O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Osebe, relativno nesposobne biti priča pri ustni oporoki

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 8/2008Sodba II Ips 584/2005, 13. december 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 702/2004) ZD - 68. in 75. člen Besedica "vseh" v 75. členu ZD kaže na zakonodajalčev namen, da se za razliko od 68. člena ZD kot t.i. relativno nesposobne osebe biti priča pri ustni oporoki določijo tudi zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Vpliv pravnomočnosti vmesne sodbe na končno sodbo

Avtor ni naveden, 28.2.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 8/2008Sklep II Ips 573/2005, 20. december 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 275/2004) ZPP - 315. člen in 12. točka drugega odstavka 339. člena V postopku, ki teče po pravnomočnosti vmesne sodbe, ni več mogoče obravnavati ugovorov, ki se nanašajo na podlago tožbenega zahtevka (pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Prestavitev služnostne poti

Ana Vlahek, 28.2.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Ana Vlahek, Pravna praksa, 8/2008 Sem lastnik poti, na kateri je v zemljiški knjigi 31 let vpisana služnostna pravica hoje in vožnje za pet parcel, ki niso v moji lasti. Pot je vodila ob robu mojih parcel, odkar pa sem pred leti kupil parcelo na nasprotni strani poti, pa deli mojo posest na pol. Ker želim posest združiti, bi pot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Razpored kazenskih obravnav na spletu

Irena Vovk, 28.2.2008

Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-96/2008/2, 13. februar 2008 Na uradni spletni strani slovenskih sodišč, kjer so razpisane glavne obravnave, so bili na seznamu obravnav za določen dan poleg imena obtoženca in zadeve navedeni tudi naslovi bivališča. Ali ni to nezakonito? Pooblaščenec glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife

mag. Andraž Teršek, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Vsako zakonsko urejanje odvetniškega poklica mora ustrezati temeljni ustavni zahtevi po samostojnosti in neodvisnosti odvetništva iz 137. člena Ustave. Veljavni Zakon o odvetništvu (ZOdv)1 v 19. členu določa: "Odvetniško tarifo sprejema O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Povečana represivnost sodišč?

Janko Marinko, 28.2.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani V zadnjem času je bil v javnosti nekajkrat naveden podatek, da se je v zadnjih desetih letih število zaprtih oseb več kot podvojilo.1 Ker je iz nekaterih drugih izjav razvidno, da naj bi to bila posledica zaostrovanja represije tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ob poskusu podreditve odvetništva

Borut Škerlj, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

Borut Škerlj, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, odvetnik v odvetniški pisarni Škerlj-Tratar v Novem mestu Ministrstvo za pravosodje predlaga spremembo Zakona o odvetništvu, ukinitev veljavne odvetniške tarife ter prenos več pristojnosti z Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) na Državni zbor in določanje plačila za odvetniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu vročanju?

Zoran Skubic, 28.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 8/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec na Ministrstvu za pravosodje RS Državni zbor RS je 21. novembra 2007 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča1 (ZPPreb),2 katerega bistvena novost je poleg odprave administrativnih ovir pri prijavi in odjavi stalnega ter začasnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Da mihi pecunia, dabo tibi ius?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.2.2008

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 8/2008 Sodniške plače so za hip malo pometene pod preprogo, taktika utrujanja javnega menja se je za zdaj še kar obnesla. Ljudje se hitro naveličajo poslušati, kako nekdo, ki ima vendar nadpovprečno plačo, zasluži premalo, ob stalnem tihem očitku, da taisti niti ne dela ne-vem-kaj, nasprotno, zaradi leno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Rešili trikrat več zadev

Irena Vovk, 28.2.2008

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2008 "Delo sodišča v preteklem letu ocenjujem kot zelo uspešno," je dejal predsednik Ustavnega sodišča Jože Tratnik, ki je na novinarski konferenci 13. februarja predstavil poročilo o delu Ustavnega sodišča v letu 2007, in dodal: "To je rezultat dela ustavnih sodnikov in vseh zaposlenih na US ter sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Odvetniki na spletu

Boštjan Koritnik, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 8/2008Spletne strani Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) domujejo na naslovu (www.odv-zb.si), uporabnikom pa nudijo precej uporabnih vsebin. Večina jih je sicer dostopnih le registriranim uporabnikom, za "neposvečene" pa je denimo zelo koristen imenik odvetnikov, pa tudi iskalnik po bazi podatkov, ki om...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Nedodelanost elektronske izvršbe

mag. Janez Tekavc, 14.2.2008

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 6-7/2008mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani S 1. januarjem 2008 je začel delovati posebni oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki naj bi se ukvarjal le z izvršbami na podlagi verodostojnih listin. Izvršba naj bi se vodila elektronsko, kar naj bi bil korak naprej pri informatizaciji dela sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Gordijski vozel zamudnih obresti

Milan Viršek, 14.2.2008

Obligacije

Milan Viršek, Pravna praksa, 6-7/2008univ. dipl. pravnik, pomočnik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d. Običajno je, da se z umiritvijo gospodarskih razmer umirijo tudi zakonite zamudne obresti, ki imajo sicer pomemben vpliv na denarne tokove. Vendarle pa v Sloveniji ni tako, saj smo po uveljavitvi Obligacijskega zakonika (OZ),1 kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Obrestna mera zamudnih obresti od evrskih zneskov za čas do uveljavitve evra

Irena Hacin-Kölner, 14.2.2008

Obligacije

Irena Hacin-Kölner, Pravna praksa, 6-7/2008univ. dipl. pravnica, odvetniška kandidatka v Ljubljani Prvostopenjsko sodišče je tožencu naložilo v plačilo glavnico v višini 26.707,07 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneskov glavnice, in sicer: od zneska 8.512,67 evra od 21. aprila 2005 do plačila, od zneska 16.056,63 evra od 14. okto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Pridobitev osebnih podatkov s strani pogodbenega sodelavca zavarovalnice

Irena Vovk, 14.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-68/2008, 1. februar 2008 Ali sme pogodbeni sodelavec zavarovalnice za potrebe kazenskega postopka pridobiti osebne podatke (o bivališču, zaposlitvah, zavarovalnih policah ipd.) osebe, zoper katero teče kazenski postopek zaradi suma zavarovalniške goljufije, in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Izvršba po novem

Boštjan Koritnik, 14.2.2008

Civilni sodni postopki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6-7/2008 Minuli četrtek je srečanje Pravniškega društva Ljubljana privabilo še nekaj več obiskovalcev kot sicer (mest je bilo komaj dovolj), kajti tema je bila - kar je tudi sicer pravilo - zelo aktualna: izvršba po novem. Naslovno temo tokratnega srečanja je predstavila velika poznavalka tega področja,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Kvaliteta in kvantiteta sodniškega dela

Tomaž Pavčnik, 14.2.2008

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 6-7/2008Projekt Lukenda o kvaliteti sojenja molči. Molčal je tudi projekt Herkules. V pretežnem delu o tem molči tudi aktualen zakonski trojanski konj, ki po pogodbi nagrajuje povečan obseg dela. Razprave o sodnih zaostankih in trajanju postopkov nasploh preglasijo sleherno vsebinsko razpravo o pravu kot dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Ničnost pogodbe zaradi nasprotovanja moralnim načelom - prodaja stvari na javni dražbi in dogovor o najvišji ceni

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Obligacije

, Pravna praksa, 6-7/2008Vrhovno sodišče Sodba II Ips 546/2005, 22. november 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2105/2005) ZIZ - 183. člen ZOR - 103. člen Pogodba, s katero se upnik in potencialni kupec na javni dražbi v okviru izvršilnega postopka oz. izvršbe brez vednosti in soglasja dolžnika dogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Delna zamudna sodba - sklepčnost tožbenega zahtevka

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 6-7/2008Vrhovno sodišče Sodba II Ips 840/2007, 6. december 2007 (v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 5070/2006) ZOR - 200. in 203. člen ZPP - 318. člen Če so izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe le glede dela tožbenega zahtevka, bo sodišče izdalo zamudno sodbo po prvem ods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Posredovanje podatkov o diagnozi zavarovalnicam

Irena Vovk, 14.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-75/2008/2, 1. februar 2008 Ali so določbe Zakona o zavarovalništvu in pisna pooblastila, ki so jih podali zavarovanci (pacienti) ob sklenitvi zavarovanja, zadostna pravna podlaga, da zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, na njihovo zaht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Spori iz razmerja med starši in otroki - poročilo CSD

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 6-7/2008Vrhovno sodišče Sodba II Ips 682/2007, 8. november 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 184/2007) ZZZDR - 2. člen, drugi in tretji odstavek 105. člena URS - 22. člen, prvi odstavek 56. člena ZPP - prvi odstavek 4., 253. in 339. člena, prvi in tretji odstavek 408. člena, četrti odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Učinki pogodbe - najem poslovnih prostorov

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Obligacije

, Pravna praksa, 6-7/2008PP6, 3kol, sivo Vrhovno sodišče Sodba in sklep II Ips 504/2006, II Ips 505/2006 z dne 29. novembra 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1382/2003 ZOR - 12. in 148. člena Pogodba ustvarja pravice in obveznosti le za pogodbeni stranki in praviloma ne za tretje osebe. Iz obrazl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Objava zapisnikov sej sveta staršev na spletu

Irena Vovk, 7.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1139/2007, 21. januar 2008 Ali se na oglasni deski šole oz. na spletnih straneh lahko objavijo sestava sveta staršev, zapisniki sej sveta staršev in gradiva, ki jih člani sveta staršev prejemajo po pošti, zapisniki roditeljskih sestan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Odgovornost delodajalca - varstvo pri delu na električnih napravah

Avtor ni naveden, 7.2.2008

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/2008Vrhovno sodišče Sodba in sklep II Ips 463/2006, 29. november 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 1878/2004) ZOR - prvi odstavek 154. člena Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka - 14. točka 5. člena in členi 54, 66, 73, 85, 86, 87 in 112 Dolžnost vodje del ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov

mag. Andraž Teršek, 7.2.2008

Odvetništvo in notariat

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 5/2008mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Zakon o odvetništvu (ZOdv)1 v drugem odstavku 23. člena določa: "Odvetnik ne more imeti podružnice odvetniške pisarne v Republiki Sloveniji." Zgodbo o prepovedi ustanavljanja podružnic odvetniških pisarn slovenski odvetniki dobro poznajo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
8(11) 6-7(11) 5(7)

Leto objave

< Vsi 2008 Februar

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GH IJ K LM NOP QR S Š T U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov