O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov

Marcel Hajd, 11.4.2019

TRGOVINA, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Marcel Hajd, Pravna praksa, 15/2019Razvoj inteligentnih prometnih sistemov je odgovor na potrebe družbe po vzpostavitvi trajnostnih in vzdržnih modelov prevoza. V grobem lahko inteligentne prometne sisteme razdelimo v štiri glavne kategorije: deljeno mobilnost (ang. shared mobility), avtomatizirano mobilnost (ang. automated mobility) in elektromobilnost (ang. electric mobility). Zadnja kategorija, integrirana mobilnost (ang. integrated mobility, mobility-as-a-service), predstavlja kombinacijo prej naštetih oblik ter njihovo vključitev v javno prometno infrastrukturo. S prispevkom želim izpostaviti nekatera odprta pravna vprašanja, povezana s posameznimi oblikami inteligentnih prometnih sistemov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Vozovnica za vlak

Sonja Strle, 11.4.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 15/2019Pobudnik je v italijanski poslovalnici kupil vozovnico za vlak. Med vožnjo z vlakom je kontrolor ob pregledu vozovnice presodil, da ta ni veljavna, zaradi česar je od pobudnika zahteval plačilo globe in izročitev osebnega dokumenta, s katerega si je izpisal osebne podatke. Obenem pa pobudnik ni prejel potrdila, da so s plačilom globe osebni podatki izbrisani. Na informacijskega pooblaščenca (IP) se je zato obrnil z vprašanjem glede dopustnosti takega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne uprave

Tim Horvat, 11.4.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Tim Horvat, Pravna praksa, 15/2019Italijansko Ustavno sodišče je nedavno tehtalo med varstvom osebnih podatkov javnih funkcionarjev in njihovo objavo zaradi transparentnosti in boja proti korupciji. Ob tem je mimogrede omililo svojo doktrino "dvojne preliminarnosti", ki sodniku nalaga, da v primeru, ko je zakonska določba hkrati v neskladju z Ustavo in pravom EU, najprej zahteva presojo ustavnosti, šele potem pa lahko vloži predlog za predhodno odločanje na Sodišče EU (SEU), in še to zgolj po opravljeni presoji ustavnosti, če je določba neskladna s pravom EU iz kakšnega drugega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić

Tadeja Novinc, 19.4.2018

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tadeja Novinc, Pravna praksa, 15/2018Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli take vloge v domačih podružnicah Ljubljanske banke (LB). RS je 22. junija 2015 sprejela Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), pristojni organ za izvrševanje sheme, tj. Sklad RS za nasledstvo (sklad), pa je uradno začel s postopki verifikacije 1. decembra 2015. ZNISESČP je za vložitev zahtevkov določil rok, ki se je iztekel 31. decembra 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez

Vanja Maček, 19.4.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanja Maček, Pravna praksa, 15/2018V postopku o prekršku lahko storilec, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ne more plačati globe in stroškov postopka, na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o prekrških (ZP-1) predlaga, da sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče predlagatelju odobri vlogo pod enakimi pogoji, kot če bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri ugotavljanju materialnega pogoja iz drugega odstavka 19.a člena ZP-1 sodišče na podlagi tretjega odstavka 202.c člena ZP-1 smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri tem do zbirk podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje tega pogoja, dostopa pod pogoji iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Zbrane podatke lahko sodišče obdeluje za potrebe postopka nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče torej v tem primeru obdeluje osebne podatke storilca in njegovih družinskih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Prstni odtis za vstop v zbornico

Matej Vošner, 13.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 15/2017Ali lahko osnovna šola ob strinjanju zaposlenih uvede biometrijske ukrepe s postavitvijo vrat pred vhodom v zbornico, ki se odpirajo na prstni odtis, z namenom, da se zaposleni izognejo nenehnemu odklepanju vrat in skrbi za ključe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani AJPES za objave po ZGD-1

Jelka Lugarič, 13.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 15/2017V prvem odstavku 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah, če zakon ne določa drugače, ter da če akt o ustanovitvi določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se objavijo na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta zakon. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje dopustnosti objave osebnih podatkov v sporočilih, objavljenih na spletni strani AJPES kot objave po ZGD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom

Irena Vovk, 14.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016Center za izobraževanje v pravosodju (Ministrstvo za pravosodje) na podlagi 30. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) vodi evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov (PDI). Ali lahko torej center:
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta!

Nika Skvarča, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nika Skvarča, Pravna praksa, 15/2015Predstavljajte si, da se vaša polnoletna hči ni vrnila z včerajšnje rojstnodnevne zabave. V analognem svetu bi jo neprespani pričakali na hišnem pragu ter ji ob vrnitvi zagrozili z represalijami in posledicami "ponovitvene nevarnosti". A to so le še nostalgični spomini iz analognega življenja. V digitalnem svetu si je mogoče orisati drugačen razplet. Čeprav ste že vsaj dvestokrat poskusili, se njena telefonska številka vedno odzove z mantro o nedosegljivosti. Zato odtipkate telefonsko številko najbližjega informacijskega centra, kjer se vam oglasi prijazna (vsevedna) operaterka: "Dober dan, gospod Novak, kako vam lahko pomagam? Aha, hčerke že deset ur ni doma ... Počakajte, bom preverila, ali so morda njen avto videli kje na avtocesti ... Aha, registrska številka njenega avtomobila je bila nazadnje zaznana na cestninski postaji v Senožečah. Samo malo, pogledala bom, ali je v zadnjih dveh urah njen bančni račun zaznal odlive. Tako je, ob petih zjutraj je v portoroškem lokalu plačala dve kavi in rogljiček. Čakajte, gospod Novak, se bom povezala s tamkajšnjo videonadzorno kamero in preverila, ali hči še vedno srka kavico ob morju ... Aha, vidim jo. Da, gospod Novak, vaša hči je pravkar zaužila zadnji grižljaj svobode, oprostite, rogljička." Še sreča, da se v naši pravni stroki takim "futurističnim" scenarijem upira vse več t. i. branilcev zasebnosti. Dobršen del teh se je med 10. in 11. aprilom zbral v Kranjski Gori, kjer so na prvih Dnevih prava zasebnosti in svobode izražanja v organizaciji družbe IUS SOFTWARE (GV Založba) skušali poiskati načine, ki bi nas ubranili pred invazivnimi posegi v zasebnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu

Igor Kolar, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Igor Kolar, Pravna praksa, 15/2015Delovna skupina iz člena 29 Direktive 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov je na nedavnem plenarnem zasedanju 25. in 26. novembra sprejela smernice glede izvrševanja pravice do umika rezultatov iskanja po osebnem imenu. Smernice določajo seznam skupnih meril, ki jih bodo nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov uporabljali pri obravnavi pritožb posameznikov zoper odločitve ponudnikov spletnih iskalnikov v primerih, ko bo ponudnik zavrnil umik posamezne povezave iz seznama rezultatov po pritožnikovem imenu in priimku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Pridobivanje osebnih podatkov zavarovancev iz Centralnega registra prebivalstva

Irena Vovk, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Zavarovalnica kot upravljavka kritnega sklada za izplačevanje rent se pogosto srečuje s problemom "statusa" zavarovancev, ki določa vrsto pravice iz police (ali je imetnik police živ in mu bo dejansko pripadala pravica do rente ali pa je umrl in dedičem pripada pravica do odkupne vrednosti police). Za zagotovitev nemotenega izplačevanja rent bi v skladu s 154. členom Zakona o zavarovalništvu iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) pridobivali: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo, spol, datum rojstva, datum smrti in podatke o dogodkih, spremembah ali popravkih. Ali je tako posredovanje podatkov v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Objava računa na spletu

Irena Vovk, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Fizična oseba je račun, ki ga je prejela za kupljeno blago na spletu, objavila na spletnem forumu. Ali sme prodajalec zahtevati, da kupec račun s foruma umakne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Razkritje podatkov o specializantih s strani Zdravniške zbornice Slovenije

Irena Vovk, 17.4.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2014Ali je dopustno, da Zdravniška zbornica Slovenije: - potencialnim delodajalcem v neki regiji posreduje seznam specializantov posamezne specialnosti za določeno regijo v zadnjem letu izvajanja specializacije; - drugim prosilcem (na primer v zvezi s strokovnim povezovanjem, dodatnim usposabljanjem, pripravo zbornika) posreduje seznam specializantov posamezne specialnosti; - na svoji spletni strani objavi vse specializante z vrsto specializacije in navedbo delodajalca; - na svoji spletni strani in/ali v zborničnem glasilu objavi seznam zdravnikov, ki so opravili specialistični izpit in vrsto specializacije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Zasebnost političnega računalnika

Hinko Jenull, 18.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 15/2013Zgodba je znana, mediji so objavili vsebino elektronske pošte, ki jo je na svojem tabličnem računalniku prebiral poslanec vladne stranke, medtem ko je čakal na potrditev za obrambnega ministra. V sporočilu mu obramboslovec opisuje stanje na ministrstvu in v Slovenski vojski s pobudami za zamenjave po nastopu nove oblasti. Posnetek besedila je bil pridobljen s fotoaparatom, z balkona nad dvorano Državnega zbora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Davčna številka na računu

Irena Vovk, 18.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013Na izdanem računu za dobavljeno električno energijo so navedeni kontaktni podatki odjemalca/plačnika (fizične osebe), in sicer ime, priimek in naslov ter drugi podatki, ki so potrebni po davčnih predpisih. Ali bi bilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), če bi bila na računu tudi davčna številka odjemalca oziroma plačnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Uredba o pristojnosti in pravu v preživninskih zadevah

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-251/2011/2, 5. december 2011 Svet Evropske unije je zaradi lažjega in hitrejšega reševanja čezmejnih sporov v zvezi s preživninskimi zahtevki sprejel Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012V zapuščinskem postopku se je k dedovanju priglasila oseba, ki zatrjuje, da je zapustnikova hči. Očetovstvo dokazuje z izvedeniškim mnenjem (analizo DNK), ki ga je naročila pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slednja je za potrebe analize od Splošne bolnišnice Celje pridobila biološki material zapustnika (pridobili so parafinska bloka, ki pripadata zapustniku). Posredovanje biološkega materiala je bilo opravljeno brez sodne odredbe ali odredbe drugega pristojnega organa. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

(Ne)uspešen primer izogibanja zakonski prepovedi

Domen Bizjak, 16.4.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Domen Bizjak, Domen Bizjak, Pravna praksa, 15/2009Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)1 v 16. členu prepoveduje kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.2 Za zaprt javni ali delovni prostor šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Spoštovanje prepovedi kajenja so dolžni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Posredovanje fotokopij notarskih zapisov davčni inšpekciji

mag. Katarina Krapež, 16.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 15/2009Davčni urad zahteva, da mu notar omogoči vpogled v notarske spise in predloži fotokopije notarskih zapisov posojilnih pogodb z računi za opravljene notarske storitve. Ali mu mora notar to omogočiti in predložiti fotokopije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Identifikacija uporabnika, ki objavlja prispevke v forumu pod tujim imenom

mag. Katarina Krapež, 16.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 15/2009Pred dobrima dvema letoma je na spletnem forumu enega izmed časopisov nekdo v imenu drugega uporabnika pisaril neokusne stvari. Uporabnik, čigar ime je bilo uporabljeno, je od časopisa zahteval, da pisanja umakne s spleta in ugotovi, kdo je njihov avtor. Upravljavci spletnih strani časopisa niso nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Izbrisanih ne izganjajo, ali pač?

Blaž Kovač, 17.4.2008

Tujci

Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 15/2008univ. dipl. pravnik, vodja projektov o Sloveniji, Amnesty International Slovenije pravnik, vodja projektov o Sloveniji, Amnesty International Slovenije Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-284/94 iz leta 1999 za izbrisane prepovedalo izrek ukrepa prisilne odstranitve tujca iz države po določb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Zdravstveno zavarovanje brezposelnega občana - podatki o premoženju

Irena Vovk, 17.4.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-310/2008/2, 26. marec 2008 ki pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-310/2008/2, 26. marec 2008 Ali lahko občina pri odločanju o zdravstvenem zavarovanju brezposelnega občana zahteva, da ta navaja podatke o premičninah in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Slovensko društvo za evropsko pravo

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Društva, javni shodi, prireditve

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007Dne 4. aprila je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za evropsko pravo, katerega namen je »prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi«. Evropsko pravo je namreč eden od pomembnih veznih členov Evrope, kar je na predavanju o posledicah neupoštevanja evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

PDL - Nova stara predsednica

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007Dne 5. aprila je potekal volilni občni zbor Pravniškega društva Ljubljana (PDL), ob soglasni potrditvi finančnega poročila in poročila o delu društva v obdobju april 2005 - april 2007 pa je najpomembnejša novica, povezana z novo sestavo organov. Skoraj soglasno je bila - ob vsej vloženi energiji pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)?

Štefka Korade Purg, 19.4.2007

Uprava, Inšpekcije

Štefka Korade Purg, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. sociologinja, Ministrstvo za javno upravo RS V prispevku dr. Mirka Pečariča ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?, ki je bil objavljen v PP, št. 11/2007, je nekaj trditev, ki potrebujejo dodatna pojasnila, sicer so lahko zavajajoča. Zato jih bom natančneje pred...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

2019(3) 2018(2) 2017(2) 2016(1)
2015(4) 2014(1) 2013(2) 2012(2)
2009(3) 2008(2) 2007(4) 1993(1)
1992(2) 1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.5. Inšpekcije

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGH IJ K L M N OP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov