O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 210)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Začasne odredbe (izdane med pravdnim ali drugim postopkom)

Dida Volk, 28.12.1995

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 25/1995-sklep o izvršbi ali le izvršilni naslov? V zakonu o izvršilnem postopku (ZIP), kot "temeljnem zakonu za začasne odredbe", je v 263. členu določeno, da je začasno odredbo mogoče izdati pred uvedbo sodnega ali upravnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, dokler ni opravljena izvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Več pozornosti kazenskim določbam

Franc Mazi, 28.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 25/1995Serijsko sprejemanje zakonov ima za posledico, da so posamezne določbe premalo premišljene, včasih pa tudi nejasne. To je pač nujno v času, ko mora nova država čimprej uveljaviti svojo zakonodajo. Vendar pa to ne more biti opravičilo, če se na nekem področju večkrat pojavljajo povsem pravne napake, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu

Barbara Kresal, 28.12.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1995Društvo za delovno pravo in socialno varnost je na svojem delovnem sestanku dne 7. decembra razpravljalo o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu (Poročevalec DZ RS, št. 39; EPA 1212 - prva obravnava). Gre za področje, ki ga sedaj pretežno ureja veljavni zakon o varstvu pri delu, ki je bil s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Kako izterjati odškodnino za poškodovani pomorski tovor

dr. Marko Pavliha, 28.12.1995

Obligacije, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/1995I. UVOD K toliko opevani slovenski "zgodbi o uspehu" pripomore tudi mednarodna trgovinska menjava z razvitimi državami, kot na primer z Nemčijo, ltalijo, Avstrijo, Francijo, ZDA in drugimi. Izvažamo in uvažamo, prodajalci in kupci si manejo roke, zadovoljni pa so tudi prevozniki, ki dostavljajo "...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Še k predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 28.12.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 25/1995Izhajajoč iz vzajemnega odnosa kazenskega prava in prava o prekrških ter načel, na katerih temelji predlog zakona o prekrških, navedenih v uvodu tega zakona (Poročevalec državnega zbora R Slovenije, št. 30 z dne 29. 6. 1995), sem v sestavku "K predlogu zakona o prekrških", objavljenem v pp, št. 19-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Ob predlogu novega ZPP

mag. Nina Betetto, 28.12.1995

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 25/1995Sedanji predlog zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ni v celoti dosegel cilja - racionalizacije in večje učinkovitosti sodnega postopka (stališče sekcije, sprejeto na Dnevih pravnikov v Portorožu, namenjeno širši javnosti, med drugim objavljeno v Pravni praksi, št. 19-20/95). Z izraže...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Podedovani certifikat

Andrej Simonič, 28.12.1995

Dedovanje, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Delavka je imela certifikat za 300.000 SIT. Po umrlem očetu je podedovala še certifikat za 400.000 SIT, tako da ima sedaj skupaj 700.000 SIT certifikata. Ali lahko ta znesek v celoti uporabi v interni razdelitvi v svojem podjetju? Uporabo lastniških certifikatov natančneje opredeljuje Uredba o iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Odgovornost za proizvode v ZDA

Bojan Zidarič, 28.12.1995

Obligacije, Trgovina

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 25/1995Strogi predpisi, kompliciran in dolgotrajen ter zato drag dokazni postopek pred pričetkom sodnega postopka, ki je značilen za pravni sistem v ZDA, razsojanje spora s strani civilnih porot in izredno visoke odškodnine, ki dosegajo milijonske vsote USD, so vzrok, da je lahko za tuje proizvajalce ameri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanja denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/19951. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. IIps 133/93 z dne 30. 6. 1993 se zavrne. 2. Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi zakona o uporabi denarne enote in uzakonjeni kot zakonito plačilno sredstvo, so bili denar - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Igralni avtomati - komunalne takse

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 24/19951. Določbe 2. t. prvega odstavka 1. člena, ki uvajajo komunalno takso za igralna sredstva v javnih lokalih, ter določbe 5. alinee tarifne številke 2 odloka o komunalnih taksah v Občini Piran niso v neskladju z zakonom. 2. Določbe 4. t. prvega odstavka 2. člena in 1. alinee tarifne številke 4 odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Varstvo osebnih podatkov - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 73., 128., tretjega odstavka 240. člena in prvega odstavka 331 . člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94) se zavrže. Z možnostjo, da se zakonske določbe enkrat v bodoče uporabijo za pobudnika, kakor tudi za vsakega drugega posameznika...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Matuša in Marijana Poljška volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki se glasi: "Ali ste za to, da Državni zbor RS sprejme zakon o odvzemu državljanstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in drugih delavcev v pravosodju

Špela Majcen, 14.12.1995

Sodišča, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Špela Majcen, Pravna praksa, 24/1995Področju izobraževanja sodnikov in državnih tožilcev je v zakonu o sodniški službi in zakonu o državnem tožilstvu, ki sta bila sprejeta v lanskem letu, namenjena posebna pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Osebna preiskava (pregled) in pregled preiskave - pooblastilo trgovca, varnostnika ali policije?

Miroslav Žaberl, 14.12.1995

Uprava, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 24/1995Demokratizacija družbe je v našo mlado pravno državo zanesla tudi zahodnjaške primesi tako na področju ekonomije kot prava. K nam so prineseni tuji trgovinski sistemi vključno s firmami. V teh trgovinah pa lahko ob blagajniškem pultu zasledimo zanimiv napis, ki obvešča nakupovalce o naslednjem: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanje denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je na seji 3.11. 1995 v zadevi Up-40/94 zavrnilo ustavno pritožbo A. A. zoper sodbo VS RS, št. I Ips 133/93 z dne 30. 6. 1995, odločilo pa tudi, da vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Iz odločbe izhaja naslednji evidenčni stavek: Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je v postopku, ki ga je začelo na zahtevo Državnega zbora, v zadevi, št. U-I-266/95 na sejah 16. in 20. novembra 1995 odločilo takole: I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Motuša in Marijana Pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

O izvajanju sodniške zakonodaje in predlagani noveli zakona o sodniški službi

Jadranka Sovdat, 14.12.1995

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 24/1995V dnevnem časopisju je bilo objavljeno stališče Sodnega sveta Republike Slovenije, po katerem okrajni sodnik ne more biti imenovan za predsednika okrožnega sodišča, ampak je sodnik določenega sodišča lahko imenovan le za predsednika sodišča na enaki ali nižji stopnji. Menim, da je mogoče zakon o sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Poročila, spremembe statuta in kodeksa - kritično o notariatu

Dušan Škrbec, 14.12.1995

Odvetništvo in notariat

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 24/1995V začetku tega meseca smo se odvetniki ponovno srečali na že kar tradicionalni decembrski skupščini. Tokrat smo, poleg običajnih obravnavanj poročil o delu zbornice, o zaključnem računu in o finančnem poslovanju, izvedli tudi volitve in izvolili člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora discip...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastaranje disciplinskega postopka za kršitev z znaki kaznivega dejanja

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je v podjetju storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, ki je tudi kaznivo dejanje. Kršitev je bila storjena aprila 1994, zoper delavca pa je bil šele meseca maja 1995 podan obtožni predlog na sodišče s strani okrožnega državnega tožilca, sodba pa je bila izrečena junija 1995. Ker v podjetju n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

Janez Mlakar, 30.11.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Mlakar, Pravna praksa, 22-23/1995V praksi niso redki sporazumi po 251.c zakona o izvršilnem postopku, na podlagi katerega se ugotovi obstoj terjatve, čas njene dospelosti in se na podlagi soglasja strank z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma s popisom premičnih stvari dolžnika zavaruje denarna terjatev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Kompenzacija - čas izpolnitve obveznosti

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.11.1995

Obligacije

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 22-23/1995Kompenzacija ali pobot je pravni posel, pri katerem se pobotata dve ali več terjatev. Pobotanje je prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi obenem upnika in dolžnika. Gospodarska korist pobotanja je v tem, da odpade dvojno plačilo. Samo nastanek nove terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zavarovanje in utrditev obveznosti

mag. Vesna Kranjc, 30.11.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 22-23/1995Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu so bili primerna priložnost za prvo predstavitev knjige "Zavarovanje in utrditev obveznosti" avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Petra Grilca, dr. Mirka Ilešiča in Igorja Strnada. Knjižnih novosti s področja gospodarskega prava je zadnjih nekaj let precej. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Hipoteka na pravici uporabe za gradnjo - (ne)dopustna?

Hinko Jenull, 30.11.1995

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 22-23/1995Na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov je bilo v sekciji o pravu nepremičnin obravnavano tudi vprašanje dopustnosti ustanovitve zastavne pravice na pravici za gradnjo na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini. Odgovor na vprašanje, zastavljeno v razpravi, je bil negativen. Vprašanje ni bilo pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Še o osebnih stikih med otrokom in starši

dr. Andrej Berden, 30.11.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22-23/1995Univerzitetni profesor dr. Karel Zupančič je v svojem članku z naslovom "Še o osebnih stikih med otrokom in starši", objavljenim v časopisu Pravna praksa, št. 8/95, ki se navezuje na članek z naslovom "Nekateri problemi izvrševanja osebnih stikov med otrokom in starši", objavljenim v isti reviji št....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Gibanje vrednosti "stanovanjske točke"

Barbara Starič-Strajnar, 30.11.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 22-23/1995V Republiki Sloveniji trenutno obstajajo tri vrednosti "stanovanjske točke": * vrednost točke, ki se uporablja za stanovanja, ki se privatizirajo po stanovanjskem zakonu in za izračun obrokov v primeru obročnega odplačevanja kupnine znaša za mesec november 146,67 SIT * vrednost točke za izračun ne...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(8) 24(10) 22-23(7) 21(9)
19-20(8) 18(6) 17(9) 16(9)
15(9) 14(6) 13(9) 12(7)
11(8) 10(6) 9(18) 8(11)
7(7) 6(8) 5(11) 4(13)
3(13) 2(10) 1(8)

Leto objave

< Vsi
1995(210)
> Januar(18) > Februar(26) > Marec(19) > April(18) > Maj(18) > Junij(21) > Julij(15) > September(18) > Oktober(15) > November(24) > December(18)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov