O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

NOVICE: Strožji video nadzor

Avtor ni naveden, 24.3.2005

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 10-11/2005Evropska komisija je sprejela uredbo o vzpostavitvi viznega informacijskega sistema (VIS), na podlagi katerega si bodo države članice Evropske unije od leta 2007 dalje izmenjevale podatke o vizumih za državljane tretjih držav. V Komisiji so prepričani, da bo sistem prispeval k večji notranji varnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče Evropske unije

Saša Sever, 24.3.2005

Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Ko odpremo poglavje o Sodišču, najprej opazimo, da Pogodba o Ustavi za Evropo preimenuje Sodišče Evropskih skupnosti v Sodišče Evropske unije. Novo poimenovanje je verjetno bolj nuja kot pa potreba, saj za pravo Skupnosti že dlje časa uporabljamo skupno ime pravo EU, ki obsega pravo Evropske Skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče splošne pristojnosti

Jorg Sladič, 24.3.2005

Sodišča

Jorg Sladič, Pravna praksa, 10-11/2005Sodišče prve stopnje (SDPS) je v razmerju do Sodišča ES manjši, neznan organ, ki v teoriji živi v luči svojega velikega brata. Zato ta članek ne podaja le sprememb de lege ferenda, ki jih bo SDPS doživelo z veljavnostjo ustavne pogodbe, ampak tudi pregled nastanka, delovanja in dve najpomembnejši to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

SVOBODA, VARNOST, PRAVICE: Območje svobode, varnosti in pravice

Saša Sever, 24.3.2005

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Zadnja leta v tisku vse več beremo o terorističnih grožnjah posameznim državam EU. Grožnje z napadi so se predvsem zaostrile po napadih 11. septembra 2001 v ZDA in 11. marca 2004 v Španiji. Od takrat naprej praktično ne mine mesec, ko ne bi brali, kako nameravajo teroristi izvršiti napad na kakšen c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Vse več novih zadev

Irena Vovk, 20.3.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2003Upravno sodišče RS v letu 2002 Na tiskovni konferenci Upravnega sodišča Republike Slovenije 14. marca je predsednik sodišča Janez Breznik predstavil poročilo o delu v minulem letu. Za poslovanje sodišča je pomembno zlasti, da se je število novih upravnih sporov lani v primerjavi s predlani kre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Državni izpiti v pravosodju - včeraj, danes, jutri

Petja Plauštajner, 20.3.2003

Sodišča

Petja Plauštajner, Pravna praksa, 10-11/2003Pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit, kakor se imenuje po trenutno veljavni zakonodaji, pomeni za vsakega diplomiranega pravnika izjemno pomembno strokovno izkušnjo, ki je v marsičem pomembnejša tudi od akademskih nazivov. Če imaš pravniški državni izpit, imaš preprosto več in tudi bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

II. Dnevi civilnega prava

Irena Vovk, 20.3.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2003SPZ, OZ in ZPP Drugo posvetovanje pravnikov - civilistov, ki ga je organizirala Nebra, je 13. in 14. marca (tokrat) v Portorož (in ne v Ljubljano) privabilo veliko število udeležencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Neposestna zastava premičnin v stvarnopravnem zakoniku

dr. Matjaž Tratnik, 20.3.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 10-11/2003Stvarnopravni zakonik (SPZ)(*1) ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2003, je prinesel med drugimi novostmi tudi celovito ureditev zastavnih pravic. Tako se je v našem pravu končalo obdobje, ko so zastavne pravice urejali kar trije zakoni: zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)(*2) je urejal ročno z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

MKS: Mučenju podobna ravnanja

Dean Zagorac, 20.3.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 10-11/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (IX) Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando (v nadaljevanju MKSJ in MKSR) pri definiranju in ugotavljanju znakov mučenja, ki smo ga obravnavali v prejšnjem prispevku, nista imeli toliko težav, saj sta se zatekli k definiciji tega kazni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Koliko?

Avtor ni naveden, 20.3.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 10-11/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Eksplozivne snovi ali orožje Tarifna št. 19 * Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali orožja 500 točk ali 8.500 tolarjev. * Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi ali orožja 1.000 točk ali 17.000 tolarjev. SODNE TAKS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

NAČELA STVARNEGA PRAVA - 4.

dr. Andrej Berden, 20.3.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 10-11/20038. Načelo prioritete Načelo prioritete, ki izvira iz posebne oblike absolutnosti stvarnih pravic, pomeni, da imajo stvarne pravice prednost pred obligacijskimi pravicami kot pravicami z manj intenzivno zaščito, ki izhaja iz njihove relativnosti napram absolutnosti stvarnih pravic. Stvarne pravice...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Prekrški: Policijski odvzem prostosti storilcu prekrška

mag. Bećir Kečanović, 20.3.2003

Uprava, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 10-11/2003Postopek z voznikom, osumljenim vožnje pod vplivom alkohola, je odprl nekaj vprašanj, ki jih povezujejo celo z odvzemom prostosti v kazenskem postopku. V kazenskopravni teoriji glede tega ni zaznati kakšnih posebnih dvomov. Praksi pa bi najbrž koristila natančnejša navodila o razlikovanju med posame...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Sodni nahrbtnik na poti v Evropo

Darko Jerše, 20.3.2003

Sodišča

Darko Jerše, Pravna praksa, 10-11/2003Uvodničar Hinko Jenull v PP, št. 8/03 prepričljivo opozarja na vso kompleksnost problematike, s katero se sooča pravosodje ob vključevanju v EU, pa tudi sicer. Ocene o uspešnosti odpravljanja sodnih zaostankov so različne (optimisti pravijo, da so rezultati "spodbudni"), utemeljeno pa uvodnik opo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Neznatno zmanjšanje vseh nerešenih zadev

Irena Vovk, 28.3.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2002Sodna statistika za leto 2001 Na tiskovni konferenci pravosodnega ministrstva, 13. marca, je mag. Ivo Bizjak ob prisotnosti državnih sekretarjev Hinka Jenulla, Marka Starmana, Karla Erjavca in Roka Janeza Šteblaja predstavil sodno statistiko za leto 2001. "Ena izmed slabih ugotovitev iz statistik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Še o notarskem zapisu kot izvršilnem naslovu

dr. Vesna Rijavec, 28.3.2002

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 10-11/2002Ob prispevku Notarski zapis kot izvršilni naslov ( avtorica Andreja Veselič), objavljenem v PP, št. 6/2002 moram ugotoviti napačno razumevanje razprave in napačne interpretacije stališč v mojem prispevku Notarske listine v izvršbi, PP, št. 28/2001. V tem prispevku sem želela poudariti razliko med la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Obligacijska razmerja: Obresti po obligacijskem zakoniku

Vladimir Balažic, 28.3.2002

Obligacije

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 10-11/2002Kratek prikaz nove zakonske ureditve obresti Obresti so po svoji tradicionalni funkciji plačilo za uporabo tujega denarja oziroma cena denarja ali kapitala. Pri tem gre lahko za upravičeno uporabo tujega denarja in torej pogodbeno dogovorjeno ceno (pogodbene obresti) ali za neupravičeno uporabo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Prekrški: Nagrada in potrebni izdatki zagovornika

Suzana Gril, 28.3.2002

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 10-11/2002Stroški postopka v postopku o prekršku Sedaj veljavni zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP) opredeljuje stroške postopka v 175. členu in v prvem odstavku določa, da so stroški postopka v postopku o prekršku izdatki, ki nastanejo v tem postopku od njegove uvedbe do konca, in izdatki, ki nastanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Izvensodno reševanje potrošniških sporov na področju finančnih storitev

Živa Drol-Novak, 28.3.2002

Civilni sodni postopki, Trgovina

Živa Drol-Novak, Pravna praksa, 10-11/2002V PP, št. 9/02 je Pristavec Tratarjeva podala kritiko projektne naloge o vzpostavitvi mehanizma za izvensodno reševanje finančnih potrošniških sporov, katere avtorice sva z mag. Sonjo Ilovar.Več kot polovico članka sicer predstavljajo povzetki najine naloge (pri čemer Pristavec Tratarjeve ne moti, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Izterjava neplačane sodne takse - za tujce drugače?

Evelin Pristavec-Tratar, 28.3.2002

Sodni registri in sodne takse, Tujci

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 10-11/2002V PP 9/2000 je bilo na 13. strani zaslediti prispevek gospe Špele Dekleva, v katerem ugotavlja, da je za tujce izterjava neplačane sodne takse po nastanku taksne obveznosti (konkretno po vložitvi tožbe v gospodarskem sporu) urejena drugače. Glede na to, da sodi zakon o sodnih taksah v pristojnost Mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Za akuzatorni postopek

Primož Baucon, 28.3.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 10-11/2002ZKP: kritični pogledi in predlogi sprememb Mnogi slovenski teoretiki kazenskega postopka so nezadovoljni z veljavnim ZKP(*1), ki je po zasnovi star zakon in eden izmed tipičnih predstavnikov mešanih zakonov o kazenskem postopku, ki so v kontinentalnoevropskih državah prevladovali nekako do osemde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

dr. Franc Brinc, 28.3.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Franc Brinc, Pravna praksa, 10-11/2002S komentarjem in podzakonskimi akti Založba BONEX v Ljubljani je ob koncu leta 2001 izdala slovenski pravosodni in penološki praksi že dolgo potreben priročnik z naslovom Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Sodno izvedenstvo: Grafologija ali forenzično preiskovanje pisave?

Borut Pogačnik, 28.3.2002

Sodišča

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 10-11/2002Verjetno na nobenem področju sodnega izvedenstva ni toliko zmede glede poimenovanja kot prav pri forenzičnem preiskovanju pisave - takšno je namreč pravo ime. Tudi na mojem žigu sodnega izvedenca "blesti" zapis: stalni sodni izvedenec za grafologijo. Vendar leta 1985, ko sem bil prvič imenovan za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Družinsko pravo: Sindrom otrokove odtujitve od starša

Igor Fabjančič, 28.3.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Fabjančič, Pravna praksa, 10-11/2002V današnjem času nemalokrat govorimo o družini ter varovanju in spoštovanju njenih vrednot. Ob tem pa pozabljamo, da ima družina svoje vrednote in njeni člani svoje pravice tudi, če se zgodi, da razpade. Treba je spoštovati in upoštevati tudi vrednote in pravice razpadle družine. Med take prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Večkratna (fiduciarna) cesija iste terjatve

dr. Matjaž Tratnik, 28.3.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 10-11/20021. Splošno o cesiji 2. Ureditev večkratne cesije v slovenskem pravu 3. Cesija v zavarovanje 3.1 Globalna cesija 4. Podaljšan pridržek lastninske pravice 5. Factoring cesija 6. Kolizija med cesijo pri lastninskem pridržku in factoring cesijo 6.1 Nemško pravo 6.2 Slovensko pravo 7. Sklep S prvim ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Stvarno pravo: Pravna narava dogovora o skupni gradnji

Tomaž Pavčnik, 28.3.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 10-11/2002Pregled sodne prakse pokaže, da institut dogovora o skupni gradnji ni niti nov niti izjemen. Je preprosto plod mnogih življenjskih situacij in kot takšnega so ga ves čas obravnavala tudi sodišča(*1). Ustaljeno in poenoteno stališče, ki se je v tem času izoblikovalo, je, da ima skupna gradnja ob ustr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10-11

Leto objave

2005(4) 2003(9) 2002(13) 1991(10)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČ D ĐE F G HIJ K L MNOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov