O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria

Marko Stupica, 9.10.2014

Kazenski postopek

Marko Stupica, Pravna praksa, 39/2014Prof. dr. Janez Kranjc nedavno v članku Tam de se iudex iudicat quam te reo med drugim navaja: "Žal sodba v zadevi Patria kljub dolžini in natančnosti ne uspe prepričati v temeljni točki: možnosti, da je bilo dejanje storjeno, ne podkrepi z jasnim dokazom." Sprašujem se, kakšna bi bila šele dokazna ocena glede storitve kaznivega dejanja, če bi se zadeva Patria vodila po pravilih skrajšanega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Neodvisnost tožilstva in tožilcev - zakaj?

Blaž Mrva, 9.10.2014

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Blaž Mrva, Pravna praksa, 39/2014V Sloveniji ni samostojno le tožilstvo, ampak so samostojni tudi posamezni tožilci. Ali je to upravičeno in smotrno in ali je to v skladu z Ustavo? Po slovenski zakonodaji je status tožilstva in tožilcev podoben, kot je status sodišč in sodnikov - državno tožilstvo in posamezni tožilci so samostojni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Neodvisnost v narekovajih

Dino Bauk, 9.10.2014

Odvetništvo in notariat

Dino Bauk, Pravna praksa, 39/2014V zadnjih dneh so me večkrat označili za neodvisnega pravnika v narekovajih. Glede na to, da je neodvisnost skupaj s samostojnostjo ustavno opredeljena nujna komponenta odvetniške službe, ki jo opravljam, mi zaklepanje moje neodvisnosti med narekovaje ni niti najmanj všeč. Ker so se v pisani druščini uporabnikov narekovajev (v kateri sicer prevladujejo poslanci ene politične opcije in novinarji nekaterih medijev) znašli tudi nekateri pravniški kolegi, ki sem jih izjemno cenil, si ne morem kaj, da se ne bi vprašal o razlogih za take označitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Snemanje telefonskih klicev

Irena Vovk, 9.10.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2014Ali je treba za nameravano snemanje vseh vhodnih telefonskih klicev v javnem zavodu (posnetki se bodo shranjevali) prijaviti zbirko osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe - kršitev pravice do pravnega sredstva?

dr. Rok Čeferin, 10.10.2013

Civilni sodni postopki

dr. Rok Čeferin, Pravna praksa, 39/2013Prvi odstavek 333. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) določa, da se smejo stranke zoper prvostopenjsko sodbo pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe. Podobno določbo vsebuje prvi odstavek 366. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Oba pritožbena roka sta nepodaljšljiva, v obeh primerih prepozno pritožbo zavrže predsednik senata s sklepom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank

Ocepek France, Pahor Marko, 10.10.2013

Civilni sodni postopki

France Ocepek, dr. Marko Pahor, Pravna praksa, 39/2013Ko se stranke odločijo, da bodo pred sodiščem reševale svoj civilni spor, jih lahko k temu ženejo različni dejavniki. Razlogi so lahko povsem iracionalni (nagajanje, zamere iz preteklosti itd.) ali pa racionalni - nekdo intimno občuti, da mu je drugi s svojim ravnanjem posegel v njegovo pravno zavarovano dobrino, in bi rad dosegel vzpostavitev zakonitega stanja. Čeprav so možne tudi situacije, v katerih končna uspešnost stranke s prisojeno pravno posledico za stranko sploh ni bistvena (iracionalnost), lahko domnevamo, da je za večino zelo pomembno, ali bo sodišče tožbenemu zahtevku ugodilo in koliko mu bo ugodilo. Končna uspešnost strank je v civilnih pravdah merljiva, saj so vrednosti spornega predmeta denarno izražene. V Sloveniji primerljive raziskave uspešnosti strank še ni bilo objavljene, zato smo se lotili statističnega raziskovanja njihove dejanske uspešnosti v klasičnih civilnih pravdah, ki so bile na prvi stopnji končane pred pravdnim oddelkom Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe

dr. Zvonko Fišer, 10.10.2013

Pravoznanstvo, Civilni sodni postopki

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 39/2013Poslušam, gledam, berem - in se čudim. Marsikomu in marsičemu. Najprej zdravništvu, ki je solidarno strnilo vrste, ne da bi vedelo, za kaj v resnici gre. Na trenutke se mi dozdeva, da so (vsaj nekateri) slutili, da gre za manipulacijo, ki pa, kot kaže, ni motila, saj naj bi šlo za višje cilje. In bele halje do tega trenutka niso zmogle nobenega avtoritativnega ločenega mnenja. Očitno ni popularno. Faux pas, kakorkoli že obračamo; sprožilni primer ni bil pravi. Pa pustimo zdravstvo, ni moja stroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično psihiatrijo

Barbara Nefat, 10.10.2013

KAZENSKI POSTOPEK

Barbara Nefat, Pravna praksa, 39/2013V primerih, ko imamo opraviti s splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj ali zgolj duševno bolnim izvršiteljem ravnanja, ki ima - z izjemo subjektivnega - vse objektivne znake delikta, sodišče dejansko odloča o človeku, ki ga je treba namestiti v ustrezni zavod zaprtega tipa, v katerem bo deležen ustrezne medicinske terapevtske obravnave. Kot antipod ugotovljenemu obnašanju v neskladju s pravom je namestitev forenzičnega pacienta na Enoto za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor obravnavana kot kazenska sankcija posebne vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja

Avtor ni naveden, 10.10.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Odločba št. U-I-81/11, 18. september 2013 (Ur. l. RS, št. 81/13?) Prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni v neskladju z Ustavo. Prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije poseg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Predlog implementacije pravil o piškotkih

Irena Vovk, 10.10.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2013Kakšen bi bil še sprejemljiv način implementacije novih pravil o piškotkih, ki se uporabljajo za potrebe raziskave merjenja obiskanosti slovenskih spletnih strani (MOSS), ki jo izvaja Slovenska oglaševalska zbornica?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Alternative

Hinko Jenull, 7.10.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 39/2010Alternative arbitražnemu sporazumu preprosto ni, je zatrjeval minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar. Ni alternative višji upokojitveni starosti, pravi minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Plače v javnem sektorju je treba zamrzniti, druge alternative v tem hipu ni, sporoča pristojna ministrica Irma Pavlinič Krebs, predsednik Vlade Borut Pahor pa dodaja, da so vse alternative slabše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP in ZUP

Polona Kovač, 7.10.2010

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje

Igor Vuksanović, 7.10.2010

Kazenski postopek, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava

Ivanc Tjaša, Kežmah Urška, 7.10.2010

Civilni sodni postopki

Tjaša Ivanc, Urška Kežmah, Pravna praksa, 39/2010Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je 23. in 24. septembra pod vodstvom prof. dr. Vesne Rijavec gostila odmeven dogodek. V okviru projekta Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU, ki ga podpira EU v okviru posebnega programa Civilno pravosodje Evropske komisije, v katerem sodelujejo partnerske univerze, več kot 16 nacionalnih poročevalcev in številni raziskovalci, sta bili pod skupnim naslovom Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah organizirani dve mednarodni znanstveni konferenci: Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU in Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Otrok pred sodiščem

Irena Vovk, 7.10.2010

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Ob svetovnem dnevu otroka je Vrhovno sodišče izdalo dve publikaciji, in sicer "Jan" gre na sodišče in "Jana" gre na sodišče. Slikanici sta namenjeni dečkom in deklicam med petim in osmim letom starosti, ko so kot priče udeleženi v kazenskih postopkih pred sodiščem. Pripravljajo pa tudi že knjigi za otroke med devetim in trinajstim ter štirinajstim in sedemnajstim letom starosti, ki bosta izšli v začetku prihodnjega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Google Street View

Irena Vovk, 7.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Čeprav je veliko evropskih držav oziroma njihovih varuhov zasebnosti in osebnih podatkov aplikaciji Google Street View prižgalo (vsaj začasno) rdečo luč, nazadnje tudi Češka, ki meni, da aplikacija nesorazmerno posega v zasebnost posameznikov, pa je britanski informacijski pooblaščenec odločil, da storitev v varstvo osebnih podatkov ne posega bistveno. Slovenski posrednik za podjetje Google pri njegovi storitvi Google Maps Street View pa je že maja na informacijsko pooblaščenko naslovil vprašanje, ali bo aplikacijo dovolila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Smernice za prenovo zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku

Živa Zaplotnik, 7.10.2010

Kazenski postopek

mag. Živa Zaplotnik, Pravna praksa, 39/2010Kazensko procesno področje občutno zaostaja za drugimi pravnimi področji, ki so že spremenila svojo procesno zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje je na svojih spletnih straneh sicer že objavilo del osnutka novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1), ki temelji na večji adversarnosti oziroma akuzatornosti kazenskega postopka, kar je težnja vseh držav, ki so v zadnjem desetletju spreminjale svoje kazenske procesne zakone. Ker je do zdaj pripravljen le do glavne obravnave, še ni mogoče reči, ali bo adversarni model postopka veljal tudi za ureditev pravnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij

Miha Šepec, 7.10.2010

Kazenski postopek

Miha Šepec, Pravna praksa, 39/2010Ureditev 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki določa prikriti preiskovalni ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij, je problematična. Hrambo teh podatkov je članicam EU naložila Direktiva 2006/24/ES, ki jo je Slovenija implementirala v svojo zakonodajo z novelo Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-A), v katerem je določila dvoletni, nato pa z novelo ZEKom-B osem- oziroma štirinajstmesečni rok hrambe podatkov o prometu v elektronskih komunikacijskih omrežjih. Tako dolgi rok hrambe je problematičen s kazenskopravnega vidika, saj je bil ukrep sporočanja podatkov o prometu po 149.b členu ZKP pisan na podlagi zakonske ureditve po ZEKom pred novelama, ki je določal precej krajše roke hrambe podatkov (v povprečju en mesec). Glede na nestroge pogoje, ki jih ZKP določa za odreditev ukrepa po 149.b členu, se sprašujem, ali je ta po trenutni ureditvi še ustavno dopusten. Osnutek novega ZKP problematike ne odpravlja, zato naj bo ta prispevek premislek o delni spremenitvi nove ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravna ureditev hipoteke v Srbiji

Miha Štepec, 7.10.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Štepec, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Dohodninska odločba staršev in učbeniški sklad

Irena Vovk, 7.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Starši dijaka morajo k prijavi za naročilo knjig iz učbeniškega sklada gimnazije obvezno priložiti fotokopijo odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto. Ali lahko gimnazija od staršev zahteva tak dokument?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pogodbene obresti - razlaga pogodbe

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010Ker se je v pravdi določba pogodbe o vsebini toženkine obveznosti glede izplačila obresti pokazala za sporno, bi bilo treba v skladu z drugim odstavkom 99. člena ZOR ugotoviti skupen namen pogodbenih strank, po potrebi pa uporabiti še dodatna razlagalna pravila iz 100. in 101. člena ZOR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu

Andrej Grah Whatmough, 8.10.2009

Prekrški

Ana Grošelj, Andrej Grah Whatmough, Pravna praksa, 39/2009Zaradi neustrezne prometne ureditve številnih slovenskih mest je število kršitev cestnoprometne ureditve v mirujočem prometu razmeroma veliko. V času, ko redarji dobivajo večje pristojnosti pri urejanju prometa, je smiselno natančneje pogledati praktičen vidik ugovornega prekrškovnega postopka. Čepr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Obnova postopka in zastaranje postopka nove razsoje

Robert Preininger, 8.10.2009

Civilni sodni postopki

Robert Preininger, Pravna praksa, 39/2009Opis konkretne sodne zadeve, ki sledi v nadaljevanju, prikazuje absurden položaj obdolženca, zoper katerega postopek nove razsoje, ki je posledica obnove postopka, teče že skoraj 17 let. Glede na tako časovno razsežnost trajanja postopka nove razsoje, ki bode v oči kot groba kršitev 14., 22. in 23. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Nina Scortegagna, 8.10.2009

Dedovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 39/2009Razprave o sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju odpirajo veliko vprašanj, ki pa bi jih bilo treba glede na posledice, ki jih sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju prinaša, čim prej zakonsko in sistematično urediti. V prispevku želim pustiti teorijo ob strani in težave ponazoriti s primeri....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani

Ana Berdajs, 8.10.2009

Civilni sodni postopki

Ana Berdajs, Pravna praksa, 39/2009Ena najpomembnejših lastnosti arbitraže je gotovo avtonomija strank, da se odločijo za tak način reševanja sporov. Obe sprti strani morata jasno in nedvoumno izraziti svojo voljo, da spor predložita arbitraži, z voljnimi ravnanji pa pozneje vplivata tudi na potek postopka. Vendar pa lahko o tolikšni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39

Leto objave

2014(4) 2013(6) 2010(11) 2009(10)
2003(5) 2002(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF G HI J K LM N O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov