O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 126)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih

mag. Zvonko Fišer, 24.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 25/1992Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih MAG. ZVONKO FIŠER Kot sem nakazal v polemičnem odzivu (glej pp, št. 20/92) na nekoliko površno in nekritično propagiranje tujih rešitev, pa čeprav prihajajo z razvitega zahoda in iz dežele, ki ima v tem pogledu veliko izkušenj (a tudi ogrom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odslej: Pravniško društvo Maribor

mag. Vesna Kranjc, 24.12.1992

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Člani Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor smo se 4. decembra zbrali na rednem občnem zboru društva. Veseli smo bili, da so se našega srečanja udeležili povabljeni gosti iz vodstva mariborske skupščine, Visoke pravne šole Maribor, pravosodnih institucij, območnega zbora odvetnikov, Zveze društev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Plačilo lastne udeležbe s posojilom

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 25/1992Ni kršeno ustavno načelo enakosti pred zakonom s 3. odst. 153. člena stanovanjskega zakona, po katerem pravice do vrnitve revalorizirane lastne udeležbe nimajo tisti občani (torej prav tako tisti, ki so stanovanje kupili, kakor oni, ki ga niso odkupili), ki so za plačilo lastne udeležbe najeli posoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Rekli - zapisali so

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 25/1992Dušan Ogrizek:...S tem, da je neodvisnost sodnika ustavna kategorija, seveda ni zagotovljena realizacija ustavne zahteve, da sodno funkcijo izvršujejo neodvisni sodniki. Realizacija te ustavne zahteve je odvisna od sodnikov, ki morajo biti sposobni, da so kot sodniki neodvisni, odvisna pa je tudi od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sklep o višjih najemninah

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 25/1992Sklep izvršnega sveta, s katerim je le-ta povišal najemnine za najemna stanovanja v lasti občine, ni predpis, temveč akt gospodarskega poslovanja organa. Sodno varstvo najemnikovih pravic v zvezi z najemnino je urejeno v 66. členu stanovanjskega zakona. Za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Ali se lahko tožnik v razvezi izogne preživljanju mladoletnih otrok?

Rok Čeferin, 24.12.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rok Čeferin, Pravna praksa, 25/1992Teoretični problem, katerega opis je predmet tega sestavka, je najlažje razložiti z naslednjim praktičnim primerom. Tožnik je nasproti toženki vložil tožbo za razvezo zakonske zveze. Sodišče je zahtevku po razvezi zakonske zveze ugodilo in po uradni dolžnosti med drugim odločilo tudi, da je tožni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

O neodvisnosti sodstva

Dušan Skok, 24.12.1992

Sodišča

Dušan Skok, Pravna praksa, 25/1992Pred tednom - 14. do 16. decembra - sta v Ljubljani Svet Evrope in Ministrstvo za pravosodje in upravo RS izpeljala zanimiv seminar o neodvisnosti sodstva. Ponudil je koristen splet informacij o uveljavljenosti neodvisnega sodstva v nekaterih evropskih državah ter o specifičnih problemih slovenskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o obratovalnih stroških poslovne zgradbe

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Podjetje ima poslovni prostor - samopostrežno trgovino - v večji novejši poslovni zgradbi. Manjši del te zgradbe o tudi stanovanja. Večinski del prerazličnih lastnikov. Zgradba ima urejeno individualno ogrevanje preko kotlovnice v tej zgradbi. Stanovalci so oblikovali hišni svet, pri delu katerega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Volitve sodnikov - skupščinski poslovnik

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 25/1992Ustavno sodišče ni sprejelo pobude in ni začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika skupščine RS, ker je razmerje načela zakona o rednih sodiščih v 58. a in 62. členu drugače uredila vprašanje, ki ga je doslej urejala izpodbijana določba poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Christian Felix Gantner: Der Schutz von Computerprogrammen im Patent-, Urheber- und Wettbewersrecht

dr. Marko Ilešič, 10.12.1992

Intelektualna lastnina

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1992Razpravljanje o pravnem varstvu računalniških programov že davno ni več "hipermoderna" tema. Po svetu, pa tudi pri nas, lahko o tej problematiki najdemo vrsto najrazličnejših zapisov, od priložnostnih zabeležk v dnevnem časopisju do obširnih monografij. Poleg strokovnega pisanja najdemo tudi vrsto s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mamila in odgovornost zakonodajalca

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1992Zapis z gornjim naslovom - avtorja Aleksandra Čeferina - v pp, št. 18/92 je spodbudil Zvonka Fišerja k odgovoru v št. 20/92, nakar mu je "izzvani.." v prejšnji številki odgovoril. Žal se je v ta "odmev" prikradla kopica tiskarskih škratov, ki so celo kazensko pravo prekrstili iz magične palčke (ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Direktiva Sveta Evropskih skupnosti z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov(*)

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992I. UVOD "Bitka je končana", Tako je duhovito in povsem umestno označil sprejem Direktive Sveta ES z dne 14. 5. 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (v nadaljnjem: Direktiva) dr. Thomas Dreier, znanstveni sodelavec Instituta Max Planck za tuje in mednarodno patentno, avtorsko in konkuren...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Autodesk Inc. dosegel prvo kazensko obsodilno sodbo zoper softwarsko piratstvo v Sloveniji

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992"Vemo za judikat." To lahko danes odgovorimo na povsem utemeljeno, katonsko vprašanje Janeza Topliška v naslovu njegovega uvodnika v 1. številki Informatike in prava v začetku leta 1991.(*1) V juniju 1992 je Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani v zadevi Autodesk v. B. B., opr. št. V K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Varstvo intelektualne lastnine v Sloveniji

dr. Marko Ilešič, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1992Naključje oziroma splet okoliščin sta nanesla, da je le nekaj dni pred izidom te številke Informatike in prava Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine podelil prvi slovenski patent v zgodovini, kar je nedvomno velik dogodek. Dejstvo je, da naš Urad tekoče in uspešno posluje; že od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Uvajanje informacijske tehnologije v pravosodne organe

Zvone Strajnar, 10.12.1992

Sodišča

Zvone Strajnar, Pravna praksa, 23-24/1992Kolega Rado Brezovar je v gornjem članku podal celovit prikaz problematike pri uvajanju in uporabi pravne informatike, ki je bila obdelana na Desetem kolokviju o obdelavi pravnih podatkov v Evropi. Sam bi rad opozoril na temo, ki je bila uvertura skoraj vseh poročil delegacij držav z visoko razvito ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Zbor Društva za ustavno pravo Slovenije

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 23-24/1992V ponedeljek, 26. oktobra je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije. V poročilu o delu društva od zadnjega občnega zbora 12. 6. 1989 je dr. Miha Ribarič (dosedanji predsednik društva) poudaril, da je za obdobje značilna individualna dejavnost članov druš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 12.11.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 21-22/1992V razmerju med dvema uporabnikoma (razvezanima zakoncema) pomeni enostranska odjava telefona, ki ima za posledico izključitev telefona iz PTT omrežja, motenje posesti telefona. Onemogočanje uporabe stvari v skladu z njeno funkcijo namreč pomeni motenje posesti stvari same. Ne gre za pravico priključ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

"Mamila in odgovornosti zakonodajalca" - drugič

Aleksander Čeferin, 12.11.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Aleksander Čeferin, Pravna praksa, 21-22/1992Avtorju članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca - nekoliko drugače" (pp, št. 20/92) se je v njegov prispevek "prikradlo" toliko nedoslednosti pri interpretaciji članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca" (pp 18/92), da je prav gotovo potrebno napisati nekaj pojasnil, ki bodo morda pomagale avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Dan slovenskih odvetnikov

Dušan Skok, 12.11.1992

Odvetništvo in notariat

Dušan Skok, Pravna praksa, 21-22/1992Poldrugi dan je trajalo letošnje srečanje slovenskih odvetnikov. Skoroda tretjina od sedanjega članstva v zbornici (vpisanih imajo ob koncu septembra že 670 odvetnikov) se je kljub - ponovno - slabemu vremenu "prebila" do Rogaške Slatine in tu ter v njeni bližini prebila zadnja oktobrska dneva. V pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

O vpisu družbeniških deležev v sodni register

Andrej Simonič, 12.11.1992

Sodni registri in sodne takse

Andrej Simonič, Pravna praksa, 21-22/1992Ob vpisu družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe v sodni register je potrebno kot podatek, pomemben za pravni promet, v register vpisati tudi višino družbeniških deležev. Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/90, 46/90 in 61/90) v 184. členu določa podatke, ki se kot pomembni za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Predlog za uvedbo postopka o prekršku

Janez Bolha, 29.10.1992

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 20/1992Stalno povečevanje števila ravnanj, ki jih določajo predpisi kot prekrške, ki jih je treba obravnavati po zakonu o prekrških (carinski, devizni, davčni prekrški, spreminjanje gospodarskih postopkov v prekrške itd.) in precej močan priliv in odliv sodnikov za prekrške povzroča, da se na novo srečuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Kako določiti neprofitno najemnino stanovanj?

Branka Neffat, 29.10.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1992Metodologija za oblikovanje najemnin neprofitnih stanovanj (Ur. list RS 32/92) določa način oblikovanja neprofitnih najemnin in določa tudi zgornjo mejo za najemnine neprofitnih stanovanj. Elementi neprofitne najemnine po 3. členu metodologije so: - rezervacija sredstev za nadomestitev stanovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

"Mamila in odgovornost zakonodajalca" - nekoliko drugače

mag. Zvonko Fišer, 29.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1992V članku z naslovom Mamila in odgovornost zakonodajalca (pp, št. 18/92) je bil predstavljen eden od možnih pogledov na vlogo kazenske represije na področju zlorabe mamil, s kategoričnostjo zapisanih sodb in nekritičnostjo nekaterih pogledov tolikanj izzivalen, da je z njim treba polemizirati. Naj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(9) 23-24(8) 21-22(5) 20(3)
19(2) 18(9) 17(10) 16(8)
15(12) 14(7) 12-13(5) 11(9)
10(10) 9(2) 8(3) 7(6)
5-6(1) 4(3) 3(3) 2(8)
1(3)

Leto objave

< Vsi
1992(126)
> Januar(3) > Februar(11) > Marec(4) > April(9) > Maj(12) > Junij(14) > Julij(19) > September(18) > Oktober(14) > November(5) > December(17)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N OP QRS Š T UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov