O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kdo je okoljsko razseljena oseba?

Drčar Simon, Kovač Eneja, Levstik Daška, Savić Alen, Smolnikar Kaja, Zorčič Juruša, Žigante Luka, 8.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Simon Drčar, Eneja Kovač, Daška Levstik, Alen Savić, Kaja Smolnikar, Juruša Zorčič, Luka Žigante, Pravna praksa, 9/2018V študijskem letu 2016/2017 smo se študentje PF Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnopravne okoljske klinike ukvarjali z vprašanjem pravnega položaja okoljsko razseljenih oseb na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. V tem prispevku želimo na kratko predstaviti in ovrednotiti dosedanje poskuse opredelitve okoljsko razseljenih oseb ter predstaviti opredelitev, ki smo jo oblikovali sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Postopek za ponovni sprejem

dr. Nana Weber, 8.3.2018

Tujci

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 9/2018Zvezna republika Nemčija proti Azizu Hasanu, C-360/16, 25. januar 2017, tretji senat Pritožnik Aziz Hasan je 29. oktobra 2014 vložil prošnjo za azil v Nemčiji. Ker je bilo ugotovljeno, da je predhodno zaprosil za mednarodno zaščito v Italiji, je Nemčija Italijo zaprosila za sprejem pros
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Slovenski poskus št. 2 - Uradni predlog novele Zakona o varstvu osebnih podatkov

Markovič Zlatka, Brajnik Maja, 8.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zlatka Markovič, Maja Brajnik, Pravna praksa, 9/2018Storjen je bil nov korak v postopku sprejema novega Zakona o varstvu osebnih podatkov - objavljen je bil uradni predlog novele zakona. V članku so izpostavljene določene novosti, hkrati pa tudi pomanjkljivosti objavljenega predloga, ki jih bo treba še odpraviti in pripraviti uskladitve. Precej sprememb je pri pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, čemur je v članku namenjena še posebna pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Izkaz nege za dopust

Toni Tovornik, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Otrok je bil obravnavan v bolnišnici in mora po navodilih zdravnika ostati doma. Njegovega starša, ki ne želi uveljavljati bolniške odsotnosti zaradi nege otroka, temveč koristiti dopust, zanima, ali sme delodajalec za odobritev dopusta zahtevati potrdilo bolnišnice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Test DNK - brez objektivnega prekluzivnega roka

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Razveljavi se tretji odstavek 406. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB3 in 45/08) v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanašata na objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva iz razloga po 10. točki 394. člena Zakona o pravdnem postopku v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK, ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo postopka pa se opira na ta test DNK.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Ali je dopustno, da izvajalec medicine dela delodajalcu posreduje rezultate testiranj vsebnosti alkohola, psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog? Do teh rezultatov izvajalec medicine dela pride v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Kaj pa če delavec v to privoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016V družbi so se odločili, da bodo vse zaposlene fotografirali in njihove fotografije posredovali po e-pošti vsem zaposlenim, uporabili pa jih bodo tudi za identifikacijske kartice. Ali je to z vidika Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Veljavnost oporoke - obstoj oporoke - predhodno vprašanje - pasivna legitimacija

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Upravni postopek in upravne takse, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Za presojo veljavnosti oporoke se uporabljajo splošna pravila OZ o pogojih za veljavnost pravnih poslov samo tedaj, če glede konkretno zatrjevanega razloga za neveljavnost ZD nima posebnih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Pridobivanje soglasij za izvajanje segmentiranega trženja

Irena Vovk, 6.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Kako naj ravna trgovsko podjetje kot upravljavec osebnih podatkov, ki želi izvajati segmentirano trženje? Ali bi moralo osebne podatke posameznikov za ta namen pridobivati ločeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obdelava in hramba profilov DNK

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Prva alineja prvega odstavka 63. člena Zakona o policiji je bila v neskladju z Ustavo, kolikor je omogočala, da so se lahko profili odvzetih vzorcev DNK oseb, ki so bile osumljene, niso pa bile pravnomočno obsojene za očitano kaznivo dejanje, hranili vse do zastaranja kazenskega pregona. Člen 64 Zakona o policiji je bil v neskladju z Ustavo, kolikor je omogočal, da so se lahko profili odvzetih vzorcev DNK oseb, ki so bile osumljene, niso pa bile pravnomočno obsojene za očitano kaznivo dejanje, obravnavali skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu

Sandra Pjanić, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sandra Pjanić, Pravna praksa, 9/2013• Ali je vrtec dolžan starše ostalih otrok obvestiti o tem, da je v njihovi skupini otrok s posebnimi potrebami? Odgovor vsebuje Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, ki na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih (ZVrt)<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Izjava o konkurenčni prepovedi

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Delodajalec želi od zaposlenih v zasebnem sektorju pridobiti izjavo o spoštovanju konkurenčne klavzule oziroma konkurenčne prepovedi. Izjava se nanaša na prepoved opravljanja dejavnosti v konkurenčnih podjetjih, članstvo v drugem organu vodenja ali nadzora, nekaznovanost in pravnomočno obsodbo, članstvo v družbi v stečaju, opravljanje pridobitne dejavnosti, lastniške deleže v kakršnihkoli oblikah družb, ki jih dopušča Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in bi te oblike opravljale dejavnost, ki je lahko konkurenčna dejavnosti družbe, v kateri je delavec zaposlen, na obveščanje delodajalca v primeru spremenjenih okoliščin, prepoved opravljanja dejavnosti v konkurenčnih družbah tudi po prenehanju delovnega razmerja in na povrnitev nastale škode v primeru kršitve konkurenčne klavzule. Izjava pa se nanaša tudi na družinske člane zaposlenih (mož/žena, otroci), če družinski člani zaposlenega opravljajo dejavnost v konkurenčnem podjetju ali če je družinski član član organa vodenja ali nadzora družbe ali je prokurist konkurenčne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Potovanja na račun podjetja

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Podjetje, ki je pri potovalni agenciji naročalo potovalne storitve (letalske vozovnice, hotelske nastanitve, vizume itd.) za svojega direktorja, od nje zdaj zahteva opredelitev posameznih postavk v nekaterih računih, število oseb, ki so potovale, in podatke o tem, za koga so se storitve obračunavale (ime in priimek nosilca letalske karte, nočitev in drugih stroškov). Ali sme potovalna agencija podjetju posredovati podatke o tem, kdo so bili potniki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Pravica do dostopa

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013"Predlog zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (predlog ZMBN) popolnoma izključuje pravico javnosti do dostopa do dokumentov, ki nastanejo pri delu novoustanovljenega Odbora za finančno stabilnost, saj v celoti izključuje veljavnost določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)," meni informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Zato je Ministrstvu za finance 7. februarja poslala pripombe na ta zakonski predlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu za namen izterjave

Irena Vovk, 8.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Posameznik je imel pri zavarovalnici od leta 2002 sklenjeno zavarovanje, ki ga je leta 2009 prekinil. Lani jeseni je od zavarovalnice prejel opomin pred izvršbo terjatve manjšega zneska, ki naj bi jim ga še dolgoval. Zavarovalni agent se na njegove klice ni odzval, decembra pa ga je poklical izterjevalec. Ko se je obrnil na zavarovalnico, so mu sporočili, naj se z izterjevalcem kar sama dogovorita. Niti mu niso želeli povedati, kateremu podjetju so posredovali njegove osebne podatke, saj naj bi v imenu zavarovalnice izterjave opravljalo več podjetij. Ali lahko zavarovalnica za namen izterjave osebne podatke posreduje drugemu podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zajem in analiza e-podatkov v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora

Irena Vovk, 10.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Davčni inšpektorat zanima mnenje o predlogu novele Zakona o davčni službi (Ur. l. RS, št. 1/07 - UPB2 in 40/09; ZDS-1), ki naj bi opredelila nove pristojnosti inšpektorjev glede kopiranja in obdelave podatkov z e-sistemom davčnih zavezancev. Davčni inšpektorji naj bi tako imeli po novem še pristojnost:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Objava naslovov IP komentatorjev

Irena Vovk, 10.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Časopis na svoji spletni strani objavlja tudi naslove IP komentatorjev (ter datum in uro objave). Ali s tem krši ZVOP-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement

Adrijana Viler-Kovačič, 10.3.2011

Varstvo okolja, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 5/2011, je bil objavljen prispevek Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi?, v katerem je avtorica Anja Brglez navedla, da je bilo v postopku in odločbi Agencije RS za okolje (ARSO) pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t. i. dovoljenje IPPC), mogoče najti številne pravne napake. V času pisanja prispevka je bila ta odločba sicer dokončna, ne pa tudi pravnomočna. Pred nedavnim je Upravno sodišče v upravnem sporu odločbo ARSO sicer odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, toda v razlogih za tako odločitev ni najti napak ARSO.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Detektivski nadzor nad bolniškim staležem

Irena Vovk, 4.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2010Posameznik želi izvedeti, kje vse je detektiv, ki ga je najel delodajalec, poizvedoval o njem in katere podatke je zbiral oziroma zakaj je delodajalec (oziroma detektiv) sploh poizvedoval za njim, saj je sproti pošiljal potrebne odločbe ZZZS, ko je bil na bolniškem staležu. Kaj lahko stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence

Irena Vovk, 4.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2010Policija je od stanovanjskega sklada prejela prošnjo za posredovanje osebnih podatkov točno določene osebe iz policijskih evidenc, in sicer podatke o njenih kršitvah javnega reda in miru v stanovanjskem bloku; organ je kot pravno podlago za pridobitev podatkov navedel 103. člen Stanovanjskega zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Zasebnost na delovnem mestu - jo imamo ali ne, naj jo imamo ali ne?

Nataša Pirc-Musar, 5.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 9/2009Ni dvoma, da moramo biti previdni, ko omejujemo temeljne človekove pravice. Pravo ravnovesje med njimi pa je vendarle treba najti. Pravice do zasebnosti, do tajnosti pisem in občil ter varstva osebnih podatkov ne sodijo med t. i. absolutne pravice (pravice, ki se jih nikoli ne postavlja na sodniško ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Snemanje zasebnih telefonskih klicev

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009Ali je dovoljeno z mobilnimi telefoni snemati zasebne prihajajoče in odhajajoče klice? Kako je pravno urejena uporaba takih posnetkov v sodnih postopkih? Ali pomeni že samo snemanje, brez predhodnega opozorila sogovornika, kršitev kakšnega zakona?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpogled Centra za socialno delo v bančne izpiske

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-610/2008/640, 28. januar 2009 Ali ima Center za socialno delo (CSD) pravno podlago, da zahteva, da mu stranka, ki podaja vlogo za pridobitev socialne pomoči, predloži bančne izpiske svojih dveh otrok?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Nagradne igre in davčna številka

Irena Vovk, 6.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-129/2008/2, 28. februar 2007 Na spletu je objavljena nagradna igra, pri kateri organizator že vnaprej zahteva posredovanje davčne številke posameznika, ki želi sodelovati v nagradni igri. Ali je taka obdelava osebnih podatkov dovoljena? Sodelovanje v nagradni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Objava članov društva na spletu

Irena Vovk, 6.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-112/2008, 7. februar 2007 Ali se lahko na spletni strani društva objavi seznam članov, in sicer le z imeni in priimki? Na spletni strani društva se lahko objavi le osebne podatke (ime in priimek) tistih članov društva, ki v tako objavo prej osebno privolijo,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

2018(3) 2017(2) 2016(2) 2015(1)
2014(2) 2013(4) 2012(1) 2011(3)
2010(2) 2009(3) 2008(3) 2006(1)
2005(1) 2003(2) 2002(1) 1999(2)
1998(1) 1997(1) 1995(5) 1994(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K L M N OP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov