O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Uporaba tolmača na delovnem mestu

Matej Vošner, 15.3.2018

Delovna razmerja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 10/2018Ali lahko Zavod za gluhe in naglušne zahteva delni dostop do plačilnih list gluhe delavke, ki pri delu uporablja storitve tolmačenja na delovnem mestu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem delodajalcu

Toni Tovornik, 16.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Delavec, ki je bil pri sedanjem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas, pri drugem delodajalcu pa osem ur na teden, je bil v daljšem bolniškem staležu. Ali lahko delodajalec zaradi uveljavljanja refundacije zahteva od delavca podatke o plači pri drugem delodajalcu, da bi računovodstvo pravilno obračunalo plačo in posredovalo pravilno vsoto na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Skupna odločba CSD - institucionalno varstvo

Irena Vovk, 10.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2016Center za socialno delo (CSD) je v zadevi oprostitve plačila institucionalnega varstva in določitve višine deleža plačila opravljanja storitve posameznemu zavezancu glede na njegovo plačilno sposobnost izdal skupno odločbo vsem trem zavezancem. Skupna odločba vsebuje tudi natančno premoženjsko sliko vsakega od zavezancev in njihovih partnerjev. Ali je taka odločba v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Po prvem odstavku 100. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) so upravičenci in drugi zavezanci storitev institucionalnega varstva dolžni plačati, na zahtevo upravičenca do storitve pa CSD, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev. V skladu z 29. členom uredbe o višini prispevkov in oprostitev odloča CSD po predpisih o splošnem upravnem postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP), če ZSV ne določa drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Osebni podatki v služnostni pogodbi

Irena Vovk, 10.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2016Komunalno podjetje želi z lastnikom nepremičnine skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za napeljavo svojih vodov po njegovih parcelah. Ali komunalno podjetje potrebuje tudi EMŠO in davčno številko lastnika nepremičnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Osebni podatki na računalniku ob prenehanju delovnega razmerja

Irena Vovk, 12.3.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Delodajalec je v sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi vključil člen, v katerem je zapisano, da je bilo delavcu omogočeno odstraniti z njegovega osebnega računalnika vse dokumente osebne narave, ter člen, ki se določa, da se pogodbeni stranki dogovorita, da je delodajalec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi upravičen v službene namene prosto razpolagati z datotekami in morebitnimi drugimi podatki, ki so ostali na osebnem računalniku, pri čemer uporaba teh podatkov ne pomeni posega v osebnostne pravice delavca. Ali sme delavec zahtevati, da je navzoč pri vpogledu v osebno pošto in druge podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Posredovanje podatkov o IP-naslovu bralca

Irena Vovk, 13.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014Posameznik je od policije prejel zaprosilo za posredovanje podatkov o enem od komentatorjev v rubriki "pisma bralcev" na spletni strani njegove radijske postaje, ki naj bi v šestih različnih zapisih med septembrom in decembrom 2013, narejenih pod psevdonimom, storil kaznivo dejanje razžalitve oziroma žaljive obdolžitve zoper župana. Policija, ki se sklicuje na pooblastilo po tretjem odstavku 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), prosi za: 1. ime, priimek in naslov uporabnika, telefonsko številko in datum oziroma uro registracije; 2. številko IP, s katere je uporabnik opravil registracijo oziroma objavil vsakega od šestih zapisov; 3. kdaj in od kod je bil ustvarjen uporabnikov profil. Ali jim je posameznik dolžan posredovati te podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Posredovanje posnetka videonadzora zavarovalnici

Irena Vovk, 14.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013Zavarovalnica, ki obravnava škodni zahtevek svoje stranke za povrnitev škode, ki naj bi bila posledica kraje osebnega vozila v neposredni bližini bančne poslovalnice, zahteva, da ji omenjena poslovalnica posreduje kopijo posnetkov videonadzorne kamere, ki je nameščena na zunanjem delu poslovalnice in nadzoruje službeni vhod. Pri svoji zahtevi se zavarovalnica sklicuje na 154. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar). V bančni poslovalnici pa menijo, da zavarovalnica do posnetkov ni upravičena, saj v 154. členu ZZavar nikjer ni navedeno, da lahko zavarovalnica pridobi osebne podatke v obliki videoposnetka nadzorne kamere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Uporaba diktafona pri pouku

Irena Vovk, 14.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je v postopku usmeritve osnovnošolca v okviru prilagoditev predlagala tudi uporabo diktafona pri pouku. Šolski svetovalni delavec pa sprašuje, ali je uporaba diktafona za snemanje pouka (razlaga nove snovi, ustno ocenjevanje učencev in ostala komunikacija na oddelku) sploh dovoljena. Ali bi tako snemanje pomenilo kršenje varstva osebnih podatkov drugih učencev in učitelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po Zakonu o voznikih

Irena Vovk, 15.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2012V skladu z novo zakonodajo na področju cestnega prometa so se občani začeli prijavljati na zdravstvene preglede s svetovanjem po 76. členu Zakona o voznikih (ZVoz). Po četrtem odstavku 77. člena ZVoz lahko pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti pridobivajo podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so bile napotene na ta pregled. Ali se ta določba nanaša le na osebe, ki so bile napotene na kontrolni zdravstveni pregled, ali je določbo četrtega odstavka 77. člena ZVoz mogoče smiselno upoštevati tudi v primerih, ko se oseba prostovoljno odloči za zdravstveni pregled s svetovanjem po 76. členu ZVoz? Izbrani osebni zdravnik namreč lahko zaprosi za kopijo zapisnika o alkoholiziranosti za voznika, ki se je prostovoljno odločil za zdravstveni pregled s svetovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča

Irena Vovk, 17.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2011Upravna enota na podlagi 29. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) zagotavlja administrativne in tehnične pogoje za delovanje okrajnih volilnih komisij (na primer pošiljanje obvestil volivcem o volitvah). Vsa nevročena obvestila se vrnejo v sprejemno pisarno upravne enote. Ali lahko upravna enota vrnjena obvestila uporabi kot "povod" za ravnanje po 8. členu Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) - uvedba postopka ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Opredelitev pojmov upravljavec osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalec

Irena Vovk, 11.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2010Ali je prodajalec vozil, ki lizinškemu podjetju posreduje zbrane osebne podatke za odobritev lizinga za nakup avtomobila, upravljavec osebnih podatkov ali (njihov) pogodbeni obdelovalec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Resnični podatki pri registraciji za spletno socialno omrežje

Irena Vovk, 11.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2010Posameznik se je na spletnem socialnem omrežju registriral z lažnimi podatki, zato ga je upravljavec omrežja pozval, naj posreduje prave podatke; k temu pa ga poziva tudi oseba, ki prek spletnega omrežja ponuja svoje storitve, ki pa jih posameznik ne uporablja. Kaj naj stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Uporaba osebnih podatkov za ciljno trženje na spletu

mag. Katarina Krapež, 12.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 10/2009Ali lahko spletni portal uporabi podatek o starosti uporabnika, ki ga mora uporabnik navesti ob registraciji na spletnem portalu, za oglaševanje in za ciljno trženje (tržno segmentiranje) po posameznih starostnih skupinah?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Hramba podatkov spletnih oglaševalcev

mag. Katarina Krapež, 12.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 10/2009Koliko časa mora lastnik spletne strani hraniti osebne podatke in vsebino oglasov, ki jih oddajo uporabniki spletne strani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Potrebne spremembe Zakona o tujcih

Kristina Božič, 12.3.2009

Tujci

Kristina Božič, Kristina Božič, Pravna praksa, 10/2009V Sloveniji še vedno ni primerno zagotovljena pravica vsem družinskim članom slovenskih državljanov do združitve z družino v Sloveniji. Vlada naj bi sredi marca obravnavala spremembe Zakona o tujcih (ZTuj), ki bodo v slovenski pravni red uvedle biometrične izkaznice za tujce v naši državi. To zahtev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Plačilo stroškov obnovljenega postopka

Matjaž Remic, 13.3.2008

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 10/2008 Investitorja menita, da je v nasprotju s 113. oz. 114. členom ZUP, da bi morala nositi stroške postopka, sproženega z izrednim pravnim sredstvom, saj ta člena določata stroške rednega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Posredovanje strokovnih mnenj študentom v habilitacijskem postopku

Irena Vovk, 13.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-179/2008/2, 5. marec 2008 Ali obstaja zakonska podlaga za zahtevo študentov, članov senata članice, za posredovanje celotne ocene strokovne usposobljenosti posameznega kandidata v habilitacijskem postopku, ki jo pripravi tričlanska strokovna komisija? Postope...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Roki za izdajo gradbenega dovoljenja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.3.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 10/2007* Kakšni so roki za izdajo gradbenega dovoljenja? Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1),ŠO]1 ki ureja temeljne pogoje graditve objektov, predvideva dve vrsti postopka izdaje gradbenega dovoljenja, in sicer posebni ugotovitveni postopek ter skrajšani ugotovitveni postopek. V posebnem ugotovitvene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic

Urška Vrbnjak, 16.3.2006

Človekove pravice, Tujci

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 10/2006V začetku februarja je v Berlinu na temo azila potekal seminar z naslovom Subsidiarna zaščita, Evropska unija in mednarodno pravo človekovih pravic, ki ga je pripraivla Evropska mreža pravnikov za azil (European Legal Network on Asylum, ELENA). Seminarja se je udeležilo več kot 130 udeležencev iz dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Slovensko sodniško društvo sporoča

Irena Vovk, 29.3.2001

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2001O ustavnih spremembah, o noveli zakona o sodniški službi, o proračunu V ljubljanski sodni palači je predsednik Slovenskega sodniškega društva Aleš Zalar na tiskovni konferenci, ki je bila 21. marca, predstavil stališča in sklepe izvršilnega odbora društva o nekaterih aktualnih vprašanjih s področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Posameznikova pravica do ustanavljanja in pogoji za vstop in bivanje v državah članicah - 1

Barbara Rous-Svete, 29.3.2001

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Rous-Svete, Pravna praksa, 10/2001Evropski sporazumi v praksi ( IV.) V prejšnjem prispevku smo obravnavali neposredni učinek določb prava skupnosti oziroma relevantne določbe o pravici do ustanavljanja iz ESP. Ne glede na dejstvo, da bi določbi o pravici do ustanavljanja iz ESP lahko glede na dosedanjo prakso ES priznali neposred...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Ustavno sodišče RS: Pravice tujcev - državljanstvo

Avtor ni naveden, 1.4.1999

Ustavno sodišče, Tujci

, Pravna praksa, 10/1999Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 44/97 in 50/98-odl. US) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oseb iz drugega odstavka 81. člena po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, če tega niso st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 1.4.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 10/1999Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropskem sporazumu o pridružitvi (II.) Že v prejšnji številki sem navedla, da Evropski sporazum o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) daje delavcem pridruženih držav dosti manjše pravice, kot jih zagotavlja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Direktor in prokurist družbe - državljanstvo

Damjan Belič, 29.5.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 10/1997V družbi bi želeli, da je direktor družbe slovenski državljan, dva prokurista pa bi bila oba tujca. Ali je to mogoče? Vprašanje se očitno nanaša na 5. odstavek 246. člena ZGD, ki določa da mora biti direktor ali prokurist gospodarske družbe državljan Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Pravniško društvo Ljubljana: Seznanitev z delovnim predlogom ZDR

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1997Majsko strokovno-družabno srečanje so člani ljubljanskega pravniškega društva namenili seznanitvi z delovnim predlogom novega ZDR - torej zakona, ki bo na novo uredil individualna delovna razmerja. Strokovno zasnovo zakona je predstavil dr.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2013(2) 2012(1) 2011(1)
2010(2) 2009(3) 2008(2) 2007(1)
2006(1) 2001(2) 1999(2) 1997(3)
1995(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJ K LMNOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov