O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah

Sonja Strle, 7.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, LOKALNA SAMOUPRAVA

Sonja Strle, Pravna praksa, 5-6/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede dopustnosti objave osebnih podatkov kandidata na lokalnih volitvah. Ali sme občinska volilna komisija javno objaviti osebne podatke brez predhodnega obvestila kandidata, na katerega se nanašajo osebni podatki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Skromni rezultati pregona borzne kriminalitete

Hinko Jenull, 7.2.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 5-6/2019Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je bil lani opravljen pregled obravnavanja zadev kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij po 243. členu (prejšnjega) Kazenskega zakonika (KZ) oziroma 238. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja zlorabe trga finančnih instrumentov po 239. členu KZ-1, v obdobju od 1995 do 2017. Namen pregleda je bila priprava vsebinske analize pojavnih značilnosti kaznivih dejanj (ovaditelji, osumljenci, oškodovanci, pravna opredelitev in opis dejanja), poteka in trajanja postopka ter oblikovanje izhodišč za učinkovitejši pregon z vidika pravne opredelitve dejanj, izrekov obtožnih aktov, usmerjanja predkazenskega postopka, dokaznega postopka in predlogov za izrek sankcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic

Ivan Šelih, 7.2.2019

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Ivan Šelih, Pravna praksa, 5-6/2019V zadnjem času smo lahko v različnih medijih spremljali številne prispevke, ki so se nanašali na položaj zaprtih oseb (obsojencev in pripornikov) v naših zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). Pri tem je bilo mogoče zaslediti tudi informacije o tem, da naj bi Varuh človekovih pravic (Varuh) in Ministrstvo za pravosodje (MP) "odločila, da morajo pravosodni policisti opustiti avtomatično pregledovanje vseh zapornikov". Varuh seveda ni nikoli odločil, da morajo pravosodni policisti opustiti avtomatično pregledovanje vseh zapornikov, saj takšnih pooblastil niti nima. S problematiko obveznih osebnih pregledov obsojencev pa smo se lansko leto dejansko srečali ob obravnavi anonimnega pisanja obsojenk iz ZPKZ Ig, ki so se pritožile zaradi osebnih pregledov ob prihodu iz zunajzavodskih ugodnosti in namenskih izhodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Ugovor tretjega zoper izvršbo

Dida Volk, 7.2.2019

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 5-6/2019V izvršilnem postopku nastopata (samo) dve stranki: upnik kot aktivna stranka, ki predlaga izvršbo, ter dolžnik kot pasivna stranka, zoper katerega je predlagana oziroma dovoljena izvršba. Izjemoma pa lahko pravno sredstvo vloži tudi nekdo, ki ni stranka postopka. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ga v določbi 16. člena, kjer so obrazloženi posamezni izrazi, uporabljeni v zakonu, sicer (nedosledno) imenuje udeleženec, vendar se je tako v praksi kot tudi v poglavju o ugovoru tretjega uveljavil izraz "tretji". Ugovor tretjega sicer ni tako pogost, kot je ugovor dolžnika, vendar se zaradi specifičnega položaja tretjega pojavljajo številna vprašanja v (sodni) praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Novela ZKP na poti v Državni zbor

Urša Ravnikar Šurk, 7.2.2019

Kazenski postopek

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 5-6/2019Vlada je sprejela besedilo predloga novele Zakona o kazenskem postopku. Sprememba ZKP je bila napovedana že v prejšnjem vladnem mandatu, a je naletela na močan odpor raznih deležnikov in nazadnje ni prestala veta v Državnem svetu. Tokratna novela je manj ambiciozna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

K "Akcija poravnalci"

Alenka Leskovic, 17.2.2000

Sodišča, Kultura in umetnost

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 5-6/2000Z državno sekretarko gospo Nives Marinšek se vedno rada javno dopisujem in tudi tokrat mi žilica ne da miru, da ne bi odgovorila na njen odmev na mojo gloso o poravnalcih. Državna sekretarka mi je namreč ponudila (glej PP, št. 4/2000) obilo možnosti za komentiranje njenega pogleda. Začnimo z uvod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Seminar

Irena Vovk, 17.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 5-6/2000Gospodarski vestnik - Izobraževanje je 10. februarja pripravil seminar, na katerem so dr. Vid Jakulin, dr. Ivan Bele in Vlado Balažic predstavili novi zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Statistika: Povečan pripad novih zadev

Irena Vovk, 17.2.2000

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 5-6/2000Okrožno sodišče v Ljubljani v letu 1999 Iz analize gibanja in reševanja zadev na Okrožnem sodišču v Ljubljani za leto 1999 najbolj izstopa ugotovitev, da se je pripad novih zadev v primerjavi z letom poprej bistveno povečal - kar za tretjino (v letu 1998 se je pripad novih zadev glede na leto 199...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Prekrški: Novela zakona o prekrških

Boštjan Tratar, 17.2.2000

Prekrški

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 5-6/2000O nekaterih predlaganih novostih Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru predlagala sprejem novele zakona o prekrških, tokrat že devete, ki prinaša nekatere nove oziroma potrebne rešitve. Ena izmed njih je gotovo ukinitev gospodarskih prestopkov kot samostojne kategorije kaznivih ravnanj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

dr. Krešo Puharič, 17.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 5-6/2000Berljivo, strokovno poglobljen in sporočilno upoveden komentar, katerega mimobežni oris je zdaj pred slovenskimi bralci, je pomemben avtorski in založniški dosežek. Avtorski zato, ker nam razkriva, v čem je bistvo odločitve o sodelovanju treh priznanih pravnikov, dr. Ivana Beleta, mag. Mitje Deis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Iz magistrskih nalog: Upravnoprocesni vidik reševanja socialnih sporov

dr. Mitja Horvat, 17.2.2000

Upravni spor, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Mitja Horvat, Pravna praksa, 5-6/2000Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 22. novembra 1999 Katarina Kresal-Šoltes, univerzitetna diplomirana pravnica, sicer mlada raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, uspešno s pohvalo zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom "Upravnoprocesni vidik reševanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Pravniško društvo Maribor: predstavitev zakona

Urška Mikl, 17.2.2000

Društva, javni shodi, prireditve

Urška Mikl, Pravna praksa, 5-6/2000Na februarskem srečanju članov Pravniškega društva v Mariboru je pred številnimi udeleženci Andrej Ferlinc, višji državni tožilec in vodja Višjega državnega tožilstva v Mariboru, spregovoril o aktualni temi - odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, kakor jo ureja novi zakon. Podlago za ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Odziv kazenskega pravosodja na nasilje v družini

dr. Alenka Šelih, 18.3.1993

Sodišča, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 5-6/1993Pojem nasilje v družini je v bistvu eufemizem za pojem nasilja nad žensko znotraj družine in v svojem prispevku se bom omejila le na ta problem.* Ta pojav, ki ga v zadnjih desetletjih na novo odkrivamo, seveda ni nov: tako kot nasilje nad otroki je spremljal človeško družbo, toda gledanja nanj in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5-6/1993Ravnanje javnega pravobranilca kot zakonitega zastopnika družbenopolitične skupnosti, ki je ob pripoznavi tožbenega zahtevka nasprotne stranke nasprotovalo določbi 6. člena zakona o javnem pravobranilstvu, ima lahko vpliv le na notranje razmerje med njim in zastopano družbenopolitično skupnostjo in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Vknjižba etažne lastnine

mag. Lojze Cafuta, 18.3.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 5-6/1993Razprava o vknjižbi etažne lastnine v pp, št. 4/93 (avtor dr. Alojzij Finžgar) je zelo dobrodošla in marsikomu odpira oči v ta problem. Celo pravniki se niso veliko ukvarjali s tako vknjižbo, ker so njihovi direktorji, to so bili direktorji investitorjev, večinoma gradbenih organizacij združenega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Položaj javnega tožilstva in družbeno vrednotenje njegove funkcije

Andrej Ferlinc, 18.3.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 5-6/1993Nedavna ustanovitev društva delavcev državnih tožilstev je vsekakor prispevala k možnosti širšega preverjanja vloge javnega (državnega) tožilstva na način, kakor to že vrsto let uspeva sodniškemu društvu in upati je, da bo društvo v večji meri vzpodbudilo razprave o marsikateri strokovni trmi, ki za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o varstvu terjatev

dr. Marijan Kocbek, 18.3.1993

Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1993Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb, ki ga je državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 26. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 7/93) je sporen tako s sistemsko - pravnega vidika dosedanje in tudi bodoče ureditve odgovornosti za obveznosti pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5-6/1993Če je sodna odločba, zoper katero je dovoljeno pravno sredstvo, pravilno vročena odvetniku kot pooblaščencu stranke, začne teči zakoniti rok za vložitev pravnega sredstva prvi naslednji dan po vročitvi in se v zakonitem roku tudi izteče, ne glede na to, da je bila ista sodna odločba kasneje vročena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Predlog za izdajo (z osnutkom) zakona o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 5-6/1992Vprašljiv se nam zdi izbirni izpit, saj se s tem na določen način negira kandidatova diploma, pridobljena na pravni fakulteti oziroma visoki pravni šoli. Lahko bi sprejeli kot kriterij pravilo, da imajo prednost kandidati z višjo povprečno oceno, pridobljeno v rednem študiju, lahko tudi pomen in dos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5-6

Leto objave

2019(5) 2000(7) 1993(6) 1992(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GH IJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov