O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja

Matija Longar, 25.5.2006

Človekove pravice, Obligacije

Matija Longar, Pravna praksa, 19-20/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Draon proti Franciji, št. 1513/03, 6. oktober 20051 V prehodnih določbah zakonov o spremembah ali dopolnitvah tega ali onega veljavnega zakona včasih naletimo na določilo o uporabi prenovl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja in prostora

Avtor ni naveden, 25.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 19-20/2006Sodba I Ips 19/2006 z dne 23. 3. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani I K 618/2002) KZ – prvi odstavek 333. člena ZVO – 10. točka 5. člena Opis kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja in prostora (333. člen KZ) mora vsebovati navedbo predpisa o varstvu okolja, ki ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Napadi na premoženje gospodarskih subjektov

dr. Liljana Selinšek, 25.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 19-20/2006V Mariboru je 19. aprila 2006 v soorganizaciji PF in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru potekal posvet Kriminalni napadi na premoženje gospodarskih subjektov (varnostni, pravni in zavarovalni vidiki). Povod za temo posveta so bili aktualni dogodki v praksi, zlasti odmevnejši napadi na f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Tatvina mineralnih surovin – organiziran kriminal?

Miša Markovič, 25.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Miša Markovič, Pravna praksa, 19-20/2006Po veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji je država lastnica mineralnih surovin. Zaradi nelegalnih odvzemom (tatvin) te, je državno pravobranilstvo kot zakoniti zastopnik države od leta 1996 vložilo v gospodarskih in civilnih postopkih več kot 83 tožb zaradi plačila odškodnine zoper fizične in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitve pravic iz delovnega razmerja

mag. Bogomir Horvat, 25.5.2006

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 19-20/2006Zakon o delovnih razmerjih1 (ZDR) ureja odškodninsko odgovornost delodajalca v 184. členu, ki določa, da če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora delodajalec povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Pravna zaščita evra

dr. Damjan Potparič, 25.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Monetarni predpisi

dr. Damjan Potparič, Pravna praksa, 19-20/2006Evropska unija je spoznala, da ukrepi za zaščito evra pred ponarejanjem zadevajo Skupnost kot del njene odgovornosti v zvezi z enotno valuto. Pravnega varstva evra ne more zadovoljivo zagotoviti samo ena država članica, saj so bankovci in kovanci evra v obtoku tudi zunaj meja držav članic, ki so pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom

mag. Bećir Kečanović, 25.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 19-20/2006Prispevek je nastal kot podlaga za razpravo na okrogli mizi o spremembah zakona o kazenskem postopku, organizirani v okviru seminarja preiskovalnih sodnikov Slovenije, 11.–12. 5. 2006, in ne kaže stališč ustanove, v kateri je avtor zaposlen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

O sodnikih za določen čas

Boštjan Koritnik, 25.5.2006

Sodišča

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19-20/2006»Imenovanje sodnikov za določen čas, z namenom zagotavljanja ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, je optimalna rešitev za odpravo sodnih zaostankov ob uresničevanju projekta Lukenda, tako z vidika odgovorne uporabe javnih proračunskih sredstev kot z vidika zagotavljanja pravice do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izvršilni postopek: Posredovanje podatkov v izvršilnem postopku

Dida Volk, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 19-20/1999V kakšnem razmerju sta si določbi tretjega odstavka 40. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in 6. točke drugega odstavka 103. člena zakona o bančništvu (ZBan)? Posredovanje določenih (osebnih) podatkov v izvršilnem postopku je uredil šele novi ZIZ (ki velja od 15. oktobra 1998 dalje), v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Še enkrat o "pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov"

Jernej Rovšek, 8.7.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 19-20/1999Z marsikatero ugotovitvijo kolega Hinka Jenulla v prispevku "Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov" v PP, št. 18/99 se je mogoče strinjati. Res je, da se državni organi pogosto neupravičeno informacijsko zapirajo ter da v marsikaterem prevladuje birokratski odnos pri razpolaganju z oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Prihaja ZPP

Alenka Leskovic, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 19-20/1999Če je bil za vse slovenske potrošnike dan D letošnji 1. julij, ko je začel veljati zakon o davku na dodano vrednost in trošarinah, je za pravosodje pomembna prelomnica 14. julij, ko začne veljati prvi slovenski zakon o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izvršilni postopek: O (ne)obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Iztok Drozdek, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Iztok Drozdek, Pravna praksa, 19-20/1999V 5. odstavku 62. člena ZIZ (zakon o izvršbi in zavarovanju) je določba, ki določa: če dolžnik ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ne obrazloži v skladu s 53. členom ZIZ, sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, temveč ugovor pošlje višjemu sodišču, da o njem odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O dveh dilemah pri novem ZPP

Janez Tekavc, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 19-20/1999Nekaj misli ob članku "Novi ZPP - tudi sporne določbe" O novem zakonu o pravdnem postopku (ZPP) se je že izpostavilo nekaj spornih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Arbitraža: Stalna arbitraža pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas, 8.7.1999

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miloš Čas, Pravna praksa, 19-20/1999V času preobremenjenosti sodišč v Sloveniji, dolgotrajnosti sodnih postopkov (pa tudi ob trendu višanja sodnih taks) se vedno bolj v ospredje postavlja vprašanje uveljavljanja in spodbujanja metod alternativnega reševanja sporov (alternative dispute resolution - ADR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Sodelovanje državljanov pri sodnem odločanju

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Sodišča

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999Ustava Republike Slovenije v 128. členu določa, da zakon ureja primere in oblike neposredne udeležbe državljanov pri izvajanju sodne oblasti. V svetu sta uveljavljeni dve obliki sodelovanja državljanov pri izvajanju sodne oblasti. Prva oblika je porotni sistem, druga pa prisedniški sistem: - V poro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Stanovanje - oddajanje v najem

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, tretje in četrte alinee drugega odstavka 4. člena, šeste in osme alinee 11. člena, četrte alinee 75. člena, četrte alinee 77. člena, druge alinee 78. člena, 93. do 96. člena, druge in tretje alinee 97. člena, pete alinee 98. člena, 99. do 103. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Razmerja med zakonci

dr. Barbara Novak, 8.7.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 19-20/1999Nekatera vprašanja s področja družinskega in dednega prava germanskega pravnega kroga V času od 13. do 15. maja je pod strokovnim vodstvom prof. dr. Heinza Hausheerja (Bern), prof. dr. dr. h. c. Dieterja Henricha (Regensburg) in prof. dr. Hansa Hoyerja (Dunaj) v Kirchbergu na avstrijskem Tirolske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Statut odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94) se zavrže. Določba 21. točke 77. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ni v skladu z Zakonom o odvetništvu, kolikor ne določa, za katere določbe Kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Oddaja občinskih kadrovskih stanovanj izven razpisa

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 19-20/1999Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa - sprememba vrednosti točke

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Določba petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter Sklep o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in 65/98) nista v neskladju z Ustavo in zakonom. Sklep o spremembi vrednosti točke se razveljavi. Določba podzakonskega akta, ki ne ponovi zakonske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Pogodbe o leasingu

dr. Konrad Plauštajner, 8.7.1999

Obligacije

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 19-20/1999Vzorčne pogodbe in komentar Fenomen leasinga (angl. to lease, lat. laxare, dati v zakup, najem) je nastal in se uspešno razvija na svetovni gospodarski sceni že več kot petdeset let, od tega slaba štiri desetletja v državah kontinentalne Evrope. Predvsem predstavlja povsem nov ekonomski pojav ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Prevodi kot avtorsko delo

mag. Lojze Cafuta, 2.11.1995

Intelektualna lastnina

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 19-20/1995V pp, št. 16/95 je dr. Miha Trampuž obravnaval avtorstvo sodnih (ali nesodnih) izvedencev, ni pa se dotaknil prevodov, kolikor so tudi avtorsko zavarovani. Do uveljavitve sedanjega zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/95) je veljal zakon o avtorski pravici (Ur. l. SFRJ, št. 19/78...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Ali je podaljševanje pripora nad 6 mesecev protiustavno?

Matija Inkret, 2.11.1995

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Matija Inkret, Pravna praksa, 19-20/1995Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku (Ur. l. 63/95 z dne 13. 10. 1995) lahko traja pripor največ dve leti in šest mesecev. Tako lahko preiskovalni sodnik odredi pripor največ za en mesec, izvenrazpravni senat ga lahko podaljša za nadaljnja dva meseca, vrhovno sodišče pa (kolikor gre za kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Pridobitev državljanstva po 40. členu ZDRS - "dejansko življenje v Sloveniji"

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 19-20/1995Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi zadeva št. Up-38/93-18 - na seji 6. julija 1995 odločilo, da se odpravita napadeni sodba VS RS in odločba Ministrstva za notranje zadeve, kateremu se zadeva tudi vrne v ponovno odločanje. Odločitev je sodišče sprejelo s petimi glasovi pro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19-20

Leto objave

2006(8) 1999(14) 1995(8)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐEFG H I JK L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov