O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Vročanje odločb o storjenem prekršku domnevnemu kršitelju v drugi državi članici

Zoran Skubic, 23.1.2020

Prekrški

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2020Prekrški so hočeš nočeš področje prava, s katerim se v vsakdanjem življenju daleč najbolj pogosto srečamo, pa naj bo to doma ali pa v tujini, sploh pa na cestah. Na to nesporno dejstvo seveda ni neobčutljivo niti pravo EU, vsaj odkar se je z Okvirnim sklepom 2005/214/PNZ (OS) področje uporabe načela vzajemnega priznavanja razširilo tudi na globe in denarne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Tajno sojenje v kazenskem postopku ni nujno v nasprotju z EKČP

Zoran Skubic, 23.1.2020

Kazenski postopek, Človekove pravice

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2020Javnost sojenja, sploh pa v kazenskih postopkih, je nedvomno ena od temeljnih civilizacijskih pridobitev, in kot taka je zapisana tudi v 24. členu Ustave, a z dostavkom, da izjeme od tega načela določa zakon. Tudi prvi odstavek 6. člena (Evropske) Konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) dopušča določene izjeme od načelne zapovedi javnosti sojenja, in sicer v primerih, ko "je to v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Odjem digitalnih fotografij v vrtcu

Sonja Strle, 17.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 3/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z dvema vprašanjema: 1. Ali je dopustno, da vrtec sam ali preko pogodbenega obdelovalca zaračunava odjem digitalnih fotografij s strani pooblaščenih odjemalcev (staršev), četudi je dostop do zbirke fotografij z geslom in uporabniškim imenom za starše brezplačen? 2. Ali je vrtec lastnikom osebnih podatkov (staršem, ki so podali soglasje) dolžan podati informacije o pogodbenem obdelovalcu, s katerim sklene pogodbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Kako svobodno je pravzaprav "čivkanje"

mag. Rosana Lemut Strle, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 3/2013Spomnim se, kako mi je tiste dni, ko smo otroci namesto mobilnih in pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in podobnih tehnoloških igrač medse delili spominske knjige, eden od sošolcev vanjo napisal: "Beseda je kakor kamen. Kamor pade, udari in pusti svojo sled." Mislim sicer, da v osnovnošolski dobi nisem povsem dojela globine in neizprosne resničnosti zapisanega rekla. Mi pa misel nikoli ni dala miru in je v tem smislu resnično sedla v moj spomin. Tako v odrasli dobi, bogatejša za kakšno lastno izkušnjo, verjamem, da besede lahko bolijo bolj kot udarci, puščajo trajnejše sledi in jih je zato treba premišljeno in previdno deliti. To je težko in naporno, ljudje pa smo po naravi nagnjeni k iskanju lagodja in udobnosti. Še zlasti se zdi, da je nekako prevladala ideja o tem, da modro tehtanje besed ni potrebno, kadar nimamo pred sabo živega čustvujočega posameznika, ampak komuniciramo z nevidnim imaginarnim sogovornikom na drugi strani računalnika ali pametnega telefona, tablice itd. Pa je svoboda izbire besed na medmrežju, še zlasti v na videz zaprtih združbah na družbenih omrežjih, res neskončna in nikogar za zapisano ni dopustno klicati na odgovornost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Pravice zapornikov - pregled novejše sodne prakse ESČP

Zoran Skubic, 26.1.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2012Slovenija je bila v Strasbourgu pred nedavnim soočena z neprijetnimi dejstvi glede stanja svojega zaporskega sistema: Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v dveh primerih (Štrucl in drugi ter Mandić in Jović) za skupaj pet pritožnikov ugotovilo, da so okoliščine prezasedenosti ljubljanskega zapora, v katerih so pritožniki kot priporniki in zaporniki v letu 2009 in 2010 preživljali odvzem prostosti, same po sebi pomenile kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki prepoveduje mučenje ter nečloveško ali ponižujoče ravnanje. V podobnem primeru (Lalić), ki se je nanašal na zapor na Dobu, pa ESČP po drugi strani ni ugotovilo kršitev. Iz njegove bogate sodne prakse je razvidno, da zaporniško problematiko jemlje zelo resno. Zato in zaradi dejstva, da nas v bližnji prihodnosti čaka še več odločitev v podobnih primerih, se na kratko seznanimo z najnovejšimi trendi odločanja ESČP v zvezi s pravicami zapornikov glede na določbe 3. člena EKČP (prepoved mučenja).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

ODZ je (!) veljavno pravo na Slovenskem

Zoran Skubic, 26.1.2012

Obligacije

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2012Ko sem v četrtek in petek na PF Univerze v Ljubljani poslušal prispevke priznanih domačih in tujih strokovnjakov na področju civilnega in evropskega prava v sklopu simpozija ob priložnosti 200. obletnice Obč(n)ega državljanskega zakonika (ODZ), nisem toliko razmišljal o vsebini predavanj (ki so bila povečini odlična). Ne, spraševal sem se predvsem, zakaj je okoli mene toliko praznih stolov. ODZ namreč ni "zgolj" pomemben zgodovinski dokument postopne emancipacije slovenske pravne misli, je živo pravo, naše pravo in evropsko pravo. Prav (ne)udeležba na tem simpoziju je zato žal odraz današnjega stanja duha pravnikov - in pravništva na splošno - na Slovenskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Spregled pravne osebnosti kot slovenska "posebnost"

Franz Serajnik, 27.1.2011

Civilni sodni postopki

dr. Franz Serajnik, Pravna praksa, 3/2011 Slovenski zakonodajalec je z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij leta 1999 uvedel (ZFPPod) presenetljivo novost. Gre za doslej v Evropi neznano neposredno jamstvo družbenikov sodno izbrisanih kapitalskih družb za dolgove teh družb. Osnova tega jamstva je zakonska fikcija, da so družbeniki, ki niso pravočasno poskrbeli za finance oziroma likvidacijo svoje družbe, prevzeli jamstvo za vse dolgove te družbe. Ker je zakonodajalec s tem ogrozil enega od temeljev korporacijskega prava in ker mu doslej ni uspelo, da bi to popravil, je omajal zaupanje v pravno državo. Po več kot desetih letih bi bilo prav, da zakonodajalec končno popravi, kar je treba, in se tako spravi s stroko. Temu lahko koristi tudi pogled "čez mejo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Priposestvovanje

Nataša Skubic, 25.1.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Kultura in umetnost

Nataša Skubic, Pravna praksa, 3/2007Tokrat se bomo ustavili pri stvarnem pravu in se podrobneje lotili instituta priposestvovanja. To je eden od načinov pridobitve lastninske pravice na premični ali nepremični stvari. S priposestvovanjem se lahko pridobijo tudi služnosti (in nekatere druge pravice). Lastninska pravica se pridobi na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države

dr. Liljana Selinšek, 25.1.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, PROST PRETOK OSEB (ČLENA 62 IN 63 ES POGODBE)

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3/2007dr. pravnih znanosti, doc. PF Univerze v Mariboru Vse od vstopa Slovenije v Evropsko unijo (EU) je v zvezi s stransko kaznijo izgona tujca iz države, opredeljeno v 40. členu kazenskega zakonika (KZ), aktualno vprašanje, koga šteti za tujca oziroma konkretneje: ali je izgon tujca iz države mogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

"Plačaj takoj, ugovarjaj kasneje":

dr. Jernej Sekolec, 6.2.1997

Obligacije

dr. Jernej Sekolec, Pravna praksa, 3/1997Poslovne obveznosti se pogosto zavarujejo z garancijami, katerih plačljivost je neodvisna od obveznosti, v zvezi s katero je bila garancija izdana; taka garancija zavezuje garanta k plačilu takoj in brez ugovora, če upravičenec predloži dokumente, navedene v garanciji. Za pravico do plačila zadostuj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2020(2) 2019(1) 2013(1) 2012(2)
2011(1) 2007(2) 1997(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov