O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Neposredno trženje in GDPR

Matej Vošner, 7.6.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 22/2018Ali Splošna uredba o varstvu podatkov na področju izvajanja neposrednega trženja po telefonu prinaša kakšne bistvene spremembe v zvezi s kontaktiranjem obstoječih in novih strank, do katerih pride podjetje prek kontaktov iz telefonskega imenika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Dinamični naslovi IP

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Camposa Sanchez-Bordone je 12. maja 2016 izdal pomembno mnenje, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov na spletu. V zadevi C-582/14 Patrick Breyer proti Nemčiji je izrazil prepričanje, da je treba podatek o dinamičnem naslovu IP obravnavati kot osebni podatek in da ta spada pod domet Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Objava seznama sankcioniranih pooblaščenih revizorjev

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Ali lahko Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v poročilu o ukrepih (kot delu letnega poročila) objavi tudi ime in priimek sankcionirane fizične osebe -pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti - ki ji je bil izrečen ukrep po Zakonu o revidiranju (ZRev-2)? Agencija namreč meni, da bi bila objava imen pravnomočno sankcioniranih pooblaščenih revizorjev oziroma ocenjevalcev vrednosti z navedbo ugotovljenih kršitev v javnem interesu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Videonadzor za osebno rabo

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Posameznik želi izvajati videonadzor v osebne namene. Videonadzor namreč ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zato ga zanima, kdaj se ta zakon lahko uporabi in katere so izjeme, v katerih se ta zakon ne uporablja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Poseg v pravico do informacije

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajne dolžnice, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Centralni register psov

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Veterinarske ambulante izvajajo neposredno trženje svojih storitev najpogosteje tako, da lastnikom psov pošiljajo obvestila o cepljenju psov proti steklini, v katerih jih obveščajo, da razpisujejo splošno cepljenje psov proti steklini v nekem obdobju, večkrat pa jim hkrati ponujajo tudi druge storitve (na primer cepljenje proti kužnim boleznim, sterilizacija, kastracija). Ali je torej dovoljeno pošiljanje obvestil na podlagi podatkov iz Centralnega registra psov (CRPsi)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Prijava in odjava stalnega prebivališča

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Na podlagi navedb novega lastnika je stari lastnik stanovanja ugotovil, da so bili v času, ko je bil lastnik, na njegovem naslovu prijavljeni njemu neznani posamezniki. Kako je mogoče urediti prijavo oziroma odjavo teh posameznikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Širitev kroga zavezancev

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012"Sodeč po obsegu zadev, ki jih je v tem letu obravnaval informacijski pooblaščenec, smo ponovno priča tako rekoč rekordnemu številu zadev, ki jih prejmemo v obravnavo na obeh področjih delovanja informacijskega pooblaščenca, pa naj gre za zaprosila za mnenja, prijave ali pritožbe," v uvodu Letnega poročila 2011, ki ga je že predala Državnemu zboru, ugotavlja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Identifikacijski osebni podatki - Rdeči križ

Irena Vovk, 9.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2011Ali Rdeči križ lahko zbira osebne podatke prostovoljcev - posameznikov (med njimi tudi davčno številko), ki v imenu in za račun Rdečega križa operativno izvajajo nekatere humanitarne naloge?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Zbiranje podatkov o uporabi spleta s pomočjo orodnih vrstic v brskalnikih

Irena Vovk, 9.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2011Družba Microsoft naj bi prek svojega spletnega brskalnika Internet Explorer zbirala podatke o tem, kaj uporabniki iščejo na Googlu, te rezultate iskanj pa potem uporablja v svojem iskalniku Bing. Ali je tako zbiranje osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Obdelava osebnih podatkov v gradivih delovnih teles Državnega zbora

Rosana Lemut-Strle, 3.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 22/2010Gradiva, namenjena za sejo delovnega telesa Državnega zbora, vsebujejo tudi osebne podatke, dostopna pa so tudi novinarjem. V primeru gradiv Mandatno-volilne komisije tako ne gre le za volitve in imenovanja funkcionarjev na vodilnih položajih, katerih osnovni osebni podatki so navedeni v poročilu za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Videonadzor brez vednosti najemodajalca

Irena Vovk, 3.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2010Ali lahko najemnik namesti kamere za snemanje poslovnih prostorov (denimo v gostinskem lokalu) brez predhodne privolitve najemodajalca? Ali se videoposnetki, narejeni znotraj poslovnih prostorov, lahko uporabljajo kot dokaz v kazenskem postopku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

GPS-sledenje občinskim redarjem

Irena Vovk, 3.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2010Občina se je odločila, da bo občinske redarje opremila s prenosnimi radijskimi postajami tetra (enake uporablja tudi policija), ki imajo vklopljeno funkcijo sledenja uporabniku prek signala GPS. Postajo mora občinski redar ves čas nositi s seboj (na telesu), tako da se z njo dejansko sledi uporabnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Izbrisani in Romi

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009"Pod ekonomsko krizo se odvija eksplozivna kriza človekovih pravic. Gospodarski padec je zaostril zlorabe, preusmeril pozornost z zlorab in ustvaril nove probleme. Človekove pravice so se teptale v imenu varnosti. Zdaj se v imenu gospodarske oživitve preusmerjajo na stranski tir," je bila kritična d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zapornika

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Pristojni na Zavodu za prestajanje kazni zapora so zavrnili prošnjo obsojenca, ki je brez lastnih sredstev, za fotokopije nekaterih dokumentov iz njegovega spisa. Je tako ravnanje zavoda dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Odločanje izvajalcev javnih služb o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev - smiselna ali subsidiarna uporaba ZUP?

Damjan Gantar, 4.6.2009

Upravni postopek in upravne takse

Damjan Gantar, Damjan Gantar, Pravna praksa, 22/2009Vsak posameznik v pravnih in tudi širših družbenih razmerjih hote ali nehote v odnosu do drugih subjektov prihaja v različne položaje podrejenosti v tem smislu, da nekdo drug odloča o njegovih pravicah in obveznostih. V teh položajih je posameznik v podrejenem položaju nasproti močnejšemu subjektu, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Zastopnik pacientovih pravic je na bolnišnico naslovil poizvedbo z zaprosilom za poročilo o zdravljenju pacienta na podlagi določil 49. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zastopnik pacientovih pravic lahko namreč v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 49. člena ZPacP za pacienta opravlja po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Izdaja na čas vezanih dovoljenj

dr. Polona Kovač, 5.6.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 22/2008Med različnimi vrstami upravnih odločb poznamo tudi t. i. temporalne odločbe, katerih veljavnost je vezana na določen rok oz. katerih veljava se po izteku v izreku določenega roka izteče. V praksi pa pride do težav, če stranka še pred potekom prvotne odločbe uveljavlja nov zahtevek - kaj tedaj stori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Objava goljufov na skupnem portalu trgovcev

Irena Vovk, 5.6.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-476/2008/2, 20. maj 2008 Trgovci želijo vzpostaviti skupni portal, kjer bi se lahko prijavilo goljufe, da bi jih poznali vsi trgovci, ne glede na dejavnost in velikost. Ali za vzpostavitev takega portala obstaja pravna podlaga? Osebnih podatkov posameznikov na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov

Irena Vovk, 5.6.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-428/2008/2, 16. maj 2008 Davčni organ v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora od podjetja, ki se ukvarja z izdajo zdravil in medicinskotehničnih pripomočkov, tudi v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zahteva izdajnice, ki so knjižene v b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov Pojasnilo MF, št. 423-15/2007, 27. 2. 2007 · Ali je določba »Po Zakonu o davku na dodano vrednost državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Davčno priznavanje amortizacije v primeru spremembe amortizacijskih stopenj

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-25/2007, 28. 2. 2007 · V zvezi z izvajanjem 26. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)ŠO]9 oziroma 33. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),ŠO]10 ki priznavanje amortizacije za davčne namene vežeta na uporabo metode enakomernega časov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Investicijska olajšava za vlaganja v opremo v vrednosti do 500 evrov

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-22/2007-2, 28. 2. 2007 Zavezanec navaja, da se postavlja dilema, ali se prizna 20 odstotna olajšava za investicije v opremo v primeru, ko jo knjižimo takoj med stroške (vrednost do 500 evrov). Meni, da ni razloga, če kupi npr. računalnik, da ne bi uveljavil olajšave, ne g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Prenos blaga v drugo državo članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-57/2007-2, 28. 2. 2007 Člen 21 Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednostŠO]3 (v nadaljevanju: pravilnik) v povezavi z 9. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]4 opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se prenos blaga v drugo državo č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Vprašanja - »študenti«

Avtor ni naveden, 7.6.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 22/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-136/2007, 28. 3. 2007 V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na davčno obravnavanje študentskega dela in »študentskih« olajšav po novem zakonu o dohodnini, DURS odgovarja na naslednja vprašanja: · Ali je študent, ki se je po 26. rojstnem dnevu še v istem koledarskem letu v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

2018(1) 2016(4) 2012(3) 2011(2)
2010(3) 2009(4) 2008(3) 2007(8)
2004(2) 2002(2) 1998(2) 1997(1)
1993(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

A BCĆČDĐEFG HIJK L M N OP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov