O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Ali je internetni ponudnik dolžan razkriti osebne podatke uporabnika?

Irena Vovk, 27.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-243/2008/2, 11. marec 2008 Uporabnik nekega foruma je kopiral program, ki ga je na tem forumu objavil oškodovanec, in ga razširil po spletu. Oškodovanec namerava vložiti tožbo, a je znan le kršiteljev vzdevek (tj. ne njegovo pravo ime). Ali je administrator foru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Ločeno mnenje

Tomaž Pavčnik, 27.3.2008

Civilni sodni postopki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 12/2008 Odločitev, ki jo sodnik sprejme, je zanj kdaj tudi taka, da pomemben del njegove osebnosti z njo ne soglaša. Primeri so različni. Tako lahko na primer sodnik svojo odločitev doživlja kot kruto, drugič kot žalostno, kdaj kot pretirano in spet drugič kot takšno, ki prinaša v življenje samo nesrečo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.3.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12/2008Določbe lizinške pogodbe v nasprotju z moralnimi načeli Določilo v pogodbi je lahko nično, če je v nasprotju z moralnimi načeli. Na ničnost, na katero se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba, mora sodišče paziti po uradni dolžnosti.1 V obravnavanem primeru je lizingojemalec kot tožnik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Objektivna odgovornost države - padec vojaka na poledenelih tleh

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 12/2008Vrhovno sodišče Sodba II Ips 571/2005, 21. februar 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 622/2004) ZOR - drugi odstavek 154. člena Poledenela tla v zimskem času, še zlasti ko ves dan sneži in je temperatura pod lediščem, ne pomenijo nevarnosti, ki bi bila v zimskem času neobiča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Navedba podatkov o kreditu

Irena Vovk, 27.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-196/2008/1, 12. marec 2008 Ali je za sklenitev sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, ki ga morajo podpisati vsi etažni lastniki, poleg drugih podatkov potreben tudi podatek, ki se nanaša na najem kredita za plačilo stanovanja in kl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Preklic pogojne obsodbe - roki za preklic

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 12/2008 Sodba I Ips 7/2008 z dne 14. februarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sdoišča v Celju Kp 113/2007) ZKP - 5. točka 372. člena, 2. točka prvega odstavka 383. člena KZ - drugi odstavek 55. člena Sodba o preklicu pogojne obsodbe, v kateri je bil naložen dodaten pogoj, mora postati tudi pravnomoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Pobot - ali teorija podpira prakso

Ana Testen, 20.3.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani Kakorkoli se zdi, da pobot ni tako trd oreh, da se ga ne bi dalo streti, pa se v praksi v zvezi s tem institutom vedno znova pojavljajo problemi. Vprašanje pa je, ali do teh prihaja, ker se instituta ne razume, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z zahtevo za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008Petra Čas, mag. pravnih znanosti, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu Nuša Orel, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kočevju Na 2. dnevih prekrškovnega prava, ki so bili maja 2007 v Portorožu, sva predstavili del postopka prekrškovnih organov in sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E)

Hinko Jenull, 20.3.2008

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec Zakon o prekrških (ZP-1)1 je bil v treh letih uporabe že petkrat spremenjen. Pogosto noveliranje je odraz prepričanja oblasti, da je učinkovitost pravosodja mogoče izboljšati s popravljanjem zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Opis kaznivega dejanja v izreku sodbe

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba I Ips 479/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani Ks 1322/2007) KZ - prvi odstavek 196. člena ZKP - 1. točka 372. člena Če je posamezen znak kaznivega dejanja dovolj določno opredeljen že v zakonu, ga sodišče v opisu konkretnega dejanskega stanu pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Obstoj prekrška - preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba IV Ips 24/2007 z dne 12. aprila 2007 ZVCP - točka b četrtega odstavka 117. člena in 120. člen Če udeleženec cestnega prometa odkloni strokovni pregled alkoholiziranosti (v takem primeru se šteje, da se strinja s prvotno ugotovitvijo stopnje alkohola v krvi) pride v poštev le kaznovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Upravičeni predlagatelj pregona - kaznivi dejanji prikrivanja in zatajitve

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba in sklep I Ips 434/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 947/2006) ZKP - prvi odstavek 52. člena, drugi odstavek 53. člena, prvi odstavek 352. člena KZ - peti odstavek 215. člena, prvi in četrti odstavek 221. člena Voznik oškodovane gospodarske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Posredovanje podatkov o bančnem računu zaposlenega

Irena Vovk, 20.3.2008

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008 Ali je delodajalec dolžen posredovati podatke o bančnem računu, na katerega nakazuje svojemu zaposlenemu plačo, in banki, pri kateri se račun nahaja, v pravdni zadevi upnikovi odvetnici, ki se sklicuje na sklep sodišča o dopolnitvi predloga za izvršbo s podatki o organizaciji za plačilni promet? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov

Mitja Podpečan, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Celju Opr. št. BVR 370/07, 27. februar 2008 Nemška javnost že od oktobra oči upira v Deželni zakon o varstvu ustave (Verfassungsschutzgesetz - VSG).1 Zakon, ki je v očeh nemške zvezne vlade sodoben pravni akt za boj proti terorizmu, je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Irena Vovk, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-127/2008, 20. februar 2007 Občina Dobrepolje je v fazi sprejemanja Odloka o oskrbi s pitno vodo, v katerem je v 32. členu navedeno, da upravljavec vodovoda za potrebe poslovanja vodi in vzdržuje evidence uporabnikov. Ali občina z odlokom lahko določi zbiranje os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Zavrnitev blagovne znamke - razlikovalni učinek tridimenzionalnega znaka

Avtor ni naveden, 13.3.2008

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 10/2008Sodba X Ips 1143/2004, 11. december 2007 (v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS U 401/2003) ZIL-1 - prvi odstavek 42. člena, točka b prvega odstavka 43. člena in drugi odstavek 43. člena ZUS-1 - drugi odstavek 85. in 107. člena Za sklep o obstoju razlikovalnega učinka v smislu b točke prvega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Odškodninska odgovornost države - protipravnost

Avtor ni naveden, 13.3.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 10/2008Sodba III Ips 142/2005, 7. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 36/2003) ZOR - 154. člen URS - 26. člen Nepravilno odločanje sodišč samo po sebi še ni protipravno v tem smislu, da bi utemeljilo odškodninsko odgovornost tožene stranke po prvem odstavku 26. člena Ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Posredovanje strokovnih mnenj študentom v habilitacijskem postopku

Irena Vovk, 13.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-179/2008/2, 5. marec 2008 Ali obstaja zakonska podlaga za zahtevo študentov, članov senata članice, za posredovanje celotne ocene strokovne usposobljenosti posameznega kandidata v habilitacijskem postopku, ki jo pripravi tričlanska strokovna komisija? Postope...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Plačilo stroškov obnovljenega postopka

Matjaž Remic, 13.3.2008

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 10/2008 Investitorja menita, da je v nasprotju s 113. oz. 114. členom ZUP, da bi morala nositi stroške postopka, sproženega z izrednim pravnim sredstvom, saj ta člena določata stroške rednega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Neznosna lahkotnost vladanja

Blaž Kovač, 13.3.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Blaž Kovač, Pravna praksa, 10/2008univ. dipl. pravnik, vodja projektov, Amnesty International Slovenije Dne 20. februarja 2008 je Vlada na spletu objavila besedilo predloga sprememb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Obdavčitev posla iz drugega odstavka 48. člena SPZ

Irena Polak-Remškar, 13.3.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 10/2008univ. dipl. pravnica, odvetnica v Ljubljani Določba drugega odstavka 48. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ)1 pravi, da se lahko lastnik nepremičnine, na kateri je nekdo (graditelj) z njegovim soglasjem postavil, prizidal ali izboljšal zgradbo, in graditelj dogovorita, da na taki nepremičnini na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Za sodobno in učinkovitejše odvetništvo

dr. Lovro Šturm, 13.3.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 10/2008dr. pravnih znanosti, minister za pravosodje Predlog novele Zakona o odvetništvu in predlog Zakona o odvetniški tarifi sta v javnosti zbudila precej zanimanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Odstavljeni

Alenka Leskovic, 13.3.2008

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 10/2008 Strele sekajo v vrhove. Ker državni tožilec Boštjan Penko vsekakor sodi v strokovni vrh operativcev na kazenskopravnem področju, ga je tokrat zadela odstavitev iz peterice tožilcev, ki delajo v skupini za pregon organiziranega kriminala. Ko je odstopil od kazenskega pregona za kaznivo dejanje golj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.3.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2008Stvarna pristojnost za spore z elementi delovnega in korporacijskega prava Za vprašanja, ki izhajajo iz korporacijskega statusa, med katere spada tudi odpoklic člana uprave, se ne uporablja delovnopravne zakonodaje.1 V konkretnem sporu, ki ga je obravnaval gospodarski oddelek Višjega sodišča v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Neznosna lahkost kršitev zasebnosti

Nataša Pirc-Musar, 6.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 9/2008univ. dipl. pravnik, informacijska pooblaščenka T. i. prometni podatki so osebni podatki, ki poleg varstva po 38. členu Ustave RS in Zakona o varstvu osebnih podatkov uživajo tudi varstvo po 37. členu, ki določa meje posegov v komunikacijsko zasebnost.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
12(6) 11(9) 10(9) 9(8)

Leto objave

< Vsi 2008 Marec

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGHIJ K L M N OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov