O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Osebni podatki na zavrženih dokumentih

Sonja Strle, 21.3.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 12/2019Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o zavrženih dokumentih, na katerih so osebni podatki o klubu zvestobe na pobudnikovo ime. Ali trgovina, ki je izdala kartico, te osebne podatke lahko posreduje občinski inšpekciji?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Sledenje ukradenim mobilnim telefonom

Irena Vovk, 27.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Eden od slovenskih mobilnih operaterjev redno prejema prošnje posameznikov, ki sicer niso njegovi naročniki oziroma uporabniki, za "sledenje" ukradenim mobilnim telefonom. Policija naj bi namreč po prijavi kraje take posameznike usmerjala k mobilnim operaterjem, naj se pozanimajo, ali se je njihov telefon (z določeno številko IMEI) morda začel uporabljati v omrežju kakega drugega operaterja. Operater sicer svojim uporabnikom res ponuja storitev sledenja ukradenemu telefonu (kot dodatno storitev na podlagi 152. člena Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1). Ali je mobilni operater res dolžan zagotavljati sledenje tudi na prošnjo uporabnikov drugih mobilnih operaterjev ali bi morala za to poskrbeti Policija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 28.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013Od splošnega zdravnika, ki za svoje paciente vodi zdravstvene kartone, izvedenci medicinske stroke vse pogosteje za sodne postopke zahtevajo originalno zdravstveno dokumentacijo posameznika. Kako torej ravnati z zdravstveno dokumentacijo oziroma ali je splošni zdravnik izvedencem dolžan posredovati originalne zdravstvene kartone?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic

dr. Erik Kerševan, 28.3.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 12/2013Na vseh področjih delovanja izvršilne oblasti se pojavlja potreba po učinkovitem, jasnem in pravno urejenem določanju pravic in obveznosti posameznikov in pravnih oseb. To zagotavlja pravno varnost ter omogoča delovanje in razvoj tako na gospodarskem področju kot tudi v osebnem življenju. Mnoga od teh področij urejajo uresničevanje človekovih pravic, druga pa bistveno vplivajo na možnost uresničevanja osebnih in poslovnih ciljev, kar v današnjem času gospodarske in družbene krize daje delovanju upravnih organov prav poseben pomen. To lahko upravni organi s svojim učinkovitim in zakonitim delovanjem bodisi podpirajo ali pa zavirajo z nerazumno dolgimi in pravno pomanjkljivimi postopki ter spornimi oblikami ravnanj, kar se mora reševati prek mnogih pravnih sredstev in oblik sodnega varstva. Prav zato je na mestu poudariti nekatera izhodišča procesnega delovanja upravnih organov, predvsem ustavno dolžnost upravnih organov, da za določanje javnopravnih pravic ter obveznosti pravnih in fizičnih oseb izdajajo upravne odločbe, tako na podlagi materialnih kot tudi procesnih pravnih norm.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Piškotki

Irena Vovk, 28.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013Sredi januarja je začel veljati novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Pridobivanje davčne številke občanov pri nakupu letnih vstopnic

Irena Vovk, 29.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2012/803, 16. marec 2012 Ali lahko občina Kamnik upravičeno zahteva davčno številko občanov za namen nakupa letne karte v Arboretumu Volčji Potok in Termah Snovik? Občina Kamnik svojim občanom nudi popust pri nakupu letne vstopnice za Arboretum in Terme
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra stavb

Tina Kraigher, 31.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tina Kraigher, Pravna praksa, 12/2011Informacijski pooblaščenec je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) v delu, v katerem določa javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede imena, priimka, naslova stalnega prebivališča in letnice rojstva lastnikov nepremičnin, če so fizične osebe (prvi in drugi odstavek 114. člena), ter v delu, v katerem določa javno objavo teh osebnih podatkov v distribucijskem okolju (117. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Posredovanje osebnih podatkov Policiji

Irena Vovk, 31.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2011Policija je na podlagi 55. člena Zakona o policiji (ZPol) center za socialno delo zaprosila za podatke o določenih osebah, naslove in telefonske številke ter tudi podatke o njihovih svojcih in znancih. Seznam oseb in njihove kontaktne podatke, ki jih center vodi v evidenci prejemnikov denarnih socialnih pomoči, so že pripravili. Zbirke podatkov o telefonskih številkah in drugih kontaktnih podatkih, na primer o svojcih, prijateljih, pa ne vodijo niti jih ne zbirajo. Včasih pa se sicer zgodi, da te osebe pustijo svojo telefonsko številko. Katere podatke mora center posredovati Policiji?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Posredovanje zdravstvene dokumentacije zavarovalnici

Irena Vovk, 31.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2011Ali sme izvajalec zdravstvenih storitev zdravstveni zavarovalnici posredovati podrobno specifikacijo o opravljenih storitvah (na primer laboratorijske preiskave, operativni poseg), iz katere je razvidna tudi diagnoza? Zavarovalnica, pri kateri je posameznik dopolnilno zavarovan, je namreč hkrati tudi njegov delodajalec, kar pomeni, da bi bili lahko njegovi sodelavci z diagnozo seznanjeni. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Posredovanje dokumentacije zdravniški zbornici

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Zdravniška zbornica Slovenije je fakulteti posredovala zahtevo, da želi dokumentacijo, povezano z izdanimi zdravniškimi potrdili. Zbornica se je želela seznaniti z zdravniki, ki so posamezna potrdila izdali, z imeni in priimki študentov ter razlogi za izdajo zdravniških potrdil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Ali je zdravstveno osebje bolnišnice dolžno naznaniti sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče, kadar o njem izve pri opravljanju svojega dela?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Izmenjava podatkov med zavarovalnicami

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Ali in v katerih primerih imajo zavarovalnice pravno podlago za izmenjavo podatkov o svojih zavarovancih iz prejšnjih škodnih dogodkov, ki jih je obravnavala druga zavarovalnica (denimo na področju obveznih avtomobilskih zavarovanj)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Obvezna razlaga, ki ne pojasnjuje, temveč spreminja

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Prvi odstavek 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 45/05 - UPB in 102/07) je bil v delu, ki je določal, da so stanovanjski objekti v naseljih Divača in Senožeče lahko tudi večetažni, vendar se mora njihova etažna velikost prilagajati krajevnim značilnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Zakaj potrebujemo zasebnost?

Klemen Mišič, 26.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Klemen Mišič, Klemen Mišič, Pravna praksa, 12/2009Na nekem predavanju pred kratkim sem s pomočjo vseh možnih psiholoških in retoričnih veščin, ki jih premorem, skušal poslušalce prepričati, da pravica do zasebnosti v Ustavi ni zapisana samo kot neka maksima, ki je pravzaprav ne potrebujemo, ampak je pomemben del vsakega posameznika. Neke poslušalke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Posredovanje cenzorskih mnenj odvetnikom

mag. Katarina Krapež, 26.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 12/2009Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov odvetnik v imenu stranke posreduje zavarovalnici celotno medicinsko dokumentacijo, ki jo pregleda zdravnik - cenzor v zavarovalnici. Zavarovalnica na podlagi cenzorskega mnenja določi višino nepremoženjske škode ter jo ponudi zavarovancu oz. odvetnikovi stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Navedba podatkov o kreditu

Irena Vovk, 27.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2008informacijski pooblaščenec Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-196/2008/1, 12. marec 2008 Ali je za sklenitev sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, ki ga morajo podpisati vsi etažni lastniki, poleg drugih podatkov potreben tudi podatek, ki se nanaša na najem kredita za plačilo stanovanja in kl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Ali je internetni ponudnik dolžan razkriti osebne podatke uporabnika?

Irena Vovk, 27.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-243/2008/2, 11. marec 2008 Uporabnik nekega foruma je kopiral program, ki ga je na tem forumu objavil oškodovanec, in ga razširil po spletu. Oškodovanec namerava vložiti tožbo, a je znan le kršiteljev vzdevek (tj. ne njegovo pravo ime). Ali je administrator foru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in soglasja

Adrijana Viler-Kovačič, 29.3.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 12/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Na spletnih straneh Ministrstva za okolje lahko najdemo predlog sprememb Zakona o graditvi objektov (datiran s 16. februarjem 2007), ki je v medresorskem usklajevanju in javni obravnavi. Med predlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Nova uredba o upravnem poslovanju

Polona Kovač, 1.4.2005

Upravni postopek in upravne takse

Polona Kovač, Pravna praksa, 12/2005V marcu je bila v Ur. l. RS, št. 20/05 objavljena Uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada sprejela na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in zakona o državni upravi (ZDU). Uredba ureja večje število vprašanj, saj vključuje nekatere do tedaj veljavne izvedbene akte na področju upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Stroški zamenjave potne listine

Avtor ni naveden, 1.4.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 12/2004Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 37, člena Zakona o potnih listinah državljanov RS (Ur. l. RS, št. 65/00) in Odredbe o določitvi cene potnih listin (Ur. l. RS, št. 12/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Upravne takse: Takse za upravna policijska opravila

Srečko Jarc, 4.4.2002

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Srečko Jarc, Pravna praksa, 12/2002Zakon o upravnih taksah(*1) (ZUT) v splošnih določbah določa , da se plačujejo upravne takse v upravnih in drugih javnopravnih stvareh, nadalje pa določa organe, ki naj ravnajo po ZUT, med njimi so navedeni tudi organi državne uprave(*2), kamor prištevamo tudi policijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: Nova delovna razmerja

Branka Neffat, 19.4.2001

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Branka Neffat, Pravna praksa, 12/2001Gostja marčevskega srečanja članov Pravniškega društva Ljubljana je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič, razumljivo s temo delovna razmerja. Gostujoča predavateljica je že v uvodu obrazložila, da bi raje predstavila zakon, ki bi ga parlament že potrdil, saj je že do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: Občni zbor

Avtor ni naveden, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 12/1999Obračun dveletnega dela društva in njegovih organov je bila vsebina občnega zbora, pripravljenega 8. aprila, sklenjenega (pred tradicionalnim družabnim srečanjem) s sprejemom nekaj sprememb v društvenih pravilih ter volitvami nove sestave organov. Redna mesečna srečanja so v času april 1997 - apr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Maribor: Odmera odškodnine za nematerialno škodo

Urška Mikl, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Obligacije

Urška Mikl, Pravna praksa, 12/1999Točno 1. aprila je v okviru redni mesečnih srečanj članov Pravniškega društva Maribor predavala sodnica Alenka Zadravec. Spregovorila je o praksi slovenskih sodišč pri odmeri odškodnine za nematerialno škodo. Poudarila je, da je za sodišče pri odmeri denarne odškodnine pomemben namen odškodnine i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Maribor: O posebnostih v ZIZ

Urška Mikl, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 12/1999V mesecu marcu je na rednem srečanju članov mariborskega društva predavala doc. dr. Vesna Rijavec. Spregovorila je o novem Zakonu o izvršbi in zavarovanju s poudarkom na zasebnih izvršiteljih. Spregovorila je o oprostitvah in omejitvah izvršbe, o večjem sodelovanju upnika v izvršbi, o registru za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2019(1) 2014(1) 2013(3) 2012(1)
2011(3) 2010(3) 2009(3) 2008(2)
2007(1) 2005(1) 2004(1) 2002(1)
2001(1) 1999(5) 1998(1) 1997(4)
1995(1) 1994(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJ K LM N OP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov