O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Društvo kot sobodajalec

dr. Nana Weber, 1.2.2018

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2018• Ali se društvo lahko ukvarja z oddajanjem sob v najem oziroma s turizmom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Rajko Pirnat, 10.2.2017

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 5/2017"Ne jemljimo tega društva kot formalnost, nadlego ali moro, temveč kot možnost in priliko, ki ji lahko skupaj damo za vse koristno vsebino," je na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki je bil 24. januarja na PF Univerze v Ljubljani, neposredno po izvolitvi povedal novi predsednik, sicer profesor na fakulteti, dr. Janez Kranjc. V svojem prvem "predsedniškem nagovoru" je povedal, da vidi glavni cilj društva v povezovanju članov na družabni in strokovni ravni. Na družabni ravni bosta pod okriljem kluba organizirana denimo kulturni večer in koncert članov, predsednik pa si bo poleg tega prizadeval, da bi na začetku poletja organizirali tudi sproščeno druženje v naravi v obliki piknika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Rule 41 (pravilo 41)

Primož Križnar, 10.2.2017

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Primož Križnar, Pravna praksa, 5/2017"Execute rule 66!" in večina jedijev v Galaktični republiki je zaradi izdaje padla pod streli vojakov, ki so jim poveljevali. No, Rule 41 novih usmrtitev oseb v izmišljenem in resničnem svetu ne prinaša, a vseeno simbolizira smrt - tokrat za anonimnost in komunikacijsko zasebnost kar na globalni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Elektronski naslov - psevdonim kot osebni podatek

Irena Vovk, 4.2.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Ali je elektronski naslov, ki vsebuje psevdonim (na primer lepa.lunaŽmail.com), osebni podatek?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Prenos zdravstvene kartoteke ob menjavi osebnega zdravnika

Irena Vovk, 5.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Ali sme ob zamenjavi izbranega osebnega zdravnika zdravstveno osebje vročiti zdravstveno kartoteko osebi, čigar podatki so v njej?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Spletna aplikacija za pregled stanja gospodarskih subjektov in samostojnih podjetnikov

Irena Vovk, 6.2.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2014Podjetje pripravlja spletno aplikacijo, ki bi njenim uporabnikom omogočila vpogled v stanje gospodarskih subjektov (na primer letna poročila, ekonomske kazalce, postopke zaradi insolventnosti, prijave terjatev v postopkih zaradi insolventnosti) in samostojnih podjetnikov (na primer podatki o osebnih stečajih). Katere podatke bi lahko podjetje ponujalo svojim naročnikom v zvezi z osebnim stečajem samostojnega podjetnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Zbogom zasebnost!

Nika Skvarča, 6.2.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nika Skvarča, Pravna praksa, 5/2014Medtem ko sem med številnim občinstvom poslušala besede informacijske pooblaščenke in njenih sogovornikov o zasebnosti, svobodi, varnosti in demokraciji, so se mi po mislih podile številne asociacije. Prva med njimi je bil znani aforizem Franza Kafke "Kletka išče ptiča", katerega pomen ni še nihče dognal. Ko se že človek razveseli, da je odstrl še eno tančico, ki mu je zamegljevala um, se ti miselni tok preusmeri na Panoptikon in Benthamovo načelo, da oblast mora biti vidna, a nepreverljiva. Kot Foucault razlaga, je jetnik moral vedno imeti pred sabo nadzorni stolp, a nikoli ni mogel vedeti, ali ga nadzornik opazuje ali ne. Iz Panoptikona pozneje ni bilo nič. Kot rosno mlada pa se ohranja njegova ideja. Le da je danes nadzorovanje veliko bolj problematično, in to ne le zaradi neselektivnosti nadzora in izvajalcev nadzora, ampak tudi zato, ker se vse naše "jetniške (ne)aktivnosti" nenehno shranjujejo v nekakšno bazo podatkov, ki so predmet bogsigavedi katerih analiz in raziskav. O zasebnosti, policijskih igračah in posledicah odkritja ameriškega žvižgača Snowdna je bilo govora na okrogli mizi Zasebnost po Snowdnu. Organiziral jo je Urad informacijskega pooblaščenca 28. januarja 2014, torej na dan, ko smo obeleževali evropski dan varstva osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posredovanje fotografij za cestne prekrške

Irena Vovk, 7.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Kršitelj je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost vožnje. Prekršek je bil ugotovljen (fotografiran) z radarskim merilnikom hitrosti brez prisotnosti policijske patrulje. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) se v primeru, ko je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da prekrška ni storil. Kršitelju je poslan plačilni nalog na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1). Kršitelj lahko poda zahtevo za sodno varstvo in v njej navede, da vozilo uporabljajo družinski člani, ter ji priloži dokazila, da prekrška ni storil. Ali je pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa na podlagi prvega odstavka 51. člena ZP-1 pristojna, da zaradi ugotovitve kršitelja (primerjava fotografij) in izvedbe postopka o prekršku opravi vpogled v fotografije ožjih družinskih članov v registru prebivalstva (pregled slik iz identifikacijskih dokumentov)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posredovanje dokumentacije veleposlaništvu za turistični vizum

Irena Vovk, 7.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2013Ali lahko veleposlaništvo Indije za namen izdaje turističnega vizuma (običajno odobrijo šestmesečni vizum) od prosilca zahteva tudi predložitev fotokopije bančnih in kreditnih kartic, izpisek stanja na bančnem računu za zadnjih šest mesecev in izpisek dohodnine za zadnja tri leta (odločba davčnega organa)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvenega varstva želi urediti področje uveljavljanja pravice do ugovora vesti, ki ga urejata Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Ali lahko delodajalec ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi oziroma pozneje zahteva od zdravstvenih delavcev, da podajo izjavo o uveljavljanju ugovora vesti? Katera oseba znotraj zavoda naj bi tako izjavo prejela oziroma kje naj bi se zbrane izjave hranile? Dopustno je, da izvajalec zdravstvenih storitev (na svojo pobudo) od zaposlenih ali
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Pri izpolnjevanju vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je treba odgovoriti tudi na vprašanje "Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, dohodke, prihranke ali premoženje, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (npr. življenjsko zavarovanje itd.)?". Ali je treba vlogo izpolniti v celoti? Določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) dajejo zadostno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Podatek o transakcijskem računu v tujini

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Detektiv med drugim opravlja tudi poizvedbe o pridobivanju premoženja dolžnikov, in sicer v skladu s 26. členom Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Stranka, ki je detektiva pooblastila, mu je povedala, da je dolžnik lastnik transakcijskega računa v Avstriji. Ali je detektiv upravičen tudi do podatkov o transakcijskih računih posameznikov v tujini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Zbiranje EMŠO in/ali davčnih številk "na zalogo"

Tina Kraigher, 10.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tina Kraigher, Pravna praksa, 5/2011• Ali lahko šola zaradi morebitne vložitve predloga za izvršbo (na primer če starši ne plačajo položnic za prehrano, športne dneve in druge plačljive dejavnosti v okviru šole) zbira EMŠO oziroma davčno številko staršev otrok? V pogodbah, ki jih šola ponudi v podpis staršem, zahteva tudi EMŠO, vzorec pogodbe, ki ga je pripravilo Ministrstvo za šolstvo, pa tega podatka ne zahteva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Potrdilo o (ne)prebrani e-pošti

Irena Vovk, 10.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2011Večina odjemalcev za e-pošto (to so programi, ki omogočajo branje e-pošte, med bolj znanimi so na primer Microsoft Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird) pošiljatelju elektronskega sporočila omogoča, da je v trenutku, ko naslovnik prejme sporočilo, o tem obveščen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Posredovanje podatka o nalezljivi bolezni posameznika

Irena Vovk, 10.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2011Nevladna organizacija v okviru enega svojih humanitarnih programov sodeluje pri pomoči tujemu državljanu (star je skoraj 19 let), ki je v Sloveniji prosilec za mednarodno zaščito. Nevladni organizaciji pri tem pomagajo tudi družine, pri katerih občasno biva. Ker je fant okužen s hepatitisom B, nevladna organizacija sprašuje, ali mora o bolezni obvestiti tretje, čeprav za to nima njegovega soglasja. Kdo bi bil odgovoren, če bi fant okužil drugo osebo - zgolj fant ali tudi nevladna organizacija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtcu se je pojavil primer nove gripe. Starši so bili obveščeni zgolj o tem, da je virus v vrtcu, ne pa tudi, v kateri skupini je tveganje za okužbo večje. Starši menijo, da bi jih moral vrtec obvestiti tudi o tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Seznam prejemnikov finančne pomoči

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Člani občinskega odbora za socialo, ki je delovno telo občinskega sveta, bi želeli vedeti, komu (poimensko) je občinski odbor Rdečega križa dodelil pakete, katerih nabava se financira iz proračuna. Ali lahko torej pridobijo te podatke in jih predložijo članom tega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtec je vključen otrok, katerega starša sta v razveznem postopku. Vlagateljica vloge za znižano plačilo vrtca je mati otroka, oče pa od vrtca zahteva natančno datumsko specifikacijo poravnave položnic. Ker je otrok v vrtcu utrpel manjšo poškodbo, oče zahteva, da mu vrtec izroči prijavo nezgode ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni ravni

mag. Maja Lukan-Lapornik, 4.2.2010

Upravni postopek in upravne takse

mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 5/2010Pritožba je pomemben procesni institut, saj stranke v iskanju svoje pravice pogosto posežejo po njej, vendar menim, da normativna ureditev pritožbenega postopka v zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti ni prav posrečena. Upravni postopek pri nas temelji na sistemu dvostopenjskega odločanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009Na zapuščinski obravnavi po partnerju ene od strank postopka je sodnik, da bi razjasnil finančno stanje na računu pokojnika in njegovega partnerja, odredil poizvedbo na klirinško depotni družbi ter na bankah. Na izpiskih, ki so jih poslale banke, so prikazani vsi odhodki in prihodki. Sodišče jih je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Vročitev odločbe delodajalcu

mag. Katarina Krapež, 5.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 5/2009V upravnem postopku, ki se je začel na vlogo stranke, je organ izdal in stranki izročil odločbo. Ta je zaradi pravic in obveznosti, ki iz nje izhajajo, pomembna tudi za strankinega delodajalca. Ali lahko organ, ki je odločbo izdal, v zadevi, v kateri noben zakon ne opredeljuje delodajalca kot strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Objava zapisnikov sej sveta staršev na spletu

Irena Vovk, 7.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1139/2007, 21. januar 2008 Ali se na oglasni deski šole oz. na spletnih straneh lahko objavijo sestava sveta staršev, zapisniki sej sveta staršev in gradiva, ki jih člani sveta staršev prejemajo po pošti, zapisniki roditeljskih sestan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v turističnih agencijah v RS

Biljana Erdelič, 9.2.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Obligacije

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Zdaj, ko postaja varstvo osebnih podatkov vedno bolj pomembna dobrina - tudi zaradi dejavnosti informacijske pooblaščenke in primerov neupravičenega razkritja podatkov o zdravstvenem stanju nekaterih državnih funkcionarjev -, je presenetljiva možnost pridob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Azil

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Človekove pravice, Tujci

, Pravna praksa, 5/2007Odločba US RS, št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 134/06 Prvi odstavek 41. člena Zakona o azilu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

Koliko?

Avtor ni naveden, 13.2.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 5/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Potrdila Tarifna št. 4 * Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 10 točk ali 170 sit. * Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali zak...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(1) 2015(1)
2014(2) 2013(2) 2012(3) 2011(3)
2010(4) 2009(2) 2008(1) 2007(2)
2003(1) 2001(2) 1999(1) 1998(1)
1997(1) 1995(1) 1994(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČD ĐE FGHIJ K L MN OP QRS Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov