O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Sporna razlaga 376. člena OZ

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Obligacije

U. O., Pravna praksa, 31/2004Nesporno je, da je določba 376. člena OZ, ki določa, da obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, ne pa plačanih obresti doseže glavnico, prepoveduje torej uveljavljanje zneskov ki presegajo dvojno glavnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Kršitve prepovedi oglaševanja odvetniških storitev

Katja Vadnov, 23.9.2004

Odvetništvo in notariat

Katja Vadnov, Pravna praksa, 31/2004O oglaševanju odvetniških storitev se krešejo različna mnenja. Odvetniki v Sloveniji še vedno v večini podpirajo sedanjo ureditev, ki nesporno prepoveduje oglaševanje odvetnikov. Veliko dajo tudi na tradicijo in zaupno naravo tega poklica. Reklamiranje odvetniških storitev prepoveduje zakon o odv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Lastninska pravica na nepremičninah

dr. Renato Vrenčur, 23.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 31/2004Na začetku letošnjega poletja je v okviru založniške dejavnosti časopisa Pravna praksa izšla knjiga "Lastninska pravica na nepremičninah", katere avtor je dr. Matjaž Tratnik, redni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru. Knjiga obsega 197 strani (v trdi vezavi) teoretičnega teksta ter vzorcev pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Dragocena raziskovalna bera

dr. Marijan Pavčnik, 23.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 31/200450 let Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani V jedru prava je napetost, ali je to, kar je normativno predvideno, sad kakovostne odločitve, ki je znala ustrezno ovrednotiti družbeno resničnost. Odnos med danim in zadanim, med realnostjo in cilji, h katerim naj usmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovanje in sodbe Sodišča ES

Irena Vovk, 23.9.2004

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2004Sodbe Sodišča ES in Sodišča prve stopnje -- v njih najdemo dragocene razlage evropske zakonodaje -- so se 1. maja začele neposredno uporabljati tudi v Sloveniji. Kako jih brati, po kakšnem postopku so izdane, kje jih najti v slovenščini in kako jih uporabljati -- o tem sta predavala Saša Sever in m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Finski model novega sodnega menedžmenta

Aleš Zalar, 23.9.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 31/2004Interes za podrobnejšo seznanitev s finskim modelom upravljanja sodišč je spodbudila ocena prof. dr. Christopherja Pollita z Univerze Erasmus iz Rotterdama, ko je lani slovenskim sodnikom predaval o tem, da Finska pospešeno uvaja celovit koncept novega javnega menedžmenta.(*1) Za Slovenijo je finska...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Še o pravici obtoženca, da se brani sam

Dean Zagorac, 23.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31/2004Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXXII) O izvajanju pravice obtoženca, da se brani sam, pred mednarodnimi kazenskimi sodišči smo v tej rubriki že pisali, in sicer v povezavi s sojenjem Slobodanu Miloševiću in Vojislavu Šešelju pred MKSJ -- Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugosla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (2.)

Marko Žvipelj, 23.9.2004

Sodišča

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 31/2004V II. delu knjige "Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili" je oblikovanje definicij in narava štirih temeljnih svoboščin (prost pretok blaga, oseb, kapitala in storitev) podana s "sporočili" 125 odločitev Sodišča ES. Temeljna značilnost teh najpomembnejših načel notranjega trga EU, kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Odvetniška ekskluziviteta, da ali ne?

dr. Konrad Plauštajner, 23.9.2004

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 31/2004Celjski odvetnik Vladko Began v članku "O obveznem odvetniškem zastopanju v pravdnem postopku" (PP, št. 29/04) meni, da je določba člena 86/3 ZPP o obveznem odvetniškem zastopanju strank v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi protiustavna, čeprav Ustavno sodišče ni sprejelo ustavne pobude na to t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Pravočasnost ugovorov

Jože Ilc, 23.9.2004

Civilni sodni postopki

Jože Ilc, Pravna praksa, 31/2004"Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb in se izjaviti o navedbah in o ponujenih dokazih nasprotne stranke." (člen 286/1 ZPP) Po 2. odstavku istega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Nesporen obračun in sporno uveljavljanje obrestnih obresti

dr. Šime Ivanjko, 23.9.2004

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 31/2004Dolžnik, ki je bil prepričan, da upniku ne dolguje ničesar za dolg, ki je nastal 1. 3. 1992 leta, se je podal v pravdo, ki se je zanj leta 2003 končala neuspešno. Po pravnomočni sodbi opr. št. P XXXX Okrajnega sodišča v C. je dolžnik dolžan plačati upniku glavnico v znesku 699.280,00 sit z zakonskim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Davčno-pravni vidiki dohodkov iz pravic intelektualne lastnine

mag. Matjaž Kovač, 23.9.2004

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 31/2004Intelektualna lastnina je področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg pridobitev, uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic, na določenih oblikah intelektualnih stvaritev ter podjetniških indentifikatorjev, z namenom določitve pravil za njihovo gospodarno izk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Registracija istospolnih skupnosti

Evelin Pristavec-Tratar, 11.9.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 31/2003Analiza odločbe nemškega zveznega ustavnega sodišča Vstop Slovenije v EU je postalo dejstvo. Iz tega razloga bo v naši državi še naprej potrebno prilagajati pravni red evropskemu pravnemu redu. Kot izhaja iz prispevka bo eno izmed področij urejanja tudi registracija istospolnih partnerstev. Namen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Zgradba v etažni lastnini - rezervni sklad

dr. Vesna Rijavec, 11.9.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 31/2003Čeprav lastniki praviloma skrbno in preudarno poskrbijo za svojo lastnino, vedno ni tako. Vsi lastniki nimajo ustreznih možnosti, predvsem pa se še ne zavedajo, da lastnina tudi obvezuje. Razmere po obsežnem lastninjenju stanovanj zato narekujejo sprejem obveznih ukrepov za zagotavljanje funkcije la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 31/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja delovnih dovoljenje tujcem Tarifna št. 23 Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, in sicer za: * osebna delovna dovoljenja: - za nedoločen čas 2.000 točk ali 34.000 sit; - za določen čas 1.000 točk ali 17.000 sit. * delovna dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet

Lidija Struna, 11.9.2003

Civilni sodni postopki

Lidija Struna, Pravna praksa, 31/2003Odzivam se na članek Vlaste Nadler Maležič, ki je bil objavljen v Pravni praksi, št. 22-23/2003 pod naslovom »Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet in začetek postopka prisilne poravnave«. Avtorica meni, da je za prakso pomembno, da se posamezni konkretni pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Več nerešenih izvršilnih zadev

Irena Vovk, 11.9.2003

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2003Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 3. septembra sta mag. Ivan Bizjak in Karel Erjavec predstavila sodno statistiko za prvo polletje 2003. Sodišča so v tem času na novo prejela 292.537 zadev oz. za približno 17.000 več kot v prvem polletju 2002, rešila so jih 289.650 oz. 24.200 več z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Pravna nedoslednost pri omejevanju zdravju škodljivih aktivnosti

Jure Pogačnik, 11.9.2003

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jure Pogačnik, Pravna praksa, 31/2003Stroški za zdravje v razvitih državah rastejo mnogo hitreje kot družbeni bruto proizvod, zato so reforme zdravstvenih sistemov aktualna tema v mnogih okoljih.(*1) Logični cilji reform so izboljšati organiziranost sistema, prilagoditi osnovni zdravstveni standard, povečati obseg prihodkov itd. Podobn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Nepotrebna ponavljanja in nejasne opredelitve

Jože Ilc, 11.9.2003

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jože Ilc, Pravna praksa, 31/2003V Uradnem listu RS, št. 69 z dne 16. julija 2003 je bil objavljen novi stanovanjski zakon (v nadaljnjem besedilu SZ-1), ki bo začel veljati 90. dan po objavi - torej 14. oktobra 2003. SZ-1 v 1. odst. 1. člena s podnaslovom »Predmet zakona« našteva celo vrsto področij, katere bo zakon uredil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Preživninski matematizem

Tomaž Pavčnik, 11.9.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 31/2003Lepota prava, poezije in matematike ima skupno točko. Estetski privlak ustvarja namreč v vseh treh primerih težnja po povezovanju konkretnega z vrednostno absolutnim. Poleg tega pravo in matematika stremita k pravilnosti. Tudi tu imata stično mesto: pravilnost končnega sklepa (conclusio) je v veliki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ali udeleženci v izvršilnih postopkih res store vse za hitro poplačilo obveznosti?

Karl Erjavec, 11.9.2003

Obligacije

Karl Erjavec, Pravna praksa, 31/2003Iz gibanja sodnih zadev v prvem polletju 2003 lahko razberemo, da so sodišča prejela v reševanje 292.537 vseh zadev, da so jih rešila 289.650 in da je ostalo na dan 30. junija 2003 nerešenih 569.871 zadev, kar predstavlja 0,5-odstotno povečanje števila vseh nerešenih zadev. Z navedenim podatkom o po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Zaščita begunstva v mednarodnem pravu

Sebastjan Zbičajnik, 5.9.2002

Tujci

Sebastjan Zbičajnik, Pravna praksa, 31/2002Vorganizaciji Mednarodnega inštituta začlovekove pravice iz Strasbourga je v juliju potekalo že 33. letno študijsko zasedanje. V časovnem razmiku štirih tednov, so več kot tristo udeležencem iz vsega sveta, predavali priznani strokovnjaki - profesorji, sodniki, državni uradniki - s področja prava čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Koliko?

Avtor ni naveden, 5.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 31/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Fotokopije uradnih aktov Tarifna št. 9 Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin pri državnem organu: - če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole (list papirja formata A-4 ali manjši) izvirnika 5 točk ali 85 tolarjev. - če jih prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Popolna imuniteta za državljane ZDA?

Dean Zagorac, 5.9.2002

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31/2002Po sprejetju resolucije Varnostnega svetaZdruženih narodov, št. 1422 z dne 12. julija 2002, s katero sta za 12 mesecev odložena preiskava ali pregon pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (v nadaljevanju MKS) vseh oseb, ki sodelujejo v mirovnih operacijah po svetu in katerih države niso pogodbenice Rim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

MKS - mnenja: Pravo in moč

dr. Božidar Veljković, 5.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 31/2002Če neko dejanje predstavlja zločin, potemje to zločin, ne glede na to kdo ga je storil, Nemec ali Američan. Ne obstaja časovno zastaranje vojnih zločinov in zločinov zoper človeštvo. Prvi julij 2002, srečen dan za Združene narode in udarec za pravico, pravo in prav. Tudi tokrat so argumenti močnejše...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

2004(12) 2003(9) 2002(9) 2001(4)
2000(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČ DĐE FGH I J K L M NO P QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov