O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Predstavniki ljudstva, stranke ali koalicijske pogodbe?

mag. Jurij Toplak, 31.7.2003

Obligacije

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 27-28/2003"Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila." 82. člen ustave RS Pred kratkim je vlada na svoji seji odločala o vložitvi predloga sprememb zakona o volitvah poslancev v Državni zbor. Medtem ko je vlada zasedala, pa sta dva poslanca ene od koalicijskih strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Pripor, letni dopust

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/2003Delavcu je bil februarja 2003 odrejen pripor. * Ali mora podjetje delavci izdati odločbo o suspenzu pogodbe o zaposlitvi od prvega dne pripora, ali pa lahko delavec v dogovoru s podjetjem izrabi dopust? * Ali je delavec upravičen do nadomestila in kdo mu ga izplačuje? Suspenz (visečnost) pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Človek je izumil besedo, da bi z njo prikril misel

Ida Rebula, 31.7.2003

Intelektualna lastnina

Ida Rebula, Pravna praksa, 27-28/2003Spreminjanju 143. člena ustave Republike Slovenije na rob Nekoliko za šalo, a zato nič manj resno, bi mogli s takšno, beletristično miselno iskrico nasloviti 143. člen ustave RS (zaradi preglednosti je naveden v celoti v okvirčku), ki v okviru poglavja o lokalni samoupravi navaja sicer tri vrste ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXII.): Vloga zagovornika

Dean Zagorac, 31.7.2003

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 27-28/2003Ena izmed temeljnih predpostavk pravičnega sojenja je enakost orožij tožilca in obdolženca. Glede tako hudih kaznivih dejanj, kot so genocid, vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, za katera sta pristojni mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in za Ruando (v nadaljevanju MK...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Vrednostni papir kot predmet izvršbe

Matjaž Jan, 31.7.2003

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matjaž Jan, Pravna praksa, 27-28/2003Uvedba tržnega gospodarstva, lastninjenje družbenega premoženja in vzpostavitev organiziranega trga vrednostnih papirjev je postopoma privedlo tudi do občutnejšega povečanja obsega izvršilnih postopkov, katerih predmet so vrednostni papirji. Sodna praksa na tem področju je še vedno v povojih, saj po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Ustavna pogodba EU

Janja Bedrač, 31.7.2003

Obligacije

Janja Bedrač, Pravna praksa, 27-28/2003V zadnjem letu se vsakodnevno govori o prihodnosti Evropske unije, o Konvenciji in o Evropski ustavi. Kljub temu večini ljudi ni znano, kaj je Konvencija in kakšna bo sploh vsebina Ustave. Namen tega članka je na kratko predstaviti Konvencijo in vsebino osnutka Ustave, ki je bil predložen Evropskemu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Kolizije neposestnih premičninskih zavarovanj

dr. Matjaž Tratnik, 31.7.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 27-28/2003Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02) je uvedel vrsto novosti tudi na področju neposestnih stvarnopravnih zavarovanj. Poglavitni sta vsekakor sistemski ureditvi neposestne zastavne pravice ter fiduciarne lastnine. Tako pozna naše pravo tri vrste neposestnih stvarnopravnih zavarovanj na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Koliko?

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 27-28/2003ODVETNIŠKA TARIFA Vrednost točke je 110 tolarjev. Poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu Tarifna št. 4 Sklenitev poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu za storitve iz tarifne št. 28 in 30 po teh tarifnih št., zvišani za 50 odstotkov, in sicer: Upravni postopek (tarifna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

BPP: Upravni spor v zadevah brezplačne pravne pomoči

Jonika Marflak, 31.7.2003

Sodišča, Upravni spor

Jonika Marflak, Pravna praksa, 27-28/2003Namen brezplačne pravne pomoči je zagotavljanje dejanske dostopnosti do sodnega varstva, s čimer se uresničuje ustavna pravica do sodnega varstva(*1), enakosti pred zakonom(*2) in ne nazadnje načelo pravne in socialne države(*3). * Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bil sprejet leta 2001, o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Delovni predlogi: ZSSD-1, ZS-D, ZPP-B, ZST-J, KZ-B

Irena Vovk, 31.7.2003

Sodni registri in sodne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/2003Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 23. julija sta mag. Ivan Bizjak in državni sekretar Hinko Jenull predstavila delovna besedila za predloge petih zakonov - novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih, spremembe in dopolnitve zakona o sodiščih, zakon o spremembah in dopolnitvah ZPP, so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Rubežniki

Alenka Leskovic, 31.7.2003

Civilni sodni postopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 27-28/2003Na zadnjo predpočitniško tiskovno konferenco so se v ministrstvu za pravosodje temeljito pripravili. Žal novinarjev ni pretirano zanimalo, kaj vse so in kaj še bodo letos pripravili pod taktirko mag. Bizjaka. Ob novih zgodbah o aferi Depala vas je bilo zanje vsekakor zanimivejše obujanje spominov na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Obvestilo ministrstva za pravosodje

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Sodišča

, Pravna praksa, 27-28/2003V Ur. l. RS, št. 67/03 je objavljena Odvetniška tarifa. Po pregledu objavljenega besedila je bilo ugotovljeno, da je po že podanem soglasju ministra za pravosodje naknadno nastala v besedilu tiskarska napaka: - za tretjo točko tarifne št. 39 - za obrazložene dopise (kolikor ne gre za storitev iz ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Varnost in zdravje pri delu - dedovanje - konkurenca - varstvo okolja - starševstvo

Irena Vovk, 7.10.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Gospodarski vestnik - Izobraževanje je v minulih dveh tednih poskrbel, da so se udeleženci petih seminarjev seznanili z aktualnimi predpisi, ki so bili bodisi že sprejeti bodisi se pripravljajo. Tako smo se najprej seznanili z temeljnimi in konkretnimi novostmi v novem zakonu o varnosti in zdravj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Poti iz naselja

Irena Vovk, 7.10.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) je septembra izdal prvi ponatis knjižice "Poti iz nasilja", ki je nastajala skupaj s poročilom PIC z naslovom "Odziv države na nasilje nad ženskami v družini". Avtorice - Sonja Božič, Jana Uršič, Tatjana Strojan, Ana Ziherl in Ana Bučar - publi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravniško društvo Ljubljana: Finančno poslovanje podjetij

Branka Neffat, 7.10.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 27-28/1999Prvo jesensko srečanje članov društva je bilo posvečeno novemu Zakonu o finančnem poslovanju podjetij. Obrazložitev zakona je podala dr. Nina Plavšak. Zanimivo in izčrpno je obrazložila pomen zakona in posamezna pomembna določila zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

V boju proti organiziranemu kriminalu

mag. Sonja Kotnik, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 27-28/1999XVI. mednarodni kongres o kazenskem pravu v Budimpešti Mednarodno združenje za kazensko pravo (AIDP) je v času od 5. do 11. septembra 1999 organiziralo mednarodni posvet na temo: Kazenskopravni sistemi v boju proti organiziranemu kriminalu. Iz Slovenije smo se tega kongresa udeležili: dr. Ivan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravna pomoč: Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči

Primož Šporar, 7.10.1999

Sodišča

Primož Šporar, Pravna praksa, 27-28/1999Predlog je pripravil avtor tega članka skupaj z delovno skupino za brezplačno pravno pomoč pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana (skupino sestavljajo upokojeni sodniki, sodniki, pravniki, predstavniki nevladnih organizacij kot zunanji sodelavci), glej tudi spletna s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Stvarno pravo: Soglasje soseda k napeljavi vodovoda prek njegovega zemljišča

Janez Tekavec, 7.10.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Janez Tekavec, Pravna praksa, 27-28/1999Pred kratkim se je na pravniški diskusijski listi pojavilo vprašanje, ali je potrebno soglasje soseda za napeljavo vodovoda preko sosednjega zemljišča. Presenetilo me je, da se je vnela kar obsežna polemika o tem, kakšna je pravna narava položitve vodovodne napeljave preko tujega zemljišča. Ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

O poslovni goljufiji in korupcijskih deliktih

Andrej Ferlinc, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 27-28/19994. Svetovna konferenca Mednarodnega združenja državnih tožilcev v Pekingu Svetovno združenje državnih tožilcev je na dnevni red konference uvrstilo izredno aktualno problematiko, ki je pereča v vseh državah članicah. Večina nastopajočih delegatov je v svojih nastopih izrazila posebno zadovoljstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Elektronski dostop do podatkov, vpisanih v sodni register

Roman Završek, 7.10.1999

Sodni registri in sodne takse

Roman Završek, Pravna praksa, 27-28/199918. avgusta 1999 je pričel veljati novi Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave (Ur. l. RS, št. 64/99, v nadaljevanju Pravilnik), ki je nadomestil stari Pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave (v nadalj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Seminar mladih penalistov: Mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju

Blaž Kovačič, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 27-28/1999Od 12. do 18. septembra letos je v Sirakuzi na Siciliji, potekal seminar mladih penalistov - pravnikov s področja kazenskega prava. Obravnavana tema je bila mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju. To je bil že tretji seminar takšne vrste, ki predstavlja odlično priložnost, da se zberejo mladi prav...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27-28

Leto objave

2003(12) 1999(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJ K L M N OPQR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov