O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Zloraba pooblastil ali (samo) pravno nekorektno ravnanje

Rastislav Kanižar, 25.11.2004

Obligacije

Rastislav Kanižar, Pravna praksa, 40/2004Zakon o javnih uslužbencih (ZJU -- Ur. l. RS, št. 56/02) je na področju delovnih razmerij predvsem v tistem delu, ki postavlja enotna pravila in postopke pri ravnanju države (in lokalnih skupnosti) na kadrovsko-organizacijskem področju(*1) kot delodajalcu javnih uslužbencev, uredil posebnosti glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Kriza družbene pogodbe

mag. Benjamin Flander, 25.11.2004

Obligacije

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 40/2004ZAPISNIK V teoriji prava in države zasledimo svojevrsten paradoks. Teorije, ki bistvo države in njene družbene vloge v negativnem ali pozitivnem smislu povezujejo s svobodo (ob marksizmu zlasti Heglova zamisel o državi kot idejni tvorbi, v kateri se izraža ideal človekove svobode in morale), so v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Zakonodajni projekti in reforma prekrškov

Irena Vovk, 25.11.2004

Državni zbor in državni svet, Prekrški

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2004Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 17. novembra so Zdenka Cerar, Karel Erjavec in Igor Bele predstavili zakonodajne projekte v pravosodju, informatizacijo izvršbe, izvajanje nadzorstvenih pristojnosti ministrstva v letu 2004 in reformo prekrškov, ki bo uveljavljena s 1. januarjem 2005....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Izterjava denarne kazni za prekršek

Tea Melart, 25.11.2004

Prekrški

Tea Melart, Pravna praksa, 40/2004V skladu z določbami 256. člena zakona o prekrških (ZP)(*1), ki se še uporabljajo do začetka uporabe novega zakona o prekrških (ZP-1)(*2), torej do 31. 12. 2004, prisilno izterjavo denarne kazni opravljajo davčni organi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Kdo lahko zaslišuje stranko?

Jožko Casar, 25.11.2004

Civilni sodni postopki

Jožko Casar, Pravna praksa, 40/2004ZPP -- glavna obravnava Zakon o pravdnem postopku v 2. odstavku 289. člena določa: "Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z dovoljenjem predsednika senata neposredno postavljata vprašanja nasprotni stranki, pričam in izvedencem." Najprej gre ugotoviti, da je po navedenem zakonske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Vročanje sodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah v tujino

Špela Štebal, 25.11.2004

Civilni sodni postopki

Špela Štebal, Pravna praksa, 40/2004S pristopom RS k EU je v Sloveniji začela veljati Uredba Sveta, št. 1348/2000, o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v državah članicah, ki bistveno spreminja temeljni princip in postopek vročanja sodnih listin med državami članicami. Pred 1. majem 2004 se je vro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Povečana sodniška odgovornost

dr. Andrej Berden, 25.11.2004

Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 40/2004Razprava ob projektu "Pospešeni pravdni postopek" Moja razmišljanja o predvideni spremembi zakona o pravdnem postopku se nanašajo na informacije v uvodniku predsednika Slovenskega sodniškega društva Aleša Zalarja v PP, št. 21/04 z naslovom "O sodniški etiki", na odgovore ministrice za pravosodje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata v zadevi »Zbiljski gaj«

Erika Braniselj, 13.11.2003

Odvetništvo in notariat

Erika Braniselj, Pravna praksa, 40/2003Posebna komisija Notarske zbornice Slovenije (NZS) je na podlagi odredbe ministrstva za pravosodje, št. 711-03-3/2003 z dne 6. 10. 2003, opravila neposredni nadzor nad poslovanjem notarjev, ki so sodelovali pri urejanju pravnih razmerij v zadevi "Zbiljski gaj". Komisija je najprej opravila poizve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Koliko?

Avtor ni naveden, 13.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 40/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Varstvo konkurence Tarifna št. 65 1. V postopku za podelitev posamične izjeme na zahtevo stranke: - za izdajo odločbe o podelitvi posamične izjeme 3.000 točk ali 51.000 tolarjev. 2. V postopku za izdajo negativnega izvida: - za izdajo neg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

100 let Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu

Jernej Juren, 13.11.2003

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 40/2003Mednarodni forum Pravne fakultete v Ljubljani je 23. oktobra gostil generalnega sekretarja Stalnega sodišča za arbitražo Tjaca T. van den Houta. Ko svet postaja vedno bolj nemiren in se perečim vojaškim konfliktom v Afriki, na Srednjem vzhodu, Aziji itd. vsak dan pridružujejo novi, naraščajoča po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Absurdni človek

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.11.2003

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40/2003Naj mi bo dovoljeno parafrazirati slovitega francoskega eksistencialista in začeti takole: “Če bi bilo dovolj samo soditi, bi bile zadeve preveč enostavne”. Zadnje čase poteka vse več razprav o stanju slovenskega sodstva, ki je v javnosti označeno kot kritično, čeprav bi se bilo treba za začetek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Uncitral

Matic Novak, 13.11.2003

Civilni sodni postopki

Matic Novak, Pravna praksa, 40/2003Društvo za mednarodno gospodarsko pravo (registrirano je bilo januarja 2003, združuje pravnike in študente prava) je 29. oktobra 2003 v prostorih ljubljanske pravne fakultete začelo s sklopom šestih predavanj, katerim bo mogoče prisluhniti do začetka decembra. Kot prvi je predaval generalni sekre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Generalni svetovalec Sodišča Evropske unije

dr. Marko Novak, 13.11.2003

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 40/2003Sodišču Evropskih skupnosti lahko po Pogodbi iz Nice, kjer je dobilo tudi nekatere pristojnosti iz "tretjega stebra", pravimo tudi Sodišče Evropske unije. To pred širitvijo sestavlja petnajst sodnikov, torej po en iz vsake države članice, in devet t. i. advocate generals. V tem kotičku me zanima pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

O reševanju gospodarskih sporov

mag. Valerija Jelen-Kosi, 13.11.2003

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 40/2003V Ljubljani je od 27. do 29. 10. 2003 pod okriljem USAID v organizaciji Chemonics International in Okrožnega sodišča v Ljubljani potekal regionalni simpozij za centralno in vzhodno Evropo o reševanju gospodarskih sporov izven rednega sodnega postopka. Okrogle mize so potekale z delegati iz Bosne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Enotno evropsko pogodbeno pravo: možen, zaželen cilj

mag. Špela Mežnar, 13.11.2003

Obligacije

mag. Špela Mežnar, Pravna praksa, 40/2003O trendih v evropskem zasebnem pravu! Nemška Ustanova za mednarodno pravno sodelovanje (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) je v okviru Pakta za stabilnost organizirala dvodnevni simpozij o težnjah v evropskem zasebnem pravu. Simpozij, ki je od 26. do 29. oktobra potek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Osebna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.11.2003

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 40/2003Stališča sekcije Pravna sposobnost fizične osebe: - Nasciturus lahko uveljavlja tudi odškodninske zahtevke pod pogojem, da se rodi živ. - Če izhajamo iz načeloma priznane pravice človeka, da neodplačno razpolaga s svojim truplom in njegovimi deli, se zdi dvomljiva ureditev, po kateri ima v prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Predlog novega zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)

Katarina Kralj, 13.11.2003

Sodišča

Katarina Kralj, Pravna praksa, 40/2003Leta 1994 je bil sprejet Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94, 63/03 - odločba US, v nadaljevanju: ZDSS). S tem zakonom so bila ustanovljena delovna in socialna sodišča kot specializirana sodišča za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v sporih s podr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Predsedniki okrajnih sodišč

Marjan Pogačnik, 13.11.2003

Sodišča

Marjan Pogačnik, Pravna praksa, 40/2003Z velikim začudenjem in ogorčenjem smo 6. novembra prebrali izjave, ki jih je dan prej na tiskovni konferenci o slovenskih sodnikih izrekel gospod Norman Manfred Doukoff kot predpristopni svetovalec pri ministrstvu za pravosodje v okviru projetka twinning. Predvsem obžalujemo, da gospod Doukoff k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Slovensko sodniško društvo

Aleš Zalar, 13.11.2003

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2003Odmevi Trditve, ki jih je gospod Norman Manfred Doukoff izrekel (5. novembra na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje), da "osnovni problem, pri reševanju katerega nismo dosegli nobenega napredka, je sprememba mentalitete sodnikov", da "se slovenski sodniki tako kot sodniki v večini drugi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Čemu kopičenje nadzornih mehanizmov?

Irena Vovk, 14.11.2002

Ustavno sodišče, Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002Slovensko sodniško društvo Ob javni predstavitvi mnenj o predlaganih ustavnih spremembah glede sodstva, ki je bila 28. oktobra v državnem zboru, so predvsem predstavniki civilnodružbenih gibanj izražali nezadovoljstvo z delovanjem sodišč in sodnikov in ob tem poudarjali potrebo po povečanem nadzoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Novi učbenik: Upravnopravne notranje zadeve

dr. Rafael Cijan, 14.11.2002

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Rafael Cijan, Pravna praksa, 40/2002Na Visoki upravni šoli v Ljubljani so preddnevi izdali učbenik "Upravnopravne notranje zadeve" avtorja mag. Slavka Debelaka in mag. Slobodana Rakočevi}a. Učbenik vsebuje osem poglavij, in sicer: Uvod, Razmerja med državno upravo in posamezniki, Državljanstvo, Migracije, Tujsko in begunsko pravo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Čas je za strategijo

Aleš Zalar, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2002Decembra 2000 je bil v uvodniku PP znaslovom "Tožiti ali ne tožiti?" napovedan začetek sodnemu postopku pridružene mediacije kot eksperimentalnega programa Okrožnega sodišča v Ljubljani. Dve leti kasneje je Slovenija predstavila svoje izkušnje z mediacijo najprej na skupni konferenci Evropske komisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Odvetništvo: Prepoved reklamiranja odvetnikov

mag. Janez Tekavc, 14.11.2002

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 40/2002Pred nedavnim je slovensko - predvsemodvetniško - javnost precej vznemirilo, da je neko podjetje začelo intenzivno oglaševati svoje pravne storitve. Morda je ta dogodek primeren razlog, da se podrobneje posvetimo vprašanju o utemeljenosti ali neutemeljenosti prepovedi oglaševanja odvetniškega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ZIZ-A: Sestavine predloga za izvršbo in pridobivanje podatkov o dolžnikovih računih

Matjaž Jan, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 40/2002Prvi odzivi na novosti, uveljavljene vnoveli zakona o izvršbi in zavarovanju, so bili že zabeleženi tudi na straneh Pravne prakse. Glede na to, da sta bila kar dva prispevka(*1) kritična do nove ureditve pridobivanja podatkov o dolžnikovih računih pri bankah, hranilnicah in drugih organizacijah, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Koliko?

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 40/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja dovoljenja za vnos orožja tujcu Tarifna št. 17 Za izdajo dovoljenja: * za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) bivanja v RS * tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40

Leto objave

2004(7) 2003(12) 2002(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov