O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Poslanska pobuda

Avtor ni naveden, 14.4.2005

Sodišča

, Pravna praksa, 14-15/2005Poslanec dr. Marko Pavliha je dal poslansko pobudo, da bi ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog zakona o trgovinski arbitraži. Ta bi prispe-val k promociji slovenskega gospodarstva in naše pravne stroke ter pomembno pripomogel k zmanjšanju sodnih zaostankov. Za kaj gre? Komisija ZN za medn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Na potezi je gospa B. B.

Alenka Leskovic, 14.4.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 14-15/2005Slovensko vrhovno sodišče je dokazalo, da lahko dela tudi hitro in učinkovito. Z bliskovito naglico je odločilo o absurdni vlogi nekega gospoda Cafute in s tem tako omogočilo Barbari Brezigar, da jo bo Državni zbor Republike Slovenije, na predlog Vlade, RS aprila 2005 imenoval za generalno državno t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Še o zamudnih obrestih

Tomaž Alič, 14.4.2005

Obligacije

Tomaž Alič, Pravna praksa, 14-15/2005V prilogi PP, št. 9/05 sta bila objavljena dva prispevka o obrestnem obrestovanju. Če je mogoče na nek način pritrditi argumentaciji mag. Janeza Tekavca(*1), potem trditve Boštjana Rejca(*2) temeljijo na povsem očitno napačni predpostavki, da so določila 375. člena OZ o prepovedi obrestnih obresti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Arbitraža

dr. Marko Novak, 14.4.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 14-15/2005Najbolj splošen pomen izraza arbitraža (fr. arbitrage iz lat. arbitrari) je prav gotovo razsodišče oziroma razsojanje nedržavnega pravosodnega organa, ki so mu stranke zaupale reševanje določenega spora. Takšno sodno funkcijo opravljajo arbitri oziroma razsodniki, ki jih izberejo in imenujejo strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

MEDNARODNO SODSTVO: Sudan pod drobnogledom MKS

Dean Zagorac, 14.4.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 14-15/2005Varnostni svet Združenih narodov je 31. marca sprejel resolucijo, s katero je situacijo v Sudanu naznanil Mednarodnemu kazenskemu sodišču (MKS). Resolucija ima precedenčni pomen, ker je VS to storil prvič in MKS omogočil preiskavo ter pregon domnevnih storilcev hudodelstev, ki so bila izvršena v drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

SIMPOZIJ: »Evolucija« pogodbenega prava

Andrej Čotar, 14.4.2005

Obligacije

Andrej Čotar, Pravna praksa, 14-15/2005Med 17. in 18. marcem je v Portorožu potekal simpozij pogodbenega prava (pod okriljem Nebre), ki ga je zaznamoval »bogat« urnik in veliko število udeležencev. Že uvodoma pa smo slišali, da v slovenski pravni javnosti že dolgo obstajajo težnje po javni razpravi na področju pogodbenega prava. Proda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Prekrški - zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/2000Člen 202 Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97 in 73/98) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravniško društvo Maribor: Pogodba o factoringu

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/2000Magister Renato Vrenčur, asistent na Pravni fakulteti v Mariboru, je na majskem srečanju predstavil pogodbo o factoringu. Poudaril je, da factoring predstavlja tristransko razmerje, v katerem klient oziroma dobavitelj z globalno cesijo prenese na factorja svoje obstoječe ter bodoče terjatve, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Sodniki: Kongres Evropskega sodniškega združenja

Aleš Zalar, 25.5.2000

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 14-15/2000V Pragi je 12. in 13. maja 2000 potekal redni kongres Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges, v nadaljevanju EAJ). V združenje so včlanjena reprezentativna sodniška društva iz 30 evropskih držav, tako da so v njem zastopane vse države, članice Evropske unije in vse države, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravniško društvo Maribor: Srečanje s ciprskimi pravniki v Limasolu

Andrej Vovšek, 25.5.2000

Društva, javni shodi, prireditve

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniško društvo v Mariboru je svojo letošnjo ekskurzijo organiziralo na Ciper, kjer smo se prek osebnih zvez dr. Šimeta Ivajnka in dr. Marijana Kocbeka srečali tudi z delegacijo ciprskih pravnikov. Bili smo nekoliko presenečeni nad zanimanjem ciprskih pravnikov za naš obisk, saj si očitno zelo žel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Obveznostna razmerja: Obseg regresa zavarovalnice

mag. Jože Požun, 25.5.2000

Obligacije, Zavarovalništvo

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 14-15/2000Izraz regres v strokovnem jeziku uporabljamo za pravico zavarovalnice zahtevati v določenih primerih od sklenitelja zavarovanja in od odgovorne osebe povračilo izplačane škode ali zavarovalnine. Pravica do regresa ni splošna pravica zavarovalnice in tudi ne izhaja iz zakona samega. Zakon daje le mož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Obveznostna razmerja: Predpogodbena odgovornost - culpa in contrahendo

Bogomir Horvat, 25.5.2000

Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 14-15/2000Naše pravo pozna poleg pogodbene in deliktne odgovornosti tudi še posebno vrsto odgovornosti - predpogodbeno odgovornost, katera v pravni praksi ni tako znana, pa tudi v teoriji ni zaslediti veliko razprav na to temo. Utemeljitelj instituta predpogodbene odgovornosti je nemški pravnik Jhering, ki je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Bagatelna kriminaliteta - v teoriji in praksi

dr. Damjan Korošec, 25.5.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 14-15/2000S srečanja kazenskih sodnikov in državnih tožilcev V skupni organizaciji Pravne fakultete v Ljubljani, Centra za izobraževanje v pravosodju, Slovenskega sodniškega društva, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva državnih tožilcev Slovenije in Društva za kazensko prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravdni postopek: Usoda pravnega postopka, ko je nad toženo stranko začet stečajni postopek

Ivan Robnik, 25.5.2000

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 14-15/2000Po začetku stečajnega postopka je mogoče uveljavljati plačilo terjatev zoper stečajnega dolžnika le po postopku, kot ga določa ZPPSL(*1), to je s prijavljanjem terjatve stečajnemu senatu, praviloma v roku dveh mesecev, ki teče od objave oklica začetka stečajnega postopka v uradnem listu (137/1 ZPPSL...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zamudne obresti pri odškodninah

Branko Resnik, 23.7.1998

Obligacije

Branko Resnik, Pravna praksa, 14-15/1998Zaostanke povzroča tudi sama praksa sodišč Izkušnje kažejo, da sprememba procesne in materialne zakonodaje ne more pospešiti sodnih postopkov, čeprav si politiki in celo nekateri pravniki vedno znova prizadevajo za spremembo zakonodaje, ko poskušajo pospešiti sodne postopke. Opisani primer kaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodna prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine

Hinko Jenull, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Hinko Jenull, Pravna praksa, 14-15/1998Sodna praksa že dalj časa zastopa stališče o omejenem učinku začasne odredbe na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine. Če je, v nasprotju z začasno sodno odredbo o prepovedi odsvojitve in obremenitve, nepremičnina predmet pravnega posla, takšen pravni posel ni ničen, upnik pa ima pravico iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ustanovitev hipoteke na nepremičnini, dani v leasing

dr. Andrej Berden, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 14-15/1998Ali je mogoče za finančno organizacijo, ki stoji za leasing podjetjem in ga financira, na predmetu leasinga, nepremičnini, ustanoviti hipoteko v korist omenjene finančne organizacije? Leasing podjetja običajno oziroma praviloma niso finančno dovolj močna, da bi lahko prenesla breme leasinga, kot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Odškodninska odgovornost delavcev v prodajalnah

Nina Milač, 23.7.1998

Obligacije, Trgovina

Nina Milač, Pravna praksa, 14-15/1998Vprašanje odškodninske odgovornosti delavcev v prodajalnah - in posebej poslovodij - se pojavlja zlasti v času letnih popisov trgovskega blaga - pa tudi sicer gre za zanimivo "temo". Naj jo nekoliko pojasnimo! Odškodninska odgovornost delavcev je po svoji naravi krivdna. ZTPD (Ur. l. SFRJ, št. 60...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Blagovne znamke na Internetu - domene

Urška Mikl, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Urška Mikl, Pravna praksa, 14-15/1998V kibernetičnem prostoru (ang. Cyberspace) se pojavljajo mnoga vprašanja o blagovnih znamkah. Zlasti je potrebno iskati odgovor na vprašanje, ali je domena (ang. domain name) blagovna znamka? Kdaj pomeni uporaba domene kršitev pravice zaščitene znamke? Kaj narediti ko nekdo registrira domeno, ki je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Vpis otroka - mladoletnika v društvo

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/19981. V drugem odstavku 5. člena Zakona o društvih določba o načinu včlanjevanja mladoletnikov do dopolnjenega 15. Leta starosti ni v skladu z ustavo - besede "ki ga tudi zastopa v organih društva" pa se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Upravljanje Univerze - senat, zastopanost

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakonski kriterij za sestavo univerzitetnega senata je enakopravna zastopanost znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij. Kako bo Univerza zagotovila enakopravno zastopanost znanstvenih disciplin in strokovnih področij v senatu, je stvar njene avtonomne statutarne odločitve. V n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodne takse

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 14-15/1998V 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodbnih taksah (Ur. l. RS, št. 20/98) se razveljavijo tarifne številke 27, 28 in 28a ter nadomestitev zneska "5. 000" z zneskom "20. 000" v 1. točki drugega odstavka tarifne številke 18.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravice tujca do odpravnine in denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/1998Podjetje zaposluje delavca - tujca, dnevnega migranta, z začasnim delovnim dovoljenjem. Delavec ima v istem podjetju že 20 let delovne dobe. Zastavlja se vprašanje ali delavcu-tujcu v primeru prenehanja delovnega razmerja zaradi poteka delovnega dovoljenja pripada odpravnina in ali ima delavec zarad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Glasbeno piratstvo v Sloveniji

Jaka Repanšek, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 14-15/1998"Neposredni namen avtorske zaščite je zagotavljati pošteno poplačilo za delo ustvarjalca, posredni in končni namen pa je spodbujanje ustvarjalnosti v splošno javno dobro." Na seminarju, ki ga je v Kranjski gori pred mesecem pripravila Mednarodna zveza glasbene industrije - IFPI, so se udeleženci ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodniki - napredovanje

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Sodišča

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakonodajalec je med sodniki, ki so ob izvolitvi po Zakonu o sodniški službi najmanj 15 let opravljali sodniško funkcijo, pa so bili po določbah zakona o sodiščih razporejeni na okrajna in okrožna sodišča, razlikoval zato, da bi zmanjšal prikrajšanje zaradi nove delitve dela med dve prvostopni sodiš...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

2005(6) 2000(8) 1998(18) 1997(10)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGH IJ K L M N OP QR SŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov