O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Seznam nekdanjih sošolcev za obletnico

Sonja Strle, 11.7.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Osnovno šolstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 27/2019Pobudnik je želel organizirati 50. obletnico končanja osnovne šole, vendar zaradi časovne oddaljenosti ni več razpolagal s podatki o sošolcih iz 8. razreda osnovne šole. Ker iskanih podatkov ni našel v zgodovinskem arhivu, se je obrnil na sedanjo ravnateljico, ki pa mu zaradi varstva osebnih podatkov ni želela posredovati seznama učencev iz njegovega razreda. Zato se je pobudnik obrnil na Informacijskega pooblaščenca (IP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo

Irena Vovk, 7.7.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Koliko časa je delodajalec po izboru kandidatov dolžan hraniti prijavo za delo? Neizbrani kandidat je namreč privolil, da se njegova vloga hrani za morebitne nadaljnje potrebe po delavcih (tudi po zaključenem postopku izbire), tako da se osebni podatki ne obdelujejo na podlagi zakona, ampak na podlagi njegove osebne privolitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Prejemanje izredne denarne pomoči - seznam živil

Irena Vovk, 10.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Upravičenec je na center za socialno delo vložil prošnjo za izredno denarno pomoč. S centra pa so mu posredovali poziv, naj k prošnji predloži fotokopije položnic, ki se glasijo na njegovo ime, in izpolnjen seznam za nakup osnovnih trajnih živil, za katere prosi za izredno denarno pomoč. Ker je upravičenec vlogi priložil vse priloge, ki so bile navedene v obrazcu, ga zanima, ali je ravnanje centra za socialno delo pravilno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do interneta

Irena Vovk, 11.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013Slovenska policija je od tuje policije prejela v nadaljnjo kriminalistično preiskavo primer kaznivega dejanja, povezanega z gradivi o spolnih zlorabah otrok (t. i. otroško pornografijo). Iz priloženih dokazov je razvidno, da je neznani storilec v svetovni splet dostopal pred dvema letoma, znan pa je tudi podatek o naslovu IP, ki ga je uporabljal v konkretno določenem času. Ker pa ponudniki internetnih storitev podatke o dostopanju do svetovnega spleta hranijo krajši čas (107.a člen Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom), policija z zaprosili o pridobitvi podatkov o uporabnikih ni bila uspešna. Prav tako policija ni bila uspešna pri pridobivanju informacije o tem, ali je konkreten podatek o uporabniku določenega naslova IP dinamičen ali statičen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Uporaba Skypa za službene namene

Irena Vovk, 12.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Ali bi lahko v podjetju izvajali videokonference s pomočjo aplikacije Skype? Delodajalec lahko v skladu s 46. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) zbira, obdeluje, uporablja in dostavlja osebne podatke zaposlenih tretjim osebam, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to pot
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto

Irena Vovk, 12.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Ali lahko delodajalec (v javnem sektorju) od policije zahteva zapisnik o nesreči, ki naj bi se zgodila delavcu na poti na delo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Uporaba digitalnega potrdila med nadomeščanjem

Irena Vovk, 14.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2011Med delavčevo bolniško odsotnostjo je nekdo (najverjetneje administrator po navodilu direktorja) vdrl v njegov računalnik in v imenu družbe prek elektronske banke izvedel nakazila. Pooblastilo za to aktivnost pa ima le začasno odsotni delavec. Elektronska banka je vezana na digitalno potrdilo (na posamezno osebo, in ne na družbo), za katerega delavec odgovarja. Ali je torej v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), da tretja oseba brez vednosti imetnika uporablja njegovo digitalno potrdilo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Zamolčanje podatkov o zdravstvenem stanju pacientu

Irena Vovk, 14.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2011Odbor za pravnoetična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije pogosto prejme vprašanja glede vročitve zdravstvene dokumentacije pacientom in njihovim pooblaščencem. Zadeva vročanja je dobro opredeljena v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), do težav pa občasno pride pri psihiatričnih bolnikih, ki imajo kronične in hujše oblike duševnih bolezni. V redkih primerih imajo psihiatri v ločeni zdravstveni dokumentaciji zavedene razloge za zamolčanje in pridržanje medicinske dokumentacije. Večkrat se zgodi, da v dopisu, ki ga posredujejo odboru, z dejstvi obrazložijo, da bi posredovanje celotne specialistične dokumentacije povzročilo zdravstveno škodo. Pri tem opisujejo okoliščine, ki so podlaga njihovih odločitev (stalna prisotnost psihotične dezintegracije, nanašalnost, paranoidnost, hude konverzivne osebnostne motnje). Kako naj zdravnik, ki presodi, da bi bilo pacientu, ki v skladu z 41. členom ZPacP zahteva seznanitev s svojo zdravstveno dokumentacijo, treba zamolčati podatke o njegovem zdravstvenem stanju, uporabi možnost iz 22. člena ZPacP, ne da bi ob tem hkrati pacienta še bolj vznemiril (s tem, ko bi mu pojasnil, da bo podatke zamolčal, zato da mu ne bi povzročil resne zdravstvene škode) oziroma kršil 41. člen ZPacP?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Posredovanje kopij odločb centra za socialno delo DURS-u

Irena Vovk, 14.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2011Ali sme Davčna uprava RS (DURS) za potrebe odločanja o odmeri dohodnine od centrov za socialno delo na primer zahtevati kopije odločb o priznanju dodatka za nego otroka? DURS namreč preverja upravičenost izpolnjevanja pogojev do posebne olajšave za vzdrževanega otroka v postopku odmere davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

EMŠO in naslov stalnega ali začasnega prebivališča

Irena Vovk, 8.7.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Vpis otrok v vrtec - potrdilo o stalnem prebivališču

Irena Vovk, 8.7.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Posredovanje poimenskega seznama prejemnikov pokojnine v Srbijo

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-260/2009/2, 1. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Socialna kartica prosilcev pomoči pri humanitarnih organizacijah

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-239/2009/2, 28. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Občutljivo področje informacijske zasebnosti

Avtor ni naveden, 10.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2008 Odločba US RS, št. U-I-411/06 z dne 19. junija 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča

Avtor ni naveden, 10.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 27/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-588/2008, 5. junij 2008 Posameznik je izvedel, da upravna enota sosedom njegovih staršev pošilja vprašalnike, v katerih jih sprašuje povsem osebne stvari v zvezi z njim. Vprašalnik naj bi bil namenjen ugotavljanju njegovega dejanskega stalnega prebivališča. Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Vročanje v postopku o prekršku

Suzana Gril, 10.7.2008

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Suzana Gril, Suzana Gril, Pravna praksa, 27/2008Učinkovit sistem vročanja je zelo pomemben, pa naj gre za upravni, kazenski, civilni postopek ali postopek o prekršku. V slednjem se z vročitvijo posameznih pisanj udeleženci postopka seznanjajo z odločitvami prekrškovnih organov in sodišč, od pravilne in pravočasne vročitve posameznega pisanja pa j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Pravica državljanov EU do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic EU

Gregor Maučec, 13.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Gregor Maučec, Pravna praksa, 27/2006Evropska unija (EU) obstaja le pol stoletja, vendar je v tem času dosegla izredne stvari - zagotovila je mir med svojimi članicami in blaginjo za svoje državljane. Ob čedalje bolj povezane Evrope smo priče enkratnemu oblikovanju evropskega državljanstva, ki ga je uvedla Maastrichtska pogodba (Pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Varstvo osebnih podatkov

Jernej Rovšek, 26.8.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 27/2004Novi zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04; ZVOP-1), ki začne veljati 1. januarja 2005, prinaša nekaj pomembnih novosti in v veliki meri presega dosedanji razkorak med strogimi zakonskimi zahtevami, ki se pogosto niso spoštovale, in prakso, ki je šla nato v veliki meri svojo pot. Ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Upravne takse

Matjaž Remic, 26.8.2004

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 27/2004I. Zakon o upravnih taksah v 1. členu določa, da ta zakon ureja plačevanje upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih. * Ali to pomeni, da mora biti za vsako vlogo, ki dospe na občino, plačana tudi upravna taksa -- pa čeprav ne gre za upravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Koliko?

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 27/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Overitve Tarifna št. 7 Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra: 1. za overitev prvega izvoda 50 točk ali 800 tolarjev. 2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda 15 točk ali 240 tolarjev. 3. za overitev kopije 15 točk a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Cerkev in država

Andraž Teršek, 5.10.2000

Verske skupnosti

Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2000Pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo V začetku leta 2000 je Nova revija (v okviru zbirke Libra - zbirke za človekove pravice) izdala knjigo z naslovom Cerkev in država; pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo. Knjigo, ki obsega 360 strani, je uredil dr. Lovro Šturm, avtorji pos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

2019(1) 2016(1) 2014(1) 2013(1)
2012(2) 2011(3) 2010(2) 2009(2)
2008(3) 2006(1) 2004(2) 2002(1)
2000(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK LM NOPQR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov