O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 95)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Stečajni turizem

Marcel Hajd, 16.6.2016

Civilni sodni postopki

Marcel Hajd, Pravna praksa, 24/2016V posameznih pravnih redih držav članic Evropske unije se insolvenčno pravo in insolvenčni postopki med seboj bolj ali manj razlikujejo. Nekateri pravni redi so bolj ugodni za upnike, drugi za dolžnike. Nekateri so relativno novi, spet drugi preverjeni in preizkušeni. Stečajni turizem je posebna oblika forum shoppinga (izbira najugodnejšega sodišča),skaterim želi dolžnik izkoristiti ugodnosti, ki mu jih prinašajo stečajni predpisi drugega pravnega reda. Tesno je povezan z institutom središča dolžnikovih glavnih interesov (COMI). Do zlorab prihaja zlasti zaradi narave COMI, kajti COMI namreč ni statičen in se lahko prenaša iz ene države članice v drugo. Zaradi tovrstnih zlorab ima nova Uredba (EU) 2015/848 bolj določno definicijo COMI kot predhodnica, Uredba (ES) št. 1346/2000. Turisti dolžniki se ozirajo predvsem za Veliko Britanijo, ki s svojo za dolžnika ugodno stečajno zakonodajo "vabi" k prenosu COMI. Stečajni postopek je v Veliki Britaniji skupaj z izbrisom skoraj vseh dolgov končan v enem letu. Slednje vzbuja precejšne zanimanje dolžnikov, saj lahko ponekod postopki trajajo tudi pet in več let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Nadaljevano kaznivo dejanje - ne bis in idem

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016V okviru prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari se kot isti historičen dogodek obravnava časovno in krajevno povezan življenjski primer, katerega obravnavanje v več ločenih kazenskih postopkih bi bilo z vidika pravice do poštenega postopka in vsebinsko pravilne odločitve nesprejemljivo. Samo ob izpolnjevanju teh pogojev se načelo ne bis in idem lahko nanaša tudi na pozneje odkrita ista oziroma istovrstna kazniva dejanja, ki niso bila zajeta v pravnomočno obravnavanem nadaljevanem kaznivem dejanju, ki se nanaša na isto časovno obdobje, ter je zato kasnejši pregon zanje izključen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč in svetovanje

Irena Vovk, 16.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2016Ali je dopustno uničenje osnovnošolske dokumentacije s področja obravnave učencev, ki potrebujejo pomoč in svetovanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Podjemna pogodba

Marko Brus, 16.6.2016

Obligacije

Marko Brus, Pravna praksa, 24/2016Podjemna pogodba je ena najpogosteje sklenjenih pogodb sploh. Pri podjemni pogodbi naročnik plača za opravljeno storitev, ki pogosto pripelje tudi do nastanka nove stvari in prenosa lastninske pravice na naročnika. Bistvo podjemne pogodbe je torej v opravi storitve. Podjemnik pa ne dolguje le prizadevanja kot pri pogodbi o naročilu ("truda", glej tretji odstavek 766. člena OZ), temveč uspeh. To so lastnosti, zaradi katerih je področje uporabe podjemne pogodbe zelo široko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Varstvo kupcev stanovanj - napaka, ki znatno ovira normalno uporabo nepremičnine - odstop od pogodbe

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016V obravnavani zadevi se v stanovanju pojavljajo vlažni madeži in plesen na več mestih, hkrati pa gre za takšno vlago, ki je ni mogoče odpraviti s pravilno uporabo stanovanja, poglavitni vzrok za nastalo vlago in plesen v stanovanju je slaba izvedba gradbenih del; zato je pravilen zaključek, da gre za napako, ki znatno ovira normalno uporabo stanovanja. To pa pomeni, da je bil (na podlagi petega odstavka 20. člena ZVKSES) odstop prve tožnice od prodajne pogodbe utemeljen in posledično tudi njen kondikcijski zahtevek za vračilo kupnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je plačala kupnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Kršitev konkurenčne klavzule - pogodbena kazen

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Delovna razmerja, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016Dogovorjena konkurenčna klavzula je bila v skladu z 38. členom ZDR, ki oblike civilne sankcije za njeno kršitev ni posebej določal; stranki pogodbe sta se lahko dogovorila bodisi za plačilo odškodnine v smislu drugega odstavka 239. člena OZ bodisi za pogodbeno kazen v smislu 247. člena OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa

Janja Cigoj, 16.6.2016

Delovna razmerja, Obligacije

Janja Cigoj, Pravna praksa, 24/2016Delavcu je bil v aprilu izplačan celoten regres, kar je v podjetju običajna praksa. Zaradi poslovnih razlogov mu je moral delodajalec maja podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Enotno sodišče za patente

Irena Vovk, 16.6.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2016Enotno patentno sodišče je novo nadnacionalno sodišče, specializirano za patentne spore, ki temelji na Sporazumu o enotnem sodišču za patente, ki ga je podpisalo 25 držav članic EU. Vlada RS pa je na seji 2. junija določila predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente. Sodišče bo pričelo s poslovanjem predvidoma v začetku leta 2017 in pričakovati je, da bo Enotno sodišče za patente hitro postalo vodilno patentno sodišče na mednarodni ravni z naglo rastočim številom primerov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

DEDNO PRAVO: Zapuščina brez dedičev

Viktorija Žnidaršič, 16.6.2005

Dedovanje

Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 24/2005Zakon o dedovanju(*1) (ZD) v 9. členu določa, da postane zapuščina brez dedičev lastnina RS. Ravnanje s tako zapuščino je predpisano v drugem odstavku 130. člena in v 219. členu ZD. O zapuščini brez dedičev govorimo tedaj, ko dedičev ni oz. jih ne moremo najti (neuspešen je bil oklicni/ediktalni/pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Zamudne obresti med kapitulacijo in razumom

Blaž Radujko, 16.6.2005

Obligacije

Blaž Radujko, Pravna praksa, 24/2005V zadnjem času lahko beremo najrazličnejše strokovne prispevke(*1), v katerih vsak od avtorjev nekoliko po svoje tolmači vprašanje načina izračunavanja zakonskih zamudnih obresti za obdobje med 5. avgustom 1995, ko je začel veljati Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrest...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

SODIŠČE ES: Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES

Irena Vovk, 16.6.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2005»Slovenija se bo morala soočiti, da se oz. se bodo pred mednarodnimi sodišči, denimo Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem za človekove pravice, Sodiščem za pomorsko pravo v Hamburgu, Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu, pojavljali primeri, kjer so ali utegnejo biti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki

dr. Marko Bošnjak, 16.6.2005

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 24/2005-Ali je v kakšnem zakonu določeno, ali se sme opraviti hišna preiskava v stanovanju z več solastniki, če je v odredbi za hišno preiskavo naveden le eden izmed solastnikov? -Nadalje, ali izvedba take hišne preiskave predstavlja kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja po 152. členu kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Neprave stvarne služnosti

Matjaž Tratnik, 16.6.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 24/2005Stvarnopravni zakonik (SPZ)(*1) je med drugimi novostmi v 210. do 248. členu prinesel tudi sistematično ureditev služnosti. Tako v 210. do 212. členu najdemo najprej splošna pravila glede služnosti, v 213. do 226. členu so urejene stvarne služnosti, v 227. do 248. členu pa osebne služnosti. Prav gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

O slovenskem kazenskem sistemu

Sara Pernuš, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Sara Pernuš, Pravna praksa, 24/2004Obisk študentov iz Nizozemske Na ljubljanski PF je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z gostujočimi profesorji iz Nizozemske 1. julija pripravil strokovni seminar na temo kazenskega prava. Omeniti je vsekakor treba, da je bil eden izmed namenov seminarja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Darilo za primer smrti in plačilo davka od darila

Jože Dernovšek, 22.7.2004

Obligacije, Dedovanje

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24/2004Do uveljavitve Obligacijskega zakonika (OZ -- Ur. l. RS, št. 83/01), ki je začel veljati 1. januarja 2002, darilna pogodba ni bila zakonsko normirana niti v bivši Jugoslaviji niti v slovenskem pravnem redu. Zato so bila ves čas v uporabi pravna pravila bivšega Občnega državljanskega zakonika -- ODZ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Pogoji za nakup nepremičnine na Hrvaškem

Maja Lukan-Lapornik, 22.7.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 24/2004Gradnja in prodaja stanovanj, počitniških hišic, apartmajev in drugih objektov za prosti čas se je v zadnjem času močno povečala. Slovenska obala je kratka, zato je tudi ponudba nezazidanih stavbnih zemljišč manjša. Povsem nasprotno pa to velja za sosedo Hrvaško, ki je z obsežnim prenavljanjem prost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

BPP v čezmejnih sporih

Urška Gorenc-Ule, 22.7.2004

Sodišča

Urška Gorenc-Ule, Pravna praksa, 24/2004Svet EU je 27. januarja 2003 sprejel direktivo 2002/8/ES za izboljšanje dostopa do sodišča v čezmejnih sporih z vzpostavitvijo minimalnih skupnih pravil o pravni pomoči v takih sporih. Direktiva je rezultat prizadevanja za vzpodbujanje uresničevanja pravne pomoči v čezmejnih sporih osebam brez zados...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Varstvo kupcev stanovanj

mag. Janez Tekavc, 22.7.2004

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 24/2004S 1. avgustom 2004 začne veljati Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES -- Ur. l. RS, št. 18/04). Zakon prinaša celo serijo varovalk, ki naj bi zaščitile končne kupce pred tveganjem, da investitor zaradi stečaja ali prisilne poravnave ne bo sposoben izpolniti vseh svojih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Nov poskusni projekt -- arbitraža

Irena Vovk, 22.7.2004

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2004Okrožno sodišče v Ljubljani in Stalna arbitraža pri GZS Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Jožko Čuk, predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar in predsednik Stalne arbitraže pri GZS dr. Krešo Puharič so 15. julija podpisali dogovor o sodelovanju pri arbitraži. V poskusne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Zapor, civilizacija in utopija

dr. Dragan Petrovec, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/2004Razmer v zaporih ni mogoče oblikovati ločeno od splošnih idej in prakse kriminalitetne politike. Kolikor nevarnejši se zdi kriminal na sploh, toliko trši bo režim v zaporu. Zato ni čudno, da v desetletju zaostrenega boja proti kriminaliteti ("War on Crime" postaja zaščitna znamka vseh političnih in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

SODSTVO: Začasno vodstvo ljubljanskega okrajnega sodišča

Irena Vovk, 10.7.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Potem ko je 23. maja nepreklicno odstopila predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Tadeja Zima - za odstop se je odločila, ker brez podpore drugih organov ni mogla prevzeti odgovornosti na tem sodišču, je 18. junija predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej Potočar z odločbo za začasnega preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Sodstvo: Širše spremembe šele po poglobljeni analizi

Katarina Krapež, 10.7.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 24/2003Konferenca o učinkovitosti sodstva "Stanje v pravosodju trenutno ni takšno, da bi potrebovalo takojšnjo reformo. Imamo dovolj časa, da celovito pregledamo in analiziramo delo posameznih sodišč ter na temelju ugotovitev pripravimo širše spremembe. Menim, da bi na hitro pripravljene rešitve povzroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

MKS: Še o privilegiranih pričah

Dean Zagorac, 10.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 24/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XIX.) Status privilegirane priče, ki ga Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) priznava novinarjem pod določenimi pogoji, je bila sicer - kot smo predstavili v prejšnjem prispevku - precej odmevna odločitev tega sodišča, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Tožilstvo: Uspehi majhne četice tožilcev

Irena Vovk, 10.7.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2002 Generalna državna tožilka Zdenka Cerar, vrhovni državni tožilec svetnik Silvij Šinkovec in vodja državnotožilskega sveta Andrej Polak so na novinarski konferenci 1. julija predstavili poročilo o delu tožilstva v letu 2002, ki ga je Cerarjeva dan pre...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

2016(8) 2005(5) 2004(7) 2003(10)
2002(10) 2001(3) 1998(6) 1997(11)
1996(12) 1995(10) 1994(5) 1993(8)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov