O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄44

Številka merilnega mesta in določljivost posameznika

Sonja Strle, 14.11.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 44/2019Elektrodistributer kot upravljavec obdeluje več podatkov o uporabnikih sistema (npr. ime, priimek, naslov uporabnika, davčno številko ...). Kot osebni podatek v povezavi s temi podatki pa obravnava tudi številko merilnega mesta (večmestna številka, ki pripada posameznemu odjemnemu mestu električne energije), ki jo mora za namen informacijske podpore pri vzpostavitvi računalniškega programa poslati svojemu izvajalcu. Na IP se zato obrača z vprašanjem, ali se podatki o številki merilnega mesta v takem primeru obravnavajo kot osebni podatek oziroma ali so za potrebe posredovanja že v zadostni meri anonimizirani (izvajalec namreč ne bo mogel dostopati do podatkov o osebnem imenu, naslovu ali davčni številki uporabnika sistema na tem merilnem mestu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄44

Izdaja izpiska iz matične knjige umrlih

Sonja Strle, 15.11.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Sonja Strle, Pravna praksa, 44/2018Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o upravičenosti strank do pridobitve izpiska iz matične knjige umrlih. Ali je uslužbenec na upravni enoti dolžan izdati izpisek iz matične knjige osebi, ki nima nobene pravne podlage in tudi ne pooblastila, na podlagi katerega bi izpisek lahko dobila? Ali je zaradi spremembe 125.a člena Zakona o zemljiški knjigi nastala sprememba glede pravne podlage za izdajo izpiska za umrlo osebo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄44

Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju

Tim Horvat, 15.11.2018

Tujci

Tim Horvat, Pravna praksa, 44/2018Zadnjih nekaj let migracije delijo Evropo. Zaradi nemoči Evropske unije se vsaka država sama ukvarja z vprašanjem, kako uravnotežiti solidarnost in humanitarnost z učinkovitim nadzorom in omejevanjem nezakonitega prestopanja državnih meja. Pri ukvarjanju z migranti zaradi pomanjkanja sredstev ali interesa vlad sodeluje tudi množica prostovoljcev in nevladnih organizacij, ki v zadnjem času vzbujajo odpor in nasprotovanje, kot na primer v Italiji ali na Madžarskem, kjer je bil junija 2018 sprejet zakon, ki kriminalizira vsakršno pomoč nevladnih organizacij migrantom, tudi deljenje letakov s pravnimi nasveti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄44

Dopustnost uporabe tehnologije Deep Packet Inspection

Matej Vošner, 16.11.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Matej Vošner, Pravna praksa, 44/2017Ali oziroma na kakšen način je možna zakonita uporaba tehnologije Deep Packet Inspection (DPI) in ali je dovolj, če se v internem aktu (varnostni politiki) opredeli uporaba te tehnologije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Vpogled v lastne osebne podatke

Irena Vovk, 17.11.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2016Ali je posameznik upravičen do kopije svojih osebnih map in podatkov pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Želi namreč pridobiti dokumentacijo, ki jo vodijo o njem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Ščit zasebnosti - kako se razlikuje od Varnega pristana?

Sandra Kajtazović, 17.11.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sandra Kajtazović, Pravna praksa, 44/2016Pretok osebnih podatkov iz EU v ZDA je pomemben in nujen del čezatlantskega trgovanja. Enostaven prenos osebnih podatkov za komercialne namene iz EU k certificiranim organizacijam v ZDA je bil na podlagi dogovora Varni pristan iz leta 2000 mogoč vse do oktobra lani, ko je Sodišče Evropske unije v zadevi Maximillian Schrems ta 15 let star dogovor razveljavilo. Po odločitvi Sodišča so se pogajanja med EU in ZDA, ki so bila v teku vse od razkritij Edwarda Snowdna leta 2013 v zvezi z dejavnostmi ameriških obveščevalnih služb in ki so bila usmerjena v spremembo (takrat še veljavnega) dogovora Varni pristan, še okrepila. Rezultat pogajanj je bil politični dogovor z dne 2. februarja 2016 o novem okviru za čezatlantsko izmenjavo osebnih podatkov za komercialne namene, t. i. Ščit zasebnosti. Evropska komisija je nato 12. julija 2016 sprejela sklep o ustreznosti varstva osebnih podatkov pri iznosu v ZDA na podlagi dogovora Ščit zasebnosti, kar pomeni, da so ZDA sedaj s strani Komisije ponovno vključene na seznam tistih držav, za katere je ugotovljeno, da delno zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Tako kot Varni pristan, tudi Ščit zasebnosti temelji na samocertifikaciji ameriških družb. Ta je pri Ministrstvu za trgovino ZDA mogoča od 1. avgusta 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄44

Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi

Irena Vovk, 12.11.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2015Posameznik ugotavlja, da banke pri posredovanju upravne izplačilne prepovedi ali obvestila o dokončnem odplačilu posojila ipd. pošljejo delodajalcu tudi podatke o višini najetega posojila oziroma lizinga. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄44

Posredovanje naslova IP uporabnika spletne strani sodišču zaradi zaščite interesov upravljavca

Irena Vovk, 13.11.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2014Zoper administratorja in pisca bloga (na odprtokodni in brezplačni platformi Wordpress) je bila vložena zasebna tožba zaradi več dejanj razžalitev, žaljivih obdolžitev oziroma obrekovanj, ki naj bi bila prek objav na tem blogu storjena v škodo tožnika. V odgovoru na tožbo pa je pisec bloga navedel, da ni avtor objav, temveč so to nekateri uporabniki spletne strani (komentatorji). Ali lahko na predobravnavnem naroku kot dokaz predloži naslove IP, pod katerimi so bili oddani sporni komentarji, saj kot administrator spletne strani z njimi razpolaga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Spletno naročanje na specialistične zdravniške preglede

Irena Vovk, 14.11.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013Aplikacija za spletno naročanje pacientom omogoča naročanje na specialistične zdravniške preglede prek spleta, uporablja pa jo vse več izvajalcev zdravstvenih storitev. Pri posredovanju občutljivih osebnih podatkov (podatkov o zdravstvenem stanju posameznikov) po elektronski poti je treba zagotoviti višjo stopnjo zavarovanja. Poraja se torej vprašanje ustreznosti zavarovanja pri prenosu podatkov prek telekomunikacijskih omrežij in ustreznosti nabora podatkov, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev pri spletnem naročanju zahteva oziroma pridobiva od posameznika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Izpis klicanih številk na razčlenjenem računu

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2012/1078, 6. avgust 2012 V 9. alineji 25. člena Splošnih pogojev T. je zapisano, da se v izpisu telefonskega prometa lahko izpiše celo številko pod pogojem, da se lastnik številke s tem strinja in poda soglasje v pisni obliki. Kako potem lahko posameznik dok
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Pošiljanje e-pošte novinarjem

Irena Vovk, 15.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2343, 13. avgust 2012 Organizacija želi s pomočjo elektronske pošte novinarje obveščati o svojih aktivnostih. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Pri pošiljanju sporočil novinarjem gre predvsem za namen obveščanja javno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011 Osnovna šola zbira in obdeluje podatke o dnevnih posebnostih pri delu z učenci (t. i. kršitve pravil šolskega reda) pri posameznih urah, ki jih zbirajo učitelji z namenom seznaniti razrednika učencev. • Ali ima osnovna šola sploh podlago za tako obdelavo osebnih podatkov in kakšen je primere
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Objava osebnih podatkov zdravnikov

Irena Vovk, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2523, 27. september 2011 Ali je dovoljeno na spletni strani ali forumu objaviti osebne podatke zdravnikov, in sicer njihovo ime, priimek, zaposlitev, telefonsko številko pisarne, spol in oceno obiskovalcev te strani glede njihove strokovnosti, prijazno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Hranjenje prošenj za delo

Irena Vovk, 17.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/1126, 7. julij 2011 Koliko časa je neki organ dolžan hraniti prošnje za delo? Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Uvajanje inteligentnih videonadzornih rešitev

Irena Vovk, 11.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010Ali je inteligentna videonadzorna rešitev, ki jo podjetje razvija, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).? V podjetju namreč razvijajo program za ciljno usmerjeno digitalno trženje reklamnega prostora, in sicer naj bi ob LCD-prikazovalniku imeli spletno kamero, ki bi štela ljudi, jih prepoznavala po spolu in ciljnih starostnih skupinah. Hranili pa bi se le statistični podatki (oziroma podatki o ogledih, ki niso vezani na posameznike z imenom in priimkom), ne pa tudi fotografije posameznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Objava osebnih podatkov zaposlenih na spletni strani podjetja

Irena Vovk, 11.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2010Ali je dovoljena objava osebnih podatkov (datum rojstva) in fotografij članov uprave na spletni strani podjetja? Ali je dovoljena objava osebnih podatkov drugih zaposlenih v podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Posredovanje zdravstvenih podatkov pri najemu kredita

Irena Vovk, 12.11.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009Banka za odobritev kredita od posameznika zahteva, da sklene življenjsko zavarovanje pri njeni zavarovalnici. Zavarovalnica pa od njega zahteva izvid z vidno diagnozo z izvidom zadnjega kontrolnega pregleda ali potrdilo zdravnika, da je bolezen ozdravljena. Ali je posameznik zavarovalnici dolžan pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Posredovanje osebnih podatkov pri javnih razpisih za sredstva EU

Irena Vovk, 12.11.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009Prijavitelji na javne razpise, pri katerih so vir financiranja evropska kohezijska sredstva (večinoma v kombinaciji s slovenskim deležem), sprašujejo, zakaj nekateri razpisi pri poročanju zahtevajo dokumente, ki so s stališča delodajalca in varstva osebnih podatkov zelo občutljivi (na primer dokazov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Avtonomija verskih skupnosti pri določanju pravil verskih pokopov

Avtor ni naveden, 13.11.2008

Verske skupnosti

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2008 Drugi odstavek 9. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06) se razveljavi. Določanje pravil verskega pokopa sodi v področje avtonomnega delovanja verskih skupnosti. Zato je urejanje pravil verskih pokopov z državnimi ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Osebni podatki o delu v zavetišču za zapuščene živali

mag. Katarina Krapež, 13.11.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 44/2008Ali lahko zavetišče za zapuščene živali, ki izvaja nadzor nad lastniki oddanih živali, ta nadzor poveri drugim fizičnim in pravnim osebam, ki niso zaposlene v zavetišču? Ali so to lahko tudi društva proti mučenju živali?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Ukinitev upravnih kolkov - zgrešena odprava administrativne ovire?

Nives Macerl, 13.11.2008

Upravni postopek in upravne takse

Nives Macerl, Nives Macerl, Pravna praksa, 44/2008V državni upravi je danes zelo moderno govoriti o odpravi administrativnih ovir. Vendar kako vemo, da je nek predpis administrativna ovira, ki jo je treba čim prej odstraniti? Ali res zadostuje vsak predlog, ki pride na misel "ambicioznemu" uradniku in ki ga ta uspe "spraviti skozi" pristojne službe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Sporazum med RS in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Verske skupnosti

, Pravna praksa, 44/2003Člen 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo (RS) in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (Sporazum), po katerem RS in Sveti sedež potrjujeta načelo, da sta država in Katoliška cerkev, vsaka v svoji ureditvi, neodvisni in samostojni, in po katerem deluje Katoliška cerkev v RS svobodno po kanonskem pravu,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Koliko?

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 44/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Konzularne takse – potni listi Tarifna št. 75 Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva RS v tujini: 1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 32 evrov ali 7.560 tolarjev. 2. za izdajo potnega lista z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Varstvo osebnih podatkov

Avtor ni naveden, 12.12.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

I. V., Pravna praksa, 44/2002Z namenom čim širšega poznavanjaproblematike varstva osebnih podatkov je ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Inšpektoratom za varstvo osebnih podatkov pred kratkim izdalo brošuro z naslovom Varstvo osebnih podatkov. Bralec se bo s pomočjo te knjižice seznanil s pravno ureditvijo varstva osebni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

DRUŠTVA: Davek od dobička v društvih

mag. Tone Jagodic, 12.12.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 44/2002Ministrstvo za finance pripravlja novzakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se v določeni meri nanaša tudi na društva, kot civilnopravne osebe, ki naj bi po tem zakonu bile zavezane plačevati davek od pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarjajo. V zvezi s tem se poraja nekaj pravnih vprašanj, k...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2016(2)
2015(1) 2014(1) 2013(1) 2012(2)
2011(3) 2010(2) 2009(2) 2008(3)
2003(2) 2002(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČDĐEF GH IJ K LM NOPQRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov