O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Prepoved poznega navajanja dokazov v hitrem postopku o prekršku - drugi del

mag. Luka Vavken, 17.1.2019

Prekrški

mag. Luka Vavken, Pravna praksa, 3/2019Errare humanum est, sed in errore perseverare dementis.Nauk tega latinskega reka me je spodbudil k ponovnemu pisanju o prepovedi poznega navajanja dokazov v hitrem postopku o prekršku. Ko sem pred dvema letoma objavil članek z naslovom Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku, sem (upam, da zgolj v enem delu) napravil napako. Ta je "dokazana" z nedavno sodbo Vrhovnega sodišča v prekrškovni zadevi, ki jo obravnavam tokrat. Preden razkrijem, kje se je skrivala napaka oziroma bolje rečeno napačno predvidevanje, želim poudariti nesporno dejstvo: vprašanja, povezana s prepovedjo poznega navajanja dokazov (vsaj na področju kaznovalnega prava), v pravni dogmatiki, predvsem pa v sodni praksi niso in nikoli ne bodo do konca razrešena. Odločitev, ali je sodišče dokaz utemeljeno zavrnilo, ker je bil predlagan prepozno, bo na koncu vedno odvisna od okoliščin konkretnega primera: kompleksnosti obravnavane zadeve, vprašanja, ali je obramba imela dovolj časa in možnosti za pripravo obrambe, okoliščine, ali je med postopkom prišlo do obrata, ki ga stranka ni mogla pričakovati, trenutka, kdaj je stranka izvedela za določen dokaz ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Razmerja med pogodbo in kaznivim dejanjem

dr. Luigi Varanelli, 17.1.2019

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 3/2019Čeprav v pravni doktrini zanemarjeno, je vprašanje razmerij med pogodbo in kaznivim dejanjem še kako pomembno in aktualno. Pomembno, ker je od natančne analize teh razmerij odvisno, ali in kdaj je pogodba neveljavna; aktualno, ker se v sodobni ekonomiji številna kazniva dejanja izvajajo ravno s pogodbami ali s kombinacijami medsebojno povezanih pogodb. Mislimo npr. na javna naročila, ki so izid predhodnega koruptivnega ravnanja, na poslovne goljufije in na goljufije na škodo države, Evropske unije ali drugih subjektov, na oškodovanje upnikov, na lažne stečaje ipd. Namen tega prispevka je prikazati še neobdelana polja v pravni doktrini, kjer se pogodbe stikajo s kriminalnimi ravnanji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Sledenje uporabnikom trgovskega centra

Irena Vovk, 23.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2014Trgovinska družba pripravlja programsko rešitev, ki bi omogočila sledenje obiskovalcem trgovinskega centra prek zaznave naslovov MAC njihovih mobilnih naprav. Zaznavali bi namreč t. i. Probe Request (iz IEEE 802.11 specifikacije WLAN), s katerimi obiskovalčeva mobilna naprava sprašuje po prisotnih brezžičnih omrežjih. Z zbiranjem želijo pridobiti nekatere agregatne podatke o gibanju obiskovalcev (na primer spremljanje gibanja obiskovalcev po posameznih področjih centra, čas njihovega zadrževanja po posameznih področjih in v celotnem centru). Ali gre v primeru pridobivanja naslovov MAC za obdelavo osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo bolezen

Irena Vovk, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Posameznik je imel spolne odnose z žensko, ki mu je pozneje povedala, da je okužena z neozdravljivo prenosljivo spolno boleznijo, ki naj bi se prenašala s spolnimi odnosi, slino, solzami in ranicami. Ženska je zaposlena v vrtcu, vendar delodajalec ni seznanjen z njenim zdravstvenim stanjem. Zato sprašuje, ali je skrivanje bolezni kaznivo in ali sme opozoriti druge (še zlasti njenega delodajalca), da je okužena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Vpogled v sklep o dedovanju

Irena Vovk, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2012Po smrti očeta je bilo z oporoko vse njegovo premoženje zapuščeno njegovi ženi, zato so se otroci na zapuščinski obravnavi nujnemu deležu odpovedali. Eden od otrok, ki so se odpovedali nujnemu deležu, pa je v pravdnem postopku. Oseba, s katero je v pravdnem postopku, je prek svojega pooblaščenca vložila ugovor proti pravnomočnemu sklepu o dedovanju in zahteva razveljavitev tega sklepa za njegov "nujni" delež. Ali ji je sodišče dolžno omogočiti pregled in prepis sodnega spisa o dedovanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Uporaba storitev računalništva v oblaku

Irena Vovk, 26.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2012Zobozdravstvena ambulanta pri delu uporablja e-koledar Google Calendar, sinhroniziran prek protokola CalDav na namizno aplikacijo (Thunderbird Lightening). Podatki se pretakajo prek strežnika https. V prihodnje namerava vključiti tudi Googlov verifikacijski protokol, (www.google.com/apps/intl/en/business/infrastructure_security.html). Na koledarju pa ima vpisan ime in priimek pacienta ter datum obiska. Ali je uporaba take komunikacije v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Zbiranje zdravstvenih podatkov s strani javnega stanovanjskega sklada

Irena Vovk, 27.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Javni stanovanjski sklad mestne občine je ob zaključku javnega razpisa in dodelitvi stanovanj prosilcem zaznal probleme zaradi zdravstvenih stanj prosilcev, za katere ob dodelitvi stanovanja niso vedeli. Merila za postopek dodelitve bivalnih enot vsebujejo ta člen: "Strokovne službe imajo v postopku ugotavljanja upravičenosti do dodelitve bivalne enote po uradni dolžnosti pravico pridobivati informacije, poročila in druga dokazila od pristojnih organov." Katere podatke iz zdravstvene dokumentacije prosilca lahko stanovanjski sklad pridobi glede na varstvo osebnih podatkov? Ali lahko stanovanjski sklad osebnega zdravnika prosilca zaprosi za mnenje, ali je na primer prosilec sposoben sam živeti v stanovanju, in ali se je že zdravil v psihiatrični bolnišnici?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Povezljivost z e-CRP za potrebe vrtcev

Irena Vovk, 27.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Mestna občina oziroma vrtec bi zaradi lažjega začetka dela z novo aplikacijo e-vrtci (za izračun višine plačila vrtca) rada neposredno prenesla osebne podatke iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) v to aplikacijo. Nova aplikacija e-vrtci namreč zahteva uvoz podatkov posameznikov iz CRP, in sicer imena in priimke, naslove stalnih prebivališč, EMŠO in davčne številke. Ali je to dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju nepremičnine

Aleš Vodičar, 27.1.2011

Obligacije

dr. Aleš Vodičar, Pravna praksa, 3/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Priznanje vodnih pravic

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 24.1.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 3/2008univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje O vodnih pravicah je bilo v PP objavljenih že kar nekaj prispevkov. Glede na nekatere očitke v javnosti, da država neupravičeno zahteva pridobitev vodne pravice na novo, čeprav je v preteklosti ta pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Izvršba na podlagi verodostojne listine - obrazec predloga za izvršbo

Dida Volk, 24.1.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2008univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Dne 1. januarja 2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (v nadaljevanju: Pravilnik),1 s tem pa je začela veljati večina določb novel ZIZ-E2 in ZIZ-F.3 Bistvena skupna t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Anonimen vprašalnik ne omogoča določljivosti posameznika

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1135/2007, 14. januar 2007 Ali lahko Inštitut za socialno varstvo, ki (so)financira storitve socialnega varstva svojih izvajalcev, od teh zahteva da s pomočjo anonimnega vprašalnika (vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu iz programa) pridobi podatke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Novela ZP-1E

Irena Vovk, 24.1.2008

Prekrški

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Vlada RS je 17. januarja sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in ga bo po nujnem postopku poslala v Državni zbor RS. Zaradi zaznanega zviševanja glob za prekrške na nekaterih področjih urejanja pravil se predlaga zvišanje zgornje meje za predpisovanje glob za prekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1104/2007, 9. januar 2007 Ali javni zavod za objavo denimo fotografij zaposlenih, ki se ukvarjajo s terenskimi raziskavami, fotografije srečnih upleniteljev trofejnih rib, slike s strokovnih sestankov itd. na svoji spletni strani potrebuje njihovo osebno privoli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra

Dida Volk, 25.1.2007

Civilni sodni postopki, Monetarni predpisi

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Uvedba evra pomembno vpliva tudi na sodne postopke, zlasti pa na izvršilni postopek v zadevah, kjer se izvršujejo denarne terjatve. Problemi in vprašanja, ki se v tej povezavi pojavljajo v praksi, se nanašajo predvsem na delitev pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Kako se bomo družili po novem Zakonu o društvih?

Matej Verbajs, 25.1.2007

Društva, javni shodi, prireditve

Matej Verbajs, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnik, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne kažejo nujno stališč organizacije, v kateri je zaposlen. Dne 28. junija 2006 je začel veljati novi Zakon o društvih (ZDru-1), ki je nadomestil prej veljavni zakon iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Sodstvo – močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis

dr. Gregor Virant, 25.1.2007

Uprava, Sodišča

dr. Gregor Virant, Pravna praksa, 3/2007dr. pravnih znanosti, minister za javno upravo Odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah me sicer ni močno presenetila (čeprav priznam, da sem upal na drugačen razplet), argumenti iz obrazložitve pa me še zdaleč niso prepričali. Prepričan sem, da širša (tudi pravniška) javnost ni podrobneje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄3

O predlogu sprememb in dopolnitev ZIZ (ZIZ-C)?

Dida Volk, 26.1.2006

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2006Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ iz leta 1998,1 ki je bil pravzaprav spremenjen in dopolnjen zakon o izvršilnem postopku – ZIP, je v teh sedmih letih doživel več sprememb in dopolnitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravljanje večstanovanjskih stavb

Irena Vovk, 27.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2005Pred kratkim je izšla knjiga Upravljanje večstanovanjskih stavb (s prilogami) izpod peresa Stevana Janevskega. Knjiga je nastala na podlagi izkušenj s svetovanjem na Zavodu za varstvo potrošnikov. Zasnovana je kot strokovno delo, ki pa vendarle na dovolj poljuden, sistematičen in pregleden način ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravna izplačilna prepoved - dolžnosti dolžnikovega dolžnika

Dida Volk, 27.1.2005

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2005Zakon o izvršbi in zavarovanju v poglavju o izvršbi na denarno terjatev in v delu, kjer posebej ureja izvršbo na plačo in druge stalne prejemke, predvideva tudi izplačilno prepoved z dolžnikovo privolitvijo -- upravno izplačilno prepoved(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Sodišča: Leta 2007 tekoče reševanje pritožbenih zadev

Irena Vovk, 30.1.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2003Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani Na tiskovni konferenci Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) v Ljubljani 24. januarja je predsednik sodišča Ivan Robnik predstavil delo sodišča v zadnjih dveh letih in priprave na reševanje delovnih sporov po novem zakonu o delovnih razmerjih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Sodišča: Sodni zaostanek manjši za četrtino

Irena Vovk, 30.1.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2003Okrožno sodišče v Ljubljani v letu 2002 Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar je na tiskovni konferenci 22. januarja predstavil delo sodišča v letu 2002 in načrte za letos. "Na podlagi zbranih rezultatov ugotavljamo, da smo na ljubljanskem okrožnem sodišču v letu 2002 večinoma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄3

Obligacijska razmerja: Obligacijski zakonik in (nova) zavarovalna praksa

Milan Viršek, 24.1.2002

Obligacije, Zavarovalništvo

Milan Viršek, Pravna praksa, 3/2002S 1. januarja 2002 je pričel veljati Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ), o katerem je sicer v literaturi zaslediti že kar nekaj prispevkov in komentarjev. Žal ob tem ugotavljam, da je nekaj del povsem komercialne narave. OZ se je v Sloveniji (za razliko Hrvaške, ki je praktično uveljavila s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2019(2) 2014(1) 2013(1) 2012(2)
2011(3) 2008(5) 2007(3) 2006(1)
2005(2) 2003(2) 2002(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov