O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 11.12.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2008Šikaniranje v okviru delovnega razmerja - mobing
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄47

(Ne)zakonitost elektronske izvršbe

mag. Janez Tekavc, 4.12.2008

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 47/2008O elektronski izvršbi kot prvem sodnem postopku, ki je prešel na elektronski medij, je bilo že veliko povedanega in napisanega. V tem prispevku pa bom namenil pozornost vprašanju, ali so do zdaj izvedeni postopki sploh zakoniti ali ne. Uporaba elektronskega medija je namreč prinesla tudi nekatera vp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄47

Postopek v sporih majhne vrednosti

Ana Testen, 4.12.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Ana Testen, Pravna praksa, 47/2008Pred uveljavitvijo novele ZPP-D,1 tj. do 1. oktobra 2008, je lahko sodišče brez naroka za glavno obravnavo izdalo odločbo o sporu v postopku v sporih majhne vrednosti le v primeru, ko je po prejemu odgovora na tožbo oz. pripravljalnih vlog iz 452. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)2 ugotovilo, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.11.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2008Pravilnost izvedenskega mnenja Izvedensko mnenje je prepričalo okrajno sodišče, da je v veljavi obdržalo sklep o izvršbi, na podlagi katerega je bil toženec dolžan plačati tožeči stranki 16.237,14 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi (od vložitve predloga za izvršbo), stroške izvršilnega postopka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.11.2008

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2008Zavarovalnica je tožila lastnika stavbe za povrnitev škode, ki je nastala na vozilu njenega zavarovanca zaradi zdrsa snega s strehe stavbe, pod katero je zavarovanec parkiral svoje vozilo.1 Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku in naložilo tožencu (lastniku stavbe), da je dolžan ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Razsojeno

Toni Tovornik, 30.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 42/2008Sodišče prve stopnje je obdolženca oprostilo obtožbe, ki mu je očitala storitev nadaljevanega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Razrešitev izvedenca zaradi nekakovostnega dela - misija: nemogoče?

mag. Evelin Pristavec-Tratar, 17.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Evelin Pristavec-Tratar, mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 40-41/2008V zadnjem času smo lahko (spet) zasledili mnenja, da bo moralo Ministrstvo za pravosodje izvajati strožji nadzor nad delom izvedencev. V tem prispevku predstavljena konkretna primera kažeta na precej nedorečenosti, ki pa jih bo verjetno moral doreči zakonodajalec. Sicer se bomo v prihodnje lahko zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Novela ZPP - korenit poseg v koncept prejšnjega zakona

Simona Toplak, 18.9.2008

Civilni sodni postopki

Simona Toplak, Simona Toplak, Pravna praksa, 36/2008V začetku septembra je v Pravniškem društvu Maribor v okviru članskega srečanja, na katerega je bilo povabljeno Pravniško društvo iz Celja, predstavila novosti novele Zakona o pravdnem postopku dr. Vesna Rijavec, profesorica na PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe

Rok Koren, 21.8.2008

Kazenski postopek, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Miha Trampuž, Rok Koren, Rok Koren, Pravna praksa, 31-32/2008Miha Trampuž, dr. pravnih znanosti, Avtorska agencija za Slovenijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Razsojeno

Toni Tovornik, 21.8.2008

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 31-32/2008 Odvetnik se je prijavil na javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za pridobitev doktorata znanosti. Njegova vloga je bila s sklepom zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev, ker odvetniška dejavnost naj ne bi sodila med gospodarske dejavnosti, ki jim je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Razsojeno

Toni Tovornik, 17.7.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 28/2008 Tožnik je vložil tožbo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Kopru zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve. Do sklenitve poravnave je postopek trajal štiri leta in osem mesecev. Med postopkom sodišče ni izdalo nobenega sklepa o prekinitvi, čeprav bi ga moralo, ker je vzorčno vodilo postopke v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄23

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.6.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 23/2008Tožnica in toženka sta bili udeleženi v projektu izdelave načrtov notranje opreme za študentski dom. Pri tem pa naj bi tožena stranka s kršitvijo avtorske pravice v svoj projekt kopirala ideje tožnice in uporabila identično izpeljane rešitve.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Za parcialne spremembe

Simona Toplak, 5.6.2008

Kazenski postopek

Simona Toplak, Simona Toplak, Pravna praksa, 22/2008"Osnutek novega Zakona o kazenskem postopku posega v njegovo tradicionalno strukturo z namenom, da postane ta v večji meri akuzatoren oz. adversaren ter zato hitrejši in učinkovitejši," je na majskem srečanju Pravniškega društva v Mariboru pojasnil profesor na PF Univerze v Mariboru, sicer pa tudi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Prenos hipotek

dr. Matjaž Tratnik, 5.6.2008

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 22/2008Izhodišče ureditve prenosa zavarovane terjatve in hipoteke v našem pravu je, da gre za dve premoženjski pravici. Zavarovana terjatev je samostojna premoženjska pravica, ki je lahko samostojna v pravnem prometu. To pomeni, da se lahko prenese samostojno ali skupaj s hipoteko. Prenos terjatve se v obe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.5.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 21/2008Odvetniška pisarna je zaradi tehničnih težav z računalnikom zamudila pritožbeni rok za pritožbo zoper sodbo v postopku majhne vrednosti.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim (samo)razumevanjem

dr. Andraž Teršek, 29.5.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 21/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.5.2008

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 19/2008Denarna odškodnina kot zadoščenje za duševne bolečine Predsednik uprave podjetja je od nekdanjega zaposlenega zahteval denarno odškodnino zaradi duševnih bolečin, ki naj bi bile posledica posega v čast in dobro ime.1 Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku in tožencu naložilo plačilo 500.000 tola...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Stavkovni pritisk je res učinkovitejši, ni pa prava pot

Franc Testen, 24.4.2008

Sodišča

Franc Testen, Franc Testen, Pravna praksa, 16-17/2008Slovenski sodniki smo več kot šest let čakali na spremembe v plačnem sistemu. Upočasnjena rast plač v javnem sektorju nas je še posebej prizadela, ker so bila s tem dalj časa zamrznjena nesorazmerja med plačami sodnikov in drugih funkcionarjev, pa tudi nesorazmerja med plačami sodnikov različnih naz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki,

dr. Andraž Teršek, 17.4.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 15/2008tudi moja strokovna vznemirjenost se stopnjuje, državljanska nerazpoloženost pa ne pojenja. Nekatera dejstva in okoliščine slovenske ustavne demokracije in pravne države namreč bolj kot kadarkoli prej doživljam ne le kot politično neverodostojne, strokovno neprepričljive in splošno zaskrbljujoče, am...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.3.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12/2008Določbe lizinške pogodbe v nasprotju z moralnimi načeli Določilo v pogodbi je lahko nično, če je v nasprotju z moralnimi načeli. Na ničnost, na katero se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba, mora sodišče paziti po uradni dolžnosti.1 V obravnavanem primeru je lizingojemalec kot tožnik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Pobot - ali teorija podpira prakso

Ana Testen, 20.3.2008

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani Kakorkoli se zdi, da pobot ni tako trd oreh, da se ga ne bi dalo streti, pa se v praksi v zvezi s tem institutom vedno znova pojavljajo problemi. Vprašanje pa je, ali do teh prihaja, ker se instituta ne razume, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.3.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2008Stvarna pristojnost za spore z elementi delovnega in korporacijskega prava Za vprašanja, ki izhajajo iz korporacijskega statusa, med katere spada tudi odpoklic člana uprave, se ne uporablja delovnopravne zakonodaje.1 V konkretnem sporu, ki ga je obravnaval gospodarski oddelek Višjega sodišča v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Še o odvetniški (politični) neodvisnosti

dr. Andraž Teršek, 6.3.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2008 Sprašujem se, kako strokovno iskriv in normativno pronicljiv je dialog, ko ob isti konferenčni mizi sedijo minister za pravosodje in predstavniki odvetniškega združenja? Je eno od izhodišč njihovih pogovorov soglasje o tem, da neodvisnost Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) primarno pomeni njeno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife

mag. Andraž Teršek, 28.2.2008

Odvetništvo in notariat

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Vsako zakonsko urejanje odvetniškega poklica mora ustrezati temeljni ustavni zahtevi po samostojnosti in neodvisnosti odvetništva iz 137. člena Ustave. Veljavni Zakon o odvetništvu (ZOdv)1 v 19. členu določa: "Odvetniško tarifo sprejema O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Nedodelanost elektronske izvršbe

mag. Janez Tekavc, 14.2.2008

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 6-7/2008mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani S 1. januarjem 2008 je začel delovati posebni oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki naj bi se ukvarjal le z izvršbami na podlagi verodostojnih listin. Izvršba naj bi se vodila elektronsko, kar naj bi bil korak naprej pri informatizaciji dela sodišč...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 47(2) 46(1) 44(1)
42(1) 40-41(1) 36(1) 31-32(2)
28(1) 23(1) 22(2) 21(2)
19(1) 16-17(1) 15(1) 12(1)
11(1) 10(1) 9(1) 8(1)
6-7(1) 5(1) 4(2) 2(1)
1(1)

Leto objave

< Vsi
2008(30)
> Januar(4) > Februar(3) > Marec(4) > April(2) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(1) > Avgust(2) > September(1) > Oktober(2) > November(2) > December(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov