O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 226)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Mediji in varstvo osebnostnih pravic

Dušan Jovanovič, 24.12.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1997Na zadnjem srečanju v iztekajočem letu nam je članom Pravniškega društva v Mariboru 4. decembra prof. dr. Šime Ivanjko predstavil zanimivo temo o medijih in varstvu osebnostnih pravic. Predavatelj je najprej podal definicijo medijskega prava,(*1) ki ga je opredelil kot skupek pravnih pravil, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Začasne odredbe in sodišča kot instrument protipravnosti

dr. Andrej Berden, 24.12.1997

Sodišča, Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 25/1997Na problem začasnih odredb je bilo opozorjeno že na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov. Splošna ocena je bila, da držijo trditve v referatu o sodstvu, zakonitosti in pravni zavesti, da postajajo začasne odredbe instrument, s katerim se skušajo pospeševati sicer počasni postopki na sodiščih, te za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zakon o kazenskem postopku: Hišna preiskava - navzočnost dveh prič

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1997Pravno mnenje, sprejeto na občni seji 19. junija 1997 Ko hišno preiskavo odredi sodišče, morata biti pri njej po tretjem odstavku 216. člena ZKP obvezno navzoči dve polnoletni osebi kot priči, saj v takih primerih izjema, določena v tretjem odstavku 218. člena ZKP, ne velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Odškodninski zahtevki do zavarovalnice

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Obligacije, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 25/1997V zavarovalnem primeru iz naslova obveznega zavarovanja v prometu je bilo več oškodovancev, ki so vsi bili zavarovalnici znani. Zavarovalnica je Zavodu za zdravstveno zavarovanje izplačala odškodnino za stroške zdravljenja oškodovancev, ki pa so bili tako visoki, da so zaradi izčrpanja zavarovalne v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Izterjava denarne kazni na kraju prekrška

Robert Zonta, 24.12.1997

Prekrški

Robert Zonta, Pravna praksa, 25/1997Primer: Državljan Janez K. je po pošti prejel plačilni nalog z obvestilom o prekršku Postaje prometne policije, iz katerega je bilo razvidno, da je dne 22. 9. 1997 ob 10.35 kot voznik osebnega avtomobila kršil določila 33. točke prvega odstavka 229. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Tuja državljanka - nadomestilo za porodniški dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavka - tuja državljanka je na podlagi delovnega dovoljenja zaposlena za določen čas enega leta do oktobra 1998. V januarju bo delavka nastopila porodniški dopust. Ali je delavka upravičena do nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma ali bo nadomestilo prejemala le v času veljavnosti delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pismo o nameri in javno naročanje

dr. Vesna Kranjc, 11.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1997Pismo o nameri se uvršča med institute, katere je oblikovala poslovna praksa v zvezi s fazo sklepanja pogodb, predvsem za tiste primere, ko so pogajanja dolgotrajna in ko gre za zahtevnejše posle (gradbene pogodbe, nakup investicijske opreme,..). Tovrstne posle sklepajo tudi osebe, katere so po uvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zunajzakonska skupnost in posvojitev

dr. Karel Zupančič, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 24/1997Odgovoriti je treba zlasti na dve vprašanji: 1. ali lahko zunajzakonska partnerja skupaj posvojita (v razmerju do obeh tujega) otroka in 2. ali lahko zunajzakonski partner (partnerka) posvoji otroka svoje partnerke (partnerja) oziroma ali lahko zunajzakonski partner posvoji tudi otroka, ki ni otrok ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Ali državno pravobranilstvo odpravlja sodno varstvo delavcev pred delovnimi sodišči?

Vinko Kastelic, 11.12.1997

Sodišča, Državno tožilstvo in javno pravobranilsto

Vinko Kastelic, Pravna praksa, 24/1997Državno pravobranilstvo v vseh primerih, ko delavci državne uprave vlagajo tožbe na delovna sodišča v skladu s pravnim poukom v drugostopnih odločbah delodajalca, kjer je določen 15-dnevni prekluzivni rok za vložitev tožbe, predlaga sodiščem zavrženje tožbe. Pri tem se sklicuje na 14. člen zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije

Dušan Škrbec, 11.12.1997

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 24/1997Odvetniki smo se tudi letos, ob koncu novembra (28. 11.), zbrali na redni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Poleg potrditve poročil o delu OZS, o zaključnem računu, o finančnem poslovanju in o delu disciplinskih organov, smo sprejeli finančni načrt za prihodnje leto in veliko govorili o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pritožba zoper odločbo organa OZS

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

, Pravna praksa, 24/1997Določba drugega stavka prvega odstavka 52. člena (odločanje o vpisu v imenik odvetniških kandidatov) Zakona o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93), po kateri zoper odločbo organa Odvetniške zbornice Slovenije v upravnem postopku ni pritožbe, ni v neskladju s 25. členom ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajenost slovenske kazenske zakonodaje s Pekinškimi pravili

Katja Filipčič, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Katja Filipčič, Pravna praksa, 24/1997Prizadevanja za internacionalno varstvo otrokovih pravic segajo še v obdobje Lige narodov, ki je sprejela konvencijo o prepovedi trgovanja z ženskami in otroci (1921) in suženjstva in trgovine s sužnji (1926). Mednarodna organizacija dela, ki je bila ustanovljena 1919, je sprejela številne konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve sodnikov za prekrške

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997Določbe 258.b, 258.c, 258.č, 258.f, 258.g, četrtega stavka tretjega odstavka 258.h in šestega odstavka 258. h člena Zakona o prekrških ter določba 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Gasilska društva - lastninska prvica

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Požarna varnost, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 24/1997Določba prvega odstavka 48. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93) ni v neskladju z ustavo, če se razume tako, da pridobitev lastninske pravice na podlagi te določbe nima pravnih posledic za stranke v postopku po Zakonu o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Občinski odlok - medsebojna skladnost, veljavnost, urejanje prekrškov

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Lokalna samouprava, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997V Odloku o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97) se odpravita 8. člen in 10. člen v delu, ki se glasi: "uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje". Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odloka o začasnem fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Obdolženec in zagovornik

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če je obdolženec v enem od kazenskih postopkov, ki se vodijo zoper njega, v priporu, ni obvezno, da bi imel zagovornika tudi v drugih kazenskih postopkih, ki ločeno tečejo zoper njega in v katerih zoper njega ni bil odrejen pripor. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Kranju). Obrazložitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Kaznovanje priče - odločanje o pritožbi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Načelna pravna mnenja, sprejeta na občni seji 19. junija 1997 O pritožbi zoper sklep, s katerim sodnik posameznik okrajnega sodišča ali senat okrožnega sodišča kaznuje pričo, ki neopravičeno ne pride na glavno obravnavo, odloča višje sodišče. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Ljubljani).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - zamuda s plačili

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997V letu 1992 je bila med podjetjem in njegovo delavko sklenjena kupoprodajna pogodba o odkupu stanovanja na obroke. Kupec je kljub večkratnim opominom in tožbi v zaostanku s plačilom petih obrokov. V 9. členu kupoprodajne pogodbe je navedeno, da lahko prodajalec v primeru neizpolnjevanja pogojev (kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Zahteva za preiskavo

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če se zunajobravnavni senat ali sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi, ne strinja s pravno opredelitvijo kaznivega dejanja v sklepu o preiskavi, ne more razveljaviti sklepa o preiskavi z naročilom, da naj preiskovalni sodnik opravi določena preiskovalna dejanja, da bi se ugotovile okoliščine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - vrednost točke

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Podjetje je prodalo stanovanje na način, kot ga določa druga alinea 3. odstavka 117. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96). Pri obročnem plačevanju se mora obrok mesečno spreminjati skladno z vrednostjo točke oziroma s porastom cen na drobno, ki jih objavlja Statist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pogodba o organiziranju potovanja: Usklajenost s smernico Evropske unije

mag. Jure Markič, 27.11.1997

Obligacije, Gostinstvo in turizem

mag. Jure Markič, Pravna praksa, 23/1997Na področju civilnega prava se pri nas srečujemo z vsaj dvema večjima zakonodajnima projektoma. V prvem primeru gre za "nadomeščanje" zakonodaje nekdanje Jugoslavije, ki v Sloveniji še velja, v drugem pa bo potrebno zagotoviti uskladitev s predpisi Evropske unije. Gre torej za dva procesa, ki se v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Upravljanje v večstanovanjski hiši

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Upravnik večstanovanjske hiše s 36 etažnimi lastniki je postalo stanovanjsko podjetje, ki je zbralo podpise lastnikov, katerih solastniški deleži predstavljajo več kot polovico vrednosti stanovanjske hiše. V hiši zbor stanovalcev ne deluje, niti ni imenovan predsednik zbora stanovalcev. Stanovanjsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Vloga sodnika

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.1997

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23/1997Priznam: prispevek, ki je natisnjen v reviji Podjetje in delo, samo deloma ustreza temu, o čemer moramo govoriti danes - o vlogi sodnika.* Preden preidem k stvari, mi ne zamerite, če začnem z vprašanji, ki jih naslavljam na kolegice in kolege v avditoriju, na referentke in referente in, jasno, na sa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(6) 24(11) 23(11) 22(8)
21(8) 20(8) 19(10) 17-18(9)
16(9) 14-15(10) 13(5) 12(12)
11(10) 10(10) 9(11) 8(9)
7(12) 6(7) 5(17) 4(17)
3(13) 2(8) 1(5)

Leto objave

< Vsi
1997(226)
> Januar(13) > Februar(30) > Marec(24) > April(21) > Maj(21) > Junij(22) > Julij(15) > September(18) > Oktober(26) > November(19) > December(17)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov