O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Zakon o partnerski zvezi

Miha Istenič, 23.6.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Miha Istenič, Pravna praksa, 25-26/2016Petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije je začel veljati Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), tj. 24. maja 2016, ki se bo začel uporabljati čez devet mesecev, tj. 24. februarja 2017. Zakon na novo ureja življenjsko skupnost dveh oseb istega spola, predvsem pa odpravlja protiustavnost, ki jo je Ustavno sodišče ugotovilo v treh odločbah. Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Izgredi navijačev na nogometnih tekmah - obveznosti in odškodninska odgovornost organizatorja tekme

Mina Kržišnik, 23.6.2016

Obligacije

Mina Kržišnik, Pravna praksa, 25-26/2016V duhu evforije Evropskega nogometnega prvenstva 2016 in dogodkov, ki ga spremljajo in odmevajo glasneje kot tekme same, bo prispevek namenjen vprašanju obveznosti in odgovornosti organizatorjev prireditev za posledice nasilnih izgredov pred prireditvijo, na njej in po njej. Vprašanje sprožajo trenutno najbolj odmevni izgredi med navijači Anglije in Rusije z nekaj deset ranjenimi in ogromno materialno škodo, v zgodovino pa so zapisane še mnogo hujše tragedije, denimo na stadionu Heysel leta 1985 z 39 mrtvimi in 600 ranjenimi ali na stadionu Hillsborough štiri leta kasneje s 96 mrtvimi in 800 ranjenimi. V obeh primerih udeleženi navijači angleškega moštva so bili povod za korenito spremembo angleške zakonodaje glede varnosti v okviru nogometnih tekem in posledično "strožje" odgovornosti organizatorjev. Prispevek bo obravnaval slovensko pravno ureditev obveznosti organizatorjev tovrstnih prireditev in njihovo odškodninsko odgovornost, primerjalno pa bo predstavljena tudi angleška ureditev tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Snemanje skupščine delničarjev

Irena Vovk, 23.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 25-26/2016Družba želi zvočno snemati svojo skupščino delničarjev. Ali mora v snemanje privoliti vseh 300 delničarjev in morebiti ostali snemani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo

Alenka Križnik, 23.6.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 25-26/2016Ena od pristojnosti centra za socialno delo (CSD) je odobritev oziroma podaja soglasja k pravnemu poslu, ki ga sklene zakoniti zastopnik mladoletnika oziroma skrbnik poslovno nesposobne osebe. Tudi v primeru, ko skrbniške naloge opravlja CSD. Večkrat se vprašam, kakšen namen ima odobritev pravnega posla samemu sebi, pa tudi na kateri podlagi dajemo soglasja za nakazilo zavarovalne vsote na skrbstveni račun mladoletnika, katerega starši so še živi in zanj skrbijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah znotraj EU

Erazem Bohinc, 23.6.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Sodišča

Erazem Bohinc, Pravna praksa, 25-26/2016V četrtek, 26. maja 2016, je v sklopu Slovenskega društva za evropsko pravo na Evropski pravni fakulteti potekalo gostujoče predavanje mag. Agnes Balthasar-Wach z naslovom Evropsko civilno procesno pravo - pravna ureditev in praksa Sodišča EU (v nadaljevanju SEU). Mag. Balthasar-Wach je asistentka in doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. V doktorski disertaciji se ukvarja predvsem s tematiko evropskega civilnega procesnega prava v zvezi z nekaterimi vprašanji družinskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Primer dobre prakse

Irena Vovk, 23.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 25-26/2016Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v Poročilu o temeljnih pravicah za leto 2016 kot primer dobre prakse posebej izpostavlja način sodelovanja med policijo in Informacijskim pooblaščencem (IP) v Sloveniji na področju izdelave predhodne ocene učinkov na pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov pri uvedbi novih pooblastil policije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄25-26

Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada

dr. Anita Napotnik, 23.6.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 25-26/2016Etažni lastniki so se odločili za sanacijo strehe. V rezervnem skladu zbrana sredstva ne zadostujejo, poleg tega vsi etažni lastniki niso vplačevali sredstev v rezervni sklad, proti njim tečejo izvršbe. Upravnika zanima, kako naj pristopi k sanaciji. Meni, da bi zbrana sredstva rezervne
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Smiselna uporaba ZUP v hitrem prekrškovnem postopku

mag. Polona Kovač, 29.7.2004

Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 25-26/2004Novi Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03; ZP-1) je uvedel veliko novosti, ki skušajo med drugim odgovoriti na dilemo, ali prekrški sodijo v kazensko ali upravno pravo(*1). Med pomembnejšimi novostmi je delitev prekrškovnega postopka na hitri in redni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Reorganizacija sodnikov za prekrške

Suzana Gril, 29.7.2004

Sodišča

Suzana Gril, Pravna praksa, 25-26/2004S popolnoma novim sistemskim zakonom na področju prekrškov (ZP-1) so njegovi snovalci poskušali dokončno in celovito rešiti ter urediti materialnopravna, procesna in organizacijska vprašanja tega področja, čeprav bo šele praktična uporaba zakona pokazala, ali jim je to tudi v resnici uspelo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Izum iz delovnega razmerja v zakonu in praksi

Vinko Skubic, 29.7.2004

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

Vinko Skubic, Pravna praksa, 25-26/2004Pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, ki izhajajo iz v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij, v RS ureja zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja(*1) (ZPILDR), natančnejše pogoje za ocenjevanje in nagrajevanje v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij ter minimalno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Dolžnost preživljanja staršev po 124. členu ZZZDR

Marjana Grašič, 29.7.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marjana Grašič, Pravna praksa, 25-26/2004V vseh evropskih državah se prebivalstvo stara. Na začetku stoletja je bilo v Evropi pet odstotkov prebivalstva, starejšega od 65 let, leta 1990 13 odstotkov, medtem ko naj bi bila leta 2025 že četrtina prebivalstva, starejša od 65 let.(*1) Tudi slovensko prebivalstvo se stara(*2) in pričakovati je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O reševanju upravnega spora Hinka Jenulla zoper Vlado RS

Hinko Jenull, 29.7.2004

Vlada, Upravni spor

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25-26/2004V Pravni praksi, št. 24 z dne 22. 7. 2004, je bilo v rubriki Dogodki-izjave: Prepisano, ker ni preslišano iz sporočila za javnost Vrhovnega sodišča RS med drugim objavljeno, da sem z novinarji govoril o obotavljivosti sodišča v mojem upravnem sporu zoper Vlado RS, in sicer glede kandidature za gener...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

"EU novosti" na področju migracij - azila

mag. Matjaž Dovžan, 29.7.2004

Tujci

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 25-26/2004Ena od novih obveznosti, ki je Republiko Slovenijo doletela po 1. maju 2004, se nanaša tudi na področje migracij, in sicer na podlagi t. i. Dublinske(*1) in Eurodac(*2) uredbe morajo države članice Evropske unije izpolnjevati obveznosti, ki jih predvidevata. Na prvi pogled gre za morda rutinsko d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Oblikovanje dokazne ocene pri kaznivem dejanju prikrivanja

Zvjezdan Radonjič, 29.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 25-26/2004Kaznivo dejanje prikrivanja je opredeljeno v 221. členu Kazenskega zakonika (KZ). Stori ga oseba, ki stvar, pridobljeno s kaznivim dejanjem, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali razpeča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Kogentno varstvo kupcev stanovanjskih prostorov

dr. Matjaž Tratnik, 29.7.2004

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 25-26/2004S 1. avgustom 2004 začne veljati Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, Ur. l. RS, št. 18/04), ki prinaša sistematično ureditev najpomembnejše potrošniške pogodbe -- pogodbe o nakupu enostanovanjske hiše ali stanovanja v etažni lastnini. Neposredni povod za pripravo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Arbitražno pravo

Tomaž Ilešič, 29.7.2004

Civilni sodni postopki

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 25-26/2004Nekje sem slišal zanimivo primerjavo, da stranke v sporu arbitraža privlači iz podobnih razlogov kot paciente na področju zdravstva privlačijo zasebne specialistične ordinacije; tam so specialisti, pa še čakati ni treba dolgo … Pa vendar pri nas arbitražno reševanje sporov še vedno ostaja v senci kl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Delovna knjižica tujcev -- državljanov EU

Nataša Belopavlovič, 29.7.2004

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 25-26/2004Po 1. maju je bilo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovljenih precej vprašanj v zvezi z delovnimi knjižicami. Med najbolj pogostimi sta bili vprašanji: * kako izdajati delovne knjižice tujcem -- državljanom držav članic EU in * ali je treba v delovno knjižico vpisovati tudi de...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25-26

Leto objave

2016(7) 2004(10)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K LMN OPQR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov