O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Izvensodno spletno reševanje sporov -- ODR

Sonja Ternik, 9.9.2004

Civilni sodni postopki

Sonja Ternik, Pravna praksa, 29/2004Slovenija(*1) še nima vzpostavljenega celovitega sistema alternativnega reševanja sporov (ARS). Ustanovljene so določene stalne arbitraže (npr. pri informacijski borzi nepremičnin, pri ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, stalna arbitraža pri gospodarski zbornici Slovenije), vendar pa o njihovi u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Medkulturna pogajanja, mediacija in arbitraža

Beti Hohler, 9.9.2004

Civilni sodni postopki

Beti Hohler, Pravna praksa, 29/2004Poletna šola v Berlinu Med 25. 7. in 7. 8. je v Berlinu potekala že šesta tradicionalna poletna šola alternativnega reševanja sporov (alternative dispute resolution) -- mediacije, arbitraže in medkulturnih pogajanj. Šolo sta organizirali Univerza Humboldt in tamkajšnji Institut fur Anwaltchrecht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Obveznost plačevanja prispevkov od bonitete

Matija Šešok, 9.9.2004

Obligacije

Matija Šešok, Pravna praksa, 29/2004Delodajalec pogodbeno sodeluje z zobozdravstveno ambulanto, ki dela v njegovih prostorih. Za svoje delavce doplačuje zobozdravstvene storitve, kolikor jih ne plača zdravstvena zavarovalnica. Doplačila prikazuje kot boniteto delavcem, delavci od nje plačajo dohodnino. Poleg tega jim delodajalec od pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Pravica do nadomestila za dovoljeno reproduciranje avtorskih del

Urša Chitrakar, 9.9.2004

Intelektualna lastnina

Urša Chitrakar, Pravna praksa, 29/2004Pravica do nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje je upravičenje posebne vrste, ki izvira iz sicer enovite avtorske pravice, sestavljene iz moralnih, materialnih in drugih upravičenj(*1). Pravica do nadomestila ni avtorjeva izključna pravica, ampak poplačilna pravica. To ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Trideset let

dr. Dragan Petrovec, 9.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 29/2004Zapis o tridesetletni zaporni kazni ni posvečen nobeni konkretni kazni ali primeru v slovenski sodni praksi, obenem pa se brez izjeme dotika prav vseh. Ker je nekorektno pisati o zadevah, ki še niso pravnomočne, je sestavek namenjen splošnemu premisleku, h kateremu so zavezani zlasti tisti, ki prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Dvojno kaznovanje dolžnikov

dr. Šime Ivanjko, 9.9.2004

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 29/2004Za preteklo (pa tudi sedanje obdobje) je značilna konstantnost obračunavanja zamudnih obresti po konformni metodi, pripisovanje teh obresti glavnici ter ponovno obračunavanje obresti na obresti, ki v praksi dosegajo večkratno glavnico. O tem "pojavu" ne mislimo polemizirati tako, da bi opozorili,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

O obveznem odvetniškem zastopanju v pravdnem postopku

Vladko Began, 9.9.2004

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

Vladko Began, Pravna praksa, 29/2004Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v tretjem odstavku 86. člena določa, da lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik. O tej določbi je bil sprožen postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS, ki pa je pobudo zavrnilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Starostna omejitev za sodnike mednarodnih forumov

Peter Pavlin, 9.9.2004

Sodišča

Peter Pavlin, Pravna praksa, 29/2004Ustavno sodišče je 1. julija z odločbo(*1) odločilo, da prvi odstavek 3. člena zakona o predlaganju kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč(*2) (ZPKSMS), kolikor se nanaša na kandidata za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Vračilo odškodnine

Avtor ni naveden, 9.9.2004

Obligacije

, Pravna praksa, 29/2004Pravno mnenje (I/2004) -- obligacijsko pravo Zavarovalnica, ki je plačala odškodnino zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, na podlagi pravnomočne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, lahko zahteva vrnitev preveč plačanega zneska od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

O ranljivosti patenta: informacija in opozorilo

Vinko Skubic, 21.8.2003

Intelektualna lastnina

Vinko Skubic, Pravna praksa, 29/2003O patentu kot pravici govorimo, ko je za prijavitelja prijavni postopek za pridobitev te končan. Imetnik je svoje dosegel, pravica pa je odtlej predmet morebitnega napada tretjih. Vsak patent je na načelni ravni ranljiva pravica, ni pa ranljivost vseh patentov za isti izum enako velika ali istosm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Domneva vzročnosti

Drago Dular, 21.8.2003

Obligacije

Drago Dular, Pravna praksa, 29/2003Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78, 39/85, ZOR) je urejal odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti v 173. členu in v nadaljnjih členih (174. in 177. člen) smiselno enako, kot jo zdaj ureja obligacijski zakonik (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Pravica obtoženca, da se brani sam

Dean Zagorac, 21.8.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29/2003Statut Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) obtožencem med drugim jamči tudi pravico, da se branijo sami (četrti odstavek 21. člena). Najbolj znana primera, ko obtoženca vztrajata pri tem, da se branita sama in da pred sodiščem nastopata brez zagovornikov, sta nekdanji jugo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Nekatera izhodišča in značilnosti obdavčitve nepremičnin

mag. Andrej Šircelj, 21.8.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 29/2003Eno izmed (trenutno aktualnih) vprašanj na področju snovanja novega davčnega sistema in vodenja davčne politike v Sloveniji je – poleg uvedbe novih osebnih in podjetniških dohodnin, dopolnitve predpisov o davku na dodano vrednost in trošarinah zaradi vključitve Slovenije v Evropsko unijo, novih pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Izredna pravna sredstva v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 21.8.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 29/2003Stranke upravnega postopka imajo do določenega trenutka možnost in pravico izpodbijati izdani upravni akt z rednim pravnim sredstvom – pritožbo. Vložitev pritožbe je vezana na petnajst dnevni zakonski rok, pod pogojem, da s kakšnim drugim zakonom, ki v odnosu do ZUP predstavlja lex specialis, ni dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Obligacijski zakonik - OZ

Klemen Mir, 21.8.2003

Obligacije

Klemen Mir, Pravna praksa, 29/2003Velja od 1. januarja 2002 – objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/01 Cene čl./odst. 900/2 cena potovanja se sme zvišati najkasneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. 917/1 gostinec ne sme spremeniti dogovorjenih cen, če o tem ne obvesti turistične agencije najmanj 6 mesecev vnapre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

Povečanje zaostankov na pritožbeni stopnji

Irena Vovk, 27.9.2001

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 29/2001Pravosodni minister poroča Na prvi popočitniški tiskovni konferenci pravosodnega ministrstva, ki je bila 24. septembra, so mag. Ivo Bizjak (in državni sekretarji) Hinko Jenull, Marko Starman in Karl Erjavec predstavili sodno statistiko za prvo polletje 2001 in 16. poročilo o uresničevanju zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

Sodna praksa: obresti in nepremoženjska škoda

Branko Resnik, 27.9.2001

Obligacije

Branko Resnik, Pravna praksa, 29/2001Žal je resnična ugotovitev mag. Igorja Strnada v njegovem prispevku Sodna praksa: nov pot pri dosojanju zamudnih obresti (PP, št. 16-17/2001), da Vrhovno sodišče ni spremenilo stališča iz Bugojna 1987, celo več, vztraja na praksi, ki ne upošteva niti 2. odstavka spornega stališča, po katerem bi sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

Varstvo okolja: Odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste živali

Adrijana Viler-Kovačič, 27.9.2001

Obligacije, Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29/2001Dve leti je že od tega, ko je bil sprejet Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popr.). S sprejemom tega zakona smo postavili temelje za prevzem pravnega reda Evropske unije tudi na področju varstva narave, pri čemer se to nanaša na predpise, ki med drugim urejajo varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

PTSM - od škodnega dogodka do odškodnine

Luigi Varanelli, 27.9.2001

Obligacije

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 29/2001I. Škoda na duševnem področju II. Pojem PTSM III. Metodološki prikaz 1. Škodni dogodek 2. Vzročna zveza 3. Pravno priznana škoda 4. Slovenska zakonodaja in PTSM 5. PTSM kot oblika nepremoženjske škode 6. Pod katero določbo je treba subsumirati škodo zaradi PTSM Sekundarni strah Kombiniran pristop 7....
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Stvarno pravo: Pojem stvari, njenih sestavnih delov in pritiklin

dr. Matjaž Tratnik, 14.10.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 29/1999Pred kratkim se je pospešeno pričelo delo na novem sistemskem zakonu, ki naj bi urejal področje stvarnega prava. Tako se najprej srečujemo pri vprašanju, ali naj ta zakon ureja tudi temeljne pojma stvarnega prava, kot so npr. pojem stvari, premičnin in nepremičnin, ali pa naj njihovo ureditev prepus...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, št. 3/1999

Marija Milenković, 14.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 29/1999Pred nami je že tretja letošnja številka Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Začenja jo članek Zorana Kanduča: "Situacijske kriminološke perspektive in kriminalitetna politika". Pisec razčlenjuje nekatere osrednje usmeritve v kriminološki teoriji in kriminalni politiki. Posebno pozornost name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Elementi pogodbenega razmerja v postopkih oddaje javnih naročil

Martina Selan, 14.10.1999

Obligacije, Proračun

Martina Selan, Pravna praksa, 29/1999Temeljno načelo obligacijskega prava, formulirano v 11. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89; v nadaljnjem besedilu: ZOR) je, da so udeleženci v obligacijskih razmerjih enakopravni. V skladu s tem načelom nima nobena stranka, udeleženka obligacijskega razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Pregled in ocenjevanje ponudb

Vida Kostanjevec, 14.10.1999

Obligacije

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 29/1999Formalni pregled ponudb se prične že ob sprejemu ponudbene dokumentacije,(*1) nadaljuje se s pregledom ponudbene vsebine na javnem odpiranju ponudb in zaključi šele v fazi ocenjevanja ponudb. Ker gre pri sprejemu in javnem odpiranju ponudb za izrazito formalni del razpisnega postopka, mu na tem m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Iz diplomskih nalog: Prosto gibanje odvetnikov znotraj ES

mag. Bojan Kukec, 14.10.1999

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 29/1999V začetku letošnjega julija je na Pravni fakulteti v Mariboru študent Oliver Kljajič, uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom: " Prosto gibanje odvetnikov znotraj Evropske skupnosti (ES)". Na povabilo mentorja prof. dr. Mirka Ilešiča sem sodeloval v komisiji - predsedoval ji je docent dr. Bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Objava sodbe ali popravka

Simona Zatler, 14.10.1999

Obligacije

Simona Zatler, Pravna praksa, 29/1999Na prvi stopnji se je končal sodni primer v pravdni zadevi tožeče stranke Marjana Podobnika proti toženi stranki Mladini, časopisno podjetje d. d..(*1) Primeri, kot je ta, so dovolj neobičajni, da vzbudijo polemično razpravo znotraj pravniškega in novinarskega kroga kot tudi širšo javno razpravo. Pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29

Leto objave

2004(9) 2003(6) 2001(4) 1999(7)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH I JK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov