O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 197)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Sedanje "zakonite zamudne obresti" - kraja upnikom, darilo dolžnikom

Jože Dernovšek, 26.12.1991

Obligacije

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 25/1991Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I) določa v 1. odstavku 4. člena, da se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Poskus prekrška

Zdenko Pavlina, 26.12.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 25/1991Zakon o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83), ki je stopil v veljavo 1. 1. 1984, je opustil inkriminacij o poskusa prekrška glede na splošne določbe o pooblastilu za kaznivost poskusa pri kaznivem dejanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Pravna zmota

mag. Vid Jakulin, 26.12.1991

Obligacije

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 25/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo 10. decembra 1991 v okviru Svobodne katedre predavanje mladega raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo Matjaža Jagra o pravni zmoti. Predavanje je bilo uvrščeno v okvir prireditev ob tednu Univerze v Ljubljani. Predavatelj je najprej predstavil ureditev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Častno sodišče pri GZS...

Mirjana Bekeš, 26.12.1991

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 25/1991...kršitve dobrih poslovnih običajev, ki izhajajo iz objave v sredstvih javnega obveščanja Pri obravnavan u kršitev dobrih poslovnih običajev izhaja Častno sodišče iz splošne opredelitve kršitev, ki so določene v statutu Gospodarske zbornice Slovenije in sicer, da se kot dejanja, ki so v nasprotj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Podatki o pogodbeni stranki

mag. Drago Mežnar, 26.12.1991

Obligacije

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1991Vprašanje: Prevozniško podjetje sodeluje v okviru svoje dejavnosti tudi s številnimi zasebnimi avtoprevozniki. Če pač ta partner ne poravna svojih obveznosti prostovoljno, je podjetje prisiljeno vložiti predlog za izvršbo pri sodišču, na območju katerega je sedež dolžnika. Dogaja pa se, da ti zas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Namen kaznovanja

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/1991Ko učbenik kazenskega prava prikazuje zgodovinski razvoj namena kaznovanja, navaja, da danes prevladuje relativna teorija, po kateri je kazen sredstvo za dosego družbenega cilja - preprečevanje kriminalitete s specialno in z generalno prevencijo; kot najstarejšo pa omenja absolutno teorijo, po kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Sklenitev najemne pogodbe - vrnitev lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice ne bo odkupil stanovanja, ampak bo z lastnikom sklenil najemno pogodbo. Ali ima pravico zahtevati vrnitev revalorizirane lastne udeležbe pred potekom roka, ki je določen s pogodbo (10 let). Ali se vrne celotni znesek plačane lastne udeležbe, ne glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Predstavljamo tujo revijo

mag. Nelka Fikeys-Krmić, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

mag. Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 23-24/1991Izdajatelj: Law and Technology Press, P. O. Box 3290, Manhattan Beach, California 90266, USA; tel.: (213)470-9976 Glavni urednik: Michael D. Scott, svetovno znani strokovnjak za računalniško pravo in urednik več revij s tega področja Revija izhaja od julija 1982 Izhaja: enkrat na mesec M...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Predstavniški dom Brazilije: Zakon št. 997 iz leta 1991

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 23-24/1991Iz Brazilije smo prejeli besedilo njihovega najnovejšega predpisa, ki obravnava računalniške programe. Objavljamo prevod tega zakona, saj nam njegove zanimive rešitve lahko služijo kot spodbuda za razmišljanje o slovenskem predpisu, ki bo urejal to področje. Bralca naj opozorimo zlasti na te zani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Status sodnih odločb drugih republik bivše SFRJ vRepubliki Sloveniji po osamosvojitvi(*)

mag. Verica Trstenjak, 12.12.1991

Civilni kolizijski predpisi

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 23-24/1991Države svoje pravosodne suverenosti ne morejo uresničevati zunaj svojih meja. Tudi sodne odločbe tako veljajo le na ozemlju države, ki je odločbo izdala. Dosledna uveljavitev tega načela pa bi povzročila, da bi o isti pravni zadevi odločalo več sodišč v različnih državah. Priznanje in izvršitev t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Notariat znova v Sloveniji

Janez Breznik, 12.12.1991

Odvetništvo in notariat

Janez Breznik, Pravna praksa, 23-24/1991Pred približno tremi leti se je predstavništvo tuje države obrnilo na takratni Republiški sekretariat za pravosodje in upravo z vprašanjem, katera institucija v Sloveniji bi lahko uradno potrjevala dejstvo, da so njeni državljani, ki žive začasno v naši republiki, volili na podlagi njenega zakona. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Mehika: spremenjena patentna zakonodaja

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991Mehika je letos spremenila patentno zakonodajo. Zakon z angleškim nazivom "MEXICAN LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" je bil objavljen v "Official Federal Journal" 27. junija 1991 in velja od 28. junija 1991 dalje. Tekst zakona s komentarjem je bil objavljen v World Inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Uporaba jezikov pred vojaškimi sodišči

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obramba, Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991Uporaba jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in njihovih pisav v postopku pred vojaškim sodiščem ne more biti urejena s poslovnikom vojaških sodišč prve stopnje. Po oceni USJ se smejo pravice in obveznosti strank v postopku pred sodiščem, zlasti pa z ustavo zajamčene svoboščine in pravice, urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti veje in korenine sosedovega drevesa, ki rastejo v zračni prostor njegove nepremičnine oziroma v njegovo nepremičnino, če ga motijo (pravno pravilo par. 422 ODZ). Če lastnik drevesa prepove ali prepreči lastniku sosednje nepremičnine, da izvrši svojo pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Razrešitev sodnikov pred potekom mandata

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev, da lahko Sabor Republike Hrvatske razreši predsednika rednega sodišča in sodnike Vrhovnega sodišča Hrvatske tudi pred potekom dobe, za katero so bili izvoljeni, ne glede na pogoje, predpisane z zakonom, torej tudi ne glede na pogoje, ki zagotavljajo njihovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zaščita računalniških programov - dogajanja in spremembev Evropi in svetu

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991V tem letu je bilo v Evropi, pa tudi drugje v svetu, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri harmonizacije pravnega varstva računalniških programov. Predlog usmeritev za uskladitev pravnega varstva računalniških programov (z angleško oznako: Proposal for a Council Directive on the Legal Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zemljiška knjiga in register podjetij ter vloga notarjev

dr. Marko Ilešič, 12.12.1991

Odvetništvo in notariat, Sodni registri in sodne takse

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1991Notar je pravniški poklic, ki je pri nas mlajši in srednji generaciji praktično nepoznan, saj je bil notariat kot institucija ukinjen že leta 1944. Zanimivo je, da v večini drugih socialističnih držav ni prišlo do tako ostrega reza, ampak so notariat le bolj ali manj podržavili, ne pa čisto odpravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pravica obdolženca do obrambe pred vojaškim sodiščem

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23-24/1991USJ meni, da je obdolženec v kazenskem postopku pred vojaškim sodiščem prikrajšan pri pravici do obrambe, ki mu je zajamčena po določbi 182. člena ustave SFRJ, ker nima pravice, da bi si za zagovornika izbral odvetnika, ki ga sam želi, ne glede na to, da mu je, formalnopravno gledano, zagotovljen za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Novi položaj podstanovalca

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice se je že v septembru leta 1984 izselil iz stanovanja, stanovanje pa je zasedel v celoti njegov prejšnji podnajemnik. Podjetje je leta 1986 vložilo zahtevo pri upravnem organu občine za izpraznitev stanovanja, ta pa je izdal odločbo o tem, da se mora podnaje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja stanovanja zavoda

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Zavod je pred leti kupil stanovanja za delavce ki so prispevali tudi lastno udeležbo. Sedaj je stanovanje kupila delavka zavoda in sklenila prodajno pogodbo z ustanoviteljem zavoda - občino. Ali je zavod upravičen do katerihkoli sredstev, ki jih bo občina oz. republika dobila od te pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja nepremičnine tujcu

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Javni pravobranilec je "zavrnil" pogodbo o nakupu poslovnega prostora, ker kupec ni predložil dokazila o državljanstvu. Ta postopek za pridobitev državljanstva teče. Kako je mogoče v tej zvezi razumeti 16. člen ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti Republike S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Prodaja stanovanjske hiše pod hipoteko

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Na večstanovanjski hiši je vknjižena zastavna pravica, ki je nastala v skladu z ZIP na podlagi sporazuma strank zaradi Zavarovanja denarne terjatve upnika. Ob zapadlosti upnikova terjatev ni bila poravnana.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(6) 23-24(16) 22(14) 21(12)
20(7) 19(5) 18(9) 17(17)
16(9) 15(14) 14(7) 12(4)
10-11(10) 9(2) 8(6) 7(8)
6(5) 5(7) 4(17) 3(5)
2(9) 1(8)

Leto objave

< Vsi
1991(197)
> Januar(17) > Februar(5) > Marec(24) > April(13) > Maj(8) > Junij(14) > Julij(7) > Avgust(14) > September(26) > Oktober(21) > November(26) > December(22)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČ D ĐE F GHI J K L M N OP QR S Š T UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov