O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 204)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Odgovornost zdravnika izven delovnega časa

Jan Marčič Maruško, 8.3.2018

Obligacije

Jan Marčič-Maruško, Pravna praksa, 9/2018"Ali je na letalu zdravnik?" Te besede je velika večina izmed nas prav gotovo že slišala v filmih, manj pa je takšnih, ki bi se s takšno situacijo dejansko srečali. Okoliščine so nedvomno specifične zaradi dejstva, da na 10.000 metrih ni možno preprosto poklicati na 112 oziroma tak klic ne bo pretirano učinkovit. A v primerih, ko je ogroženo človeško življenje, odločajo minute (sekunde), nesreča pa ne izbira kraja in trenutka. Naj gre za gozdno pot ali pa koncert, prav očividci so tisti, ki lahko s hitrim in ustreznim odzivom nekomu rešijo življenje ali pa mu le olajšajo bolečino med čakanjem na prihod intervencijske ekipe. Težko si je predstavljati osebo, ki ne bi občutila vsaj malo olajšanja, če bi v takšnem primeru k njej pristopil naključni mimoidoči in se predstavil kot zdravnik. Pomagati človeku v stiski bi moral biti naravni instinkt vsakega izmed nas, vendar tako zavrnitev nudenja pomoči kot tudi njeno neustrezno izvajanje lahko privedeta do neželenih posledic. Pravne ureditve po svetu to področje urejajo različno in slovenska je, po mojem mnenju, zadovoljiv odsev skladnosti prava in morale. Vseeno pa sem prepričan, da položaj zdravnikov, ki v Sloveniji priskočijo na pomoč kot mimoidoči izven delovnega časa, potrebuje dodatna pojasnila zlasti z vidika njihove odškodninske odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kako ideološka so naša sodišča?

dr. Matej Avbelj, 8.3.2018

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2018Naslovno vprašanje v Sloveniji nima domovinske pravice. Razloga sta dva. Sodišča so menda nevtralna. Ideologija pa je nekaj izključno negativnega, zelo političnega in se razteza na osi med partizani in domobranci. Tako razmišljajo tisti, ki gojijo objektivizirani pogled na pravo in pravnike. Ter oni, ki so spregledali izvirni pomen ideologije kot celostnega svetovnega nazora posameznika (torej tudi pravnika in sodnika), skozi katerega ta razume in soustvarja našo skupno družbeno realnost. Ko zavrnemo nerealno objektivizirano pojmovanje prava in sprejmemo bolj pravilno in celostno razumevanje ideologije, se pred nami odpre izvirno znanstveno področje, ki lahko s pomočjo raziskav pomembno prispeva tudi k boljšemu razumevanju in delovanju sodstva na Slovenskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Slovenski poskus št. 2 - Uradni predlog novele Zakona o varstvu osebnih podatkov

Markovič Zlatka, Brajnik Maja, 8.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zlatka Markovič, Maja Brajnik, Pravna praksa, 9/2018Storjen je bil nov korak v postopku sprejema novega Zakona o varstvu osebnih podatkov - objavljen je bil uradni predlog novele zakona. V članku so izpostavljene določene novosti, hkrati pa tudi pomanjkljivosti objavljenega predloga, ki jih bo treba še odpraviti in pripraviti uskladitve. Precej sprememb je pri pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, čemur je v članku namenjena še posebna pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Postopek za ponovni sprejem

dr. Nana Weber, 8.3.2018

Tujci

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 9/2018Zvezna republika Nemčija proti Azizu Hasanu, C-360/16, 25. januar 2017, tretji senat Pritožnik Aziz Hasan je 29. oktobra 2014 vložil prošnjo za azil v Nemčiji. Ker je bilo ugotovljeno, da je predhodno zaprosil za mednarodno zaščito v Italiji, je Nemčija Italijo zaprosila za sprejem pros
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Zastaranje odškodninske terjatve - tek zastaralnega roka - potrebno strokovno znanje za ugotovitev obsega in višine škode

Avtor ni naveden, 8.3.2018

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2018Sklep II Ips 33/2016, 18. januar 2018 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 324/2015) Četudi se škoda "stabilizira" že prej, a je za ugotovitev njene višine potrebno še določeno strokovno znanje, je razlaga besedne zveze, "odkar je oškodovanec zvedel za škodo" (prvi odstavek 352. č
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski obsodilni sodbi

dr. Nana Weber, 8.3.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 9/2018S pravnomočno sodbo sem bil spoznan za krivega določenega kaznivega dejanja, s to sodbo pa je bil predpisan posebni pogoj plačila 5.000 evrov v roku enega leta po pravnomočnosti. V tem roku sem izvedel osebni stečaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic

dr. Martina Repas, 8.3.2018

Intelektualna lastnina

dr. Martina Repas, Pravna praksa, 9/2018Nedavno je pri IUS Software (GV Založba) v zbirki Scientia Iustitia izšla knjiga avtorice dr. Eneje Drobež z naslovom Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic: novosti v slovenskem in evropskem pravu ter uveljavljanje zahtevkov v pravdnih postopkih, s katero je zakladnica slovenskih knjig s področja prava intelektualne lastnine obogatena za še eno odlično knjigo, tokrat s področja avtorskega prava. Gre za dokaj obsežno in poglobljeno znanstveno delo, namenjeno ureditvi kolektivnih organizacij in kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic. Knjiga, opremljena z imenskim in stvarnim kazalom, obsega 396 strani s predgovorom dr. Mihe Trampuža, priznanega strokovnjaka avtorskega prava in avtorja do tega trenutka edine zaključene monografije v slovenskem jeziku iz leta 2007, ki obravnava to tematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kdo je okoljsko razseljena oseba?

Drčar Simon, Kovač Eneja, Levstik Daška, Savić Alen, Smolnikar Kaja, Zorčič Juruša, Žigante Luka, 8.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Simon Drčar, Eneja Kovač, Daška Levstik, Alen Savić, Kaja Smolnikar, Juruša Zorčič, Luka Žigante, Pravna praksa, 9/2018V študijskem letu 2016/2017 smo se študentje PF Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnopravne okoljske klinike ukvarjali z vprašanjem pravnega položaja okoljsko razseljenih oseb na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. V tem prispevku želimo na kratko predstaviti in ovrednotiti dosedanje poskuse opredelitve okoljsko razseljenih oseb ter predstaviti opredelitev, ki smo jo oblikovali sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji

mag. Matjaž Kovač, 8.3.2018

Obligacije

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 9/2018Špediter (ang. freight forwarder) je podjetje ali oseba, ki se za tuj račun in v lastnem imenu ukvarja z odpremljanjem blagovnih pošiljk (špedicijski posel) prek prevoznikov (železnice, ladje idr.). Glavni dejavnosti špediterja sta iskanje in organizacija najbolj ekonomičnih ter varnih pogojev za odpremo, dostavo in prevoz blaga. Špedicijske storitve so tiste logistične storitve, ki jih opravljajo špediterska podjetja za potrebe svojih strank, to je prodajalcev in kupcev blaga. Najvažnejše špediterjeve obveznosti so: (1) obveznost, da ravna kot dober gospodarstvenik, (2) da opozori nalogodajalca na pomanjkljivosti naloga, (3) da postopa po navodilih nalogodajalca, (4) da izvrši instradacijo, (5) da prevzame in preda blago ter (6) opozori nalogodajalca na pomanjkljivosti pakiranja, poškodbe embalaže, nepravilnosti glede vsebine blaga, (7) da izvrši carinske obveznosti in plačilo carine, (8) da varuje blago, (9) da izbira tretjo osebo, (10) da sklene potrebne pogodbe, (11) da zavaruje blago, (12) da določi količino blaga in izvzema vzorce blaga, (13) da obvešča nalogodajalca in varuje njegove interese ter (14) da polaga račune nalogodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Test DNK - brez objektivnega prekluzivnega roka

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Razveljavi se tretji odstavek 406. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB3 in 45/08) v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanašata na objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva iz razloga po 10. točki 394. člena Zakona o pravdnem postopku v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK, ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo postopka pa se opira na ta test DNK.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Ničelna toleranca do korupcije

Toni Tovornik, 9.3.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017V poročilu o izvajanju ukrepov za preprečevanje korupcije vlada ocenjuje, da so bili zastavljeni ukrepi v veliki meri izpolnjeni in tudi širše prepoznani. Slovenija je napredovala tako po indeksu zaznave korupcije mednarodne organizacije Transparency International kot tudi po oceni skupine držav proti korupciji Greco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nezgoda pri delu

Miha Šercer, 9.3.2017

Delovna razmerja, Obligacije

Miha Šercer, Pravna praksa, 9/2017Zaposleni, ki dela na terenu, nam je sporočil, da se je poškodoval pri delu. Sumimo, da do njegove poškodbe dejansko ni prišlo pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Rok za izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Za pravnega očeta, ki je to postal z izjavo o pripoznanju očetovstva, mora veljati enak rok za izpodbijanje, kot za pravnega očeta, ki je to postal na podlagi zakonske domneve; dolžina roka za oba je dolžina enoletnega subjektivnega roka iz 96. člena ZZZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Izkaz nege za dopust

Toni Tovornik, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Otrok je bil obravnavan v bolnišnici in mora po navodilih zdravnika ostati doma. Njegovega starša, ki ne želi uveljavljati bolniške odsotnosti zaradi nege otroka, temveč koristiti dopust, zanima, ali sme delodajalec za odobritev dopusta zahtevati potrdilo bolnišnice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1

dr. Boštjan Polegek, 9.3.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Boštjan Polegek, Pravna praksa, 9/2017Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. Ob tem, ko druga izvršitvena oblika istega kaznivega dejanja po prvem odstavku 199. člena KZ-1 inkriminira zaposlitev z opustitvijo prijave za ustrezno zavarovanje tudi dveh delavcev, se zastavlja vprašanje razmejitve pojmov "delavec" in "tujec" za celotno poglavje KZ-1, ki predpisuje kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju

Dida Volk, 3.3.2016

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 9/2016Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. Od uveljavitve postopka osebnega stečaja pa vse do danes je bilo začetih več kot enajst tisoč postopkov osebnega stečaja, največjo "priljubljenost" pa je ta postopek dosegel v preteklih dveh letih, saj predlagatelju - dolžniku ni treba založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Ob tolikšnem številu postopkov osebnega stečaja se je zato povečalo tudi število pravdnih postopkov, v katerih (v pretežni meri) upravitelji izpodbijajo pravna dejanja dolžnikov v osebnem stečaju. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kako izpodbojna dejanja stečajnih dolžnikov sploh odkriti, saj zakon dolžniku ne nalaga, da v poročilu o stanju svojega premoženja navede, katere posle je izvedel v zadnjih treh letih. Poleg tega do zdaj uveljavljeni izpodbojni zahtevki za dolžnike niso imeli dodatnih posledic - predvsem glede njihovega odpusta obveznosti, kar pa se bo z naslednjo novelo ZFPPIPP spremenilo. Predlog novele ZFPPIPP-G, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dne 25. januarja 2016 vložilo v obravnavo, vsebuje največ sprememb in dopolnitev zakona prav na področju osebnega stečaja, nekatere spremembe in dopolnitve pa se nanašajo tudi na področje izpodbijanja pravnih dejanj v osebnem stečaju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Registracija istospolne partnerske skupnosti - kršeno načelo enakosti

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je v neskladju z Ustavo. Protiustavnost iz prejšnje točke mora Državni zbor odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega izreka se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Ali je dopustno, da izvajalec medicine dela delodajalcu posreduje rezultate testiranj vsebnosti alkohola, psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog? Do teh rezultatov izvajalec medicine dela pride v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Kaj pa če delavec v to privoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016V družbi so se odločili, da bodo vse zaposlene fotografirali in njihove fotografije posredovali po e-pošti vsem zaposlenim, uporabili pa jih bodo tudi za identifikacijske kartice. Ali je to z vidika Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih

Mlinarič Franjo, Zorko Nadja, Rogač Jure, 3.3.2016

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Franjo Mlinarič, dr. Nadja Zorko, Jure Rogač, Pravna praksa, 9/2016Krepitev medsebojnega razumevanja med pravnimi in ekonomskimi strokovnjaki je zahteven proces, ki postaja v razvitih gospodarstvih čedalje pomembnejši. To še zlasti velja za področje insolvenčne zakonodaje in ocenjevanja škode, na katerem so ključne ocene bodočih ekonomskih razmer in presoja uspešnosti izvajanja preteklih poslovno-finančnih ukrepov. Vzajemno priznavanje in praktično razumevanje izrazja ter uveljavljenih analitičnih in napovednih metod lahko pripomore k standardizaciji analitičnih orodij, nujnih za presojo, in s tem k večji pravni varnosti strank v pravnih postopkih. V nekaterih primerih insolvenčne zakonodaje pa je bolje, da se pravna stroka izogne presoji ekonomskih problemov, ki jih znajo pravilno oceniti le neposredni nosilci tveganja poslovnega podjema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Z izvedenimi preiskovalnimi dejanji na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 1. decembra 2015 in odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 so bile kršene pravice iz 35. člena, prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 37. člena Ustave ter pravici iz prvega odstavka 23. člena in iz 25. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z vidika aktualnih primerov v tujini in doma

dr. Eneja Drobež, 3.3.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 9/2016Sodišče EU je v zadevi C-572/13 (Hewlett-Packard Belgium SPRL proti Reprobel SCRL) z dne 12. novembra 2013 odločilo, da je v nasprotju s pravom EU belgijski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa, da so poleg avtorjev tudi založniki upravičeni do nadomestila za razmnoževanje avtorskih del, ne da bi ti morali avtorjem zagotoviti koristi v zameno za prikrajšani del nadomestila. Utemeljilo je, da je pravično nadomestilo, dolgovano iz naslova izjem za razmnoževanje in privatno reproduciranje, namenjeno povračilu škode, ki imetnikom pravic nastane zaradi reproduciranja njihovih del brez njihovega dovoljenja. Ker založniki niso imetniki izključne pravice reproduciranja v smislu 2. člena Direktive 2001/29/ES, naj njim ne bi nastala nobena škoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado - uveljavljanje skupinskega interesa

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Obligacije, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Po sedanji ureditvi od delodajalca ni mogoče zahtevati, da kolektivno pogodbo sklene z vsemi sindikati, ki zastopajo delavce pri delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Veljavnost oporoke - obstoj oporoke - predhodno vprašanje - pasivna legitimacija

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Upravni postopek in upravne takse, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Za presojo veljavnosti oporoke se uporabljajo splošna pravila OZ o pogojih za veljavnost pravnih poslov samo tedaj, če glede konkretno zatrjevanega razloga za neveljavnost ZD nima posebnih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Procesno uveljavljanje zastaranja

mag. Igor Strnad, 5.3.2015

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 9/2015Institut zastaranja je urejen v Obligacijskem zakoniku (OZ, Splošni del, IV. poglavje, 4. oddelek, 335.-370. člen). Zastaranje je opredeljeno kot prenehanje pravice zahtevati izpolnitev obveznosti. Pravni učinki nastanejo, če sta izpolnjena dva pogoja: da se dolžnik (toženec) na zastaranje sklicuje in da je pretekel čas, določen z zakonom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

2018(9) 2017(6) 2016(8) 2015(3)
2014(5) 2013(9) 2012(7) 2011(12)
2010(8) 2009(10) 2008(8) 2007(8)
2006(12) 2005(10) 2003(11) 2002(10)
1999(7) 1998(13) 1997(11) 1996(5)
1995(18) 1994(10) 1992(2) 1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov