O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 89)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Obrazloženost odločbe sodišča prve in druge stopnje

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/20113kol, sivo Vrhovno sodišče RS Sklep II Ips 678/2007, 16. december 2010 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1913/2006) ZPP - 258. člen, četrti odstavek 324. člena, 8. točka drugega odstavka 339. člena, prvi odstavek 360. člena Obrazložitev prvostopenjske sodbe mora vključevati argume
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi - opravičilo izostanka

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Sodišče ima dolžnost in pravico oceniti, ali so navedbe v opravičilu obtoženega take, da opravičujejo njegov izostanek iz glavne obravnave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Odškodninska odgovornost lastnika čolna - uporaba domačega prava

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Obligacije, ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Določbo 30. člena ZMZPP je treba razlagati tako, da naj se uporabi pravo, s katerim je podana najtesnejša vez.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika motornega vozila

Barbara Kranjc, 5.5.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Kranjc, Pravna praksa, 17/2011Kazenski zakonik iz leta 2008 (KZ-1) za kaznovanje alkoholiziranih voznikov motornih vozil ponuja teoriji in praksi že dobro poznano malomarnostno in poškodbeno kaznivo dejanje - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen). Na novo pa se je pojavilo konkretno ogrozitveno kaznivo dejanje predrzne vožnje v cestnem prometu (324. člen), ki se strogo omejuje le na krivdno obliko naklepa. Trenutna ureditev se predvsem primerjalnopravno gledano kaže kot precej nekoherentna in tudi koncepcija kaznivega dejanja predrzne vožnje je, še zlasti v praksi, preveč zapletena in težko razumljiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Urejanje meje med postopkom delitve

Cvetka Horvat, 5.5.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 17/2011Med nepravdnimi postopki pred okrajnimi sodišči najpogosteje srečamo postopek delitve solastnine ali skupnega premoženja (t. i. delitveni postopek). To je položaj, ko želijo solastniki oziroma skupni lastniki deliti svoje premoženje tako, da bo vsak od solastnikov postal izključni lastnik dela premoženja, med njimi pa ni sporazuma o delitvi. Pogosto srečamo situacijo, ko se v delitvenem postopku pojavi potreba, da se nepremičnine, ki so predmet delitve, glede na ocenjeno vrednost ne morejo deliti po parcelnih mejah, ampak je potrebna delitev posamezne parcele. V takem primeru je treba v postopek pritegniti izvedenca geodetske stroke, ki pa po navadi tudi opozori, da bo treba v postopku delno urediti mejo, kar zahteva Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Avtorske pravice na razpotju

David Boroje, 5.5.2011

Intelektualna lastnina

David Boroje, Pravna praksa, 17/2011Mednarodno združenje za zaščito intelektualne lastnine (AIPPI Slovenija) je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino aprila pripravilo predavanje priznanega angleškega strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami na področju prava intelektualne lastnine Charlesa Boundyja. S svojim predavanjem se je podal v dinamične vode avtorskega prava, pomenljivo pa ga je naslovil Copyright at the Crossroads (sl. Avtorske pravice na razpotju). V svoji predstavitvi in interaktivnem delu v obliki okroglih miz je obdelal širok krog aktualnih tem in izzivov s področja avtorskega prva s poudarkom na izkušnjah z založniškega področja. Poudarek je bil tako na vidiku avtorske zaščite in uporabe pisanih del ter sodobnih izzivih digitalnega založništva. Udeležencem z različnih strokovnih področij je tematiko predstavil v več vsebinskih sklopih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pogodba o zaposlitvi kot priloga na javni razpis

Irena Vovk, 5.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/2011Koordinatorka, prostovoljka na društvu, je na razpis Urada za mladino poslala izpolnjeno razpisno dokumentacijo za izvajanje mladinskih aktivnosti. V razpisni dokumentaciji je bilo med drugim navedeno, da je treba za izvajalce programov predložiti njihove pogodbe o zaposlitvi. Ali za to sploh je pravna podlaga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Razsojeno

Toni Tovornik, 5.5.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 17/2011Sodišče prve stopnje je upraviteljici za opravljene naloge v stečajnem postopku odmerilo nagrado v višini 5.253,21 evra, in sicer za delo med 3. julijem 2008 in 12. junijem 2009. Upnica se ni strinjala s to odmero in se je zoper sklep sodišča pritožila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Objava podatka o odvzemu pooblastila

Irena Vovk, 5.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/2011Na interni spletni strani delodajalca, do katere dostopajo vsi zaposleni, sta objavljena ime in priimek zaposlenega zdravstvenega delavca, ki so mu bila odvzeta pooblastila za nadomeščanje predstojnika zaradi ugotovljenih nepravilnosti na oddelku. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pravno varstvo kupca zadržati pet odstotkov kupnine po ZVKSES

Jasna Hojnik, 5.5.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jasna Hojnik, Pravna praksa, 17/2011Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) je začel veljati leta 2004 z namenom zaščititi kupce - potrošnike, pred tveganji v zvezi s prodajalčevo izpolnitvijo. Investitorji, ki gradijo za trg z namenom nadaljnje prodaje, pogosto del finančnih virov za financiranje gradnje zagotovijo tako, da sklepajo pogodbe o prodaji posameznih delov (posameznih stanovanj) še pred končanjem gradnje. Kupci pa se zavežejo del kupnine plačati še pred izročitvijo dela stavbe, ki je predmet prodaje. V takem primeru je predmet prodaje bodoča stvar, torej stavba ali del stavbe, ki v času sklenitve prodajne pogodbe še ne obstaja. Zato so kupci izpostavljeni različnim tveganjem, ki se nanašajo denimo na investitorjeve finančne (ne)zmožnosti dokončati gradnjo in na tveganja stvarnih napak po izročitvi. ZVKSES varuje kupce pred takimi tveganji s številnimi instituti. Ena od varovalk je kupčeva pravica zadržati pet odstotkov kupnine, če ob primopredaji ugotovi obstoj stvarnih napak. Ali je kupčevo pravno varstvo v pravdnem postopku, v katerem prodajalec zahteva plačilo preostanka kupnine, absolutno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Urban Brulc, 5.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Urban Brulc, Pravna praksa, 17/2011Zbirk osebnih podatkov, v katerih za časa življenja pustimo del svoje zasebnosti, je ogromno. Ne dosti manj je upravljavcev, ki podatke o nas zbirajo in nadalje obdelujejo. Čeprav so mnogi upravljavci osebnih podatkov (še vedno) presenečeni, ko se nanje obrne posameznik z željo, da pridobi izpis ali kopijo iz zbirke osebnih podatkov, ki se nanaša nanj, pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ni nekaj novega. Gre namreč za ustavno kategorijo iz tretjega odstavka 38. člena Ustave, ki je konkretizirana v 30. in 31. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Res pa je, da je v zadnjih letih opaziti trend naraščanja zahtev in s tem tudi pritožb, ki jih rešuje Informacijski pooblaščenec. To gre pripisati med drugim tudi možnosti pritožbe zoper upravljavca, ki jo je v 2. členu predvidel Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) leta 2005.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pravica stranke do izjave – izvajanje dokaza z izvedencem

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 17/2006Sklep II Ips 772/2005 z dne 9. 2. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 953/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici P 372/2003) ZPP – 5. in 253. člen ter drugi odstavek 289. člena Raziskovalni postopek izvedenca je v bistvenem nadomestil dokazni postopek pred sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oporoka pred pričami

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 17/2006Sodba II Ips 467/2004 z dne 16. 3. 2006(v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2172/2003 in sodbo Okrožnega sdoišča v Ljubljani P 2739/2001) ZD – 63. in 64. člen Zakon o dedovanju izrecno ne zahteva, da bi oporočni priči morali poznati zapustnika, kakor tudi ne tega, da bi se preprič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Parkinsonova bolezen v pisavi

Borut Pogačnik, 11.5.2006

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 17/2006Pri forenzičnem preiskovanju pisav se večkrat srečujemo tudi z vprašanjem, ali pojav Parkinsonove bolezni vpliva na zavest oziroma na psihofizično stanje pisca in ali je mogoče tremor (drhtavico) pri lastnoročnem zapisu oporok imeti za znak kolapsa pisave. Parkinsonova bolezen zelo vpliva tudi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Smešnost predsodkov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.5.2006

Sodišča, Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 17/2006Verjetno se vsakemu kdaj zgodi, da ga »na nepravem kraju ob nepravem času« popade neustavljiv smeh. Bila sem že na dramski predstavi, ko se je v nekem v bistvu tragičnem, čeprav absurdnem trenutku komada na odru začel smejati ves nastopajoči ansambel. Meni se je to nekajkrat zgodilo v sodni dvorani....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES

Matej Avbelj, 11.5.2006

Sodišča

Matej Avbelj, Pravna praksa, 17/2006Namen tega prispevka je osvetliti vprašanje funkcije vrednot v kontekstu prava EU in v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti na metodološki podlagi diskurzivne teorije v okviru ekonomskega ter vrednostnega diskurza. Pod oznako vrednostni in ekonomski diskurz razumemo diskusijo o vrednotah, ki pot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Odvetniška šola in skupščina OZS

mag. Bojan Kukec, 11.5.2006

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 17/2006V kongresnem centru portoroškega hotela Bernardin je 7. aprila potekala že deveta celodnevna odvetniška šola. Naslednji dan pa smo slovenski odvetniki imeli (tudi volilno) skupščino Odvetniške zbornice Slovenije, na kateri so izvolili novo vodstvo. Novi stari predsednik OZS je torej Miha Kozinc,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

mag. Suzana Kraljić, 11.5.2006

Obligacije

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 17/2006Čeprav je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju do obligacijskega zakonika (OZ)1 urejena v zakonu o dedovanju (ZD),2 sploh ni bilo dvoma, da gre za pogodbo obligacijskopravne narave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Krepitev CIP

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Sodišča

, Pravna praksa, 17/2006Na ministrstvu za pravosodje so zadnji teden aprila formalno začeli twinning/TMIS (tesno medinstitucionalno sodelovanje), projekt med Francijo in Slovenijo za ustanovitev Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP). Ta naj bi pripomogel tudi k zmanjšanju sodnih zaostankov. Glavni cilj skupnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Luksuz po švicarsko

dr. Matjaž Ambrož, 11.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 17/2006V zadnjem času je tudi pri nas zanimiva razprava o zaporih in zaporni kazni. Kolikšne morajo biti zaporne kazni? Kako naj poteka njihovo prestajanje? Kako zagotoviti varnost pred nasiljem med sojetniki in kako varnost pred pobegi? Vse to so vprašanja, ki jim je namenjena precejšnja strokovna, medijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Prelomni primer

dr. Marko Novak, 11.5.2006

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 17/2006Že nekaj časa je jasno, da se obe veliki svetovni pravni družini približujeta druga drugi. Anglosaški tradicionalni precedenčni pravni sistem common law upošteva čedalje več zakonodaje, kontinentalni pravni sistem pa vse bolj upošteva značilnosti precedenčnega prava. Za precedenčni sistem kot določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Korak nazaj pri izobraževanju pripravnikov

Hinko Jenull, 27.5.2004

Sodišča, Poklicno izobraževanje

Hinko Jenull, Pravna praksa, 17/2004Državni zbor je v preteklem letu sprejel novelo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C, Ur. l. RS, št. 55/03; ZPDI-UPB1, Ur. l. RS, št. 83/03), katere poglavitni namen je bil izboljšanje izobraževanja sodniških pripravnikov. Ena najpomembnejših določb spremenjenega zakona je uvedba obveznih obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Upravna overovitev

mag. Polona Kovač, 27.5.2004

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 17/2004Novela ZUP 2004 Vlada RS je februarja letos v zakonodajni postopek posredovala relativno obsežno novelo Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02; v nadaljevanju: ZUP), ki je predvidena za drugo obravnavo na junijski seji Državnega zbora RS in za sprejem julija 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Zakon o industrijski lastnini s komentarjem

mag. Branko Korže, 27.5.2004

Intelektualna lastnina

mag. Branko Korže, Pravna praksa, 17/2004Lani je pri GV Založbi izšla dobrih 1.189 strani "težka" knjiga z naslovom Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, izvedbenimi predpisi, mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi, ki jo je pripravil dr. Krešo Puharič. Delo je nedvomno vsebinsko zelo aktualno, saj se j...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

2011(11) 2006(11) 2004(3) 2003(10)
2002(7) 2000(6) 1995(9) 1994(5)
1992(10) 1991(17)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K L MN O P QR SŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov