O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Objava podatkov o nadurah učiteljev

Matej Vošner, 11.1.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 1/2018Ali je dopustna objava opravljenih nadur osnovnošolskih učiteljev na oglasni deski tako, da je to dostopno vsem učiteljem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Osebni podatki v EU

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Odbor stalnih predstavnikov EU (Coreper) je 20. decembra 2015 potrdil kompromisno besedilo glede zakonodajnega svežnja o varstvu osebnih podatkov. S tem sta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o svežnju, o katerem so štiri leta potekala zelo intenzivna pogajanja. Dogovor bo formalno potrjen, ko bo Evropski parlament glasoval na plenarnem zasedanju in Svet potrdil besedilo, kar naj bi se zgodilo spomladi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Predložitev osebne izkaznice ob plačevanju z moneto

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Prodajalka na bencinskem servisu je od posameznika, ko je opravil nakup z moneto, zahtevala predložitev osebnega dokumenta. Dokument je zahtevala, ker naj bi se pogosto dogajale zlorabe monete. Ali je ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pridobivanje podatkov o učencih od vrtca

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Pravne podlage za posredovanje informacij o družinskih razmerah otroka in njegovi morebitni "problematičnosti" vrtec nima. Praviloma bo otrok, katerega telesne, duševne oziroma vedenjske specifičnosti zahtevajo posebno obravnavo, že v vrtcu vključen v posebni program vzgoje na podlagi odločbe, ki jo po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) izda Zavod za šolstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Videonadzor nad ekološkimi otoki

Irena Vovk, 8.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2015Ali je uvedba videonadzora nad zabojniki za odpadke pred večstanovanjskimi hišami in ekološkimi otoki dovoljena ali ne? Občani namreč v skupne zabojnike odpadke odlagajo nepravilno, zato bi z uvedbo videonadzora lahko dosegli ravnanje, ki se od njih pričakuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave - neizdaje upravnega akta v razumnem roku

mag. Tea Melart, 8.1.2015

Upravni postopek in upravne takse, Obligacije

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 1/2015Pri svojem delu se pogosto srečujem s problematiko nespoštovanja instrukcijskih rokov pri odločanju upravnih organov. Nespoštovanje rokov za odločanje je postalo praksa mnogih upravnih organov. Razlogi za to so različni. Problematika je aktualna in zadeva različna upravna področja. Ker je zaradi pomanjkljive učinkovitosti uprave posameznik v razmerju do države neredko nemočen, kaže tej problematiki nameniti več pozornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske pošte na delovnem mestu

Lidija Zupančič, 8.1.2015

Delovna razmerja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Lidija Zupančič, Pravna praksa, 1/2015Razvoj tehnologije poleg hitrejšega in učinkovitejšega opravljanja dela prinaša tudi nove načine nadzorovanja delavcev. Ima delodajalec zaradi lastninske pravice nad računalnikom pravico do vpogleda v podatke o obiskanih spletnih straneh? Se lahko seznani z vsebino katerekoli elektronske pošte, če je bila ta poslana z računalniške enote, ki je v lasti delodajalca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico pokojnika do pietete

dr. Judita Dolžan, 8.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 1/2015Tako kot pred njim že Ustavno sodišče ZRN se je tudi Vrhovno sodišče Zvezne Republike Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH) postavilo v bran pravici otroka do poznavanja lastnega izvora, ki je v zadnjih letih v sodni praksi vse bolj v ospredju. Vrhovno sodišče ZRN je namreč odločilo, da ima pravica otroka do poznavanja lastnega izvora načeloma prednost pred pravico pokojnika do posmrtnega varstva osebnosti v primeru, ko je za opravo testa očetovstva treba izkopati posmrtne ostanke pokojnega očeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Vpogled DURS-a v podatke o strankah

Irena Vovk, 9.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014V letih 2012 in 2013 je bila gospodarska družba predmet davčnega inšpekcijskega nadzora. Davčna uprava RS (DURS) v odločbi ni priznala dela dveh poslovodnih oseb, z utemeljitvijo, da družba DURS-u ni izkazala, da sta osebi za družbo opravljali delo. Družba je nato DURS-u predložila zbirni opis specifikacij za zahtevano obdobje za obe osebi, ne pa tudi natančnega opisa opravljenega dela, saj je po mnenju družbe vsebina dela, ki ga opravlja za stranke, tajna, razen v primeru ustreznega sodnega naloga. Ali je bilo tako ravnanje družbe pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Videonadzor brez shranjevanja posnetkov

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Odgovorna oseba osnovne šole je podjetju naročila postavitev videonadzornih kamer znotraj njihovega objekta. Kamere naj bi pokrivale šolski vhod, službeni vhod, hodnik garderobe, telovadnico, sčasoma pa še druge skupne šolske prostore. Snemanja videonadzornih kamer ne bo, slike v živo bi občasno spremljali vodilni uslužbenci šole in varnostna služba v času, ko je šola zaprta. Ali gre v tem primeru sploh za videonadzor po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Osnovna šola je od Inštituta za varovanje zdravja prejela dopis, s katerim so jo obvestili, da bodo na zahtevo EU tudi v tem šolskem letu vrednotili učinkovitost ukrepa Sheme šolskega sadja. Učenci posameznih razredov, ki so jih izbrali na inštitutu, so v računalniški učilnici reševali spletni vprašalnik (več na (http:/anketa.ivz.si/SSS)). V zvezi s to anketo pa so se nekateri starši pritožili, saj so menili, da zanjo niso podali soglasja za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka. Osnovna šola ob začetku šolskega leta sicer da staršem v podpis soglasje za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka (na primer objava fotografij, rezultati različnih tekmovanj) s strani šole. Ali bi lahko pod opisom "drugo" na tem obrazcu za soglasje zajeli tudi različne ankete?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi postopkov po ZVEtL

Boštjan Trobiš, 12.1.2012

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Trobiš, Pravna praksa, 1/2012 O Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe ter o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), pa tudi o noveli ZVEtL-A je bilo že kar nekaj napisanega.3
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Obdelava podatkov o predhodnih zaposlitvah pri medicini dela

Irena Vovk, 12.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2100, 16. avgust 2011 V okviru zdravniških pregledov pred zaposlitvijo psihologi zbirajo in beležijo tudi vsa dejstva v zvezi z vsemi preteklimi zaposlitvami posameznika (na primer pri katerih podjetjih je bil delavec predhodno zaposlen, koliko časa je
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej "odnesla" vašo pravico do varstva osebnih podatkov

Jure Logar, 12.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 1/2012 Ta prispevek je odziv na članek dr. Saše Zagorca in Žige Dolharja Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah. V njem avtorja obravnavata delno odločbo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Povezava med zavarovalnicami in Centralnim registrom prebivalstva

Irena Vovk, 13.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2011Zavarovalnica razvija nov produkt rentnega zavarovanja. Da pa rent zavarovalnica ne bi izplačevala ljudem, ki so že pokojni, želi svojo bazo samodejno povezati s Centralnim registrom prebivalstva, od koder bi dobivali podatke o datumu škodnega dogodka (smrt) in stalnem prebivališču (spremembah) za njihove stranke. Ali je takšno samodejno povezovanje baz sploh dovoljeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in transparentnostjo

Kristina Kotnik-Šumah, 13.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Različni kriteriji za povrnitev stroškov postopka

Avtor ni naveden, 14.1.2010

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2010Četrti odstavek 25. člena Zakona o upravnem sporu1 je v neskladju z Ustavo v delu, ki se nanaša na stroške postopka, če sodišče postopek ustavi po tretjem ali četrtem odstavku 39. člena istega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Posredovanje EMŠO in davčne številke

Irena Vovk, 14.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2010Ali ima Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pravico, da za pridobitev gesla za dostop do obrazcev za registrirane raziskovalce na svoji spletni strani od izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti zahteva bodisi davčno številko bodisi EMŠO?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄1

Slovenija sistematično krši pravico do azila

mag. Matevž Krivic, 15.1.2009

Tujci

mag. Matevž Krivic, mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 1/2009Za uvod primerjava z znanim problemom izbrisanih: tudi pravice izbrisanih Slovenija krši sistematično in množično ter z dejanji vseh treh vej oblasti (zakonodajne, izvršilne in sodne), celo že 17 let, pravice prosilcev za azil pa "šele" kakšnih osem let, odkar je bil leta 1999 sprejet njen prvi zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Podatki o delničarjih NKBM v časopisu

Irena Vovk, 10.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1128/2007/2, 24.12.2007 Ali je dopustno objavljanje seznama fizičnih oseb (ime in priimek ter funkcija), ki naj bi dale ponudbo za nakup 50 tisoč evrov delnic Nove KBM, v enem izmed dnevnih časopisov? Ali gre s tem za poseg v njihovo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Neposredno trženje s pomočjo e-pošte

Irena Vovk, 10.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1126/2007/2, 24. december 2007 Ali in pod kakšnimi pogoji sta dovoljena spremljanje in analiza odzivov naročnikov e-novic na vsebine v e-sporočilih s pomočjo unikatnih ključev v posameznih povezavah, oz. ali in kako je bil posameznik s tem seznanjen, preden je s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Uporaba predpisov pri odločanju v upravnem postopku

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 10.1.2008

Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 1/2008mag. znanosti, sekretarka na Agenciji RS za okolje Eno izmed najpomembnejših načel splošnega upravnega postopka je načelo zakonitosti, ki določa, da v upravni zadevi organ odloča po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih samoupravne lokalne skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Kdo odloča o zahtevi za vračilo takse

Ana Testen, 10.1.2008

Upravni postopek in upravne takse

Ana Testen, Pravna praksa, 1/2008univ. dipl. pravnica, vodja strokovnih sodelavcev na Okrožnem sodišču v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo Zakon o sodnih taksah (ZST)1 ureja vrnitev sodne takse v petem poglavju, kjer je določeno, kdo ima pravico zahtevati takso in kdaj nastopijo pogoji, ko je taksni zavezanec upravičen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Življenje na razprodaji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 12.1.2006

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 1/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Za programsko in kadrovsko prenovo ZDPS

Hinko Jenull, 12.1.2006

Društva, javni shodi, prireditve

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2006Redna volilna skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije, sklicana za 2. 3. 2006, ne bo le običajno izpolnjevanje obličnosti, ki so z zakoni in pravili naložene društvom – članom. Težave, s katerimi se zveza sooča pri svojem delovanju in različni pogledi na izhod iz krize, tokrat napovedujejo zanim...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2018(1) 2016(3) 2015(4) 2014(1)
2013(2) 2012(3) 2011(2) 2010(2)
2009(1) 2008(4) 2006(2) 2005(2)
2003(1) 2000(1) 1998(1) 1996(2)
1995(1) 1994(1) 1993(1) 1992(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GHI J K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov