O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

ZJU -- zastaranje disciplinske kršitve

Rastko Kozlevčar, 16.9.2004

Obligacije

Rastko R-Kozlevčar, Pravna praksa, 30/2004Kako tolmačiti določilo sedmega odstavka 128. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU -- Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in 2/04-ZDDS), ki določa, da se v primeru disciplinske kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja, za absolutne zastaralne roke smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika? T...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Korupcija -- boj brez konca

Irena Vovk, 16.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 30/2004Na tiskovni konferenci 7. septembra so ministrica za pravosodje Zdenka Cerar, italijanski poslanec, nekdanji tožilec, sodnik in pravosodni funkcionar Antonio di Pietro, predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen, začasni vodja vrhovnega državnega tožilstva Franc Mazi in predsednik komisije za prepreč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Etika v postopkih ARS

Katarina Žnidaršič, 16.9.2004

Civilni sodni postopki

Katarina Žnidaršič, Pravna praksa, 30/2004Članek se opira na predavanje dr Kai von Lewinski v sklopu poletne šole na temo alternativnega reševanja sporov, ki jo je organizirala Humboldt Universität zu Berlin in Tulane Law School (potekala je med 25. 7. in 7. 8. v Berlinu). Moj namen je predvsem podati kratek pregled poklicne etike "tretjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Opustitev pregona v zadevah prekrškov

Irena Vovk, 16.9.2004

Prekrški

Irena Vovk, Pravna praksa, 30/2004Sodna statistika za prvo polletje 2004 Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 10. septembra so Zdenka Cerar, Karel Erjavec in Marko Starman predstavili sodno statistiko za prvo polletje 2004. "Ugotavljamo, da so slovenska sodišča v tem obdobju prejela približno 21.000 več zadev kot v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Odločitve Sodišča evropskih skupnosti -- s pojasnili (1.)

Domen Neffat, 16.9.2004

Sodišča

Domen Neffat, Pravna praksa, 30/2004Novejši prispevek k pravni znanosti predstavlja pri družbi Nebra d.o.o. izdana knjiga Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili (875 strani), v kateri avtorji -- dr. Rajko Knez, dr. Aleksij Mužina, Tomaž Vesel, mag. Jorg Sladič -- v prvem delu predstavijo ustroj Evropske unije in pravo Skup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Izločitev sodnika

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Sodišča

, Pravna praksa, 30/2004Načelno pravno mnenje (I/2004) -- kazensko pravo Sodnik, ki je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu ZKP, lahko po pravnomočnosti obtožnice v istem postopku opravlja sodniške dolžnosti kot predsednik sodišča ali v senatu iz š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Prispevek k učinkovitejši izvršbi in druge rešitve novele ZPlaP-B

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, 16.9.2004

Civilni sodni postopki

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, Pravna praksa, 30/2004K pisanju me je spodbudil članek Matjaža Jana v PP, št. 15/04, z naslovom "Prispevek k učinkovitejši izvršbi?". Po daljšem premoru se namreč ponovno lotevam področja plačilnega prometa. Kam je šla praksa po zaključku reforme plačilnih sistemov ter kje se odpirajo nova vprašanja in problemi, je mogoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Pravni vidik gradnje na vodnih zemljiščih

Matjaž Klun, 16.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Matjaž Klun, Pravna praksa, 30/2004Pri gradnji na vodnih zemljiščih gre za specifično situacijo, ki pa je v praksi precej pogosta. Eno izmed mogočih razlag, kako ravnati v takšnih primerih, ponuja tudi pričujoči tekst. Kot okvir za razumevanje problematike pa naj nam služi tudi misel, da ima javno dobro globoke korenine v zasebnem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Materialnopravne določbe ZP-1

Suzana Gril, 16.9.2004

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 30/2004V prejšnjem prispevku (PP, št. 25-26/2004, str. 6) sem pisala o novi organizaciji sodnikov za prekrške v Sloveniji po 1. 1. 2005, tokrat pa se osredotočam predvsem na materialne določbe novega ZP-1 in na nekatere bistvene novosti na tem področju. Že na prvi pogled je mogoče ugotoviti, da je ZP-1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Zamah z metuljevimi krili

Zvjezdan Radonjič, 4.9.2003

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 30/2003Odločbi US RS, št. U-I-135/00 z dne 6. 6. 2002 in 9. 10. 2002 Da mora biti pravo celovit sistem, v katerem posamezni deli tvorijo skladno in dosledno celoto, načeloma ni sporno, vendar do težav pride dostikrat ob udejanjanju teorije v prakso. Ali kot je zapisal mislec: "Reševanje problema spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Dodatni izpit za izvršitelje

Avtor ni naveden, 4.9.2003

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 30/2003Drugi odstavek 116. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 75/02) je v neskladju z ustavo, kolikor določa, da je treba dodatni izpit opraviti v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Izločitev sodnikov

Dean Zagorac, 4.9.2003

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 30/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXIV.) Nepristranskost in neodvisnost sta bistveni načeli, na podlagi katerih delujeta ad hoc mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando (v MKSJ in MKSR). Obe načeli sta zapisani v njunih statutih in eden izmed bistvenih načinov njunega u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Delitev oblasti in sodstvo

dr. Marko Novak, 4.9.2003

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 30/2003Načelo delitve oblasti je eno izmed najpomembnejših ustavnih načel sodobne liberalno-demokratične države. Njeni modernejši koreni segajo v obdobje razsvetljenstva in so povezani z imeni kot sta Locke in Montesquieu. Poanta tega je v tem, da se različne oblasti med seboj nadzirajo in omejujejo (t. i....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Kaznivo dejanje ugrabitve - res kaznivo dejanje stanja?

dr. Damjan Korošec, 4.9.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 30/2003Sodeč po Deisingerjevem osrednjem slovenskem komentarju posebnega dela KZ(*1), slovenska sodna praksa kaznivo dejanje ugrabitve iz 144. člena KZ(*2) (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) razume kot kaznivo dejanje stanja. "To dejanje opredeljujemo kot kaznivo dejanje stanja", zapiše Deisinger na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Vloga notarja pri ugotavljanju sposobnosti testiranja

mag. Anita Dolinšek, 4.9.2003

Odvetništvo in notariat

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 30/2003Po uveljavitivi zakona o notariatu (ZN) je notar med drugim pristojen tudi za sestavljanje oporok najvišje obličnosti, to je oporok v obliki notarskega zapisa (čl. 46 ZN). Pri zapisu take oporoke mora notar ne le paziti, da oporoka po obliki ustreza določbam ZN, ampak tudi, da je oporočitelj oporočn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Mladoletniki in postopek o prekršku

Suzana Gril, 4.9.2003

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 30/2003Mladoletniki so v kazenskem pravu in tudi v pravu o prekrških posebna kategorija storilcev, saj gre praviloma za nedozorele in še ne dovolj razvite osebnosti, na katere lahko zelo hitro vplivajo zunanje okoliščine. Zato so ravnanja, ki presegajo meje dopustnega, pri mladoletnikih pogosta in zelo raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Vse se vrti okoli znanja

Alenka Leskovic, 4.9.2003

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 30/2003Za vznemirljiv zaključek sodnih počitnic je letos poskrbel dr. Andrej Berden. Njegov članek v Sobotni prilogi Dela, v katerem je na njemu lasten način izrečenih mnogo pikrih na račun izobraževanja in kadrovanja v slovenskem sodstvu, ni mogel ostati brez odmeva. Kakor je že v navadi, se javno nanj (v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Preverjanje okoliščin pisanja oporoke

Borut Pogačnik, 4.9.2003

Dedovanje

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 30/2003Ob pisanju in podpisovanju oporok prihaja največkrat do vprašanj o pristnosti pokojnikovega rokopisa in podpisa. Tisti, ki menijo, da so bili z oporoko oškodovani, postavljajo pod dvom prav vse, še posebej pa pokojnikovo voljo, ki se manifestira v napisanem. Dvomi so včasih utemeljeni, velikokrat pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo

mag. Aleš Novak, 22.8.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Aleš Novak, Pravna praksa, 30/2002Iz disertacij Moderni čas je priča vedno večjemu poseganju prava na vsa področja družbenega življenja. Takšna panjuridizacija je v določeni meri razumljiva, hkrati pa odpira pomembna vprašanja o odnosu prava do posameznih področij, na katera vsakodnevno posega. Posebej zanimiv je odnos med pravom in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Koliko?

Avtor ni naveden, 22.8.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 30/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Overitev podpisa Tarifna št. 8 Za overitev podpisa 15 točk ali 240 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Zapuščinski postopek Tarifna št. 9 Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se postopek zaključi s sklepom o dedov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Polna predanost po svojih najboljših močeh

Alenka Leskovic, 22.8.2002

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 30/2002Sodne počitnice so mimo. Spočitih sodnicin sodnikov pa letos niso pričakali le kupi nerešenih spisov, temveč tudi nove določbe njihovega zakona o sodniški službi, ki odpira široke možnosti za preverjanje sodnikovega dela in njegove delovne vneme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

REŠEVANJE MEDNARODNIH SPOROV S PODROČJA POMORSKEGA MEDNARODNEGA PRAVA

mag. Miša Zgonec-Rožej, 22.8.2002

Civilni sodni postopki, Pomorski in rečni promet

mag. Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 30/2002Pisna izjava RS o izbiri arbitraže Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 (v nadaljevanju UNCLOS)(*1) ustanavlja sistem za mirno reševanje mednarodnih sporov s področja pomorskega mednarodnega prava. Med 138 državami pogodbenicami konvencije sta tudi RS in Republika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Obvezno arbitražno reševanje soupravljalskih sporov po ZDSU

mag. Mato Gostiša, 22.8.2002

Civilni sodni postopki

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 30/2002V članku z naslovom "Arbitražno reševanjesporov po ZSDU" (PP, št. 28-29/2002) avtor Ivan Robnik brani kritizirani sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002 - 3 z dne 14. 3. 2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra na zahtevo sveta delavcev po prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Varstvo delavk na starševskem dopustu pri prisilni poravnavi

Brigita Rajšter-Vranović, 22.8.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 30/2002V skladu s 53. členom Ustave RS priznavaSlovenija kot država družini, materinstvu, očetovstvu, otrokom in mladini posebno varstvo ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Ustava RS in nekateri akti delovnega prava delavkam(*1), ki so na starševskem dopustu(*2) res priznavajo posebno varstvo. Tod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Upravni postopek: Stroški upravnega postopka

Boštjan Kavčič, 22.8.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 30/2002V procesu upravnega odločanja se srečujetajavni interes (na primer: varstvo okolja), za uveljavitev katerega skrbi upravni organ, kot tudi zasebni interesi ene ali več strank (na primer: sprememba namembnosti zemljišča ali pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja), katere poskušajo uveljavit...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30

Leto objave

2004(9) 2003(9) 2002(8) 2001(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEF G HI J K L MN OP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov