O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Skesanci

mag. Zvonko Fišer, 23.12.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije (prvo branje) na 12. seji, dne 8. 10. 1993, sprejel med vrsto drugih stališč in sklepov, tudi naslednje stališče (točka 9): "V kazenski zakonik naj se vnese tudi določilo, po katerem bi sodišče pri o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o splošnem upravnem postopku

Miklavž Pleničar, 23.12.1993

Upravni postopek in upravne takse

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 26/1993V naslovu navedena situacija je predvidena v drugem odstavku 87. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) - v nadaljevanju ZUP, v zvezi z Ustavnim zakonom za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Pogoji za pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 26/1993Določbe 5. točke prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvo RS, da mora prosilec za državljanstvo obvladati slovenski jezik v taki meri, da se lahko sporazumeva z okoljem, ni mogoče razlagati kot nepotrebne omejitve prosilčevih pravic in interesov, saj se mora prosilec vključiti v okolje, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 26/1993V sporu, v katerem je tožeča stranka zvišala tožbeni zahtevek, s katerim uveljavlja nečisto denarno terjatev, je izhodišče za presojo dovoljenosti revizije tista vrednost spornega predmeta, ki je bila predpisana v določbi 2. odst 382. čl. ZPP, veljavni ob zvišanju zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Valorizacija denarnih kazni za prekrške

Zdenko Pavlina, 23.12.1993

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je 23. novembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 66/93, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je dne 11. decembra 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Evropska konvencija o izvajanju pravic otrok

Sonja Dražič, 23.12.1993

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Sonja Dražič, Pravna praksa, 26/1993Republika Slovenija je bila kot polnopravna članica Sveta Evrope v dnevih od 19. do 22. oktobra 1993 prvič prisotna na zasedanju strokovnega odbora ekspertov za družinsko pravo, ki je imelo kot poglavitno točko na dnevnem redu pripravo osnutka konvencije o izvajanju pravic otrok. Za izdelavo ozir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 9.12.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 25/1993Pritožbeno sodišče lahko z vmesno sodbo potrdi (368. člen ZPP v zvezi s 330. členom ZPP) ali pa spremeni (373. člen ZPP v zvezi s 330. členom ZPP) sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki se nanaša na podlago tožbenega zahtevka, če je to smotrno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Denarna in nedenarna odškodnina za negmotno škodo...

Miodrag Đorđević, 9.12.1993

Obligacije

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 25/1993...zaradi prizadetega dobrega imena in poslovnega ugleda pravne osebe GOSPODARSKI SPOR Dejansko stanje Tožeča stranka je v zvezi s člankom... , objavljenim v..... vtoževala povrnitev negmotne škode v obliki denarne odškodnine, in sicer na podlagi 200. člena zakona o obligacijskih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Pasja tekma pravnikov

mag. Viktor Planinšec, 9.12.1993

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 25/1993Zadeva se nanaša na ugotovitev Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije, da "pasjemu hotelirju" ni kaj očitati, če je nekomu podaril sicer njemu v varstvo izročenega "hotelskega gosta", ker ga lastnik ni pravočasno odpeljal. Pri tem se je doslej razpravljalo o pravno obligacijski opredeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Mednarodno društvo za kazensko pravo - s slovensko sekcijo

mag. Vid Jakulin, 25.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 24/1993Mednarodno društvo za kazensko pravo (Association Internationale de Droit Penal - AIDP) je bilo ustanovljeno v Parizu leta 1924 in ima svoje korenine v Mednarodnem združenju za kazensko pravo, ki so ga januarja 1889 na Dunaju ustanovili von Liszt, van Hamel in Prins. Verjetno je najstarejše strokovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Indeksna klavzula v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 25.11.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 24/1993V 396. členu ZOR je določeno, da je nično pogodbeno določilo, s katerim je znesek denarne obveznosti v domačem denarju vezan na spremembe cen za dobrine, blago ali storitve, izraženih z indeksom cen, ki ga ugotovi pooblaščena organizacija (indeksna klavzula).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Kazenskopravno varstvo človekovega naravnega okolja(*)

mag. Zlatko Dežman, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 24/1993V začetku šestdeset let je prodrlo spoznanje, da grozi človeštvu zaradi negativnih postranskih učinkov naglega ekološkega razvoja, industrializacije, prometa ter masovne kmetijske proizvodnje ekološka katastrofa, če ne bo pravočasno ponovno vzpostavljeno ustrezno razmerje med družbo in njenim naravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Pravna narava statuta odvetniške zbornice

Avtor ni naveden, 25.11.1993

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 24/1993Določba statuta, ki glede pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti pomeni le prepis zakonske norme, se ne more več uporabljati po uveljavitvi novega zakona, ki teh pogojev več ne določa ali jih določa drugače. Sklep US RS, št. U-I-41/93 z dne 7. 10. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Suspenz sodnikov zaradi "krivičnih" obsodb

Damjan Belič, 25.11.1993

Sodišča

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1993Odbor Državnega zbora RS za notranjo politiko in pravosodje je 16. novembra organiziral predstavitev mnenj k stališčem in sklepom, ki jih je ob prvi obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku sprejel Državni zbor RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Še o pravnem (ne)redu

Hinko Jenull, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/1993Ob članku dr. Janeza Kranjca "Neglecto pereunt ordine magna brevi", ali po slovensko "Petelin najlepše zapoje na gnoju" Dr. Janez Kranjc je v pp 22/93 (28. 10. 1993) komentiral navedeni latinski rek, njegov nastanek in pomen, še zlasti v današnjem času. Pri tem se v potrditev svojih stališč nekaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Tone Frantar: Stvarno pravo

dr. Konrad Plauštajner, 25.11.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 24/1993Pred leti je Tone Frantar izdal dva zanimiva priročnika Stvarno pravo - Obrazci za tožbe in predloge, ki sta bila praktikom v precejšnjo pomoč. Zaradi tega in zagotovo tudi zaradi avtorjeve strokovne avtoritete smo z zanimanjem pričakovali njegovo novo delo Stvarno pravo, ki je nedavno izšlo pri Gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Zaposlovanje tujcev - delovna dovoljenja

Taja Plešnik, 25.11.1993

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/19931. Podjetje je imelo ob uveljavitvi zakona o zaposlovanju tujcev v delovnem razmerju za nedoločen čas delavce iz drugih republik. Na podlagi 23. člena so ti delavci zaprosili za osebno delovno dovoljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Društvo za pomorsko pravo Slovenije - član Mednarodnega pomorskega odbora (CMI)

dr. Marko Pavliha, 11.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/1993Slovenci, ki se nam po žilah poleg krvi in (namesto) "vinca sladkega" pretaka tudi nekaj morja, smo že skoraj pozabili na žuboreče obljube Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/91), ko nas je nenadoma februarja letos razveselila novica, da je Slovenija postala 137. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava

Tone Frantar, 11.11.1993

Obligacije, Pravoznanstvo

Tone Frantar, Pravna praksa, 23/1993Meseca maja letos (za zapozneli prikaz se tako avtorju kot tudi izdajatelju in založniku opravičujem) je postala slovenska pravna literatura bogatejša za delo "Osnove civilnega prava - Stvarno pravo II" - katerega avtor je profesor dr. Bogomir Sajovic, izdajatelj in založnik pa ČZ Uradni list RS. Ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Prenehanje delovnega razmerja delavca - tujca in pravica do odpravnine

Taja Plešnik, 11.11.1993

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1993V zadnjem času je čedalje več vprašanj glede pravic delavcev - tujcev, ki so opredeljeni kot trajno presežni delavci, imajo pa osebno delovno dovoljenje za dobo enega leta, katerega veljavnost se izteka. Postavlja se dilema, kdaj takšnemu delavcu preneha delovno razmerje in ali ima pravico do odprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Državljanstvo

Vasilij Polič, 11.11.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 23/1993Kaj določa zakon? Tretji odstavek 40. člena zakona o državljanstvu, ki je bil uveljavljen 14. decembra 1991 z zakonom o dopolnitvi navedenega zakona (Uradni list RS, št. 30/91-I), določa: "Ne glede na izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena prijavljeno stalno prebivališče državljana dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Prodaja stanovanja

Alja Markovič, 11.11.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Alja Markovič, Pravna praksa, 23/1993Vprašanje: Podjetje je lastnik stanovanja, ki bo v sodnem izvršilnem postopku izpraznjeno, torej nezasedenega stanovanja. Delavski svet je sklenil, da se stanovanje proda delavki ki je bila izbrana po interni objavi za 40 % tržne vrednosti stanovanja. Kot tržno vrednost so upoštevali cenitev enak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Državljanstvo

Vasilij Polič, 28.10.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 22/1993Kaj določa zakon? Prvi odstavek 40. člena zakona o državljanstvu (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I), ki je začel veljati 25. 6. 1991, to je hkrati, ko je naša republika kot nova država razglasila svojo samostojnost in neodvisnost, določa: "Državljan druge republike, ki je imel na dan plebiscit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Notariat

mag. Vesna Rijavec, 28.10.1993

Odvetništvo in notariat

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 22/1993Gornji izrek je izbrala Mednarodna zveza latinskega notariata za svoje vodilno geslo, ki poudarja splošni pomen načela pismenosti v civilnopravnih razmerjih, ne glede na to, kje so nastale. Razumljivo je, da v okviru demokratičnega razvoja v našem pravnem redu postopoma obnavljamo tudi institucij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Občinski zbor Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 22/1993Na večer 15. oktobra - torej ob koncu prvega dne letošnjega portoroškega srečanja pravnikov - je bil sklican tudi občni zbor Zveze društev pravnikov Slovenije. Ob slabotni, vendar zadostni udeležbi so bile opravljene pomembne zadeve, ki jih pač mora opraviti občni zbor organizacije: pregled dela, po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
26(6) 25(3) 24(8) 23(5)
22(3) 21(5) 20(5) 19(6)
18(4) 16-17(12) 15(5) 14(3)
13(3) 12(2) 11(4) 9-10(8)
8(10) 7(11) 5-6(6) 4(9)
3(10) 2(7) 1(5)

Leto objave

< Vsi
1993(140)
> Januar(12) > Februar(10) > Marec(15) > April(21) > Maj(12) > Junij(5) > Julij(20) > September(15) > Oktober(8) > November(13) > December(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČ D Đ EF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov