ga stranka v roku, ki ji ga je postavilo (2. odstavek 109. člena ZPP), ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Izterjava in zavarovanje preživninskih obrokov

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Kako je z izvrševanjem sodnih odločb v zvezi s preživnino? Ali je res potrebno izvršbo na plačo obnavljati vsakoletno, ker naj bi šlo za vnaprej le za zavarovanje zahtevka za plačevanje preživnine? Zakaj je ta terjatev neenakopravna renti, ki se tudi plačuje za naprej? Očitno je treba najprej raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Javni razpis - ponudba po preteku roka

Alenka Mordej, 20.10.1994

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Alenka Mordej, Pravna praksa, 19/1994Ponudnik se je javil na razpis, s katerim je pravna oseba objavila pogoje za prodajo nepremičnine. Ponudbo je poslal po preteku razpisnega roka. Kot je kasneje izvedel, se je razpisovalec odločil za drugega ponudnika, ki pa je uspel z enkrat manjšim ponujenim zneskom za nepremičnino od ponudbe "zamu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Mednarodno zasebno pravo

Rajko Knez, 20.10.1994

Civilni kolizijski predpisi

Rajko Knez, Pravna praksa, 19/1994Politične spremembe na območju EU, ki jim med drugim botruje tudi vstop novih držav - bodočih članic, povzročajo tudi mnoge pravne posledice. Tudi mednarodno zasebno pravo bo v prihodnosti deležno sprememb. Spremembe v mednarodnem zasebnem pravu lahko povsem enačimo s spremembami na področju gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Priznanje strokovne usposobljenosti za delo prodajalcev in trgovinskih poslovodij

Mirjana Bekeš, 6.10.1994

Obligacije, Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 18/1994Ali pomeni določitev pogojev v razpisih za delavce v trgovini (V. stopnja zahtevnosti lesne, ekonomske ali komercialne smeri) priznanje strokovne usposobljenosti po določilih zakona o trgovini, oziroma ali morajo delavci, ki na teh delih še ne delajo 15 let, pridobiti predpisano izobrazbo ali opravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Izvršilni postopek

Mitja Radoševič, 6.10.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 18/1994Čeprav mi vseh problemov, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine, še ni uspelo predstaviti, je najbrž čas, da podam tudi kakšen predlog za njeno drugačno (morda boljšo) ureditev. Najprej želim poudariti, da kaže ta institut obdržati tudi v novem zakonu. Za to govorijo razlogi racionalno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Notariat

dr. Dragica Wedam-Lukić, 22.9.1994

Odvetništvo in notariat

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 17/1994Z uveljavitvijo zakona o notariatu (Uradni list RS, št.13/94) se bodo začele v pravnem prometu in v sodnih postopkih pojavljati notarske listine. Notarske lstine bodo lahko služile kot dokazno sredstvo za ugotovitev nekega pravno relevantnega dejstva, pod določenimi pogoji pa tudi kot izvršilni nasl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(5) 22(1) 20-21(6) 19(10)
18(2) 17(5) 16(1) 15(5)
14(4) 13(2) 12(5) 11(4)
10(6) 9(10) 8(2) 7(11)
6(10) 5(11) 3-4(3) 2(10)
1(8)

Leto objave

< Vsi
1994(121)
> Januar(18) > Februar(3) > Marec(21) > April(13) > Maj(16) > Junij(9) > Julij(6) > Avgust(5) > September(6) > Oktober(12) > November(7) > December(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČD Đ EF G HI J K L M NOP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov