O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄33

Izbris starega intervjuja

Sonja Strle, 5.9.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 33/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem, ali ima pravico zahtevati odstranitev intervjuja s spletne strani, ki ga je opravil leta 2010 in je po njegovem mnenju zastarel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄33

Pravica do izbrisa osebnih podatkov pri ponudniku interneta

Matej Vošner, 6.9.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Matej Vošner, Pravna praksa, 33/2018Ali lahko naročnik od prejšnjega ponudnika interneta po Splošni uredbi o varstvu podatkov zahteva izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je ta v času trajanja naročnine zbral o njem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, Rejc Žiga, 7.9.2017

Upravni postopek in upravne takse, Civilni sodni postopki

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Žiga Rejc, Pravna praksa, 33/2017Postopkovno gledano so lahko primeri, v katerih Republika Slovenija (RS) prek različnih organov v razmerju do posameznih prejemnikov uveljavlja popravke nepovratnih sredstev, precej različni. Odvisni so tako od pravnih okvirov izvajanja posameznega postopka dodelitve/izplačil sofinancerskih sredstev kot ne nazadnje tudi od časovne točke, v kateri RS ugotovi določene domnevne nepravilnosti, ki po njeni oceni botrujejo uveljavitvi posameznega popravka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Objava imen in priimkov nadzorovanih oseb v poročilu nadzornega odbora

Matej Vošner, 7.9.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 33/2017Ali je končno poročilo nadzornega odbora, ki vsebuje imena in priimke nadzorovanih in drugih oseb (predsednik, člani in administratorji krajevne skupnosti ter zaposleni v občinski upravi), dopustno objaviti na občinski spletni strani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici

Irena Vovk, 25.8.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Ali je lahko na zunanji strani poštne ovojnice (pošiljatelj je banka) poleg imena in priimka posameznika naveden pripis "v osebnem stečaju"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Pridobitev razčlenjenega računa in seznama klicanih telefonskih številk

Irena Vovk, 27.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015Lastnik gospodarske družbe želi od telekomunikacijskega operaterja prejeti seznam telefonskih številk, ki jih je v preteklih mesecih klical. Ali je do takega seznama sploh upravičen?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki

Irena Vovk, 27.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015V skladu s predlogom zakona o davčnem potrjevanju računov bo moral kupec račun hraniti, vse dokler ne bo zapustil lokala ali trgovine oziroma do poteka garancijske dobe, na zahtevo davčnega inšpektorja pa ga bo moral tudi predložiti. Ali niso take pristojnosti inšpektorja sporne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

O nesrečah in izgonu tujcev

Matjaž Kačič, 28.8.2014

Tujci

Matjaž Kačič, Pravna praksa, 33/2014Kot magistrski študent na Evropski pravni fakulteti sem imel maja 2014 možnost asistirati prof. dr. Ernestu Petriču v prvem delu 66. zasedanja Komisije za mednarodno pravo Združenih narodov v Ženevi. V tem delu je Komisija obravnavala štiri teme: zaščito oseb v primeru nesreč, izgon tujcev, naknadne dogovore in naknadno prakso v razmerju do razlage mednarodnih pogodb ter zaščito ozračja. Pozornost bom namenil zaščiti oseb v primeru nesreč in izgonu tujcev, ki sta v sklepni fazi. Prva tema je tako prestala prvo branje, kar pomeni, da je bil predlog Komisije poslan državam, da podajo svoje predloge in pripombe. Druga tema pa je prišla do zaključka, saj se je končalo drugo branje. Predlog Komisije je bil poslan Generalni skupščini OZN v obravnavo in sprejetje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega sodišča

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Operater mobilne telefonije je od policije dobil zaprosilo za posredovanje podatka o aktiviranju oziroma uporabi nekega ukradenega mobilnega telefona v njihovem omrežju ter za nadaljnje spremljanje in obveščanje o morebitnem aktiviranju. Zaprosilo je policija izdala na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Upoštevaje sodbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne 3. julija 2014, s katero je bila obvezna hramba prometnih podatkov za potrebe policije razveljavljena, operaterjem pa naročeno uničenje hranjenih podatkov, operaterja zanima, ali lahko sploh še posredujejo tovrstne podatke državnim organom (npr. telekomunikacijski operaterji vseeno hranijo podatke o prometu zaradi obračuna, vendar ko se obračun zaključi in je račun plačan, podatke zbrišejo oziroma prepišejo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posredovanje osebnih podatkov najemnika groba

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Najemnik grobnega mesta je leta 2010 odpovedal najemno pogodbo za grobno mesto in grob vrnil upravljavcu pokopališča, pri čemer pokojne iz groba ni ekshumiral. Upravljavec pokopališča je nato grobno mesto uredil in ga leta 2011 oddal drugemu najemniku. Letos pa je družinski član pokojnikov, pokopanih po prvem najemniku, pri upravljavcu pokopališča zahteval osebne podatke novega najemnika grobnega mesta. Ali sme upravljavec pokopališča posredovati osebne podatke o najemniku groba (ime in priimek ter naslov najemnika) družinskemu članu pokojnih v tem grobu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Zvočno snemanje

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Za snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in sejah ni zakonsko urejeno, zato je potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov, v sporočilu za javnost opozarja Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, saj v zadnjem času opaža vse več vprašanj in prijav, povezanih z zvočnim snemanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Posameznik je od enega od mobilnih operaterjev za potrebe dokazovanja lokacije posameznikov, ki naj bi storili prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), zahteval posredovanje lokacijskih podatkov in podatke o prometu mobilnih telefonov, katerih lastniki imajo sklenjeno naročniško razmerje in ki so pisani na te lastnike. Iz tega bi bilo namreč mogoče sklepati (kot denimo pri karticah za evidentiranje delovnega časa), kje se je oseba nahajala v času storitve očitanega prekrška. Prvi odstavek 8. člena ZPrCP namreč določa, da se v primeru, če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil. Ali morajo mobilni operaterji posamezniku posredovati take podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Osebni podatki priče v kazenskem postopku

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Delavec centra za socialno delo je občasno kot priča vabljen na obravnave na okrožnem ali okrajnem sodišču. Moti ga, ker ga sodniki pri preverjanju identitete pogosto vprašajo tudi po njegovem naslovu. Ali lahko odgovor odkloni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kam je odšlo načelo sorazmernosti?

Nataša Pirc Musar, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Pusar, Pravna praksa, 33/2013Ko sem bila imenovana v posebno skupino, ki bo za evropsko komisarko za pravosodje in človekove pravice Viviane Reding pripravila poročilo o vohunjenju za državljani EU, sem pred prvim sestankom julija v Bruslju želela izvedeti, kakšno je stališče naše vlade do afere Snowden in množičnega zbiranja osebnih podatkov o naših komunikacijah prek telefona in interneta s strani ameriške varnostno-obveščevalne agencije (NSA). Sodelavka predsednice vlade je gospe Bratušek prenesla mojo željo, da bi se z njo slišala, a žal do razgovora do danes ni prišlo. Razumem, da je premierka zelo zaposlena, a se bojim, da me na kratek razgovor ni povabila zato, ker Slovenija stališča sploh nima. In to me skrbi, skrbi predvsem zato, ker so velike države tiho, zato ker same množično počno isto, male, kot je naša, pa nimajo poguma, da bi sploh kaj rekle, in si morda želijo početi isto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Sosporništvo pri vlaganju revizijskih zahtevkov

mag. Maja Potočnik, 30.8.2012

PRORAČUN, Upravni postopek in upravne takse

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 33/2012V civilnih in gospodarskih pravdah je situacija, ko je hkrati toženih več strank ali ko tožbo vloži več tožečih strank, katerih tožbeni zahtevki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko stanje in pravno podlago, razmeroma pogosta. Pogostosti takih zahtevkov botruje predvsem ekonomski interes. Več vloženih tožb pomeni več stroškov s sodnimi taksami, z izvedbo pravdnega postopka in z odvetniškimi storitvami. Glede na dejstvo, da 13. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) določa smiselno in subsidiarno uporabo pravdnega postopka, tudi pri vlaganju revizijskih zahtevkov v pravu javnih naročil ne bi smelo biti večjih težav s sosporništvom. Pa ni tako, saj ima Državna revizijska komisija na to vprašanje povsem svoj, s pravili pravdnega postopka nepovezan pogled.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Osebni podatki in 154. člen ZZavar

Irena Vovk, 30.8.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2012Ali je upravna enota dolžna zavarovalnici posredovati osebne podatke o zakonitem zastopniku oziroma skrbniku mladoletne osebe, za katerega zavarovalnica trdi, da je dolžnik? Zavarovalnica kot pravno podlago navaja 154. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Hranjenje spletnih naslovov

Irena Vovk, 30.8.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2012Delodajalec naj bi na strežnik namestil sledilno napravo za beleženje vseh spletnih naslovov (URL), s katerimi se zaposleni povezujejo s svojih službenih računalnikov. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Fotografiranje kršitev - ločevanje odpadkov

Irena Vovk, 30.8.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2012Komunalno podjetje, ki je med drugim tudi izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, želi opravljati nadzor vsebine zabojnikov (ali uporabniki ločujejo frakcije ali ne). Ali lahko pri tem uporabljajo fotoaparat?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄33

Posredovanje podatkov policiji

Irena Vovk, 1.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2011Ali lahko javna ustanova (šola) posreduje podatke o zakoniti zastopnici mladoletnika kriminalistom, ki obravnavajo primer suma kaznivega dejanja nekega učitelja, brez njene vednosti? Ali lahko razrednik pobere izjave mladoletnih dijakov zoper učitelja brez dovoljenja staršev, ravnatelj pa te neanonimne izjave posreduje kriminalistom, hkrati s podatki o njihovih starših?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄33

Legitimacija posameznika

Irena Vovk, 1.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2011Podjetje, ki opravlja trgovsko dejavnost, ima tudi skladišče, v katerem se prevzema in oddaja blago. V skladišču je že prišlo do zlorabe, saj se je šofer ob prevzemu blaga predstavil za nekoga drugega. Zato v podjetju razmišljajo o pripravi navodil za delo skladiščnikov, po katerih naj bi se šofer pred predajo blaga legitimiral, izdelala pa naj bi se tudi fotokopija osebnega dokumenta in prometnega dovoljenja vozila. Na dobavnico bi se poleg imena skladiščnika, ki bi izdal blago, vpisalo še ime in priimek šoferja ter registrsko številko vozila. Ali bi bilo to v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Osebni podatki gostov na računu za poslovno kosilo

Irena Vovk, 26.8.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Primernost vsebine kadrovskega vprašalnika

Irena Vovk, 26.8.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Pravilni zapis osebnih imen - predlog za spremembo

mag. Bojana Zadravec, 26.8.2010

Upravni postopek in upravne takse

mag. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Osebni podatki v elektronski zbirki delovnih knjižic

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-252/2009/2, 23. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Posredovanje osebnih podatkov Davčni upravi

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-301/2009/2, 23. junij 2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(2) 2016(1)
2015(2) 2014(4) 2013(3) 2012(4)
2011(2) 2010(3) 2009(2) 2008(4)
2007(3) 2006(4) 2003(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

A BCĆČDĐEFGHIJK LM NOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov