O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 400)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Sprememba zavarovalne premije med trajanjem zavarovanja

mag. Maja Gornik, 20.12.2007

ZAVAROVALNIŠTVO, Obligacije

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 49-50/2007mag. pravnih znanosti, vodja zavarovalno-pravnih zadev osebnih zavarovanj Sprememba zavarovalne premije med trajanjem zavarovanja dejansko pomeni spremembo zavarovalne pogodbe, kar zakon predvideva le, če se spremenijo tiste okoliščine, ki so pomembne za oceno nevarnosti zavarovanega predmeta, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Uspešna višja sodišča

Irena Vovk, 20.12.2007

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007"Projekt Lukenda je zelo uspešen na višjih sodiščih in na nekaterih okrajnih sodiščih. Ta so že dosegla 50-odstotno uresničitev Lukende, kar pomeni, da je število nerešenih zadev konec obdobja za polovico manjše, kot je število vseh prejetih zadev," je povedal pravosodni minister dr. Lovro Šturm na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Nova ureditev izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne osebe) po insolvenčnem zakonu

dr. Miodrag Đorđević, 20.12.2007

Civilni sodni postopki

dr. Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 49-50/2007Miodrag or|ević, dr. pravnih znanosti, vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča RS Zaradi zavarovanja upnikov pred nevarnostjo plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti dolžnika se je razvil stečajni postopek, s katerim se začne zadnje obdobje v življenju gospodarskega subjekta. Zato je treba do konc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Izvajanje ZDDPO-2 (ZDDPO-1) in ZDavP-2 (ZDavP-1) pri združitvah

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 49-50/2007 Pojasnilo DURS, št. 4200-87/2007, 20. november 2007 Kateri predpis mora davčni zavezanec uporabiti pri statusni spremembi združitve? Ali je razlika, če je datum združitve (presečni datum) na dan 31. december 2006 ali na dan 1. januar 2007? Kateri predpis se uporabi v primeru združitev v letu 20...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode

mag. Igor Strnad, 20.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 49-50/2007mag. pravnih znanosti, Višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 26. junija 2002 v 3. točki navaja, da se plačila na račun odškodnine valorizirajo z obrestmi po temeljni obrestni meri (3. člen Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Vprašanje skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo

Anže Erbežnik, 20.12.2007

Kazenski postopek

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 49-50/2007univ. dipl. pravnik, master en études européennes (EIPA/Université Nancy 2), pravnik lingvist pri Evropskem parlamentu V zadevi št. U-I-173/05 z dne 15. 11. 2007 (zadeva Perič) je Ustavno sodišče z osmimi glasovi proti enemu zavrglo pobudo za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Javna objava podatkov v delniški knjigi

Irena Vovk, 20.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1107/2007/2, 13. december 2007 Na podlagi lastništva delnic NKBM smo po pošti prejeli ponudbo neke borznoposredniške družbe za odprtje trgovalnega računa pri njih. Ali je podatek o lastnikih delnic javno dostopen? Pooblaščenec meni, da lahko borznoposredniška...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Posredovanje telefonske številke oškodovanca

Irena Vovk, 20.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 Ker ste imeli na voljo podatek, kdo vam je poškodoval avto na parkirišču, ste prek policije prišli do podatka o številki povzročiteljeve zavarovalne police in podatka o odgovornostni zavarovalnici. Po prijavi škode na zavarovalnici vas je povzročitelj poklical na mobilni telefon ter vas prosil, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nenujni reševalni prevozi

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1029/2007/2, 30. november 2007 Javni zdravstveni zavod, ki izvaja reševalne prevoze, mora zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljati tudi kopijo obrazca Nalog za prevoz za nenujne reševalne prevoze, iz katerega so razvidni osebni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1

Polona Mozetič, 13.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Polona Mozetič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Osnutek predloga novega Kazenskega zakonika (KZ-1)1 prinaša novo ureditev terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj.2 Najpomembnejši mednarodni dokument, ki zavezuje Republiko Slovenijo, da in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe

Vida Berglez, 13.12.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Vida Berglez, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. organizator dela, rejnica Slovenija je posebna glede ureditve rejništva, saj v večini drugih evropskih držav rejništva ne ureja družinska zakonodaja. 1 Drugače kot drugje imamo pri nas tudi poseben Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD),2 ki specialno in drugače kot v drugih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.12.2007

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2007 Dopustitev pogodbeno dogovorjene kazni zaradi neizpolnitve denarne obveznosti Najemodajalec je zaradi neplačevanja najemnine najemojemalcu odpovedal najemno pogodbo in zato terjal plačilo pogodbene kazni v višini dveh najemnin. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku in naložilo tože...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Neobstoječi pravni posli v korporacijskem pravu

Aleš Vahčič, 13.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Aleš Vahčič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnik, Pravna pisarna kabineta uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Znanstvena stroka civilnega prava si ni povsem enotna, ali sploh obstaja razlika med neobstoječimi pravnimi posli in ničnimi prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini

dr. Katja Filipčič, 13.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Filipčič, Pravna praksa, 48/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani Avtorica je članica delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za pripravo Zakona o preprečevanju nasilja v družini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Posredovanje bančnih izpiskov

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1048/2007, 29. november 2007 Ali lahko Center za socialno delo (CSD) v postopku dodeljevanja denarne socialne pomoči od vlagatelja zahteva bančne izpiske o stanju in prometu v zadnjih treh mesecih? Izhajajoč iz tretjega odstavka 23. člena Zakona o socialnem v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Strogo spoštovanje zahteve po obstoju pravnega interesa

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 48/2007Sklep US RS, št. U-I-173/05 z dne 15. novembra 2007, še neobjavljen v Ur. l. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Načelo zakonitosti - informacije javnega značaja

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Upravni spor

, Pravna praksa, 48/2007Vrhovno sodišče Sodba I Up 14/2006, 17. oktober 2007 (v zvezi s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije U 1574/2005) ZUP - 252. člen ZSPJS - šesti odstavek 38. člena URS - 38. in 39. člena Tožena stranka ni imela nobene podlage, da bi v ponovljenem pritožbenem postopku po odpravi svoje odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Omejitve davčne izvršbe na denarna sredstva samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Civilni sodni postopki, Obligacije

, Pravna praksa, 47/2007 Pojasnilo DURS, št. 4292-116/2007, 20. november 2007 · Kako je z upoštevanjem izvzetij in omejitev, ki jih določa Zakon o davčnem postopku pri davčni izvršbi na denarna sredstva dolžnika, ki je samostojni podjetnik? Ali mora banka ta izvzetja in omejitve upoštevati tudi pri poslovnih računih, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč

Aleš Zalar, 6.12.2007

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik - svetnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi Up-679/06-66 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007 odločilo, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih,1 ki ureja imenovanje predsednikov sodišč, ni v neskladju z usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Evidenca trga nepremičnin

Boštjan Koritnik, 6.12.2007

Lastnina in druge stvarne pravice

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 47/2007Od 21. novembra zagotavlja Geodetska uprava RS javni vpogled v evidenco trga nepremičnin. S tem je javnosti prvič omogočen vpogled v podatke o dejansko doseženih prodajnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu. Vpogled v evidenco za registrirane uporabnike je namenjen organom javne uprave in strokov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prekinitev zavarovanja - izbris osebnih podatkov

Irena Vovk, 6.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1050/2007/2, 28. november 2007 Ali je zavarovalnica po prekinitvi zavarovanja dolžna iz svojih registrov izbrisati osebne podatke nekdanjega zavarovanca oz. ali mora slednji to posebej zahtevati? Kljub prekinitvi zavarovanja namreč prejšnja zavarovalnica mladole...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prijava anonimnega prijavitelja

Irena Vovk, 6.12.2007

Uprava, Inšpekcije

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1035/2007, 28. november 2007 Ali je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor? Po mnenju pooblaščenca ni pravne podlage za to, da bi lahko prišli do podatka o prijavitelju. Po dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Upravni spor - pravni interes za vložitev revizije

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Upravni spor

, Pravna praksa, 47/2007Vrhovno sodišče Sklep X Ips 661/2007, 4. oktober 2007 (v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani opr. št. U 2819/2006) ZUP - prvi odstavek 281. člena ZUS-1 - tretji in četrti odstavek 64. člena, druga točka prvega odstavka 65. člena, tretji odstavek 83. člena URS - tretji odstavek 153. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaznivo dejanje ponarejanja listin in goljufije - inkluzija

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 47/2007R: Vrhovno sodišče Sodba I Ips 46/2005, 20. september 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 231/2006) KZ - prvi odstavek 47. člena, prvi odstavek 217. člena, prvi odstavek 256. člena Zgolj razmerje "sredstvo - cilj" med kaznivima dejanjema ponarejanja listin in goljufije, brez presoje drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Projekt Lukenda

Irena Vovk, 6.12.2007

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Vlada RS je na seji 29. novembra sprejela Program za povečanje učinkovitosti sodstva in odpravo sodnih zaostankov - projekt Lukenda. Gre za skupni državni projekt, katerega cilj je povečanje učinkovitosti sodstva in odprava sodnih zaostankov na sodiščih do konca leta 2010. Za uresničitev projekta j...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(8) 48(9) 47(11) 46(13)
45(8) 44(10) 43(7) 41-42(12)
39-40(5) 38(9) 37(11) 36(13)
35(11) 34(6) 33(6) 31-32(8)
29-30(7) 28(6) 27(8) 26(12)
24-25(12) 23(11) 22(18) 21(8)
20(6) 19(9) 18(13) 16-17(12)
15(13) 13-14(13) 12(6) 11(13)
10(5) 9(8) 7-8(12) 6(7)
5(12) 4(14) 3(13) 2(6)
1(9)

Leto objave

< Vsi
2007(400)
> Januar(28) > Februar(45) > Marec(32) > April(38) > Maj(36) > Junij(41) > Julij(33) > Avgust(14) > September(41) > Oktober(26) > November(38) > December(28)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov