O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 219)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Inkriminacijska pristojnost EU - cilj nove medvladne konference EU

dr. Damjan Korošec, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 35/1999Mednarodno srečanje strokovnjakov za kazensko pravo Evropska komisija je v dneh od 18. do 20. novembra na "Univerzi kralj Juan Carlos" v Madridu organizirala mednarodno srečanje strokovnjakov za kazensko pravo v okviru (zaenkrat še neformalnih) priprav na medvladno konferenco EU s ciljem redefini...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Kdo (ne)varuje sodstvo?

Štefan Gostič, 9.12.1999

Sodišča

Štefan Gostič, Pravna praksa, 35/1999Srhljiv zločin, ki gaje konec meseca septembra storil suspendiran policist Mato Oraškić v razpravni dvorani "Opčinskoga suda" v Zagrebu, je ponovno aktualiziral (ne)ustreznost varovanja sodstva v Republiki Sloveniji, se pravi, predvsem objektov okrajnih in okrožnih sodišč ter njihovih zaposlenih. Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Pravdni postopek: Smešnice novega ZPP

dr. Andrej Berden, 9.12.1999

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 35/1999* Plačilni nalog izda strokovni sodelavec "brez" (morda izven?) naroka. (prvi odstavek 433. člena ZPP) * ... v postopkih za izdajo plačilnega naloga obsega obrazložitev sodbe... (prvi odstavek 496. člena ZPP) Sodba iz prejšnjega odstavka mora biti pisno izdelana v osmih dneh od dneva izdaje. (dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Zakaj odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

dr. Ivan Bele, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Pravna praksa, 35/1999...Bistvo pravne osebe je, da deluje tudi navzven kot subjekt z lastno pravno osebnostjo. Neka socialna tvorba ne more šteti za pravno osebo le, če velja za nosilca pravic in obveznosti. S tem, ko postane subjekt prava, pa postane pravo zanjo tudi obvezno, obveznost prava pa nadalje vključuje odgovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Pravni postopek: Procesna (ne)moč sodišča po novem zakonu o pravdnem postopku

mag. Božidar Merc, 9.12.1999

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 35/1999Kar nekaj prispevkov s strani strokovne in laične javnosti je izpostavilo kot osrednji problem novega zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP) preveliko procesno moč, ki jo ima sodišče. Morda so v laični in delu strokovne javnosti preveč odmevne le tiste določbe novega ZPP, ki zagotav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Kazensko pravo: Kaznivo dejanje davčne zatajitve in preslepitev carinskih organov

Marijan Bobič, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Predpisi o carini in prosti trgovini

Marijan Bobič, Pravna praksa, 35/1999Dr. Janez Šinkovec je v pp, št. 21 -22/99 zanimivo obdelal problem kaznivega dejanja davčne zatajitve po 254. členu KZ. Dokaj podrobno je obdelal sedanjo ureditev tega instituta, pogrešam pa analizo sprememb glede na ureditev, kakršno je poznal KZ RS v svojem 152. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Stvarno pravo

Bogomir Horvat, 9.12.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 35/1999Lani je zagrebška založba Informator izdala knjigo Stvarno pravo prof. dr. Nikole Gavelle s soavtorji doc. dr. Tatjano Josipovič, doc. dr. Igorjem Gliho, doc. dr. Vladom Belajem ter prof. dr. Zlatanom Stipkovičem. Čeprav je delo zasnovano kot učbenik stvarnega prava, predstavlja celoten prikaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Pravniško društvo Ljubljana: Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

Branka Neffat, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Branka Neffat, Pravna praksa, 35/1999Izredno zanimivo novembrsko srečanje je bilo posvečeno Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki je začel veljati v oktobru 1999. Dr. Mitja Deisinger, predsednik Vrhovnega sodišča je razložil, kako so potekale priprave za sprejem zakona, zlasti zaradi različnih modelov ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Ob odločitvi Evropskega sodišča v zadevi "Centros"

mag. Gabriel Wutti, 25.11.1999

Sodišča

mag. Gabriel Wutti, Pravna praksa, 34/1999Večji del mojega gradiva za referat na letošnjem srečanju pravnikov iz treh držav v Borovljah je bil že objavljen v prilogi PP, št. 13/98, kjer sem na kratko predstavil potek prilagajanja avstrijske zakonodaje o gospodarskih družbah evropski pravni ureditvi. Tam sem omenil tudi vpliv temeljnih svobo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Kazensko pravo: K. d. povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 325. čl. KZ

Zvjezdan Radonjič, 25.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 34/1999Nekateri praktični vidiki vzročnosti Na področju teorije sodobnega kazenskega prava je malo tako kompleksnih kaznivih dejanj z vidika zakonske opredelitve in same vsebine, kot je kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 325. čl. KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Spreminjanje miselnosti

Alenka Leskovic, 25.11.1999

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 34/1999V predgovoru h knjižni izdaji zakona o splošnem upravnem postopku je prof. dr. Gorazd Trpin poudaril, da je normativna ureditev na določenem področju le prvi korak. Za uveljavitev ZUP je nadaljnja stopnja, da bodo javni uslužbenci izoblikovali nov vrednostni odnos do boljšega delovanja države v r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Kazenski postopek: Poravnavanje v kazenskih zadevah

Barbara Toth, 25.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Toth, Pravna praksa, 34/1999V začetku prihodnjega leta bodo s svojim delom začeli poravnalci, ki so neke vrste podaljšana roka države. Na javni poziv so se prijavili ljudje, ki menijo, da bodo s svojimi življenjskimi izkušnjami, razsodnostjo, retoričnimi sposobnostmi in z veseljem do dela z ljudmi zmogli poravnati oškodovanca ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Pogled od spodaj in zgoraj

Alenka Leskovic, 18.11.1999

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 33/1999Pred ljubljansko sodno palačo se vsak delovni dan nabere dolga vrsta ljudi. Poostreno nadzorstvo nad obiskovalci hrama boginje Justicije sodno vejo oblasti še bolj oddaljuje od vseh, ki jim ta oblast služi. Kriminal v sodnih dvoranah sicer upravičuje množično prisotnost varnostnikov, vendar bi št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

O razmerju med politiko in kazenskim pravom

dr. Ljubo Bavcon, 18.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Politične stranke

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 33/19991. Vzroki in povodi za razmišljanje o razmerju med politiko in kazenskim pravom so vselej na voljo, so aktualni in so številni. Ob tej priložnosti sta dva povoda in en globlji vzrok. Med povodi je zlasti novela kazenskega zakonika iz leta 1999, ki je politično motivirana, izrazito represivna i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Vrhovno sodišče: javnost, vidnost, preglednost

Avtor ni naveden, 18.11.1999

Sodišča

, Pravna praksa, 33/1999Sklepne ugotovitve s srečanja predsednikov evropskih vrhovnih sodišč Na svojem srečanju od 6.-8. oktobra 1999 v Ljubljani, posvečenemu temi "Vrhovno sodišče: javnost, vidnost in preglednost", so predsedniki in sodniki evropskih vrhovnih sodišč izrazili svoje zadovoljstvo zaradi stabilnost, saj ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

O sistemu kaznivih ravnanj v pravnem redu Republike Slovenije

Boštjan Tratar, 18.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 33/1999Oživljene razprave ob pripravi novega zakona o prekrških Ob pripravi novega sistemskega zakona o prekrških se je pojavilo vprašanje narave in pojmovanja prekrškov kot kategorije kaznivih ravnanj, ob tem pa vprašanje o celotnem sistemu in klasifikaciji kaznivih ravnanj v pravnem sistemu Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Izvršilni postopek: Izvršba - dolžnik je d.o.o. brez premoženja

Dida Volk, 18.11.1999

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 33/1999Upnik ima izvršilni naslov - pravnomočno in izvršljivo sodbo iz leta 1997. Dolžnik (družba z omejeno odgovornostjo) dosedaj ni plačal še ničesar. Račun dolžnika pri APP je že dalj časa blokiran, najverjetneje nima drugega premoženja. Ali obstaja sploh kakšna možnost, da upnik izterja svoj dolg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Odločitev US RS na področju družinskih in socialnih razmerij

dr. Vesna Rijavec, 18.11.1999

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 33/1999V avgustu 1999 se je Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predstavil z novo publikacijo, ki jo predstavlja "Zbirka primerov Ustavnega sodišča RS s področja človekovih pravic, povezanih z družinskimi in socialnimi razmerji". Zbirko z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Iz magistrskih nalog: Sorodne pravice radiodifuznih organizacij

dr. Miha Trampuž, 18.11.1999

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 33/1999Na ljubljanski Pravni fakulteti je 12. oktobra 1999 uspešno (z oceno odlično) zagovarjala svojo magistrsko nalogo "Razvoj sorodnih pravic radiodifuznih organizacij" Vesna Bergant Rakočević. Naloga je na tem področju v Sloveniji izvirno in pionirsko delo, pa tudi v mednarodnem prostoru je tovrstne li...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Smrt pravne osebe

Alenka Leskovic, 11.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 32/1999Brez večjega odmeva v javnosti je zadnje dni oktobra začel veljati zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. S tem je Mitja Deinsinger uresničil svoje zamisli iz začetka devetdesetih let, ko je nastajala nova kazenska zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Društvo pravnikov Obale in Krasa: Novosti v stvarnopravni ureditvi na Hrvaškem

Bogomir Horvat, 11.11.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 32/1999V okrivu Društva pravnikov Obale in Krasa smo na Okrožnem sodišču v Kopru 6. oktobra organizirali predavanje predstojnika civilne katedre zagrebške Pravne fakultete prof. dr. Nikole Gavelle o novostih stvarnopravne ureditve na Hrvaškem. V zanimivem predavanju je profesor orisal proces reintegr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Sodstvo: Ustanovitev novih specializiranih sodišč

Mirko Kostanjevec, 11.11.1999

Sodišča

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 32/1999Podpora za hitrejše reševanje zadev in odpravljanje zaostankov na rednih sodiščih Po izjavah pravosodnega ministra Tomaža Marušiča se je stanje glede ažurnega reševanja zadev in odpravljanja zaostankov na rednih sodiščih začelo izboljševati. Vendar, po mojem mnenju, vsi dosedaj sprejeti ukrepi, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Otrok kot potrošnik in njegovo varstvo v zvezi s (TV) reklamo

mag. Vesna Bergant-Rakočević, 11.11.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Varstvo konkurence, cene

mag. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 32/1999Na splošno obstajata glede reklame dve nasprotujoči si stališči: njeni zagovorniki poudarjajo predvsem njen ekonomski vpliv in menijo, da spodbuja obstoj množičnega trga, konkurenčnost, dobro obveščenost potrošnika, sponzoriranje športa ter da je odraz svobode tiska in govora. Po mnenju nasprotnikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Prodaja od vrat do vrat

Martina Šetinc-Tekavc, 11.11.1999

Obligacije

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/1999"Potrošniška družba" je izraz, ki ga je pogosto slišati. Po eni strani fraza pomeni, da smo ljudje vedno bolj zaverovani v materialne dobrine, ki nam na prvi pogled prinašajo veliko zadovoljstva, po drugi strani pa pomeni obvezo za ponudnike blaga in storitev, saj smo potrošniki tudi vse bolj zahtev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Industrijska lastnina: Predlogi WIPO za reševanje domenskih sporov

Boštjan Makarovič, 28.10.1999

Intelektualna lastnina

Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 30-31/1999Problematika kolizije med internetnimi domenami in blagovnimi znamkami je že bila predstavljena v članku Urške Mikl, objavljenem v PP, št. 14-15/98. Ob koncu letošnjega aprila končani proces, ki ga je lani poleti na pobudo Vlade Združenih držav Amerike sprožila Svetovna organizacija za intelektua...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
35(8) 34(4) 33(7) 32(5)
30-31(12) 29(7) 27-28(9) 26(5)
25(9) 23-24(10) 21-22(16) 19-20(14)
18(9) 16(7) 15(7) 14(6)
12(11) 10(9) 9(7) 8(4)
7(5) 6(8) 5(7) 4(6)
3(11) 2(9) 1(7)

Leto objave

< Vsi
1999(219)
> Januar(16) > Februar(32) > Marec(16) > April(20) > Maj(13) > Junij(16) > Julij(30) > September(24) > Oktober(28) > November(16) > December(8)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov