O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 422)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino

dr. Zvonko Fišer, 22.12.2011

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 49-50/2011 Bilo je nekoč, precej na začetku moje tožilske kariere. Znancu, nepravniku, so na prehodu za pešce zbili otroka (nič hudega, na srečo, tedaj smo še preganjali tudi za lahko telesno poškodbo), pa je bil kot zastopnik oškodovanca povabljen na glavno obravnavo. Ko sem ga srečal nekaj dni pozneje,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na spletni strani občine

Irena Vovk, 22.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/3059, 11. november 2011 Ali so lahko na spletni strani občine objavljeni osebni podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov) izvoljenega občinskega svetnika? Občina namreč navaja, da je več osebnih podatkov o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - odločbe v zvezi z izvrševanjem kazenske sankcije

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Kazenski postopek, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep I Ips 123/2011, 8. september 2011 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru II Kp 128/2010) ZKP - prvi odstavek 420. člena, tretji odstavek 421. člena KZ-1 - četrti odstavek 86. člena KZ - četrti odstavek 107. člena Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sodne odločbe, izdane v fazi izvršev
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

E-dnevnik in e-redovalnica

Irena Vovk, 22.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2935, 4. november 2011 Starši gimnazijke so na začetku šolskega leta prejeli v podpis obrazec "Storitev Obveščevalec ((www.easistent.com/o_easistentu/wp-content/uploads/2011/03/prijavnica_obvescevalec.pdf)). Moti jih, ker pri e-redovalnici in e-dnevnik
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Odgovornost bolnišnice - poškodba otroka med hospitalizacijo

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sodba II Ips 153/2009, 8. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 4859/2007) ZOR - 16. in 154. člen OZ - prvi odstavek 131. člena ZPP - drugi odstavek 2. člena Po presoji revizijskega sodišča verjetnost, da je opustitev prve tožnice, ki izvira iz njene sfere, glede ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri sojenju

Zoran Skubic, 22.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Zoran Skubic, Pravna praksa, 49-50/2011Komisija proti Italiji, C-379/10, 24. november 2011 Sodišče Evropske unije (Sodišče) je po prelomni odločitvi Traghetti del Mediterraneo že drugič presodilo, da pomembni, če ne že temeljni vidiki italijanskega zakona, ki ureja področje pravičnega zadoščenja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah

Zagorc Saša, Dolhar Žiga, 22.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Saša Zagorc, Žiga Dolhar, Pravna praksa, 49-50/2011 Moacir Barbosa Nascimento je bil znameniti brazilski vratar na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 1950. V odločilni tekmi proti Urugvaju je Brazilija pred nabito polnimi tribunami na Maracani izgubila in Moacirja so proglasili za grešnega kozla. Zaradi poraza se ni več pobral in je s tem brem
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva

mag. Urška Grm, 22.12.2011

Civilni sodni postopki

mag. Urška Grm, Pravna praksa, 49-50/2011 Trditi je mogoče, da je danes z uvedbo sistema prekluzij koncentracija postopka zagotovljena. Sodnik ima zakonsko podlago za postopanje v smeri, da preprosto počaka do izteka roka za navajanje dejstev in predlaganje dokazov ter tako po izvedenem dokaznem postopku odloči "po stanju v spisu". Če
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Podatki o zavarovanju v sodnem postopku

Urban Brulc, 22.12.2011

Civilni sodni postopki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Urban Brulc, Pravna praksa, 49-50/2011• Ali lahko sodišče v civilnem odškodninskem sporu zahteva od zavarovalnice podatke o zavarovalnih policah, zavarovalnini, odškodnini ipd. brez soglasja imetnika zavarovalne police, ki je stranka tega spora? V konkretnem primeru se ne da zanesljivo ugotoviti, ali se je mogoče opreti na p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Kako administrativne ovire vplivajo na izvajanje brezplačne pravne pomoči?

Jasna Hojnik, 22.12.2011

Civilni sodni postopki

Jasna Hojnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Z zakonom o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) se uresničujejo ustavne pravice, kot so načelo pravne in socialne države, načelo enakosti pred zakonom, pravica do sodnega varstva in pravica do pravnega sredstva. Brezplačno pravno pomoč izvajajo odvetniki oziroma
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Informacijski pooblaščenci

Irena Vovk, 22.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2011(info-commissioners.org) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletna skupnost na Facebooku, druga socialna omrežja, sledite jim lahko na Twitterju, različne e-publikacije, fotogalerija, e-novice Povezava z uporabn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Raziskovalni eksperiment - poziv k sodelovanju!

mag. Ciril Keršmanc, 22.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 49-50/2011 Odnos med pravno teorijo in prakso je večkrat predmet bolj ali manj pikrih izjav in komentarjev tako z ene kot tudi z druge strani. Nekateri teoretiki praktičen pristop k znanosti hitro označijo za njeno vulgarizacijo, na drugi strani pa tudi nekateri praktiki niso najbolj navdušeni nad pretira
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP

Kavšek Nuša, Bele Vid, 15.12.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 48/2011 Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J) sta bili v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) uvrščeni določbi 219.a in 223.a člena. Določbi sta bili sprejeti kot odziv na odločbo Ustavnega sodišča Up-106/05 z dne 2. oktobra 200
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Luka Vavken, 15.12.2011

Civilni sodni postopki

Luka Vavken, Pravna praksa, 48/2011 Ena glavnih nalog, ki se upravičeno pričakuje od organov pregona in sodišča, je sporočilo storilcem kaznivih dejanj, da se kriminalna dejavnost ne splača. Restitucija premoženjskega stanja, kakršno je bilo pred storitvijo kaznivega dejanja, je neposredni pogoj za pravično sodbo. V ta namen Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško delo?

Zoran Skubic, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 48/2011Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH in drugi, C-145/10, 1. december 2011 Sodišče Evropske unije je v luči določb direktiv 2001/29/ES in 93/98/EGS obravnavalo vprašanje, ali se lahko portretna fotografija kljub omej
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.12.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2011Predujem za izvedensko mnenje Tožnik je zoper delodajalca podal zahtevek za plačilo stroškov v zvezi z delom in prikrajšanji pri plači. Sodišče je zahtevku tožnika s sodbo ugodilo, s sklepom pa določilo, da mora delodajalec povrniti tudi stroške za zastopanje in izvedenca ter takso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1

mag. Evelin Pristavec Tratar, 15.12.2011

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 48/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, pri kateri je avtorica zaposlena. V Pravni praksi smo lahko prebrali prispevek mag. Jožefa Kovača Ureditev poravnavanja v ZDT-1. V njem je avtor predstavil nekaj kritičnih misli ob posameznih rešitv
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Reforma nujnega dedovanja - kaj se lahko naučimo iz primerjalnopravnega pogleda

Aljoša Markovič, 15.12.2011

Dedovanje

Aljoša Markovič, Pravna praksa, 48/2011 Institut nujnega dedovanja posega v zapustnikovo pravico, da prosto razpolaga s svojim premoženjem tako za primer smrti kot tudi med živimi. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-96/92 z dne 9. decembra 1993 sicer ugotovilo, da ureditev nujnega dedovanja ne krši 33. člena Ustave, kar pa ne pomen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine - odprava kršitve med pravdo - uveljavljanje predkupnih upravičenj

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba in sklep II Ips 858/2008, 1. september 2011 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 4079/2007) SPZ - 66. člen OZ - 512. člen Ker mora predkupni upravičenec izkazati kršitev predkupne pravice, s tem pa tudi učinkovitost (veljavnost in obstoj) prodaje in prenosa lastninske pravic
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Obrazec za personalizacijo - nogometna tekma

Irena Vovk, 15.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2730, 12. oktober 2011 Posameznik je moral pri nakupu vstopnice za ogled nogometne tekme izpolniti obrazec za personalizacijo (osebno ime, državljanstvo in stalno ali začasno prebivališče). Ali je tako pridobivanje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s pravom EU?

Katarina Vatovec, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 48/2011Sodba v zadevi Alexandre Achughbabian proti Préfet du Val-de-Marne, C-329/11, 6. december 2011 (veliki senat) Luksemburško Sodišče je že razlagalo t. i. Direktivo o vračanju v zadevi alžirskega državljana El Dridija, ki mu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Luksuz praznih stanovanj

mag. Sandi Kodrič, 15.12.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 48/2011 Nedavno je javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zgradil novo sosesko Polje II s 183 stanovanji za neprofitni najem. Največ stanovanj v povprečju meri 50 kvadratnih metrov, najemnina zanje pa se giblje med 190 in 230 evri mesečno. Po podatkih iz osnutka novega nacionalnega stanovanjs
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Špijonaža 2.0

dr. Aleš Završnik, 15.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 48/2011Ovajanje za honorar v obliki državnih programov v Južni Koreji je znano že od politične cepitve polotoka na dve državi, danes pa je postalo industrija: ovaduhi prežijo za plenom in ga snemajo z video napravami, nato pa dokaze o kršitvah posredu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

mag. Nana Weber, 15.12.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2011 "Sodna praksa se spreminja in prilagaja novi ureditvi, zato je pomembno, da se ustavimo, naredimo kritično analizo in se vprašamo, ali sploh delamo prav. Če se izgubimo, je pot nazaj težka," je na seminarju Aktualna vprašanja stvarnega prava in informatizacija zemljiške knjige, ki je potekal 7.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 17 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(12) 48(13) 47(10) 46(11)
45(8) 44(14) 43(7) 41-42(5)
39-40(7) 38(9) 37(9) 36(10)
35(7) 34(14) 33(7) 32(8)
30-31(16) 28-29(13) 27(9) 26(12)
24-25(8) 23(9) 22(9) 21(6)
20(10) 19(12) 18(9) 17(11)
15-16(11) 14(6) 13(11) 12(9)
11(9) 10(11) 9(12) 8(14)
6-7(10) 5(12) 4(12) 3(11)
2(9) 1(10)

Leto objave

< Vsi
2011(422)
> Januar(30) > Februar(34) > Marec(55) > April(28) > Maj(42) > Junij(32) > Julij(34) > Avgust(24) > September(47) > Oktober(21) > November(29) > December(46)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov