O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Uveljavljanje določb evropskega sodnega prostora

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Septembra lani je PF Univerze v Nišu organizirala posvet "20 godina zakona o me|unarodnom privatnom pravu -- Twenty years of 1983 PIL Code". Ker so udeleženci posvet ocenili zelo uspešno, se je porodila ideja, da bi lahko takšna srečanja pravnih strokovnjakov, predvsem s področja mednarodnega zasebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pooblaščenec in strokovni pomočnik

dr. Aleksij Mužina, 7.10.2004

Upravni postopek in upravne takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2004ZUP-C Z novim letom bo v stopila v "uporabo" obsežna novela ZUP -- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C; Ur. l. RS, št. 73/04), ki pa je začel "veljati" petnajsti dan po objavi v uradnem listu (142. člena ZUP-C).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Konstitucionalizacija kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2004W. J. Stuntz je v članku The Uneasy Relationship Between Criminal Procedure and Criminal Justice, prepričljivo pokazal, da na kazenski postopek ni mogoče gledati kot na vase zaprt sistem, znotraj katerega so edine spremenljivke pravila samega sistema in pravna sredstva zoper njihove kršitve. Kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Dedovanje skupnega premoženja

Cvetka Horvat, 7.10.2004

Dedovanje

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 33-34/2004Skupno premoženje je tisto, ki sta ga zakonca ali izvenzakonska partnerja(*1) v času trajanja svojega partnerstva pridobivala ter nesebično ali včasih tudi sebično delila drug z drugim v času trajanja skupnosti. Kako se to premoženje razdeli oziroma kam se porazgubi, ko ugasne plamen življenja en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo

dr. Nina Peršak, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Nina Peršak, Pravna praksa, 33-34/2004V knjižni zbirki Scientia/Iustitia, ki je namenjena objavam za tisk pripravljenih doktorskih disertacij, je Cankarjeva založba pred kratkim izdala doktorsko disertacijo Marka Bošnjaka, raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, z naslovom "Razvoj sodobne biomedicine...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Se vračajo sredstva za brezplačno pravno pomoč v državni proračun?

Majda Lušina, 7.10.2004

Sodišča

Majda Lušina, Pravna praksa, 33-34/2004O problemih pri izvajanju zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bilo objavljenih že več zapisov. Nisem pa zasledila poročil o tem, kako se v praksi izvaja 46. člen ZBPP, ki nalaga organu za brezplačno pravno pomoč, da vloži predlog za izvršbo zoper dolžnika, kateremu so bili naloženi v plačilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Sodnikom sojenje, upravljanje menedžerjem

Tina Brecelj-Štorman, 7.10.2004

Sodišča

Tina Brecelj-Štorman, Pravna praksa, 33-34/2004Tradicionalno -- kritiki praviloma izolirano -- poslovanje sodišč je danes predmet neprestanega interesa in vrednotenja javnosti. Od sodišč kot javnih služb davkoplačevalci pričakujejo hitre, kakovostne in poceni storitve. Omejenost proračunskih sredstev sodiščem preprečuje, da bi se še naprej izmik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

137 raziskav v petdesetih letih

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Znanost in raziskovalna dejavnost

I. V., Pravna praksa, 33-34/2004Obletnica inštituta pri ljubljanski PF Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (ustanovljen leta 1954) letos praznuje 50-letnico ustanovitve. Kot je na novinarski konferenci 1. oktobra povedala direktorica inštituta dr. Alenka Šelih bodo obletnico obeležili tudi z medn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pot do preživnine – potovanje v interesu zavezanca

Boštjan Koritnik, 7.10.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 33-34/2004Idealizem mladih pravnikov - kako dolgo in na čigav račun? Litija je mesto na periferiji. V vseh aspektih življenja. Po mojem mnenju. Veliko ljudi živi na socialnem robu. Srečanja s sodstvom so, po mojem mnenju in izkušnjah, pogostejša kot npr. v naselju Koseze v Ljubljani. Oziroma so vsaj drugač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (4.)

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Peto poglavje II. dela knjige Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili se podrobneje ukvarja s področjem davkov. To je v pravu Skupnosti tesno povezano s carinsko unijo in prostim pretokom blaga. Pri davkih so države ponavadi zelo občutljive in se le stežka odpovejo tudi najmanjšemu delu sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koliko?

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 33-34/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Potrdila in spričevala za blago Tarifna št. 6 Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi, 30 to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prekrški: Prekrški po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Suzana Gril, 19.9.2002

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanjana črno (Ur. l. RS, št. 36/00) je začel veljati 11. maja 2000, uporabljati pa se je začel šele leto kasneje - 11. maja 2001. Določbe 6., 19. in 20. člena, ki se nanašajo na nedovoljeno reklamo, pa so se začele uporabljati že z 11. majem 2000. Dve leti kas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Sodna praksa: (Ne)spoštovanje kolizije interesov

Gordana Ristin, 19.9.2002

Civilni kolizijski predpisi

Gordana Ristin, Pravna praksa, 33-34/2002Ali lahko zavarovalni zastopnik sklenezavarovalno pogodbo v imenu in na račun zavarovalnice sam s seboj? K pisanju tega prispevka me je vzpodbudil primer iz sodne prakse. Vendar ne gre le za problem sodne prakse. V medijih je vse več objav o primerih, ki kažejo, da nekateri udeleženci pravnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Vprašanja eventualne maksime v praksi

mag. Janez Tekavc, 19.9.2002

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o pravdnem postopku (ZPP) zaradizagotavljanja hitrosti postopka in večje angažiranosti pravdnih strank določa omejitve pri možnostih predlaganja dokazov in navajanja dejstev. V 286. členu je tako določeno, da mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva in po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kakšne sankcije izrekajo sodišča v kazenskem postopku?

Janko Marinko, 19.9.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2002Kazenski postopek se v primeru obsodilnesodbe konča z izrekom sankcije, ki na podlagi konkretnih okoliščin posamezne zadeve in posameznega storilca pomeni transformacijo abstraktne ocene zakonodajalca o zavržnosti določenega kaznivega dejanja v konkretno. Za slovenska sodišča je v letih 1995-2000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

UPRAVNI POSTOPEK: Izločitev uradne osebe

Boštjan Kavčič, 19.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 33-34/2002Osebe, ki so v skladu z zakonompooblaščene za odločanje v upravni stvari ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku (uradne osebe), se včasih med postopkom soočajo s strankami, s katerimi so si v različnih medsebojnih razmerjih in katera pravni red pojmuje kot okoliščine, ki onemogočaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Mednarodno kazensko sodišče: Temelji so pripravljeni

Dean Zagorac, 19.9.2002

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 33-34/2002Med 3. in 10. septembrom letos je bilstorjen naslednji zgodovinski korak k učinkovitemu Mednarodnemu kazenskemu sodišču (v nadaljevanju MKS). Takrat se je namreč na sedežu Združenih narodov v New Yorku prvič sestala skupščina držav pogodbenic Rimskega statuta (v nadaljevanju skupščina). Statut je us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Za večjo učinkovitost sodstva

Evelin Pristavec-Tratar, 19.9.2002

Sodišča

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 33-34/2002Novela zakona o sodniški službi V Uradnem listu Republike Slovenije (št. 67/2002) je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (v nadaljevanju: ZSS-D), kar predstavlja četrto, tokrat zelo obsežno, noveliranje tega zakona(*1). ZSS skupaj z zakonom o sodiščih(*2) (v nada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kazenski zakonik s komentarjem - posebni del

dr. Marko Bošnjak, 19.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 33-34/2002Pri GV Založbi je letos spomladi izšelkomentar posebnega dela Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ), prvo tovrstno delo v samostojni Sloveniji, ki se nanaša na posebni del novega KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Sodstvo: Herkules na ljubljanskem okrajnem sodišču

Irena Vovk, 19.9.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Projekt Herkules, ki so ga doslej izvajalina dveh sodiščih - na domžalskem in slovenjgraškem okrajnem sodišču - se je s 1. septembrom začel izvajati tudi na Okrajnem sodišču v Ljubljani, in sicer na pravdnem in zapuščinskem oddelku. Spodbudne prve rezultate projekta za odpravo sodnih zaostankov j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Razlika med ocenjeno in pogodbeno vrednostjo javnih naročil

Irena Vovk, 19.9.2002

Obligacije, Proračun

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Statistika 2001 Iz statističnega dela poročila urada za javna naročila, ki ga je urad predložil vladi 30. junija 2002, je razvidno, da je bilo v minulem letu oddanih 320.800 javnih naročil, in sicer naročil velike vrednosti 9.179 (za nje je potrebna objava v uradnem listu; mejni prag za oddajo naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Novi predsedniki in podpredsedniki sodišč

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Sodišča

, Pravna praksa, 33-34/2002Minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak je13. septembra podpisal odločbe o imenovanju triintrideset novih predsednikov in podpredsednikov na štiriindvajsetih okrajnih in okrožnih sodiščih ter na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Izvršiti izvršbo

Hinko Jenull, 19.9.2002

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33-34/2002Državni zbor je po rednem zakonodajnempostopku sprejel novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A, Uradni list RS št. 75/2002), ki bo začela veljati 21. septembra 2002. Priprave obsežne novele zakona, ki je bil sprejet in uveljavljen v letu 1998, so se začele že v letu 2000, ko je postalo povs...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33-34

Leto objave

2004(10) 2002(13)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov