O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Avdio snemanje privolitve udeleženca v raziskavi

Irena Vovk, 30.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2013Izvajalca raziskave PIAAC (program OECD za mednarodno oceno kompetenc odraslih, ki bo zagotovil podroben pregled spretnosti odraslih v starosti od 16 do 65 let) zanima dopustnost in primernost, da se privolitev udeleženca v raziskavi za avdio snemanje intervjuja poda tako, da anketar privolitveno izjavo posname. Snemanje (posnel naj bi vsak tretji in deseti intervju) bi se izvajalo za potrebe validacije dela anketarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska odgovornost javnih oblasti

Martin Dekleva, 30.5.2013

Upravni postopek in upravne takse

Martin Dekleva, Pravna praksa, 21/2013V teoriji upravnega prava je uveljavljeno stališče, da načelo zakonitosti omejuje nosilce javnih oblasti v razmerju do posameznikov. V najbolj abstraktnem in širokem pomenu je načelo zakonitosti izvedeno iz načela demokratičnosti in delitve oblasti, pa tudi načela pravne države in vladavine prava, v skladu s katerim je najprej oblast tista, ki je zavezana spoštovati lastno pravo. S tega gledišča so zanimivi teoretični pristopi k vprašanju odškodninske odgovornosti javnih oblasti, saj sodna praksa nakazuje precejšnjo zadržanost pri pravnem priznavanju škode, ki je posamezniku povzročena z nezakonitim oblastnim aktom, zlasti v smeri postavljanja različnih pogojev in oblikovanja pravnih standardov. Zdi se, da se varstvo zakonitosti v upravnem pravu zagotavlja predvsem z uporabo pravnih sredstev, in to je še zlasti očitno na primeru odprave upravne odločbe v pritožbenem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane

Irena Vovk, 2.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Člani sveta šole so na seji odločali o odpisu terjatev (zlasti za neplačilo prehrane itd.) za leto 2009, saj so bila po poročilu vodstva zavoda izčrpana vsa pravna sredstva za izterjavo. Ali svet zavoda potrebuje osebne podatke dolžnikov za odločanje o odpisu terjatev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki

Irena Vovk, 2.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011V okviru sistema zaščite želijo na ministrstvu vgraditi kontrolo priklapljanja zunanjih USB-naprav, in sicer tako, da bodo vnesli nekatere informacije o službenih in neslužbenih USB-ključih (in drugih napravah). Ko bo lastništvo USB-naprav vzpostavljeno, bodo blokirali vse neslužbene USB-naprave. Njihovo uporabo bodo dovolili le v izjemnih primerih. Ali je to v skladu z ZVOP-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Posredovanje psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku

Irena Vovk, 27.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2010Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku, tudi če pacient zatrdi, da bo to storil sam? Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku, tudi če pacient izrazi zahtevo, da se izvida ne posreduje? Ali je dopustno na obrazec psihiatričnega izvida dodati pripombo, da je pacient dolžan izv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete

Rosana Lemut-Strle, 27.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 21/2010• Kako je z navajanjem imena, priimka in funkcije osebe, o katere imuniteti se odloča? Oseba je na podlagi teh podatkov namreč v javnosti izpostavljena ne glede na to, kako se kazenski postopek konča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vpogled v videoposnetke o incidentu na šoli

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Videokamera, ki je nameščena v šoli, je posnela, kako je varnostnik obračunal z učenci. Starši enega od učencev, ki je bil vpleten v dogodek, so podali prijavo na policijo, ki je pozneje zasegla zgoščenko s posnetki. Odgovorne na šoli je obiskal oče, ki je podal prijavo na policijo in želel, da šola...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Zdravstveni dom je prejel zahtevo očeta za vpogled v zdravstveno dokumentacijo njegove dvanajstletne hčere, ki je že nekaj let v obravnavi pri kliničnem psihologu v zavodu. Oče se pri zahtevi sklicuje na Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Hkrati z obravnavo je tekel postopek na sodišču, kjer je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Protizakoniti posegi v vizumske postopke - kršitev samostojnosti odločanja

Peter Golob, 29.5.2008

Upravni postopek in upravne takse

Peter Golob, Peter Golob, Pravna praksa, 21/2008Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) dovoljuje protizakonite posege nadrejenih v vizumske postopke, s čimer krši 12. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki ureja samostojnost odločanja v upravnih postopkih. Taki posegi niso le protipravni, temveč imajo tudi znake kaznivega dejanja zlorabe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Posredovanje podatkov o kandidatih gasilskih zvez

Irena Vovk, 29.5.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2008Eden izmed kandidatov je želel vpogled v seznam delegatov posameznih gasilskih zvez. Vendar so dostop do njega na Gasilski zvezi Slovenije (GZS) prepovedali prav vsem. GZS bo namreč kmalu imela kongres, na katerem bo volila novo vodstvo. Ali so torej na GZS ta seznam dolžni posredovati gasilskim zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Posredovanje seznama dohodnih klicev

Sergeja Černelč, 31.5.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Sergeja Černelč, Pravna praksa, 21/2007Ali je operater telekomunikacijskih storitev upravičeno zavrnil zahtevo pravne osebe (naročnika) po posredovanju seznama dohodnih klicev na številke faksimilnih naprav za obdobje treh dni, ko te naprave niso delovale zaradi težav z linijami, z utemeljitvijo da bi bilo tako posredovanje v nasprotju z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Policija dala lekcijo varuhinji - in ustavnemu sodišču

mag. Matevž Krivic, 31.5.2007

Človekove pravice, Tujci

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2007mag. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS Če kdo morda misli, da je naslov tega članka z mojim podpisom ironičen, se je zelo zmotil - naslov je mišljen zelo resno. In tokrat sploh ni prvič, da glede ravnanja v azilnih zadevah hvalim policijo. Seveda sem tudi jaz oster nasprot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Okoljevarstveno dovoljenje – inšpekcijski nadzor

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 8.6.2006

Inšpekcije, Varstvo okolja

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 21/2006K pisanju tega prispevka me je spodbudil članek mag. Adrijane Viler Kovačič Okoljevarstvena dovoljenja,1 in sicer v naslednjem delu: »Če obremenjevalec okolja nima okoljevarstvenega dovoljenja, pa bi ga moral skladno z zakonom imeti, s tem stori prekršek. Inšpektor za okolje ima pravico in dolžnost ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Prenos osebnih podatkov iz EU v tretje države

Jasmina Cigrovski, 8.6.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 21/2006Evropski parlament proti Svetu in Komisiji, C-317/04 in C-318/04, 30. maja 2006 Sodišče ES je 30. maja v združenih zadevah C-317/04 in C-318/04 za nično razglasilo odločbo Komisije ES, s katero je bilo ugotovljeno, da ZDA ustrezno varujejo osebne podatke, ter sklep Sveta, s katerim je bila potrje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Veljavnost dovoljenja za zaposlitev tujca ob nakupu družbe

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/2002Družba je pred kratkim kupila od druge družbe celoten proizvodni obrat in po sporazumu oprevzemu delavcev prevzela na delo tudi v tem obratu vse zaposlene delavce. Med zaposlenimi je tudi tujec z "delovnim dovoljenjem za zaposlitev", katerega je pridobil prejšnji lastnik obrata in na katerega se to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Upravni postopek: Pritožba zaradi molka upravnega organa

Boštjan Kavčič, 13.6.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 21/2002Upravni organi se dandanes, podobno kot sodišča, srečujejo z velikim pripadom zadev, katerihposledica so pogosto zaostanki v njihovem razreševanju. Zaradi dolgotrajnih postopkov, ki tečejo znotraj posameznih upravnih enot, lahko pride do prekoračitve roka, ki ga zakon predpisuje za izdajo odločbe. M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Nekatera aktualna evropska migracijska vprašanja: pravo in praksa držav EU in Slovenije

Jože Oberstar, 13.6.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 21/20021. Varnostna vprašanja2. Trgovina z ljudmi 2.1. Posebnosti italijanske ureditve 2.1.1. Dovoljenje za prebivanje iz naslova socialne zaščite v Italiji 3. Tihotapljenje ljudi 4. Dovoljenje za prebivanje v kontekstu združevanja družine in otroci brez spremstva 4.1. Na kratko o dovoljenjih za prebivanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄21

Še o spremembah zakona o azilu

Dean Zagorac, 12.7.2001

Tujci

Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2001V odgovoru(*1) na najin prispevek v Pravni praksi o spremembah zakona o azilu(*2) je predstavnik Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) zapisal nekaj trditev, s katerimi se ne strinjava, in nekaj, ki ne držijo. V tem času je mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu(*3) podal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Tuji delavec - invalid

Taja Plešnik, 30.10.1997

Tujci, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1997Če bi delavca - hrvaškega državljana zaradi zdravstvenega stanja opredelili v III. kategorijo invalidnosti - kaj bi to predstavljalo za delavca oziroma delodajalca? Zakon o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) obravnava vse tuje delavce na enak način.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

2013(2) 2011(2) 2010(2) 2009(3)
2008(2) 2007(2) 2006(2) 2002(3)
2001(1) 1997(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABC ĆČ D ĐEFG HIJK L MNO P QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov