O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 7 / 7
Dokumenti od 151 do 173 (od skupaj 173)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Reorganizacija pravosodja

Blaž Golob, 9.2.1995

Sodišča

Blaž Golob, Pravna praksa, 3/1995V okviru rednega srečanja članov Ljubljanskega društva pravnikov v gospodarstvu je bila 18. januarja 1995 okrogla miza o reorganizaciji pravosodja v Sloveniji, o kateri je predaval državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Jože Tratnik. V zvezi z razdelitvijo sodišč in sodnikov na okrajne in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Tako tožilci

Vlasta Nussdorfer, 9.2.1995

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 3/1995Za pravosodje je bil prehod v leto 1995 nekaj prav posebnega, saj je pomenil uvod v velike spremembe, ki so se uresničevale skozi daljše časovne obdobje, vse od nastanka nove slovenske države. Na področju kazenske zakonodaje smo dokončno dobili nov Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem postopku, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 9.2.1995

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1995Tožba za nedopustnost izvršbe (po 54. in 57. čl. ZIP), vložena brez sklepa o napotitvi na pravdo izvršilnega sodišča, se zavrže. Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani Obrazložitev: Sodišče v izvršilnem postopku napoti dolžnika oz. tretjega na pravdo v primerih, ki sta predvidena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 9.2.1995

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1995Kadar predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, mora tožnik vrednost spornega predmeta v skladu z določbo 2. odst. 186. čl. ZPP izraziti v denarni enoti. V točkah (po analogiji taksne in odvetniške tarife) označena vrednost spora pomeni izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Pogodbeni odstop terjatve (cesija)

Avtor ni naveden, 9.2.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1995Mag. Miha Juhart je 27. januarja na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko obranil doktorsko disertacijo z naslovom "Pogodbeni odstop terjatve (cesija)". Že iz uvodnega poročila strokovne komisije je bilo moč zaslutiti, da gre za tehtno in teoretično poglobljeno delo. Ta vtis je bil potrjen z doktora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje po prostem preudarku

Vasilij Polič, 18.2.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3/1993I. SPLOŠNO Odločbe o upravnih postopkih, izdane po načelu prostega preudarka (presoje) oziroma diskrecijske pravice, katerega uporaba ima sicer zakonsko podlago, v katerih sam prosti preudarek ni obrazložen (brez navedb o okoliščinah in pravno pomembnih dejstvih konkretnega primera v upravnem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Delovna dovoljenja - za tujce, dnevne migrante

Nataša Belopavlovič, 18.2.1993

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1993V pp. št. 25/92 je bilo že odgovorjeno, kako je s podaljšanjem (oziroma izdajo novih) delovnih dovoljenj za delavce, državljane republik nekdanje SFRJ, ki so pridobili osebna delovna dovoljenja po prehodni določbi 23. člena zakona o zaposlovanju tujcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Izreden preizkus pravnomočne odločbe

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1993Pravnemu redu Republike Slovenije nasprotujejo določbe 416.- 420. člena ZPP (zahteva za izreden preizkus pravnomočne odločbe pred Zveznim sodiščem) in se zato navedene določbe niti smiselno ne uporabljajo kot republiški predpis na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1993Pogodba, ki ni bila sklenjena v predpisani obliki, lahko postane veljavna s tem, da se izpolni (v celoti ali v pretežnem delu) - 73. čl. ZOR. V primerih, kadar je taka pogodba realizirana le v pretežnem delu in se preostali del izpolnitve sodno uveljavlja, mora sodba vsebovati ugotovitev vseh bistve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Pravna oseba, ki s svojimi dejanji (npr. z izvajanjem poslovne politike, oblikovane v organih upravljanja) izvršuje neposredno dejansko oblast nad stvarjo (1. odst. 70. čl. ZTLR), je v primeru, če je bila njena posest motena, upravičena do posestnega varstva (75. čl. ZTLR). (Sklep Vrhovnega sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1993Zamudne obresti za neplačano preživnino Tožnik lahko zahteva plačilo zamudnih obresti od neplačanih preživninskih obrokov od vložitve tožbe na plačilo preživnine, ne glede na to, da je obrestni zahtevek postavil šele naknadno med pravdo (3. odst. 279. čl. ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Prenehanje lastninske pravice na zemljiščih

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Ustavno sodišče je ugotovilo, da pravne posledice (prepoved uporabe, razveljavitve določb 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih velja tudi za odloke občin o prenehanju lastninske pravice, sprejete na podlagi prejšnjega zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje o preživljanju skupnih otrok po uradni dolžnosti

Rok Čeferin, 18.2.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/1993V pp, 25/92 je uredništvo objavilo moj članek, v katerem sem kot podlago za razmišljanje navedel hipotetični primer, po katerem tožnik vloži tožbo na razvezo zakonske zveze, sodišče pa njegovemu zahtevku ugodi, poleg tega pa po uradni dolžnosti odloči še o preživljanju skupnih otrok. Na pritožbo ene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Abstraktno odmerjanje odškodnine

mag. Miha Juhart, 18.2.1993

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1993ZOR/524. člen (1) Če je bila prodaja razdrta zaradi tega, ker je en pogodbenik prekršil pogodbo, stvar pa ima dnevno ceno, lahko druga stran zahteva razliko med ceno, ki je bila določena v pogodbi, in dnevno ceno na dan, ko je bila pogodba razdrta, na trgu kraja, v katerem je bil opravljen posel....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Eskontne mere - bančne obresti

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije, Obresti in obrestna mera

, Pravna praksa, 3/1993Ni v skladu z ustavo in zakonom sklep Sveta Banke Slovenije, s katerim se zahteva od poslovnih bank prilagoditev strukture in ravni aktivnih in pasivnih obrestnih mer splošni eskontni meri Banke Slovenije, ker Banka Slovenije nima tega zakonskega pooblastila. Ni v skladu z ustavo in zakonom določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

dr.Mirko Ilešič, dr. Krešo Puharič: Incoterms 90 in druge prevozne klavzule

mag. Miha Juhart, 20.2.1992

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1992Če vam je "petorček" oziroma "trojček" v tretjem letniku Pravne fakultete zagrenilo učenje prevoznih klavzul Incoterms, lahko zavidate mlajšim kolegom, ki imajo možnost poseči po novem delu dr. Mirka Ilešiča in dr. Kreša Puhariča - Incoterms 90 in druge prevozne klavzule ki je izšla pri Gospodarski ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji. Sklep US RS, št. U-I-86/91 z dne 19. 12. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ali lahko tujci pridobijo lastnino na nepremičninah po sprejemu nove ustave?

Žiga Bahovec, 20.2.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Žiga Bahovec, Pravna praksa, 3/199268. člen ustave Republike Slovenije določa: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremičnin pod pogoji, ki jih določa zakon. Do zemljišč tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 9. čl. ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu

dr. Peter Čeferin, 21.2.1991

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 3/1991V skupščinski proceduri je novi slovenski zakon o odvetništvu. V zvezi s pripravo tega zakona se že dalj časa pojavljajo številni odpori. Priče smo nerazumljivi počasnosti postopka sprejemanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tako na primer v svojem dopisu ministrstvu za pravosodje (Su 69/90 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Italijanska družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Ali ima vdova pravico do italijanske družinske pokojnine po možu (umrl leta 1944), ki je služil 14 mesecev v italijanski vojski? Mož je imel v letih 1930 - 1944 prijavljeno obrt v Italiji (številka obrtnega dovoljenja je znana), ni pa dokazil, da bi plačeval pokojninsko zavarovanje. V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pridobitev naziva uradni cenilec

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kakšni so pogoji za pridobitev naziva uradnega cenilca in kdo je pristojen za izdajo takšnega pooblastila? Odgovor: V skladu z določbami člena 250 in 252 zakona o pravdnem postopku sodišče za ugotovitev nekaterih dejstev za katera je potrebno posebno strokovno znanje, s katerim s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Višje obresti - toda ugovor naj zadrži izvršbo

Erna Mokorel, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

Erna Mokorel, Erna Mokorel, Pravna praksa, 3/1991S člankom Antona Bizjaka (v pp. št. 2/91) se popolnoma strinjam zlasti v delu, kjer piše o zamudnih obrestih. Že res, da so obresti tudi ukrep ekonomske politike, toda prav zato ne gre prezreti dejstva, da so tako nizke zakonite zamudne obresti soustvarjale finančno nedisciplino. Ob tem pa sodna ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 5 6 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2020(6) 2019(12) 2014(8) 2013(5)
2012(13) 2011(11) 2008(11) 2007(13)
2006(6) 2005(8) 2003(14) 2002(4)
1999(11) 1998(7) 1997(13) 1995(13)
1993(10) 1992(3) 1991(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov