O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 229)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Notariat: Zasedanje komisij CAEM in CAUE

Erika Braniselj, 20.12.2001

Odvetništvo in notariat

Erika Braniselj, Pravna praksa, 39-40/2001V španski Grenadi je od 1. do 4. novembra potekala konferenca dveh komisij Mednarodne zveze notarjev latinskega notariata (Union Internationale du Notariat Latin - v nadaljevanju: UINL) - v katero so vključeni notariati iz 68 držav z vsega sveta - namreč komisije za evropske zadeve (Commission des A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Stalno mednarodno kazensko sodišče

Mojca Pajk, 20.12.2001

Sodišča, Kazenski postopek

Mojca Pajk, Pravna praksa, 39-40/2001Na Pravni fakulteti v Ljubljani so v ponedeljek, 10. decembra, ob dnevu človekovih pravic, člani katedre za kazenskopravne znanosti in člani katedre za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani pripravili predstavitev Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga je v petek, 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Sodstvo na Slovenskem

Irena Vovk, 20.12.2001

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2001Pred kratkim je pri Znanstveni knjižnici ljubljanske Fakultete za družbene vede izpod peresa dr. Urbana Vehovarja izšel politično-sociološki esej Sodstvo na Slovenskem. V knjigi avtor obravnava položaj in vlogo tretje veje oblasti v obdobju trojnega prehoda, tj. v obdobju sprememb ekonomskega, polit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Mladi pravniki: Simulacija mednarodne trgovinske arbitraže

Nina Cankar, 20.12.2001

Civilni sodni postopki, Trgovina

Nina Cankar, Pravna praksa, 39-40/2001Tekmovanje v znanju mednarodnega gospodarskega prava z uradnim nazivom Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot na Dunaj že devet let zapored privablja mlade pravnike z vseh celin. Število sodelujočih univerz vsako leto strmo narašča, lani je tekmovalo 93 ekip, letos jih je prijavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Temeljne pravice: Evidenca volilne pravice

mag. Bojan Trnovšek, 20.12.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Bojan Trnovšek, Pravna praksa, 39-40/2001Iz predloga novega zakona - uskladitev z ustavo in pravnim redom EU Za učinkovito uresničevanje volilne pravice(*1) je nujno, da je le ta ustrezno evidentirana. V Republiki Sloveniji ureja evidenco volilne pravice Zakon o evidenci volilne pravice (v nadaljevanju: ZEVP)((*2) iz leta 1992, dopolnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Zapiski: Svoboda in/ali varnost?

Benjamin Flander, 20.12.2001

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Benjamin Flander, Pravna praksa, 39-40/2001Po pričakovanjih je letošnji mednarodni dan človekovih pravic minil v znamenju kritičnih pogledov na ukrepe, ki jih ZDA uveljavljajo po terorističnih napadih na Pentagon in Svetovni trgovinski center. Med posvetovanji, ki jih je bilo mogoče zaslediti v Sloveniji, bi veljalo omeniti forum "Svoboda in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Sodišča: Če je sodišče v zamudi z narokom, gredo stranke lahko domov

Nevenka Šorli, 20.12.2001

Sodišča

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 39-40/2001Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi II P 404/96 za dne 26. 11. 1999 ob 11.00 uri razpisalo narok za glavno obravnavo. Ker je predhodna obravnava ob 11.00 uri še trajala, je sodišče obvestilo stranke, ki so čakale na narok ob 11.00 uri, da bo narok oklican z 20-minutno zamudo. Takoj zatem sta v r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Sodišča: O stanju zadev na sodiščih tudi po telefonu

Evelin Pristavec, 20.12.2001

Sodišča

Evelin Pristavec, Pravna praksa, 39-40/2001Spremembe in dopolnitve sodnega reda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je v objavo poslalo Spremembe in dopolnitve sodnega reda(*1). Namen prispevka je predstaviti vsebino sprememb in dopolnitev ter razloge, ki so ministrstvo vodili k oblikovanju novosti določb, ki urejajo poslovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Odgovornost proizvajalca stvari z napako

mag. Jorg Sladič, 20.12.2001

Obligacije

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 39-40/2001Sodišče Evropskih skupnosti Zadeva C - 203/99 z dne 10. maja 2001 Najnovejša sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti se že ukvarja z vprašanjem, ali se pri presaditvah organov in pri poškodovanih transplantatih lahko uporabi pravna konstrukcija odgovornosti proizvajalca stvari z napako. Tu ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Priposestvovanje in zemljiška knjiga

Jan Zobec, 20.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jan Zobec, Pravna praksa, 39-40/20011. Načelo publicitete 2 Publicitetna funkcija posesti 1.2.3. Priposestvovanje kot izraz kontinuitetne funkcije posesti 1.3. Publicitetno funkcija zemljiške knjige 1. Priposestvovanje in zemljiškoknjižni publicitetni sistem 2.1. Domneva dobrovernosti posesti in materialno publicitetno načelo 2.2. Pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Alternativno reševanje sporov

Evelin Pristavec, 13.12.2001

Civilni sodni postopki

Evelin Pristavec, Pravna praksa, 38/2001Kot članica 7. sekcije (Alternativno reševanje sporov) pod vodstvom gospoda Aleša Zalarja sem sodelovala na dnevih slovenskih pravnikov 2001 skupaj z mag. Boštjanom Tratarjem s prispevkom "Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva(*1)". S tem člankom želim dopolniti pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Družinsko pravo: Starševske odsotnosti z dela

Nataša Belopavlovič, 13.12.2001

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2001V senci priprav in usklajevanja predloga zakona o delovnih razmerjih za drugo obravnavo je bil, za socialne partnerje skoraj neopazno, v državnem zboru sprejet Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Lastnina: Potrdila o vzajemnosti

Mihael Zupančič, 13.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

Mihael Zupančič, Pravna praksa, 38/2001Nakup nepremičnin v Sloveniji za potrebe dejavnosti tujega diplomatsko-konzularnega predstavništva Slovenija je med (nekdanjimi) državami v prehodu gotovo tista, ki je sprejela najstrožje ukrepe za tujce, fizične ali pravne osebe, ki kupujejo nepremičnine. Glede na velikost (oziroma majhnost) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Gradbena pogodba

Alenka Ratnik, 13.12.2001

Obligacije

Alenka Ratnik, Pravna praksa, 38/2001Nujna nepredvidena dela in razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin S 1. januarjem 2002 začne v Sloveniji veljati Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001, v nadaljevanju OZ), zato v začetku pričujočega prispevka le na kratko nekaj besed o novem zakonu. OZ v prehodnih in končnih določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Novinarski dnevi 2001: Svoboda (pri)tiska

Jaka Repanšek, 13.12.2001

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 38/2001Prelep razgled nad Izolo in topli sončni žarki so pospremili letošnje novinarske dneve, tradicionalno letno izobraževalno srečanje novinarjev in urednikov slovenskih medijev. Program srečanja, ki je potekalo od 29. novembra do 1. decembra, je bil nabit z referati, ki so jim sledile uro in dlje tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Uporaba uzanc in nekaj drugih novosti

mag. Aleksij Mužina, 13.12.2001

Obligacije

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 38/2001Gradbena pogodba v obligacijskem zakoniku Ob prispevku, ki analizira določena razmerja pri sklepanju in izvajanju gradbene pogodbe, obenem pa tudi že nakazuje nekatere spremembe tega instituta v novem Obligacijskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 83/2001, v nadaljevanju: OZ), kaže na kratko pregledati š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Ureditev avtorskih pravic v pogodbah s področja informacijskih tehnologij

Uroš Škufca, 13.12.2001

Intelektualna lastnina, Obligacije

Uroš Škufca, Pravna praksa, 38/2001Okrogla miza V torek, 6. novembra 2001 je v prostorih Centra Vlade RS za informatiko v organizaciji Sekcije za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana v sodelovanju s Centrom Vlade RS za informatiko potekala "okrogla miza" o ureditvi avtorskih pravic v pogodbah s področja informacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Mediacija in sodna poravnava

Irena Vovk, 13.12.2001

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2001Na ljubljanski pravni fakulteti je 4. in 5. decembra potekal seminar na temo mediacija in sodna poravnava s posebnim poudarkom na sodni praksi. Seminar, ki je bil namenjen sodnikom, odvetnikom ter dodiplomskim in podiplomski študentom prava, so skupaj organizirali ministrstvo za pravosodje, Pravna f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Z druge strani luže: Strah v ogledalu patentnega prava

Gregor Strojin, 13.12.2001

Intelektualna lastnina

Gregor Strojin, Pravna praksa, 38/2001Dostava na dom je ena od značilnosti potrošniške kulture zahodnega sveta. Žal je v zadnjih tednih postala tudi priljubljeni modus operandi terorizma. Kljub razmeroma majhnemu številu žrtev, se je strah pred odpiranjem sumljive pošte, prašnatim sovražnikom številka dve, naselil precej globoko v družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Pravo in religija v Srednji in Vzhodni Evropi - Slovaška

mag. Urška Prepeluh, 6.12.2001

Verske skupnosti

mag. Urška Prepeluh, Pravna praksa, 37/2001Pred kratkim je pri dunajski Univerzitetni založbi izšla prva knjiga nove zbirke z naslovom "Pravo in religija v Srednji in Vzhodni Evropi".(*1) Ta obsežni projekt poteka pod okriljem Inštituta za pravo in religijo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju(*2) in naj bi v vsakem zvezku predstavil pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Približevanje Evropski uniji na področju migracij in azila

Jože Oberstar, 6.12.2001

Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 37/2001Težavna (skupna) pot državne politike in civilne družbe Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi! (Knjiga zaveze, 2Mz 22, 20 sl.) Prispevek je bil oddan v objavo 22. novembra 2001. 1. Definicija pojma tujec 2. Mednarodno pravo 3. Pravni red EU 3. 1. Prečkanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Prepoved terorizma v mednarodnem pravu

mag. Jasna Murgel, 6.12.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 37/2001Teroristični napad na Združene države Amerike (ZDA) je ponovno postavil v ospredje vprašanje, kako se uspešno boriti proti mednarodnemu terorizmu. Očitno je, da se temu pojavu ne more učinkovito postaviti po robu samo ena država. Ker gre pri sodobnemu mednarodnemu terorizmu za dejanja, ki presegajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Tretjinska prenova

Alenka Leskovic, 6.12.2001

Civilni sodni postopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 37/2001Kmalu bodo minila tri leta, kar je slovensko ustavno sodišče z odločbo ukazalo parlamentu, da do februarja leta 2000 v zakon o izvršbi in zavarovanju vnese nekaj socialnega duha. Zarubljeni del plače ali drugih prejemkov ljudi ne bi smel ogroziti preživljanja otrok in drugih, za katere mora skrbeti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Odvetništvo: Odvetniška tarifa - primerna, potrebna?

mag. Janez Tekavc, 6.12.2001

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 37/2001V zadnjem času, predvsem po objavi ugotovitve nemških svetovalcev, da so za zaostanke na sodiščih krivi tudi odvetniki, ki naj bi zaradi lastnega zaslužka zavlačevali postopke, se odpirajo številna vprašanja o načinu nagrajevanja odvetnikov. V tem prispevku se ne bom spušča) v utemeljenost oziroma n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄37

Študij avtorskega prava v ZDA

Špela Mežnar, 6.12.2001

Intelektualna lastnina, Višje in visoko šolstvo

Špela Mežnar, Pravna praksa, 37/2001Letošnjo pomlad in del poletja sem po zaslugi Banke Slovenije in katedre za civilno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti (finančna sredstva v obliki štipendije sta prispevali v enaki višini) preživela na majhni ameriški pravni šoli Franklin Pierce Law Center. Šola v Concordu, glavnem mestu ameriške...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
39-40(10) 38(9) 37(6) 36(9)
35(8) 34(1) 32-33(10) 31(4)
30(9) 29(4) 28(7) 26-27(10)
25(5) 24(3) 22-23(8) 21(5)
20(7) 19(10) 18(2) 16-17(7)
15(4) 13-14(12) 12(9) 11(9)
10(8) 8-9(13) 7(4) 6(5)
5(9) 3-4(11) 2(7) 1(4)

Leto objave

< Vsi
2001(229)
> Januar(11) > Februar(25) > Marec(25) > April(30) > Maj(11) > Junij(19) > Julij(13) > Avgust(8) > September(21) > Oktober(23) > November(18) > December(25)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB C ĆČ D Đ EF G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov